Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 9

av 5. mars 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Denne uken har vi startet med dialogmøter mellom ledelsen på instituttene og fakultetsledelsen. Først ute var IØT, og møtet var heldigitalt. Vi snakket oss gjennom mål, utfordringer og muligheter i 2020 og 2021, og har en enda bedre felles forståelse om hvordan vi fortsetter å jobbe sammen for å nå ambisiøse mål. Neste uke står IIF og Fagseksjonen på Gjøvik for tur.

Vi blir stadig flere på Fakultet for økonomi. Vi har fått en ny fast medarbeider på IIF, Andrea Sæther. Hun har vært med en god stund allerede, med ansvar for TEFT-laben. Men fra 1. mars er hun fast ansatt som førstekonsulent. Dette blir supert, Andrea!

Som meldt sist uke var det en disputas fredag den 26/2, for en uke siden. Dette gikk i følge rapportene bra, og Jørgen Veiseth besto dette med glans. Hovedveileder for Jørgen har vært Øystein Widding. Her er bilde med komite etterpå:

Som vi ser er de eksterne medlemmene av komiteen med på zoom, mens disputasleder Lise, Jørgen og administrator Arild poserer på smittevennlig vis!

Vi har også en disputas i dag, på ISØ. Dette er Isabel Montero Hovdal. Avhandlingens tittel er: «The Economics of Climate Change: Impacts, Mitigation and Adaptation». Medlemmer i bedømmelseskomitéen: Associate Professor Tatyana Deryugina, University of Illinois at Urbana-Champaign, Professor Knut Einar Rosendahl, Norwegian University of Life Sciences og Professor Bjarne Strøm, NTNU. Hovedveileder har vært Ragnar Torvik, medveileder Costanza Biavaschi. Tittel på prøveforelesningen: “On the use of carbon pricing to reduce CO2 emissions: Theory and empirical evidence”. Vi får krysse fingrene for at dette går bra, og det gjør det helt sikkert. Kommer tilbake med bilder fra begivenheten neste fredag!

God helg når den tid kommer,

Monica

ØK-nytt uke 8

av 26. februar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! I skrivende stund pågår enda en av våre disputaser, denne gangen på IØT. Det er Jørgen Veisdal som er i gang med sitt forsvar av avhandlingen: “Entry Strategies for Platform Firms in Two-Sided Markets”. Evalueringskomiteen består av Professor Tommy Høyvarde Clausen, Nord University, Assistant Professor Kalina Stefanova Staykova, Copenhagen Business School og Professor Arild Aspelund fra IØT. Veileder er Professor Øystein Widding fra IØT og Professor Tore Nilssen, University of Oslo. Prøveforelesningen er allerede avholdt, med tittelen: “The practical and academic evolution of the concept of two-sided platforms”. Lykke til alle som er involvert, så kommer det nok bilder etterhvert!

På IIF er prosessen med å skaffe en ny kontorsjef etter Dagrun Lorgen Jensen avsluttet. Etter utlysning og intervjuer har nå fungerende kontorsjef Johanne Vågø Hoff takket ja til tilbud om fast stilling, og hun starter formelt den 1.april. Hun har jo vært kontorsjef midlertidig en stund, og det har gått fortreffelig bra. Vi er glad for å ha deg med på laget på fast basis i spennende år fremover, Johanne!

Det kommer også snart en nyansatt til IØT. Fra mandag 1. mars starter Øyvind Jakobsen som overingeniør for IT-drift og brukerstøtte. Øyvind kommer fra IT-avdelingen ved NTNU og noen vil kanskje også huske ham fra tiden på SVT (hvor han jobbet som avdelingsingeniør/overingeniør innen IT-drift). Velkommen til oss, Øyvind!

Da håper jeg alle får en fin helg, selv om været i alle fall i Trondheim kunne vært bedre. Det går tross alt mot lysere tider!

Monica

ØK-nytt uke 5-7

av 21. februar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, her kommer en liten oppsummering av de siste ukenes hendelser. Den største begivenheten var utvilsomt at vi hadde den aller første «egenproduserte» PhD-disputasen på IIF! Det har vært flere som har tatt doktorgrad der etter at fakultetet ble etablert for fire år siden, men Julia Bondeli var den første som er tatt opp på fakultetets eget program og har gjort seg ferdig. Det var en viktig milepæl i transformasjonen til å gå fra å være et høyskole- til et universitetsinstitutt. Jeg pakket for anledningen med meg kappe i bilen og tok turen til Nord-Vestlandet for å delta i denne store begivenheten! Temaet var også uhyre interessant, om korrupsjon, med Russland som eksempel. Tittel på avhandlingen var: «Capitalising on Socialising: studying the social aspect of business relationships through socioeconomic interaction in corrupt exchange» . Komiteen besto av Associate Professor Thomas Hoholm, Norwegian Business School, BI Associate Professor Milena Ratajczak-Mrozek, Poznan University of Economics and Business og ble administert av Professor Emeritus Jon Ivar Håvold, NTNU. Veilederne til Julia var Professor (og instituttleder) Hans Solli-Sæther, mens biveileder var Associate Professor Malena Havenvid, Kungliga Tekniska högskolan, men Malena var på IØT da Julia startet arbeidet. Dette var dermed også et vellykket samarbeid mellom IIF og IØT. Her er Julia, Hans og meg etter at disputasen var ferdig, den 11. februar:

Ellers har de siste ukene handlet mye om tilsetting av instituttledere, som jeg også har fått spørsmål om. Status er at vi har gjennomført alle intervjuer, og to av tilsettingene ble behandlet i fakultetsstyret sist torsdag. Vi er imidlertid ikke ferdig med hele prosessen og klare med offentliggjøring før vi blir gjensidig enige om alle betingelser, og her gjenstår bittelitt formalia. Jeg skal informere om resultatet så snart det er avklart!

Jeg har brukt en del tid på campus-utbygging i Trondheim, der Bystyret skal avklare hvilke alternativ som kan godkjennes i Høyskolebakken og i Vestskråningen. Jeg har vært med på møter i to av bystyrekomiteene for å snakke varmt om viktigheten av Innovasjonssenter i Hesthagen, blant annet. Det blir noen flere slike politiske forankringsrunder også de nærmeste ukene.

Jeg er også blitt med i det nyopprettede Programstyret for digitaliseringsprogrammet ved NTNU, som blir svært sentralt de nærmeste årene. Jeg er glad for at jeg får sjansen til å bidra i det arbeidet.

Enda et spennende arbeid jeg skal være med på er å sitte i styringsgruppen for det fremtidige Johan Castberg-seminaret! Dette skal introduseres på Gjøvik neste år, i forbindelse med Castbergs 160 års dag. Det er Torvild Sveen, ordfører på Gjøvik som har tatt initiativ til dette, og vi kobler også historiemiljøet på NTNU opp til seminaret. Castberg bodde i mange år på Gjøvik, og var jurist og politiker. Han er mest kjent for de «castbergske barnelover», men også for konsesjonslovgiving, fabrikktilsynslov, arbeiderbeskyttelse i industri, utvikling av velferdsstaten, utenrikspolitikk, Folkeforbundet og mye annet. Tanken med seminaret er å skape en kobling mellom historien og fremtidens politikkutforming. For våre fagområder kan det gjelde arbeidsmiljø, energipolitikk, industripolitikk og mye mer.

Torsdag hadde vi som nevnt fakultetsstyremøte. I tillegg til instituttlederstillinger fikk vi vedtatt en «mission» for fakultetet, til bruk når vi skal søke om akkreditering. En viktig milepæl på veien det også.

Da håper jeg alle har en fortsatt fin helg, og god vinterferie til de som skal ha det!

ØK-nytt uke 4

av 29. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Torsdag 28. 1. var det offisiell åpning av den nordiske forskerskolen innenfor innovasjon og entreprenørskap (NORSI). Men vent nå, NORSI er vel ikke nytt?? Det er riktig, i perioden 2012 til 2020 var dette en nasjonal forskerskole med NTNU som vertskap. Nå videreutvikles dette til et nordisk initiativ med 24 nordiske institusjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island som medlemmer. NTNU, ØK og IØT fortsetter som vertskap, noe som kan sees som en bekreftelse på den sterke posisjonen vi har innenfor innovasjon og entreprenørskap!

Så langt vi vet er dette den første nasjonale forskerskolen som videreføres som et utvidet initiativ etter en 8 årig finansiering fra NFR. NORSI sitt hovedoppdrag er først og fremst å styrke forskerutdanning i de nordiske landene med å koordinere doktorgradskurs og andre aktiviteter relevant for forskerutdanningen. Gjennom NORSI er PhD-kandidater og veiledere en del av et internasjonalt nettverk som gir muligheter for samarbeid, kunnskapsdeling og forskningsformidling. Roger Sørheim har ledet dette på en utmerket måte siden 2016, og nå altså utvidet det hele opp til en nordisk divisjon. Det er veldig bra. Åpning var selvsagt digital, og er her noen av bidragsyterne ved åpningsseremonien:

Rektor Anne Borg hadde en videohilsen
Forskningsrådets Anne Kjersti Fahlvik hilste satsningen velkommen
Hilde Bjørnland er prorektor ved BI, som er co-vertsinstitusjon for Norsi
ØK er vertsfakultet, hadde en hilsen jeg også
Prosjektleder Roger Sørheim fra IØT, og koordinator Birte Horn-Hanssen fra BI var fornøyde med åpningen!

Ellers kan jeg melde at vi har fått kvalifiserte søkere på alle instituttlederstillingene. Allerede neste uke starter vi med intervjuer, så her går det unna! Det blir veldig spennende og se hvem som skal lede våre fagmiljøer frem mot 2025!

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 3

av 22. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Tirsdag denne uken åpnet gangbroa på Campus Ålesund mellom Kompasset, der vi sitter, og Ankeret, hovedbygget. Det blir veldig bra, og er svært etterlengtet blant ansatte og studenter. Nå kan man bevege seg mellom bygg uten å bli angrepet av Frank eller andre værfenomener! Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=9fYc7xzQSgM&feature=youtu.be

Onsdag var det minnestund for Marie Myrset Skinnemoen, studenten ved HHS som forulykket på vei hjem til juleferie i desember. Minnestunden ble digital, men vi som bidro var i Auditorium 1. Omkring 30 studievenner av Marie deltok i lystenning, og 50 deltok digitalt, deriblant nærmeste familie. Jeg sa noen ord på vegne av NTNU, og studentprest Camilla Winsnes holdt en veldig fin tale. Vi hadde musikere fra musikklinja ved NTNU. Det ble en veldig fin og verdig seremoni. Takk til staben på HHS som har organisert dette, ikke minst Kathrine som har sin siste arbeidsdag hos oss i dag. Takk for innsatsen, Kathrine!

I dag har vi en ny heldigital disputas. Denne gangen er det fra ISØ, og kandidaten heter Mia Marie Wallgren Sohlman. Tittel på avhandlingen er: «Supply and demand in the market for higher education.
Labor market signals, admissions probabilities and funding incentives»
. Komitémedlemmer er Associate Professor Gill Wyness, University College London, Professor Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen og administrator Hildegunn E. Stokke fra ISØ. Veiledere har vært Jan Morten Dyrstad og Bjarne Strøm. Lykke til, både kandidat og veiledere! Her er et digitalt innblikk i begivenheten:

NTNUs styre hadde ellers møte onsdag, og jeg og seks andre dekaner ble ansatt for en ny fireårsperiode, frem til 31. juli 2025. Jeg gleder meg stort til å få lov til å fortsette å utvikle fakultetet sammen med dere!

Da håper jeg alle får en riktig fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 15. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! I går hadde vi årets første disputas, som var heldigital. Det var med ISØ som ansvarlig institutt, og kandidaten var Anette Borge. Tittel på avhandling: «Essays on Macroeconometrics. Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Expectations and Forecasting». Det var nedsatt en komite bestående av Professor Raffaella Giacomini, University College London, Professor Martin M. Andreasen, Aarhus University og administert av Professor Snorre Lindset fra ISØ. Veilederen til Anette har vært Professor Gunnar Bårdsen fra ISØ. og biveileder Senior Adviser Junior Maih, Norges Bank. Gratulerer så mye!

Vi har hatt et lederskifte på NTNU Handelshøyskolen. Arve Pettersen har valgt å gå av, og nestleder Kari Nyland trer inn som konsituert leder frem til sommeren eller til en ny instituttleder er på plass. Jeg vil benytte anledningen til takke Arve for innsatsen, og jeg er svært takknemlig for at Kari tar på seg oppgaven. Ellers er alle fire instituttlederstillinger utlyst for en ny fireårsperiode, søknadsfrist er 24. januar.

Ellers kan jeg melde om at vi jobber med å videreutvikle vårt bachelorprogram i logistikkingeniør i Trondheim! I dag morges startet et helt nytt fag: TLOG2011 Logistikkteknologi og digitalisering. Faget fokuserer på ulike teknologier innenfor logistikk, som materialhåndtering, lager-operasjoner, distribusjon, transport og verdikjedeledelse (supply chain management). Faget skal også ha fokus på automatisering og ulike digitale teknologier (f. eks., AGV, AR/VR, IoT, maskinlæring osv.) som har forandret logistikken. Dette faget svarer opp behovet fra markedet, og målet er å forberede studentene med kunnskap og ferdigheter de trenger for å kunne stå best mulig rustet til å møte utfordringene i arbeidsmarkedet i en digital fremtid. Alireza på IØT jobber med dette. Lykke til, høres ut som et svært relevant og tidsriktig tema for våre studenter!

Da håper jeg alle får en fin og fredelig helg. Noen av oss politiske nerder følger ekstra godt med på det som skjer i USA om dagen, og da blir det aldri et kjedelig øyeblikk!

Monica

ØK-nytt uke 1

av 8. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og godt nyttår til alle! Koronasituasjonen har tilspisses seg gjennom julen her i Trondheim, og de fleste av oss sitter på hjemmekontor nå. Ålesund og Gjøvik har litt bedre smittesituasjon, men mye hjemmekontor der også etter hva jeg forstår. Vi får bare håpe at situasjonen bedrer seg når vaksinasjonsprogrammet blir iverksatt nå gradvis.

Vi har fått to nye medarbeidere. Jeg har allerede nevnt Anders, ny prosjektøkonom som startet denne uken, og som jeg var så heldig å få hilse på da han var innom campus for å hente skjerm og utstyr. Denne uken startet også en ny medarbeider på ISØ! Anne-Lene Semb er ny studieveileder ved instituttet. Hun har tidligere jobbet som studieveileder ved Universitetet i Agder, og har nå begynt i 100% stilling som studiekonsulent ved ISØ. Her skal hun blant annet svare på henvendelser og veilede studenter, jobbe med saksbehandling av studiesaker og administrere eksamen. Ny studieveileder betyr at det blir en omstrukturering av administrasjonen ved ISØ. Gerd går av med pensjon i januar etter over 30 år ved ISØ! Eli, som har jobbet som studieveileder ved ISØ siden 2018, vil i tiden fremover jobbe også med andre arbeidsoppgaver enn studieveiledning. Velkommen til Anne-Lene, dette blir bra! Dette er Anne-Lene:

Da vil jeg ønske dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 51

av 18. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag!

De siste dagene har det vært det rene julegave-rushet til oss på ØK. Først fikk jeg melding om at IIF hadde fått et DIKU-prosjekt omkring temaet studentaktiv læring, over tre år og 5 millioner. Videre kom meldinger om forskningsprosjekter fra NFR, som også ble presentert i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/ntnu-forskning-innovasjon-nyskaping/milliarder-til-nyskapende-forskning/186514

Jeg har sikkert ikke full oversikt over alt vi har fått tilslag på, men gjennom gode hjelpere er i alle fall denne listen klar:

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Eirik Albrechtsen. IØT prosjektbeløp 2,6 mill

Powerdig – Digitalization of short-term resource allocation in power markets. Kompetanseprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Pedro Crespo del Granado. IØT prosjektbeløp 4,6 mill

Enhancing the potential of Calanus as raw material for sustainable aquaculture feed ingredients. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig Sintef. Prosjektleder Paritosh Deshpande. IØT prosjektbeløp 2,8 mill

RISKY – Concequences of fundamental changes in risk regulation. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU Samfunnsforskning. Prosjektleder Trond Kongsvik. IØT prosjektbeløp 0,8 mill

PROSIM Professional education and simultation based training. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU IHB, prosjektleder Aud Marit Wahl. IØT prosjektbeløp 0,6 mill

Twin Fjord – A participatory planning support system for sustainable area management using digital twin technology. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill

Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Bærum kommune. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill.

GRØNN KAI – Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Stranda kommune. Prosjektleder Øivind Strand. IIF prosjektbeløp: uavklart

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Andreas Ravndal Kostøl. ISØ prosjektbeløp: 7,5 mill

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig BI. Prosjektleder Ragnar Torvik.
ISØ prosjektbeløp: 1,2 mill

Dukker det opp flere prosjekt, gi meg veldig gjerne beskjed! Dette er fantastisk, og helt i tråd med vår strategi og handlingsplan, der økt BOA-aktivitet er et av våre tre prioriterte områder.

Vi får en ny medarbeider på HMS-faggruppen på IØT: Therese Bergh Nitter starter 1. januar 2021 som førsteamanuensis i yrkeshygiene. Velkommen så mye til oss.

Som om ikke det var tilstrekkelig med hyggelige nyheter har jeg enda en på lager: Vi har i dag utnevnt en ny dosent: Trond Kristoffersen på HHS fikk i morges opprykk fra førstelektor til dosent. Trond er utdannet statsautorisert revisor fra det som nå er Nord Universitet og NHH, jobbet i mange år som revisor i næringslivet, før han kom til den gangen TØH, i 1993. Han har undervist innen et bredt felt av økononomifagene våre, har gitt ut enormt mange lærebøker og faglige artikler, og er en nestor innen regnskapsfaget også nasjonalt. Gratulerer så mye Trond, vi håper å få stor glede av deg også fremover!

Da håper jeg alle får en fredelig, om annerledes jul. ØK-nytt tar også juleferie til over nyttår. Riktig god jul til alle, takk for fantastisk innsats i 2020!

Monica

ØK-nytt uke 50

av 12. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag! Julestremningen begynner å feste grepet, selv om snøen lar vente på seg her i Trondheim. Dagen i går startet på hyggeligst tenkelige vis, med åpning av et nytt senter for miljøvennlig energi (FME) vi deltar i, med fokus på vindkraft: NorthWind. Vi fikk nyheten servert på video fra statsråd Tina Bru:

Konsortiet består av en rekke fagmiljøer fra SINTEF og NTNU, Universitetet i Oslo, Nina og flere andre, og omkring 40 bedrifter. SINTEF-sjef Alexandra og NTNU-rektor Anne feiret med kake:

SINTEF er vertsinstitusjon for prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd. NTNU har med intet mindre enn seks fakulteter: IV, IE, NV, HF, SU og ØK. Fra ØK er det Asgeir Tomasgard som er primus motor, og nok en gang har han fått opp et bra konsept på særdeles knapp tid. Dekaner fra halvparten av fakultetene var tilstede, forskriftsmessig antrukket:

Fra venstre IE-dekan Ingrid Schølberg, IV-dekan Olav Bolland og meg

Og det stopper ikke der. Dagen før, torsdag kom den offisielle beskjeden fra DIKU om at prosjektet SFU Engage blir videreført i fem nye år. Ikke nok med det, den internasjonale evalueringskomiteen slår fast at senteret er verdensledende på sitt felt. Gratulerer så mye til senterleder Øystein Widding og alle de andre som står på! Les mer her: https://engage-centre.no/five-more-years-for-engage/?fbclid=IwAR2R0gdDClCdJ7-ikG_srzLCVW62bAEsT6IS53vWCxp3qVTk1DE4UF_j6oY

Vi har dessuten hatt intet mindre enn tre diputaser de siste ukene. Sist ute var Bo Dong fra IØT, som disputerte med avhandlingen: “Novel Optimization Models for Complex Planning Problems in Maritime Transportation”. Evaueringskomite besto av: Senior Lecturer Maria Battarra, University of Bath, Senior Research Scientist Truls Flatberg, SINTEF Industry, og førsteamanuensis Anders Nordby Gullhav fra IØT. Veiledere har vært Kjetil Fagerholt som hovedveileder, og Marielle Christiansen som biveileder. Her er Bo Dong sammen med komiteen:

Og med stolte veiledere:

Vi hadde også en disputas fredag 4 desember, med Lisa Græslie fra IØT. Tittelen på hennes avhandling var: «Innovation in hospitals
 The diffusion of knowledge and innovations in the context of specialization». Komiteen besto av Associate Professor Tatiana Andreeva, Maynooth University, Associate Professor Bjørn Erik Mørk, BI Norwegian Business School og Professor Alf Steinar Sætre fra IØT. Veilederne til Lisa har vært Professor Arild Aspelund fra IØT, og biveileder Associate Professor Frode Heldal fra NTNU Handelshøyskolen. Her er Lisa etter dyst, med veiledere og disputasleder Roger Sørheim:

Også sist uke kom en gladmelding fra Ålesund. Siv Marina Grimsrud og forskningsprosjektet Blue Circular Economy (BCE) har kommet gjennom NRK VItens nåløye på universitetenes pitchedag hos NRK! NRK Viten-redaksjonen inviterte NTNU, UiB, UiO og UiT til en pitchedag for å vise fram forskningsprosjekter som har potensiale til å bli til langlesningssaker, dokumentarer eller lignende, og som derfor også møter et kriteriesett som NRK har satt.  Til sammen 51 saker ble meldt inn bare fra NTNU, men bare 9 av disse gikk videre til selve pitchedagen som var i slutten av november. Siv Marina og Blue Circular Economy var en av disse. Gratulerer så mye!!

Og det var ennå en disputas sist uke. Charlotte Marie Morland ved NTNU Handelshøyskolen disputerte med avhandlingen: “Styring i laterale relasjoner og vertikalt strukturerte organisasjoner – en studie av styringsmekanismer i et universitetssykehus”. Evalueringskomiteen besto av Professor Anders Hersinger, Luleå tekniska universitet, Sverige, Professor Katarina Kaarbøe, NHH Norges Handelshøyskole og Førsteamanuensis Terje Berg fra HHS. Hovedveileder har vært professor Inger Johanne Pettersen fra HHS, og medveileder Peter Skærbæk, CBS Handelshøjskolen i København og NTNU. Gratulerer så mye! Her er Charlotte med komiteen:

Og med veileder:

Ellers kan jeg nevne at vi nå har vært hele runden med å diskutere misjon med ansatte på fakultetet. Dette er et moment som knytter seg til strategiplanen vår – som per i dag ikke har misjon, men «samfunnsoppdrag» som ligner en del. Årsaken til at vi introduserer misjon i strategien er arbeidet med akkreditering innen AACSB, der en egenformulert misjon er det man «måles» opp mot, at vi faktisk gjør det vi sier vi skal gjøre.

På grunn av koblingen til strategiplanen har vi gått så bredt ut som vi har, slik at misjon er noe alle nå har fått sjansen til å være med å diskutere, på samme måte som vi jobbet svært bredt med involvering da vi laget strategiplanen vår i 2017.

Synspunktene på akkreditering i AACSB er som forventet varierende i de ulike fagmiljøene, fra sterk entusiasme til sterk motstand og likegyldighet. Det har vært svært verdifullt å snakke direkte med så mange av dere om saken! Tusen takk for alle synspunkt og innspill, og takk for den åpne og ærlige tonen vi har hatt i prosessen, det setter jeg stor pris på. Hos oss på ØK skal det alltid være rom for å si klart og tydelig fra om hva man mener!

Alt er notert, og gangen videre nå er at vi skal få bearbeidet alle inntrykk, synspunkt og meninger, både om selve prosessen, om akkreditering og om innholdet i misjonen. Vi har berammet et møte i den lille utredningsgruppen rett over nyttår, og skal diskutere neste steg.

Det store spørsmålet for mange er hvilke studieprogram som tas med og ikke tas med. Det er NTNU som institusjon som blir akkreditert, men ved visse studieprogram. Utvelgelsen av program er basert på kriterier, men også vurderinger og valg, som vi må finne mer ut av. Dette tar vi på dypeste alvor, og kommer tilbake med informasjon om videre prosess når vi har bearbeidet.

Da håper jeg alle får en fin adventshelg, og en fin innspurt frem mot juleferie.

Monica

ØK-nytt uke 49

av 4. desember 2020 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle! I dag fikk vi en svært trist melding, som er i ferd med å nå de fleste nasjonale mediekanaler i skrivende øyeblikk. Slike meldinger er av aller tristeste slag.

I formiddag fikk jeg beskjed om at en av våre studenter på tragisk vis har omkommet i en trafikkulykke på vei hjem til juleferie i Lier. Det var fire personer i bilen, de tre andre henholdsvis kritisk, hardt og moderat skadd. Ulykken skjedde på riksvei 3 i Storelvdal i går ettermiddag. Bilen de satt i fikk sleng på glatt føre, og kolliderte med motgående vogntog.

Navnet til studenten som omkom er Marie Myrset Skinnemoen. Hun gikk første året på bachelor i økonomi og administrasjon på NTNU Handelshøyskolen.

Å miste en student er noe av de verste vi kan oppleve. Det berører oss alle, både ansatte, studenter og hele NTNU. Våre tanker går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem.

Vi har varslet studentene og studenttillitsvalgte, og formidlet kontaktinfo til studentprest og rådgiver i Studentsamskipnaden. Arve har varslet ansatte på NTNU Handelshøyskolen. Vi vil i samarbeid med begravelsesbyrå opprette en digital kondolanseprotokoll, og vil komme tilbake til en minneseremoni etter nyttår.

Vi lyser fred over Maries minne. 

Monica

Topp