Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Ukategorisert

ØK-nytt uke 46

av 17. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle. Denne uken har jeg tilbrakt i Brasil som deltager i en delegasjon ledet av prorektor for forskning Bjarne Foss. Det var svært interessant, NTNU har et svært omfattende samarbeid med ulike miljøer i Brasil. Equinor har egen virksomhet der som vi besøkte, og vi har også mye samarbeid med det statlige firmaet Petrobras. Det er særlig IV, IE og NV som samarbeider, men vi har også en del forskningsprosjekter innen energi i tilknytning til virksomheten til Asgeir Tomasgard på IØT. Asgeir var også med på reisen. I tillegg er det også samarbeid omkring maritim transport, og det kan bli økt samarbeid omkring helselogistikk. Vi som var på turen kommer til å følge opp videre mot de enkelte fagmiljø. I tillegg besøkte vi en business school, FGV i Sao Paulo, som er trippel-akkreditert. Vi hadde en interessant diskusjon om hva AACSB (som er den akkrediteringen vi er i gang) har av betydning for institusjonen, og vi fikk gode tips og kontakter vi kan følge opp senere. Her er vi:

Ellers har det vært store uroligheter i Hong Kong denne uken, og NTNU har oppfordret alle studenter om å reise hjem. NTNU har fem utvekslingsstudenter der, og to av dem er våre, fra Industriell økonomi. Vi har fortløpende kontakt med dem, begge har det bra (i likhet med de øvrige tre) og de er på vei hjem. De får ta resten av studiet på nett og det blir tilrettelagt for at de kan ta eksamen fra Norge. Midt oppe i tragiske hendelser er det godt å vite at studentene er trygge.

Studenter fra Entreprenørskolen gjør det som vanlig skarpt. En gruppe av dem har utviklet en smarthanske for astronauter som kan brukes under utforskning av andre planeter. NASA-partnere har nylig gjort vellykket testing av hansken på forskningsstasjonen «Haughton Mars Project». Gründerbedriften Ntention, har utviklet designet og teknologien. Samarbeidspartnerne omtaler smarthansken som banebrytende for fremtidig menneskelig utforskning av månen, Mars – og eventuelt andre planeter. Les mer her: https://gemini.no/2019/11/banebrytende-astronaut-hanske-for-utforskning-av-manen-og-mars/

Svarprosenten på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er på vei oppover på 44 prosent for hele fakultetet, men det varierer stort mellom enhetene våre. Gå inn og svar, da blir resultatene så mye mer brukbare for oppfølging. Fristen er 24. november.

Da er vi snart klare for en ny uke!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 8. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken har jeg vært mye på farten. Fra mandag kveld og til onsdag var jeg på Lean Forums årskonferanse, som hadde 10-årsjubileum. Det var som alltid et utrolig godt gjennomført arrangement, annført av Ottar Henriksen som er styreleder i forumet. Jeg fikk gleden av å åpne konferansen sammen med kollega Gaute Knutstad fra SINTEF. Flere fra ØK var tilstede, deriblant Marte Holmemo fra IØT som snakket om lean ledelse basert på forskningen sin:

I skrivende stund sitter jeg på et hotell i nærheten av Ålesund, hvor alle fem dekaner som har virksomhet der er tilstede i går og i dag. Vi var med på åpningen av Norges første Smartby-lab i Norsk Maritim Kompetansesenter, som ligger rett ved campus Ålesund. Laben var omtalt i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/11/07/%C3%85pner-Norges-f%C3%B8rste-smartbylab-i-FN-regi-20322463.ece Vi skal bruke dagen i dag til å diskutere tverrfaglige satsninger i Ålesund, som hav, entreprenørskap og forskjellige andre tema.

Ellers kan jeg melde at Regjeringens ekspertutvalg om farlig avfall har gitt sin innstilling, og i dette utvalget har professor Heidi Dreyer fra IØT deltatt. Innspillene går i retning av å arbeide mot sirkulær økonomi og redusere avfall gjennom en rekke tiltak. Flott at Heidi har bidratt til et viktig samfunnsoppdrag med sin kompetanse! Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg2/id2676416/

Den 1. desember er det frist for abstract til en konferanse som skal arrangeres i Trondheim: ECSB Entrepreneurship Education Conference eller forkortet «3E konferansen» som er den største entreprenørskapsutdanningskonferansen i Europa. Til denne konferansen er det mulig å sende inn tre typer abstracts: Forskningspapers, læringsaktiviteter eller fremtidige samarbeidsprosjekter. Hvis du fortsatt lurer på hvorfor du bør delta på denne konferansen: se filmen ‘3E 2020 in Trondheim’ på høyresiden på den nettsiden du får opp, så vil dette bli forklart av noen nøye utvalgte skuespillertalenter fra sentralbygg 2 og gamle fysikk i Trondheim, altså entreprenørskapsmiljøet. Se mer her: https://3e2020.org/

Onsdag hadde vi nok en disputas, av Dina Margrethe Aspen! Dina har jobbet med PhD ved IØT med Annik Magerholm Fet som veileder, men har de siste årene jobbet og bodd i Ålesund. Avhandlingen til Dina har tittelen «Decisionsupport for emission reduction technology appraisals in ship acquisition». Professor Margot Weijnen, TU Delft, og professor Aykut Olcer var opponenter. I følge mine rapporter var det en flott disputas, gode spørsmål og gode svar! Når hun nå er ferdig kommer hun etter alle solemerker til å fortsette hos oss i Ålesund! Her er Dina sammen med komite og veiledere:

Dina med komite og veiledere

Og her er hun i gang med diskusjonen:

Dina Aspen

Det var det jeg hadde å melde denne uken. Hele neste uke skal jeg til Brasil i en forskningsdelegasjon, så det blir spennende. Dere får ha en god helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 44

av 1. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle, da er det blitt november! Uken min startet i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Det er utrolig bra alt det som Øivind, Andrea og andre har fått til og Sparebank Møre er åpenbart svært fornøyd med resultatene. Vedig bra! Ellers har uken vært ganske hektisk, med mye foredrag og paneldebatter og den slags. Travel og spennende! Det avsluttet med deltagelse på en flott konferanse om lean og den norske modellen, arrangert av Hanne, Marte og Jonas på IØT, sammen med LO og NHO. Veldig inspirerende!

På mandag blir arbeidsmiljøundersøkelsen ARK sendt ut. For at dette skal være et nyttig verkøy er det viktig at så mange som mulig svarer. Med lav svarprosent er undersøkelsen mindre interessant. Jeg vil derfor oppfordre deg til som kommer mandag, og oppfordre alle til å besvare denne slik at vi får et best mulig grunnlag for å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet framover.

Tor Georg Jakobsen fra HHS har vunnet Bernard Brodie-prisen for 2020 sammen med sin bror, Jo Jakobsen, for artikkelen «Tripwires and free-riders: Do forward-deployed U.S. troops reduce the willingness of host-country citizens to fight for their country?«​ Prisen deles ut av journalen Contemporary Security Policy, og er oppkalt etter en berømt og omstridt militærstrateg. Prisen får brødrene for en artikkel som viser at amerikansk, militær tilstedeværelse kan føre til at lokalbefolkningen blir mindre villig til å slåss for sitt eget land. De finner at noen få hundre utstasjonerte amerikanske tropper kan være nok til at villigheten går ned. 500 til 1000 soldater gir en klar nedgang. Les mer i Gemini-artikkel her: https://gemini.no/kortnytt/militaerpris-til-norske-forskere/

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 43

av 25. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag, håper uken har vært bra for dere alle! Mye har som vanlig skjedd hos oss:

Mandag 21. oktober arrangerte fakultetet det årlige oppstartsseminaret for nye ph.d.-kandidater. Seminaret foregikk ved Scandic Lerkendal, og det var svært godt oppmøte. Blant temaene på programmet var forskningsetikk, veileder-/kandidatrelasjonen og publisering. I tillegg hadde vi informasjonsbolker om litteratursøk, NTNU sitt tilbud innen psykososial tjeneste, kandidatenes interesse­organisasjon DION samt om hva kandidatene må tenke på dersom de planlegger et lengre utenlandsopphold. I år forsøkte vi oss på noe nytt, og inviterte også igangværende kandidater til å delta fra og med lunsj og ut dagen. Vi håper og tror det ble en fin arena hvor nye og ‘gamle’ kandidater møttes for spørsmål og erfaringsutveksling! Dagen ble avsluttet med en felles middag.

Vi arrangerer også et eget phd-kurs denne uken, med den svært kjente og profilerte professoren Andrew van der Ven fra USA. Vi er så heldige å ha ham ansatt i en delstilling for å kjøre disse kursene, og det har vi fått til takket være Alf Steinar Sætre som kjenner ham godt. Her er stipendiater og professorer i sving, og de har siste dag i dag:

Samme mandag ble studenter på Handelshøyskolen og Institutt for samfunnsøkonomi invitert til en internasjonal dag på Adolf Øien-bygget. Det var åpent standområde i Vrimla med utvekslingsstudenter fra ulike læresteder, Internasjonal seksjon, ANSA og studieveilederne fra instituttene tilstede. I tillegg var det instituttvise informasjonsmøter for nye studenter om utvekslingsmuligheter.  Et vellykket arrangement som vi satser på å gjenta og kanskje utvide!

Internasjonal dag i Vrimla i Adolf Øien-bygget

Studiebarometeret 2019 er nå åpnet. Studenter i 2, og 5, studieår skal ha fått epost fra NOKUT om å delta i undersøkelsen. Fakultetet ønsker høy svarprosent på denne undersøkelsen for å kunne få en godt forankret oppfatning av studentenes opplevelser. Høy svarprosent gjøre svarene mer pålitelige, og det blir lettere å utvikle treffsikre tiltak. På små studieprogram vil vi ikke få egne rapporter dersom for få studenter svarer. Viktig at instituttene følger opp med å motivere sine studenter til å svare på Studiebarometeret. Et godt tiltak er å bruke noen minutter til en obligatorisk forelesning til å oppfordre til å svare, la studentene bruke tid på å svare. Dette er viktig for oss!

I går deltok jeg på den offisielle åpning av NTRans, en ny FME som har HF som vertsfakultet, og Asgeir Tomasgard på IØT er prosjektleder. Dette er et senter med store ambisjoner, om å komme nærmere løsning på klimautfordringer spesielt på energifeltet. Dette er virkelig med å virkeligjøre ambisjonen om kunnskap for en bedre verden! Her er to bilder, prosjektledelsen og statssekretær fra Olje og Energidepartementet, samt deltakere fra NTNU, NHH, UIO og SINTEF i en paneldebatt:

Neste uke har vi besøk av konsernledelsen i Hydro. Jeg skal være med på en lunsj med dem, og det blir veldig bra. Mange av oss har arbeidet med Hydro i ulike prosjekter, eksempelvis Censes og NTrans, SFI Manufacturing og tre ulike Lean-prosjekter jeg selv har deltatt i. Hvis du har hatt andre forskningsprosjekt de siste årene med Hydro, vær så snill å send meg to linjer om det i en epost, slik at jeg har oversikt over hele vår portefølje her!

I ettermiddag skal jeg delta på avslutningsseremonien til Indøk, med avgangskull 2019. Det gleder meg med veldig til! Håper jeg treffer flere av dere på IØT i den sammenheng.

Neste uke starter jeg friskt i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Sees der, alle på IIF!

Da får dere alle ha en riktig god helg!

ØK-nytt uke 41 og 42

av 18. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Sist uke var det samling i Brussel for ledelsen i både NTNU og SINTEF, med tema Horosont Europa, det nye rammeprogrammet til EU som starter i 2021. Fokus er enda mer på tverrfaglighet enn før, særlig i Pilar 2 som et knyttet mot forskning for samfunnsendringer. Miljø og bærekraft er helt sentralt på alle områder og alle måter. Vi fikk også en gjennomgang om programmet i Instituttledermøtet vårt på onsdag. Lurer du på noe her er det Hilde Røysland som er vår nøkkelperson på Fakultetet. Det er viktig at alle institutter posisjonerer seg frem mot dette viktige programmet!

Apropos EU-programmer kan det også nevnes at NTNU arrangerer EIT Innovation Day 20. november for å informere om virkemidlene som finnes i KIC-systemet, det er EU-midler til innovasjonsprosjekt fra EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy og EIT RawMaterials. Dette er ordninger som retter seg mot innovasjon og ikke forskning, noe som kommer til å bli enda viktigere i Horisont Europa i forhold til dagens H2020. Vår KIC-ekspert er Lars Gjølme på IØT. Les mer om denne dagen her: https://www.ntnu.edu/energy/eit-innovation-day

Mandag var jeg på Gjøvik, i det såkalte D5-møtet! Det er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Det er imponerende mye bra som foregår, spesielt tverrfaglig forskning rettet mot arbeidslivet i regionen. Og vårt fagmiljø er med i stort sett alt som foregår på Gjøvik. Vi ser et økende behov for å også koble på våre fagmiljøer ved resten av fakultetet i forhold til alle prosjektene vi setter i gang her, særlig mot sykehus, livslang læring og vareproduksjon. Dette må vi finne ut av.

Florentina Paraschiv and PhD-student Ranik Raaen Wahlstrøm have met the monetary policy makers of Norway at Norges Bank on 16/10. Their research paper on “A comparative analysis of parsimonious yield curve models” has been presented in the research seminar of NB and attracted a vivid interest to monetary market operators and policy makers. Their research results show the drawbacks of yield curve models typically used by central banks for decision making and propose solutions for improving the parameter stability. Norges Bank will interact with our research group at NTNU Business School on new topics that emerged at the meeting, bridging the gap between academics and practitioners.

Florentina and Ranik at Norges Bank

Søknadsfristen for rektorstillingen er nå utløpt, og det er 10 søkere slik dette fremgår av Universitetsavisa. To av disse er unntatt offentlighet. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg velger hvem som skal til første- og andregangsinterjvu og gjennomfører  disse. Deretter behandles innstillingen av styret ved NTNU. Saken er presentert i UA: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/17/Ti-personer-vil-bli-NTNUs-nye-rektor-20176447.ece

Tirsdag var en stor dag for meg og for Marte: Da disputerte Marte Pettersen Buvik fra IØT, som jeg har vært hovedveileder for. Hun skrev om teamarbeid innenfor prosjekter, med empiri fra bygningsindustri. Marte jobber til daglig ved SINTEF. Det gikk veldig, veldig bra, og jeg var kjempestolt av henne og litt rørt også:

Fra venstre: Komiteadministrator Jonas, biveileder fra psykologi Per Øystein, komitemedlem Sandra, Marte, disputasleder Arild, superstolt veileder Monica og komitemedlem Jonas.

På onsdag og torsdag ble NTNU Business School Conference and PhD Seminar arrangert for niende gang! 45 forskere og PhD-studenter fra blant annet NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Henley, University of Edinburgh, University of Sussex, London School of Economics and Political Science og Copenhagen Business School var samlet for å diskutere et bredt spekter av problemstillinger innen økonomi og administrasjon. Konferansen ble avholdt på Kvilhaugen Gård, og hadde et tverrfaglig program hvor økonomifakultetet ved NTNU var godt representert med deltakere fra både ISØ, Handelshøyskolen og NTNU Ålesund. I tillegg var de internasjonale tungvekterne Trevor Hopper og Gianluca Marcato hovedtalere. Begge talerne holdt inspirerende presentasjoner, professor Hopper om hvordan regnskapsføring kan bidra til å oppnå mål om bærekraftig utvikling og professor Marcato om hvordan geografisk plassering påvirker verdien av en aksje ved børsnotering. Årets deltakende PhD-studenter fikk faglige tilbakemeldinger på sine pågående forskningsprosjekter fra gode forskere, og muligheter til å knytte internasjonale nettverksforbindelser. Her er deler av delegasjonen på plass på Kvilhaugen:

Resten av ettermiddagen min er viet diskusjoner om samlokalisering og innovasjon på Gløshaugen. Du får ha en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 40

av 4. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Fredag igjen, og i Trondheim er UKA i full sving! Jeg har fått den store ære av å holde festtalen under forestillingen på U-Helg lørdag (U står for Urpremiere) og det gleder jeg meg vanvittig til! Da får jeg også se revyen, Viville (Vi vil le/Vi ville, siste i to ulike betydninger. UKE-navnet skal alltid ha minst tre tolkningsmuligheter). Det blir veldig bra!

Sist fredag kveld var det researchers night på NTNU i Trondheim. Vi hadde sikkert flere stasjoner jeg ikke har hørt om, men ISØ var i alle fall godt representert, med fire stipendiater: Lana Krehic, Irmelin Helgesen, Sigrid Husøy og Ellen Reitan. De hadde stor pågang fra elever fra videregående som ville diskutere verdensproblemer med dem! Her er samfunnsøkonomene i aksjon:

Denne uken har ikke bydd på de helt store hendelsene, eller i så fall har det gått meg hus forbi. Husk å sende meg info og bilder om ting som har skjedd som du vil ha med her i ØK-nytt!

Neset uke skal jeg sammen med alle andre dekaner, rektorat og SINTEF-ledelsen til Brussel på Europakonferanse. Tema er det nye rammeprogrammet Horizon Europe, og hvordan SINTEF og NTNU kan øke sin prosjektportefølje innene tre ulike pilarene anvendt forskning, grunnforskning og innovasjon. Vi på ØK har jo økt vårt omfang av EU-prosjekter fra 360.000 til 8 millioner, men vi vil ha mer! Har du noen tips til meg om hva jeg kan ta opp med kolleger ved NTNU/SINTEF, med EU-kommisjonen og næringsliv til stede må du bare si fra. Jeg har fått gode innspill fra Kjetil Fagerholt og Ruud Egging på IØT, og Annik i Ålesund. Har du gode tips og innspill, send meg en epost!

Ellers kan jeg nevne at en rapport som utreder innovasjonssenter nå er i sluttfasen. Jeg har et råutkast jeg skal pløye gjennom i løpet av helgen. Jeg vet med sikkerhet at noen av dere trofaste lesere av ØK-nytt er interessert i det.

Da håper jeg helgen din blir flott!

Monica

ØK-nytt uke 39

av 27. september 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere, og god fredag! Var en svipptur til Oslo i dag, og det var jammen godt å komme hjem igjen til tørt og varmt vær i Trondheim! Sist uke var instituttadministrasjonene og Kari fra Fakadm samlet på Gjøvik, for å diskutere og erfaringsutveksle om studentkommunikasjon. Hvordan kan førstelinje organiseres best mulig, og der Gjøvik ble brukt som eksempel. I bærekraftens navn tok alle tog. Her fra omvisningen på Campus Kallerud:

Sist uke ble det kake og festivitas på HHS, da de feiret at enda en har rykket opp til professor: Jon Martin Denstadli:

Professorkake

HHS bemerker seg også i media denne uken. Her er et oppslag på NRK om taktikker på boligmarket ved å skremme budgivere. Arbeidet er foretatt ved Phd-stipendiatene Aras Khazal og Ole Jakob Sønsebø. Skremming kan øke prisen med et par prosent: https://www.nrk.no/trondelag/ole-jakob-sonstebo-har-forsket-pa-budrunder_-skremmebud-funker-ikke-1.14711941

Vi får noen nye kolleger i tiden som kommer; Karoline Kaspersen starter som universitetslektor i entreprenørskap på IØT den 1. oktober, og den 3. oktober starter Tina Skjærvik Thomsen som seniorrådgiver ved Eksperter i Team. Velkommen så mye til begge to!

På Gjøvik ble det arrangert et stort Forskningstorg midt i Gjøvik sentrum sist lørdag. Fagmiljøet vårt på IØT-G hadde valgt en bred tilnærming for å nå flest mulig på sin stand, med både forskningsposter, posters fra bachelorprosjekter som viser hva IØT-G bidrar med til lokalt næringsliv og en økonomiquiz som visstnok kunne sette fast noen og enhver. Det fortelles om tidvis lang kø av besøkende og fagseksjonen fikk rettet mye oppmerksomhet mot fakultetets aktiviteter på campus.

Glade NTNU’ere på stand på Forskningstorget, Britt Berge, Godfrey Mugurusi og Martina Ortova!

I dag har NTNU i Gjøvik delt ut Eurekapriser til de beste bacheloroppgavene ved de 5 fakultetene som er representert på campus. Et fullsatt auditorium ble presentert for studentarbeider av svært høy kvalitet fra de fem ulike fagretningene.  For fakultet for økonomi gikk prisen til Kathrine Eines og Ann Lene Småli, som hadde skrevet en oppgave med tittelen: Innovasjon til havs: En casestudie av prosjektet Hywind Tampen i Equinor og oppgaven så på hvilke barrierer og utfordringer som knytter seg til et så stort innovasjonsprosjekt. Prisen er en gavesjekk på kr 10.000, samt diplom og blomster. For fagmiljøet og studentkullet er det hyggelig å registrere at juryen som har valgt blant nominerte A-kandidater, spesielt bemerker at årets nivå har vært svært høyt og at det har vært krevende å finne fram til en vinner.

Kathrine Eines og Ann Lene Småli, vinner av Eurekaprisen for Fakultet for økonomi

PhD-stipendiat Gunn-Berit Sæter deltok på årets Forsker Grand Prix i går, og kom til den regionale finalen etter veldig gode tilbakemeldinger fra dommerne. Gunn-Berit er stipendiat på SFU Engage og IØT, og presenterte forskningen sin på entreprenørskap som del av sykepleierutdanningen og hvordan de kan endre og redde helsevesenet framover. Onsdag 23. oktober holder hun lunsjforedrag på Økonomibiblioteket for oss på ØK (og alle andre som vil komme) i serien Kost og nytte. Vi sees der!

Gunn Berit i aksjon!

Og med det håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 37 og 38

av 19. september 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Jeg har vært litt ute av rytmen nå. Sist uke var jeg på farten, og i morgen skal jeg også på reise. Så jeg oppsummerer begge ukene nå torsdag kveld.

De siste dagene har Ragnar Torvik operert i de fleste medier og anbefalt Sentralbanksjefen å la være å heve renten. Det er stor stas å ha en så profilert medarbeider hos oss! Banksjefen valgte imidlertid ikke å lytte til rådet. Vi får følge med på om det straffer seg.

Forrige uke arrangerte IØT et ph.d.-seminar på Bårdshaug Herregård mandag og tirsdag. Hele 29 av instituttets ph.d.-kandidater deltok, og både IØT-T, IØT-E og IØT-G var representert med deltakere.

Stein-Erik Fleten og Heidi Carin Dreyer ledet seminaret. Faglige temaer var blant annet publisering, råd til ph.d.-løpet, om veiledningsrelasjoner og nettverksbygging. Det var tre eksterne som holdt innlegg og ledet diskusjoner: professor Stein Wallace ved NHH, professor Einar Rasmussen ved Nord universitet og professor Lise Lyngsnes Randeberg ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU. Sistnevnte også president i Tekna, forøvrig. Lise (som jeg kjenner godt) sendte meg en melding dagen etterpå og skrøt fælt, det var et flott seminar, og fantastisk gode diskusjoner med stipendiatene, så dette har åpenbart vært vellykket, gratulerer til arrangørene! Jeg har fått tilsendt noen bilder fra begivenheten:

Tre stipendiater opptatt med kreativt teamarbeid eller problemløsning!
Tre andre stipendiater med ditto aktivitet
Plenum med Heidi og Stein-Erik

Arbeidet med en ny EVU-master sammen med IV, IE og NV går sin gang og nærmer seg avslutning. Det er IV-fakultetet som er vertsfakultet, men vi leverer inn emner og moduler fra alle institutter. Nytt foreslått navn er «Teknologiledelse og digital omstilling». Masteren med tilhørende emner skal være klar høsten 2020.

Torsdag, fredag og i helga var jeg på en konferanse i Italia. Jeg er styreleder i Trondheim Jazzfestival, og dette i Italia var en «meta-festival» om festivalarrangering. Mitt prosjekt er å gjøre denne til en forskningsbasert festival. Vi har en håndfull hos oss som forsker på festivaler, i tillegg til at noen andre på NTNU gjør, både ved SU og HF-fakultetene. På konferansen fikk jeg kontakt med et miljø på Universitetet i Birmingham som kan være spennende å samarbeide med fremover. Vi utvider stadig horisonten på ØK! Det er gruppen på sport- og kulturstudier på HHS som er sentrale i dette arbeidet. Det blir spennende å fortsette arbeidet.

Denne uken hadde vi dekansamling i Selbu mandag og tirsdag. I dag var det styremøte på NTNU, der seksuell trakassering og arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier var noen av temaene. Dette er referert både i UA, Khrono og Adresseavisen.

I morgen skal jeg til Ålesund og delta i feiringen av at Øyvind Helgesen går over i emeritus-rekkene. Det kan hende jeg kommer tilbake med et referat derfra i løpet av helga!

Monica

ØK-nytt uke 36

av 6. september 2019 i Ukategorisert med 1 Kommentar

På slutten av forrige uke og denne uken har det rydd på med gladnyheter for NTNU. Rett etter at sist nummer av ØK-nytt gikk i trykken kom nyheten om at vi får penger både til Ocean Space og til Campus-prosjektering i Trondheim. Det siste var det mange av oss som spådde kom til å bli utsatt, men det gjorde altså ikke det. Strålende godt nytt og veldig viktig for fremdriften for samling av Campus. Og det er viktig for oss på ØK, fordi det betyr fortsatt fremdrift for Innovasjonssenter.

Det milde gavedrysset fra en regjering i valgkampmodus stoppet ikke der. På onsdag kom en annen virkelig god nyhet: Vi får penger og klarsignal på å sette i gang byggingen av Elgeseter gate 10. Dette bygget har stått på vent i aldri så lang tid, og nå kommer vi endelig i gang med byggingen. Her blir det samling av helse- og sosialfagene fra Tunga. Bygget skal stå ferdig til studiestart i 2022. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/09/04/Gir-klarsignal-til-bygging-av-Elgeseter-gate-10-19856669.ece

Vi hadde et ØK-lederseminar denne uken på Bårdshaug. Det var prodekaner, seksjonsledere, instituttledere, kontorsjefer og nestledere fra alle institutt inkludert Gjøvik. Dette ble virkelig bra, vi fkk jobbet veldig konkret med realisering av vår strategi. Det er særlig tre aktiviteter som er viktige for oss: Å fortsette faglig integrasjon i bachelor-utdanningene våre i øk/adm på tvers av tre campus, (BØA-integrasjon), å øke eksternfinansiert forskning (BOA) og å komme igang med akkreditering. Vi er i gang med å lage klare og tydelige handlingsplaner på alle tre tema, så dette ble veldgi nyttig. Og så betyr selvsagt ikke det at vi skal slutte med alle andre viktige saker. Vi må også jobbe med faglig integrasjon på andre felt, men vi klarer ikke å gjøre alt i like stort omfang på en gang! Strategi handler om å prioritere, og nå er det disse tre aktivitetene som gjelder for 2020.

Ellers kan jeg nevne at Berit Kjelstad er utnevnt som konstituert prorektor for utdanning mens Anne Borg er konstituert rektor. Berit har vært prorektor i to perioder før, så dette kommer til å gå glimrende. Det betyr også rent praktisk at hun går inn i styret til Engage, der prorektor for utdanning har en plass.

Til slutt kan jeg opplyse om at Florentina på HHS har sammen med flere organisert en sommer-skole for Phd i finans i forrige uke. Hun forteller selv litt mer om dette her:

The PhD Summer School in Finance took place between 22 August – 06 September 2019 at NTNU Business School. The project is organized by Florentina Paraschiv (NTNU Business School) and funded by the Norwegian Finance Initiative and NTNU Business School. The aim of the project is to strengthen the PhD education in the main stream of finance and allow our PhD students get international research connections and professional feedback on their on-going research.

30 PhD students from Norway, Finland, Germany, Denmark, Spain, Italy and Morocco attended the program. In addition, PhD students from relevant Norwegian banks joined the school.

The courses covered the following topics: Empirical Finance (Prof. Paul Soderlind, University of St. Gallen), Empirical Banking (Prof. Steven Ongena, University of Zürich), Complexity and Behaviour (Prof. Cars Hommes, University of Amsterdam), Real Estate Finance (Professor Roland Fuess, University of St. Gallen), Quantitative Aspects of Financial Regulation (Prof. Florentina Paraschiv, NTNU Business School). In addition to the courses offered, PhD students had the chance to present and get feedback on their on-going research in our PhD Workshop (02 September). Several research collaborations emerged during this program. We aim at creating a bi-annual tradition of this event at NTNU.

Foto by Maiken Trane. In the picture – left to right, professors teaching in the Summer School in Finance at NTNU 2019: Steven Ongena, Paul Soderlind, Florentina Paraschiv, Roland Fuess.


Og med det vil jeg ønske oss alle en god helg. Husk å bruke stemmeretten din på mandag, eller forhåndsstem – siste sjanse i dag.

Monica

ØK-nytt uke 35

av 30. august 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi kommet til fredag igjen. Uken har vært litt roligere enn de to foregående for min del, med mer tilstedeværelse på kontoret. Vi hadde rektors møte med instituttlederne på tirsdag, da Anne Borg møtte instituttlederne som konstituert rektor for første gang. Det ble et riktig flott møte, og stemningen godt oppsummert i følgende overskrift i UA: «Kan vi få litt ro nå?». Fokus var på å fullføre de endringene vi har startet før vi setter i gang alt for mye nytt. Du kan lese det her hvis du ikke allerede har lest den: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/08/27/Kan-vi-f%C3%A5-litt-ro-n%C3%A5-19795357.ece

I går hadde vi en workshop i Universitetskommune Trondheim 3.0, mellom alle de fem områdene som det fokuseres på. Mye bra på gang her, i likhet med Ålesund, som også skal sette i gang et lignende arbeid.

I går hadde vi høstens første disputas, av Thomas Brekke på IØT. Tittel på avhandlingen hans er: Higher Education Institutions (HEIs), Innovation, and Regional Economic Development : Enhancing the entrepreneurial discovery process in regional development. Thomas er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og har vært ph.d.-kandidat på forskerskolen EDWOR II. Gratulerer så mye, her er kandidaten i aksjon:

Thomas Brekke i diskusjon med førsteopponent Professor Helen Lawton Smith fra Birkbeck University of London.
Og her er hele komiteen, kandidat og disputasleder etter seansen!

I går skjedde det også noe i hovedstaden. NTNUs nye kontor for etter- og videreutdanning (EVU) ble åpnet av trekløveret Borsch, Borg og Borgen, henholdsvis statssekretær i KD, rektor ved NTNU og ordfører i Oslo. Det er videre verdt å merke seg at den aller første forelesningen i det nye kontoret ble gjennomført av vår egen Terje Berg fra HHS: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/08/29/NTNU-er-i-gang-i-Oslo-19813309.ece

Indøk-studentene har deltatt i en internasjonal konkurranse med andre indøk-ere om beste case-presentasjon, den såkalte TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills). TIMES, Tournament in Management and Engineering Skills, har vært arrangert av ESTIEM, European Students of Industrial Engineering and Management, siden 1994 og er regnet som den største og mest prestisjetunge casekonkurransen innenfor Industrial Engineering and Management for europeiske studenter, med mellom 1500 og 2000 deltagende studenter hvert år, fra 72 europeiske universiteter. I Grand Final er det 8 lag igjen, 3-4 studenter på hvert lag, og alle konkurrerer om å bli «Industrial Engineering and Management Students of the Year». Konkurransen går ut på å løse flere MIT/Harvard business case. Løsningene presenteres for flere juryer som består av representanter fra næringslivet og akademia Denne fine gjengen kom på andreplass:

Kari Elisabeth Eide Hartvedt, Merethe Tvedt, Ida Lindtvedt og Abhirohan Parashar fra Indøk vant andreplassen i den prestisjetunge TIMES-konkurransen!

Ellers jobber Florentina med å arrangere en sommerskole innen finans, som går av stabelen neste uke: https://www.ntnu.no/hhs/summerschool

I uken som kommer skal vi ha en ledersamling på Fakultetet, med instituttledere, nestledere og kontorsjefer i tillegg til dekanatet. Dette gjennomføres tirsdag og onsdag.

Topp