Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 2

av 12. januar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle!

Da er det lenge siden sist! Jeg har hatt en lang og god juleferie, og hatt oppstart denne uken. Den startet med oppfølging og informasjon om studenten på Gjøvik som er forsvunnet, og som er hovedsak i media om dagen. Dette blir håndtert lokalt på Gjøvik, slik at vi bare er orientert om saken fra vår side.

Det ser nå absolutt ut som om vi kan overta hele 5. etg i Rustbygget, ved at Kompetansesenteret for Tannhelse flytter ut. De disponerer 800 kvadratmeter som vi dermed kan overta, og behovet for å bygge paviljong eller å leie lokaler faller bort. Vi jobber med å se hvilke muligheter vi har for lokalisering av ulike funksjoner i de ulike etasjene. Vi vet ikke ennå hvor lang tid det vil ta før ISØ kan flytte inn, det er avhengig av tidsaspektet med utflytting av tannlegene og hvor stort ombyggingsbehov det blir. Dette kommer vi tilbake til.

Vi har fått resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Disse vil bli presentert på hvert institutt og i Fakultetsadministrasjonen hver for seg. Vi kan se hvordan arbeidsmiljøet oppleves på enhetene sammenlignet med gjennomsnitt av fakultetet og hele NTNU. Minst like viktig som de rene tallene er at dette gir en mulighet for å diskutere arbeidsmiljø, og komme opp med tiltak for å bevare det som fungerer godt, og gjøre noe med det som ikke fungerer like godt. Det er viktig at så mange som mulig deltar aktivt i møtene, både for å belyse situasjonen, og for å komme med forslag til tiltak. Det er din nærmeste leder som vil gjøre presentasjon, sammen med verneombud.

Tirsdag hadde jeg gleden av å delta på åpningsmiddagen med et nytt kull av MPA-studenter, Master i Public Administration på HHS. Dette er nåværende og fremtidige ledere i offentlig sektor som ønsker faglig påfyll innenfor ledelse og økonomifag. Kullet består av 38 engasjerte studenter fra alle slags sektorer, som det var hyggelig å hilse på. Her gjør HHS en viktig jobb med et flott studieprogram!

Ellers har vi to faste nyansatte så langt i januar, Eli Skaug Rønning startet 2. januar som ny studiekonsulent på ISØ, og Ingrid Olsen startet som universitetslektor ved Eksperter i team samme dag. Velkommen så mye til begge to!

Da håper jeg du får en flott helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 49 og 50

av 15. desember 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! I dag har vi fått to nye professorer på fakultetet, Frode Kjærland ved HHS og Colin Green på ISØ. Gratulerer så mye til begge to!

Sist uke gikk det så i ett at jeg aldri klarte å skrive noe blogginnlegg. Mandag deltok jeg på ISØs julebord, noe som var særdeles hyggelig! Det var både vorspiel med kviss, lutefisk med tilbehør, og fremføring av en spesialversjon av «white Christmas» av Knut Anton Mork, med en samfunnsøkonomisk snert! Virkelig meget fornøyelig. Og fredag var det julebord for fakultetsadministrasjonen, også svært hyggelig, og med spektakulære kunstneriske bidrag!

Forrige onsdag hadde vi første møte i et splitter nytt organ: Et seniornettvek med alle tidligere faglig ansatte som er gått over i pensjonistenes rekker. Leder av foreningen er valgt for et år av gangen, og første leder er Sigmund Waagø. Dette vil være en ressursgruppe for meg, i tillegg til en sosial arena. Vi landet ikke helt på navn, men kommer tilbake til saken. Alle som går av med pensjon vil kunne bli tatt opp i foreningen.

Ellers er arbeidet med møbelering, profilering og bruk av lokalene til TEFT-laben i Ålesund i full gang, etter hva jeg får rapporter om. Og vi har et utvalg i sving som skal utrede kunnskapsgrunnlaget for innovasjon på vegne av hele NTNU. Utvalget ledes av Espen Gressetvold ved HHS, og med bidragsytere fra flere av våre fagmiljøer.

I går hadde vi fakultetsstyremøte, der den viktigste saken var budsjettfordeling for 2018. Dette var en krevende sak, fordi vi måtte rette opp i en skjevfordeling av basisinngangen til to av enhetene. Etter en lang og svært god diskusjon landet styret på en løsning der alle er med og bidrar til å løse et felles problem. Jeg er glad vi klarte å komme frem til noe som alle kunne enes om.

Det er fortsatt et par juleavslutninger igjen for min del, et par arbeidsdager neste uke før julefreden senker seg. Ha en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 48

av 1. desember 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Sist uke ble avsluttet i Tallin med HHS sitt strategiseminar. På vei nedover dit tikket det inn to gladmeldinger: Vi har fått på plass et «Anskaffelsesakademi» som skal fremme forskning, kunnskap og utdanning innen offentlige anskaffelser. Det er Luitzen og Tim fra IØT som står bak dette, i et konsortium med kolleger fra Høyskolen i Molde, Universitetet i Bergen, NHH og Nord Universitet på forskningssiden, og en rekke større offentlige enheter. Det hele er et initiativ fra DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT. I tillegg kom det et tilslag på nytt forskningsprosjekt med fokus på internasjonalt samarbeid finansiert av Forskningsrådet. Partnere her er Johns Hopkins, University of Maryland, TU Berlin, Federal university Rio, Sao Paolo University og Federal university of Santa Catarina. Det er Asgeir på IØT som står bak dette.

Strategiseminaret var intenst og interessant, med spennende diskusjoner om hva en handelshøyskole egentlig er, og hvordan vi kan jobbe med akkriditering. Vi var tilbake fra Tallin på søndag kveld.

Mandag, tirsdag og onsdag har det vært gjennomført en konferanse i Trondheim, ScAIEM, som er for studieprogram innenfor industriell økonomi i Skandinavia. Mange kolleger fra Sverige, Danmark og Finland har diskutert tverrfaglighet og hvordan denne type utdanning kan utvikle seg fremover.

I Ålesund har Peter de Lange takket ja til et tilbud som førsteamanenesis, og tiltrer stillingen i dag! Gratulerer så mye Peter, og velkommen med på laget! Det jobbes for øvrig med tilsettingssaker på flere institutt, og jeg orienterer om det når jeg får tilbakemelding om at vedkommende har takket ja til tilbud!

Tidligere denne uken har jeg vært litt småsyk, pådro meg et magebesvær som gjorde at jeg mistet noen møter på tirsdag og onsdag, men heldigvis har det vært en forholdsvis rolig uke, så det skal ikke skape noen problemer. Senere i dag skal vi har første møte i et nytt utvalg som jeg skal lede, og som skal lage NTNUs nye politikk for digitalisering! Jeg har med meg dyktige kolleger fra IE-fakultetet og andre ressurser fra rektors stab, SU og IT-avdelingen, i tillegg til tillitsvalgte. Målet er å lage en politikk som fokuserer på organisatorisk forbedring, og der IT og digitalisering er middel, ikke mål i seg selv. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette, og tar gjerne i mot gode råd hvis du har!

Neste uke er det høysesong for julebord! Jeg skal mandag på ISØs julebord, torsdag kveld på Fagbokforlagets julebord i Oslo, fredag på Fakultetsadministrasjonen og lørdag på Luftkrigsskolen med min bedre halvdel! Bare å stålsette seg, med andre ord.

Ha en riktig god helg etter hvert,

Monica

 

ØK-nytt uke 47

av 23. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Vi nærmer oss slutten av november, og det er som vanlig full fart med aktivitet hos oss. Mandag hadde vi besøk fra Finansdepartementet om campusutbygging, og en omvisning i lokalene til Entreprenørskolen, det slår aldri feil, stor suksess igjen. Tirsdag deltok jeg på Industri Futurum, en konferanse i regi av Norsk Industri om fremtidens industripolitikk, oppfølging av industrimelding, katapulter og andre virkemidler. Onsdag hadde vi instituttledermøte, blant annet med besøk av vår mann i Brussel, Massimo Bussioli. Onsdag var det også en nytt kapittel i vår serie «Kost og nytte» der dosent Frode Nyeng ved HHS drøftet hvorvidt vi mennesker egentlig er egoister fra et filosofisk perspektiv. Fantastisk spennende:

En gladnyhet i dag var at våre studenter hadde høyest valgdeltagelse på hele NTNU i studentvalget, og dermed fikk den ærefulle vandrepokalen til Studenttinget. Dette takket være god innsats fra våre studenttillitsvalgte, her representert ved Eva (IØT) og Sunniva (HHS):

Fredag og resten av helgen blir tilbrakt i Tallin, på strategiseminar med HHS. Det blir spennende, og helt sikkert veldig sosialt givende. ser jeg for meg. Derfor ønsker jeg god helg litt på forskudd denne gangen!

ØK-nytt uke 46

av 17. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag!

Dekanmøte denne uken handlet mye om campus, vi er i sluttfasen med å sende inn en rapport som beskriver samfunnsnytten med campusutbygging og tilhørende samling. Mye arbeid gjenstår, og det jobbes på høygir. Campusprosjektet er også i gang med en kartlegging av behov i våre arbeidsarealer, og Rustbygget er valgt som case sammen med Akrinn, for å kartlegge hvordan og i hvilket omfang arealene brukes. De skal fortsette med å kartlegge 5-7 øvrige slike arealer på nyåret.

Onsdag hadde vi strategisamling, vår fjerde og foreløpig siste. Her gikk vi gjennom siste versjon av dokumentet som jeg sendte ut til alle sist uke, vi hadde et innlegg av prorektor for innovasjon og nyskaping Toril Hernes, og instituttlederne fortalte om sine prosesser med strategiplan på instituttene. Morten Størseth fra rektors stab var tilstede, for å koordinere mot strategisarbeidet for NTNU sentralt. Veldig fin seanse synes jeg, som ble avsluttet av vårt utmerkede studentkor «Mannskoret Klingende Mynt». Deretter dro vil til EC Dahls bryggeri i regi av LOSAM, der vi fikk foredrag om historien, omvisning, ølsmaking og middag. Øl kan være mye underlig, viste det seg!

Torsdag og i dag har fakultetsadministrasjonen et seminar på Stjørdal, der jeg deltok i går med mine forventninger til hvordan fakultetsadministrasjonen kan bidra til å nå målene i strategiplanen «Ett fakultet». Fine diskusjoner, og de fortsetter i dag med å konkretisere planene videre.

Fra lunsj og ut dagen i dag skal jeg delta i doktorpromosjon, der vi skal feire alle PhD-kandidatene som ble uteksaminert fra NTNU første halvår 2017. Da er det bare å ikle seg kappe og nyte øyeblikkene, vi har hatt svært mange kandidater fra oss i år, så dette blir stor stas.

Husk å svar på arbeidsmiljøundersøkelsen! Jeg har svart, det må du også gjøre. Vi ligger lavt på svarprosent per i dag, og det kan vi ikke være bekjent av!

Onsdag kl 11:30 i Rustbygget arrangerer vi vår lunsj-foredragserie «Kost og nytte», denne gang er det Frode Nyeng fra HHS: «Hva snakker vi om når vi snakker om egoisme? Å hevde at vi dypest sett er egoister, er en populær påstand – i diskusjoner i lunchen så vel som i ulike vitenskapelige teorier. Men holder den vann? Eller mer grunnleggende: Gir den overhodet mening? I dette foredraget vil psykologisk egoisme bli satt under lupen med mål om å klargjøre begrepet og vise hvordan det kan utfordres filosofisk så vel som empirisk.» Jeg har tenkt meg dit, håper vi ses!

Da får du ha en fortsatt fin fredag og god helg etter hvert!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 10. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag var det møte i LOSAM (samarbeidsorgan med fagforeningene), der vi diskuterte rammebetingelser for medvirkning. Vi fikk litt mild kritikk for å ikke legge ut innkallinger og referater slik at det er åpent tilgjengelig. Dette skal vi rette opp i, slik at man har mulighet til å se hva som skal drøftes og hva som er drøftet. Det får vi på plass. Vi snakket også om det burde finnes andre arenaer for medvirkning på fakultetet i tillegg til LOSAM-møtene, og det kommer vi tilbake til en diskusjon om. Dette er viktig for meg, og vi må kanskje tenke litt nytt her, med store endringsprosesser som foregår er det viktig at vi får nok informasjon og ikke minst mulighet til å påvirke. Har du gode ideer til hvordan vi kan øke medvirkningen er jeg veldig lydhør for det!

Vi hadde to offisielle besøk på mandag, Øystein Dørum snakket om norsk økonomi fremover, der et av hovedbudskapene var at «støtdemperne» i økonomien virker, den siste krisen med fall i oljepris ble mindre dramatisk enn man kunne fryktet:

Tidligere på dagen var jeg med i en delegasjon som møtte ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med team studentinnovasjon. Vi besøkte Entreprenørskolen og FRAM-senteret, som alltid er inspirerende og morsomt, og som alltid imponerer gjestene våre. Jeg dro videre til Oslo, og deltok på årskonferansen til Lean Forum Norge, et lite snev av forskning for min del der, altså. Dette er et fagområde jeg har jobbet med i over 20 år, og vi arrangerte den åttende årskonferansen med omkring 500 deltagere fra næringsliv og offentlig sektor, som deler erfaringer med forbedringsprosjekter. Flere av våre forskere deltok her, Hanne Finnestrand, Jonas Ingvaldsen, Daryll Powell og Marte Holmemo, de to sistnevnte har bistillinger på IØT. Jeg fikk æren og gleden av å lede en paneldebatt med NHO leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen, med temaet «hvor går den norske arbeidslivet», med stikkord «lean innenfor rammen av den norske modellen». Det ble en flott samtale med to viktige samfunnsaktører:

Onsdag hadde vi et allmøte om kartlegging av arbeidsplasser i Rustbygget, der campus-prosjektet skal undersøke nærmere hvilke behov vi har på arbeidsplassene hos oss. De skal også kartlegge flere andre institutter og fagmiljø ved NTNU, men starter med oss fordi bygget er nytt. Vi hadde også instituttledermøte på onsdag. I går fikk vi skrevet ferdig et utkast til strategiplan som dere nå alle har fått tilsendt, og som vi diskuterer på onsdag da vi har seminar, det siste i år.

To viktige meldinger til slutt: Strategisamlingen onsdag begynner 13:30, og du kan bare komme, trenger ikke melde deg på denne gangen. For det andre: Husk å svar på arbeidsmiljøundersøkelsen som du har fått på epost. Det er et viktig verktøy for å jobbe videre med å utvikle arbeidsmiljøet vårt, ekstra viktig er det i tider med mye omstilling og turbulens som nå.

Og helt til slutt gleder jeg meg stort til å avslutte dagen på julebord med ansatte og studenter ved Entreprenørskolen i kveld! Jeg er så heldig at jeg får bli med dem på middag 🙂

Monica

ØK-nytt uke 44

av 3. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er uke 44 snart passert. Denne uken har studentene valg våre av nye tillitsvalgte. Våre FTV’er har gjort en formidabel innsats for å få opp valgdeltagelsen fra sørgelige 7 prosent oppmøte forrige gang. De tar sikte på at vi skal bli det fakultetet med høyest valgoppslutning, og jeg har lovt dem kake hvis de klarer det! Studentenes tillitsvalgte gjør en viktig jobb i alle de råd og utvalg de sitter i.

Tirsdag morgen hadde vi et frokostmøte om ledelse i den norske modellen, som var arrangert av tankesmien Agenda, LO og NHO. Mange av våre gamle venner fra fagforening i industribedrifter dukket opp, og panelet besto av  NHO-leder i Trøndelag Tord Lien, LO-sekretær Kristian Tangen, et par bedriftsrepresentanter og vår egen ekspert på temaet: Førsteamanuensis Hanne Finnestrand fra IØT. Her har vi stolte tradisjoner å ivareta, helt tilbake til IFIM ble opprettet som et institutt ved NTH med Einar Thorsrud som første leder. Etter hvert gikk IFIM inn i SINTEF, men det er flott at vi kan ivareta denne forskningen ved fakultetet fortsatt. Her et bilde fra debatten:

Tirsdag fortsatte med dekanat- og dekanmøte, der vi diskuterte strategiprosessen videre, budsjett for neste år, campus, datoer for immatrikuleringen for neste år, opptaksrammer og stort og smått for øvrig. Onsdag hadde jeg gleden av å ta i mot statsråd Jan Tore Sanner som besøkte Entreprenørskolen, det er alltid vellykket. Videre var det instituttledermøte og en drøfting med avdeling for virksomhetsstyring omkring budsjett- og rapportering opp mot sentralnivået.

Torsdag hadde vi møte i fakultetsstyret, der Bjørn Sortland presenterte EIT for styret, til stor begeistring! Vi gikk også gjennom viderefordelingsmodellen og budsjettsituasjonen. Her fikk vi med viktige innspill som vi tar videre til neste gjennomgang av budsjett for 2018.

I dag hadde vi en flott samling med forskere på Økonomifakultetet og NTNUs tematiske satsning på Helse, der vi fikk noen utfordringer fra samhandlingsdirektør på St Olav, Tor Åm:

Det er en rekke temaer der vår kompetanse er etterspurt innenfor helsesektoren, og hvor vi kan gjøre en stor forskjell. Vi fikk videre tre presentasjoner fra våre miljøer. Marielle Christiansen fra IØT fortalte om en rekke pågående prosjekter ved St. Olav, Fredrik Carlsen fortalte om prosjekter ved ISØ, og NTNU Handelshøyskolen var representert ved Kari Nyland:

Alt i alt en spennende formiddag, vi har mange forskningsfelt hvor vi både overlapper og utfyller hverandre.

Neste uke får vi besøk av sjefsøkonom Øystein Dørum, som holder en forelesning for studenter og ansatte hos oss kl 11:15, se vedlagte invitasjon: Øystein Dørum. Deretter drar jeg til Oslo, for å delta på Lean Forum Norges årskonferanse. Konferansen har over 450 påmeldte, og jeg har vært med på å arrangere den siden oppstarten i 2009. Det gleder jeg meg til. Er tilbake onsdag for Fakultets-Yoga og instituttledermøte.

Da håper jeg alle får en flott helg!

Monica

ØK-nytt uke 42 og 43

av 27. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Forrige uke ble så hektisk at den ble Blogg-løs. Dermed samler jeg opp for to uker denne gangen. Uke 42 startet med workshop om Horizon 2020, der forskere fra NTNU og SINTEF sammen drøftet mulige Calls og prosjekter innenfor EU-systemet. Jeg hadde gleden av å lede en gruppe om forskning på vareproduksjon, med mange muligheter for tverrfaglige prosjekter. Uken passerte videre med dekanmøter og instituttledermøter, før den virkelig store dagen, fredag den 20. oktober. Da hadde vi to store arrangementer: 50-årsjubileum på HHS og avslutningsseremoni for masterstudenter på IØT. HHS hadde et dagarrangement med presentasjon av jubileumsbok. Der er det et kapittel som tar for seg historien siden den spede begynnelse i 1967. Historien er preget av å jobbe i motgang, men allikevel lykkes med ambisjonene om å opprette en «Nordenfjells Handelshøyskole»,  gjennom iherdig og utrettelig innsats av pionerene. Starten er nesten 100 år gammel, med testamentet til Adolf Øien fra 1918, der han testamenterte store deler av sin formue til dette formål. Boken går også gjennom alle tidligere forsøk på å samle økonomimiljøene i Trondheim, og det er fornøyelig at man allerede i 1984 slår fast i en stortingsmelding at en økonomiutdanning i Trondheim bør ha en teknologisk profil. Dette får vi til nå, 33 år senere! Skaffe deg boken hvis du ikke allerede har den, det er fantastisk morsom lesing. Her er et bilde fra paneldebatten i auditoriet som i anledning dagen fikk nytt navn: Adolf Øiens auditorium:

Her kan vi observere Ove Gustafsson, Lars Fallan, Kari Nyland, Ingrid Spjelkavik, Inger Johanne Pettersen og Tor Busch i samtale om de viktigste milepæler de siste 50 år, og ikke minst om hva som blir viktig fremover. På kvelden hadde vi en festmiddag i Vrimla, med avduking av en byste av salige Adolf Øien. Det er interessant å merke seg likheten med dagens instituttleder Arve Pettersen:

Innimellom disse begivenhetene fikk jeg også med meg avslutningsseremonien på IØT for de nyuteksaminerte studentene fra Indøk. Seremonien var preget av passelig mengde pomp og prakt, og med en strålende flott innsats fra instituttleder Marielle Christiansen:

Denne uken har vi igjen jobbet mye med campus-planlegging i dekangruppen, der beslutningsgrunnlag skal fremlegges i løpet av de neste månedene. Jeg har spesielt jobbet med Innovasjonssenteret, naturlig nok. Hvis noen kan hjelpe med å grave frem tidligere utredninger vil det være til stor hjelp! Jeg har rapporten fra 2012, men det finnes eldre rapporter også.

Vi har gjennomført FakultetsYoga for andre onsdag på rad. Det har vært bra fremmøte, men det er absolutt plass til flere! Det er åpent for alle på fakultetet ved alle institutter: Administrasjon, stipendiater eller fast vitenskapelig personale. Det er bare å komme opp til 5. etasje i Rustbygget før kl 8, iført antrekk det er mulig å bevege seg i. Ingenting er som å starte dagen med litt tøy, strekk og styrketrening! Det er ikke verken vanskelig eller akrobatisk, passer for alle.

Denne uken har vært litt roligere, vi jobber med budsjett for neste år, for å få gode systemer for BOA-prosjekter og ulike forhold knyttet til samlokalisering i Rustbygget, uten at det er noe vesentlig nytt å rapportere akkurat nå. Onsdag deltok to paneler i intervju i prosjektet Sameval gjennom forskningsrådet. Vi får se hva resultatet blir etter hvert!

I skrivende stund er jeg på vei til Bergen for å delta på et seminar hos Fagbokforlaget med påfølgende tradisjonell Smalahove-middag, som naturlig er når en av forlagsredaktørene kommer fra Voss! Dere får alle ha en ypperlig helg.

Monica

 

ØK-nytt uke 41

av 13. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi hatt høstferie i Trondheim, uten at det har vært så merkbart akkurat. Vi hadde dekanmøte tirsdag som vanlig, med flere saker. Prorektor Toril Hernes jobber med å få en oversikt over alt som pågår når det gjelder nyskaping og innovasjon ved NTNU, og det er ikke lite. Vi fikk en presentasjon og foreløpig løypemelding fra et eksternt firma som har kartlagt aktiviteten, og de kommer med en rapport etter hvert. Vårt fakultet er allerede sentrale i alt som har med dette feltet å gjøre, og det kommer vi til å fortsette å være også når aktiviteter blir mer koordinert fremover. Her er det mange hos oss som gjør mye viktig arbeid, og det vises også for NTNU-ledelsen. Det er veldig hyggelig å legge merke til. Vi fikk presentert saker til styret, blant annet endringer i studieporteføljen. Våre endringer er nedleggelse av to emner, og opprettelse av MRR og omlegging til Siv-øk master ved IIF. Dette sendes videre til styret for endelig behandling. Det kommer opp til styrebehandling den 25. oktober.

En viktig sak i dekanmøtet var registering av sidegjøremål. Alle som har en stilling utenfor NTNU skal registrere dette, noen sideverv skal det søkes om fra din instituttleder. Dette er et fokusområde hos Riksrevisjonen, så her er det veldig viktig at vi alle registrerer. Typiske slike sidegjøremål er 2-er stillinger ved andre universitet og høgskoler, forskningsstiftelser eller eget firma. Jeg sender ut informasjon om dette i egen epost. Vi hadde også en egen bolk om campus i Trondheim i dekanmøtet, der det nå jobbes på høygir med videre utredning.

Jeg hadde også et par andre møter torsdag og i dag med eksterne samarbeidspartnere, Trønderenergi, og strategisamling med aktører fra næringsliv i Trondheim.

Tirsdag og onsdag var Per Bjarte Solibakke og flere i Brussel i forbindelse med NRØA-møte. Det ble valgt et nytt styre, ledet av Jan Haaland fra NHH, og Per Bjarte er valgt til vara for AU, og skal i tillegg sitte i den nasjonale utredningskomiteen om BØA. Det blir bra!

I to uker nå har vi hatt et prøveprosjekt for trening i arbeidstiden, ved at undertegnede har holdt en Yoga-time for ansatte i fakultetsadministrasjonen. Dette har vært vellykket, så fra neste uke blir dette et tilbud til alle på fakultetet! Det er på onsdager fra kl 8:00 – 09:00 i femte etasje i Rustbygget. Det er plass til 20 personer, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Vær på plass før 8 hvis du vil prøve, vi starter nøyaktig på tid. Du er hjertelig velkommen til å prøve! Det er enkelt og lett tilgjengelig, med fokus på styrke, balanse og bevegelighet. Første gang nå førstkommende onsdag 18/10.

Ellers gleder jeg meg veldig til fredag om en uke, da er det både 50-årsjubileum på HHS, og avslutningsseremoni på IØT. Jeg skal etter beste evne prøve å være begge steder på en gang.

Ha en super helg!

Hilsen Monica

ØK-nytt uke 40

av 6. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken hadde vi strategiseminar med 80 deltakere fra fakultetet i sving på onsdag. Vi delte oss inn i rullerende kafe-bord som diskuterte åtte ulike tema for strategien, og forsøkte å konkretisere tiltak og forslag innen hvert område. Dette skal vi konkretisere frem mot utarbeidelse av en ny versjon av strategien. Neste og siste seminar i år vil bli 15. november, med avsluttende omvisning og bespisning på EC Dahls bryggeri, i regi av Losam. Takk for alle gode innspill og bra energi gjennom dagen!

Parallelt med dette jobber NTNU sentralt med å utarbeide sin strategi. Det er sendt ut et utkast til instituttene, og vi har bedt om innspill til instituttledermøtet vårt den 18. oktober. Vi fikk en gjennomgang av strategien i vårt fakultetsstyre i går torsdag. Dette var første møte i det nye styret som skal sitte i de neste fire år. Vi inviterte alle representanter inkludert vara til første møte, og alle instituttledere. Det lover godt for en handlekraftig fireårsperiode!

I dag var jeg i et nytt møte i Trondheim kommune, der vi konkretiserte vårt fremtidige samarbeid innenfor universitetskommune-arbeidet. Økonomistyring og lederutvikling blir viktige tema for vårt fagmiljø, og det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Ellers har jeg brukt mye tid denne uken til kortsiktig samlokalisering av vårt fakultet, ved å prøve å finne løsninger på arealbehov for studentarbeidsplasser. Dette må på plass før ISØ kan flyttes til Rustbygget.

Neste uke er det høstferie i Trondheim, og det er sikkert mange som finner på noe annet å gjøre. Jeg blir her, og skal jobbe med stort og smått. Seminar om campusprosjektet, strategiseminar med eksterne deltakere i Trondheim og litt av hvert annet står på programmet.

Vi har en «breaking News» på tampen, Ragnar Torvik på ISØ skal sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvilke klimarelaterte risikofaktorer norsk økonomi står overfor i de kommende år. Gratulerer til Ragnar, det er strålende! Pressemelding ligger her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-om-klimarisiko-og-betydningen-for-norsk-okonomi/id2573759/

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

Topp