Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 26

av 29. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Nå begynner sommerfreden for alvor å senke seg over kontorlokalene våre, i alle fall her i Fakultetsadministrasjonen. Denne uken har det vært en del møter, men ingen store hendelser. Vi hadde styringsgruppemøte i samlokaliseringsprosjektet vårt her i Elgeseter gt, og alt går sin gang. I september begynner arbeidet med å lage vegger rundt studentarbeidsplassene i 2. etasje som er første trinn, og så tar vi del for del. Det meste er enkelt arbeid uten støy, den store jobben blir når tannlegene flytter ut mot slutten av året og disse lokalene skal bygges om. Vi kommer til å ha en rekke prosesser gjennom høsten for alle som blir berørt, så dette kommer til å gå fint!

Vi har hatt møte i ansettelsesutvalget i dag, og gjort vedtak på ansettelse av innovasjonsleder. Når vedkommende som er innstilt har takket ja til tilbudet blir personen presentert her, og med hvilke roller og oppgaver som vil tilfalle denne nye rollen. Det blir spennende.

Flere av instituttene har nå gjort ferdig sine strategier, og både fakultet og institutter kommer til å lage handlingsplaner for oppfølging til høsten. Vi har store ambisjoner!

Ellers har dagen min gått med til signere vitnemål for bachelor-studenter, og jeg vet at Kristin har mange flere på lager til meg i neste uke. Jeg tar ferie, men legger inn noen «signeringsavbrekk» slik at vi får vitnemålene ut til våre uteksaminerte kandidater så fort som mulig.

Jeg har sjekket værmeldingen, og alle tre campus-byer kan skilte med strålende sol og mer enn anstendige temperaturer fra og med i morgen, så det er ikke dumt med ferie nå! Gjøvik leder, der er det meldt over 30 grader til neste helg.

God sommer!

Monica

ØK-nytt uke 25

av 22. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Det har vært full fart på alle fronter denne uken! La meg ta sakene i tur og orden:

Institutt for internasjonal forretningsdrift skal koordinere det EU-finansierte prosjektet – Blue Circular Economy. Prosjektet skal hjelpe bedrifter som driver med resirkulering av fiskeutstyr med å nå ut til et større marked. Miljøet fra IIF med Siv Marina (bildet under) i spissen har fått koordinatoransvaret for FoU-prosjektet Blue Circular Economy (BCE). Prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter (SME-er), som tilbyr produkter og tjenester innenfor resirkulering av fiskeutstyr med å nå et større marked. Prosjektet bygger videre på nettverket som ble utviklet under Circular Ocean (2015-2018), og prosjektet vil sette opp en klynge på flere nivå, som har til formål å forbinde og katalysere SME-enes virke i regionen.

 Denne uka fikk vi resultatene fra SAMEVAL og KOMBEVAL, hvor internasjonale panel har vurdert kvaliteten norsk samfunnsvitenskapelig forskning og utdanning. Én hovedkonklusjon er at det samlet står bra til, men at vi er litt introverte og har et betydelig potensiale for utvikling. Vi meldte inn fagmiljøene våre til to av panelene:

  1. Panel Economics: ISØ ble meldt inn i sin helhet, og forskergruppen «Public Economics» med Jørn Rattsø som leder spesielt. I tillegg har instituttet deltatt med studieprogrammene sine i KOMBEVAL.
  2. Panel Economic-Administrative Research Area: De samlede fagmiljøene ved HHS, IIF og IØT-T ble meldt inn her, i tillegg til forskergruppen «Computational Economics and Optimization» med leder Asgeir Tomasgard.

Begge forskergruppene ble vurdert til karakter 4 – Very good hvor toppkarakteren er 5 – Excellent. Fagmiljøet i samfunnsøkonomi har også fått karakteren 4, mens fagmiljøet i økonomi-administrasjon har fått den samlede karakteren 3 – Good. Av våre innsendte Societal impact-cases, er caset GassOpt blant dem som er framhevet som eksempel på god praksis. Alt i alt er dette meget gode resultater og det er all grunn til å si GRATULERER.

I konklusjonen på evalueringen av studieprogrammene i samfunnsøkonomi sier komiteen at «It is a well-established international department with a comprehensive offer of economics training». Det er laget en egen rapport om samspillet mellom forskning og utdanning hvor hovedkonklusjonen sier: «In short, both evaluations conclude that research and education at the department are of very good standards”. Igjen GRATULERER. Det kan også være grunn til å merke seg at denne evalueringen har en overordnet konklusjon om at god forskning gir god utdanning.

Les alle rapportene her: https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_samfunnsvitenskapelig_forskning_i_Norge/1254016275138

Its21 – Tverrfaglighet og innovasjon: https://www.ntnu.edu/its21/

20.-21. juni har Eksperter i team arrangert konferansen Tverrfaglighet og innovasjon. Det har vært to spennende og fruktbare dager! Jeg fikk æren av åpne konferansen og å lede en paneldebatt om behovet for tverrfaglige team i arbeidslivet, og vår påtroppende fagseksjonsleder på Gjøvik Ottar Henriksen holdt key note-foredrag:

Samtidig – et annet sted: Fjordkonferansen

Torsdag og fredag denne uken – altså i går og i dag – arrangeres Fjordkonferansen på NTNU i Ålesund. Konferansen er et møtested for institusjoner, næringsliv og offentlige virksomheter i regionen som jobber med forskning og utviklingsprosesser. Institutt for internasjonal forretningsdrift er sterk delaktige i konferansen og vår egen Øyvind Helgesen er leder for konferansen.

I går, torsdag disputerte Caroline Cheng på IØT, med en avhandling med tittelen: Relationship and Networking Strategy Tools: What are they and how do managers use them in practice?. Elsebeth Holmen har vært hovedveileder. Jeg fikk ikke vært tilstede, men mine sikre kilder røper at dette gikk usedvanlig bra! Gratulerer så mye både til Caroline og Elsebeth!

Engage har reist rundt med 27 studenter fra NTNU, UiT og University of Washington som har jobbet sammen for å løse utfordringene med lakseveiene i Skjervøy og Hitra/Frøya i «The Seafood Industry Transportation Challenge”. Prosjektet har fått støtte fra blant annet Statens Vegvesen, de involverte fylkeskommunene og University of Washington. Vi har blitt vant til å få servert nye løsninger på samfunnsutfordringer når denne gjengen fasiliterer studenter, og denne gangen er ikke et unntak:

https://www.hitra-froya.no/trafikk/2018/06/19/Vil-frakte-laks-med-taubane-gigantdroner-og-selvkj%C3%B8rende-biler-16958368.ece

Det kommer en rapport på høring nå, om ulike arealkonsepter for campus i Trondheim. Denne blir viktig, og jeg håper instituttene engasjerer seg i denne høringen. Det er frist 3. september.

Onsdag til uken, den 27/6, vil alle administrativt ansatte på fakultetet, inkludert instituttene, være på en samling på Oppdal for kurs, faglig oppdatering og sosialt samvær. Dette til orientering for alle oss andre, vi må klare oss selv. Det vil holde hardt! 🙂

Da håper jeg alle får en flott helg!!

Monica

 

ØK-nytt uke 23/24

av 15. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Heisan! De to siste ukene må tas i ett jafs i dag, forrige fredag var jeg i Sopot, Polen, og rakk ikke skrive noe. Forrige uke var jeg i det hele tatt mye på farten. Startet mandagen i Katapulten på Raufoss, i forbindelse med et møte i SFI Manufacturing der jeg sitter i ledergruppen. Tilbake til Trondheim tirsdag for dekanat- og dekanmøter, så til Løkken med ledergruppe vår på onsdag og torsdag. Dette var en del av lederutviklingsprogrammet vårt, der vi har med oss eksterne konsulenter. Det var to nyttige dager der vi i tillegg til å lederutvikle oss, også snakket mye om oppfølging av vår nylig vedtatte strategi, så det vil vi jobbe videre med utover høsten. Et besøk i Gammelgruva ble det også tid til, med industrihistorie og lange perspektiver. På fredag og resten av helgen var det Sopot, en faglig og sosial reise med gode kolleger for å diskutere publisering. Fint å få mulighet til å jobbe bittelitt med faget sitt også!

Denne uken hadde vi LOSAM-møte, og drøftet og ble enige om utvidelse av instituttadministrasjonen ved IØT, som i dag har desidert lavest andel administrative stillinger. Dette får vi utjevnet med denne utvidelsen, og det forstår vi er helt nødvendig for å få den daglige driften til å fungere! Tirsdag var det nytt dekanmøte med campus-seminar. Det jobbes videre nå med tre mulige varianter av campusutbygging: Mot nord, mot sør eller kompakt på Gløshaugen. Dette kan du lese mer om her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/fd5fcd9f-ee9f-3f01-b23d-f95dc25242a4/b3ed6c86-7ae7-39bb-8242-61f7297556f2

I dag var det avslutningsseremoni for HMS-studiet ved IØT, som for øvrig feirer 10 år siden opprettelsen i 2008. Det var 24 studenter i avgangskullet, det er et tett og godt studiemiljø som skåret på topp i studiebarometeret innenfor naturvitenskapelig/tekniske fag i fjor. Noen av studentene har til og med vært på Svalbard for å studere arktisk sikkerhet. Her er et bilde av hele gjengen:

Nok en gang hevder studentene våre på IIF seg skarpt i NM for studentbedrifter. De vant ikke denne gangen, men to av bedriftene våre kom på 2. og 3. plass, så vi er solid på pallen. Les mer her: http://www.ue.no/Nyheter/Vinneroversikt-NM-for-Studentbedrifter-2018

HHS markerer seg i EU, ved at Tor Georg Jakobsen er blir med i konsortiet Cost-action «EU Foreign Policy Facing New Realities: http://www.cost.eu/COST_Actions

Onsdag deltok IIF på festivalen «Rock’n Research». Ålesund Kunnskapspark er prosjektleder, mens IIF er forskningspartner. Arrangementet samlet 130 unge arbeidstakere i alderen 20-30 år for å kartlegge forventningene til fremtidens arbeidsplass. Sjekk ca tre minutter ut i sendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99061318/13-06-2018

På veien frem mot akkreditering har fakultetet nå søkt og blitt godkjent som medlem i AACSB. Denne organisasjonen er i tillegg til EFMD som vi allerede er medlem av, de to viktigste organisasjonene hvor vi vurderer å søke. AACSB er amerikansk, med eget kontor i Amsterdam. EFMD er basert i Brussel. NHH er akkreditert i EFMD mens BI er i begge. Per Bjarte og Gunnar jobber videre med å kartlegge mulighetene våre.

Innenfor NTNUs rammeavtale med DnB har representanter fra fakultetet hatt et møte med bankens representanter, der Asgeir Tomasgard presenterte NTNUs forskning om nye forretningsmodeller i en digital verden. Også IIF og HHS hadde representanter til stede på møtet. Det er et viktig arbeid der vi må markere oss!

Jørn Rattsø skal delta i en utredning om en nye kommunemodell i Sverige, der endelig rapport avlegges i januar 2019, les mer her: https://www.sns.se/aktuellt/sns-konjunkturrad-2019-dags-for-en-ny-kommunmodell/:

Prodekan for forskning Ann-Charlott gjennomfører nå dialogmøter med alle instituttene, det siste til uken. Det er stort engasjement og stor interesse i å øke aktiviteten vår innen forskning. Arbeidet vil oppsummeres over sommeren, med forslag til tiltak og handlingsplaner. Instituttenes utfordringer er forskjellige, men alle skal med :-). Vi er allerede på rett vei, rapportering fra første kvartal viser en økning i BOA-aktiviteten fra 2017 til 2018 med 22 prosent, så vi er det fakultetet med høyest vekst!

Vi har lyst ut stilling som innovasjonsleder på området Energy Transition og Engage. Vi har fått 11 søkere til stillingen, og tar sikte på å ha noen på plass rett over sommeren.

HHS har tilbrakt noen dager på strategiseminar i Krakow. Jeg har ikke fått noen formell oppsummering derfra, men ryktene tilsier at det har vært særdeles vellykket. Ser frem til å rapportere mer neste uke, kanskje også med bilder? 🙂 Dette er å betrakte som en oppfordring….

En rapport fra tankesmien Agenda bekrefter noe som noen av oss lenge har trodd: Vi er det eneste økonomimiljøet som lærer studentene noe om den norske modellen. Dette blir lagt merke til hos begge partene LO og NHO, og det kan komme oppfølging på dette etter hvert. Les mer her: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/fremtidens-ledere-larer-ikke-nok-om-den-norske-modellen/

Det skjer altså veldig mye hos oss! Til uken begynner tempoet å senke seg litt. Jeg har siste dekanmøte på tirsdag, skal åpne og delta i en internasjonal konferanse om tverrfaglighet, mer info her: https://www.ntnu.edu/its21/

Og med det håper jeg alle får en fin helg!

Monica

 

 

ØK-nytt uke 22

av 2. juni 2018 i Ukategorisert med 1 Kommentar

God morgen til nok en solfylt dag i Trondheim! Og etter hva jeg kan bringe på det rene er været strålende på Gjøvik og i Ålesund også. Været skyldes nok at vi er inne i eksamensperioden :-).

Denne uken har jeg jobbet mye med digital politikk for NTNU, som nå har utviklet seg i retning av å bidra til å videreutvikle hva disse politikkene på NTNU egentlig handler om, for her er det behov for opprydding. Vi har politikker for stort og smått, noe er overordnet, og noen er svært detaljerte handlingsplaner. Vi jobber derfor sammen med avdeling for virksomhetsstyring i Fellesadministrasjonen nå på å avklare hva som skal være i en politikk og hva som hører hjemme i handlingsplan, og så bruker vi det digitale området som et slags case. Veldig spennende arbeid å være med på! Vi kommer frem til noe som skal på høring til dere og resten av NTNU etter hvert.

Onsdag og torsdag var jeg på Raufoss og Gjøvik, i forskningsmøte i kompetanseprosjektet Lean Management som jeg i teorien fortsatt leder, men der andre gode kolleger i SINTEF Raufoss Manufacturing og på IØT Trondheim/Gjøvik har tatt over jobben. Fint å bli oppdatert på status i deltakerbedriftene og i fremdrift ellers, blant annet har de allerede nådd målet om 20 vitenskapelige artikler 1,5 år før prosjektet er avsluttet! Det er to stipendiater tilknyttet, en i Trondheim og en på Gjøvik. Vi hadde også møte om og med avdelingen på Gjøvik på torsdag, som Ottar Henriksen overtar ledelsen av fra august. Vi jobber med en plan for hvordan avdelingen kan utvikle seg til å bli et eget institutt i løpet av denne lederperioden. Det skal vi få til!

Samtidig et annet sted på fakultetet, i Ålesund, var det åpning av TEFT lab og med tilhørende nyhetsoppslag i NRK Møre og Romsdal: https://www.nrk.no/mr/se-tv-nyhetene-23.05-1.14060803 I alt fem stipendiater fra ØK og IE er i full sving med dette arbeidet. Jeg var ikke der denne gangen, men en større delegasjon fra Fakultetsadministrasjonen var til stede. Bilder fra åpningen her: (kommer så fort jeg får hjelp av Kari til å legge dem inn):

Stipendiatene ved TEFT-lab

Stipendiatene ved TEFT-lab
f.v. Hailey Knudson, Barbro Fjørtoft og Mari Liavaag Holm

Snorklippere fra NTNU Ålesund, Sparebanken Møre og Fylkesordfører i Møre og Romsdal.

I Trondheim ble det arrangert en internasjonal konferanse med 150 deltakere tirsdag og onsdag, Computational Management Science, i et samarbeid mellom HHS og IØT, med Stein-Erik Fleten, Florentina Paraschiv og flere andre, blant annet Norsk operasjonsanalyseforening. Et særdeles vellykket arrangement med fornøyde arrangører her:

I går, fredag, hadde vi masteravslutning for Samfunnsøkonomi, og jeg fikk gleden av å delta på feiringen av de 42 studentene som hadde levert sine avhandlinger fra de tre masterprogrammene vi har: Integrert femårig master og toårig master i samfunnsøkonomi, og toårig master i finansiell økonomi. Det var første gangen vi feiret avgangskullet, og det ga åpenbart mersmak for instituttet, så dette fortsetter  vi med også neste år.

Neste uke skal jeg veldig mye på farten, Raufoss mandag, Løkken gruver i Orkdal med lederutvikling onsdag og torsdag, og så skal jeg til Sopot, Polen med Fagbokforlaget på fredag. Det er bare tirsdag jeg er i Trondheim, altså.

Resten av denne helgen er det Trondheim Rocks, rockefestival på EC Dahls stadion, høydepunktet er Iron Maiden! Kanskje jeg møter noen av dere der?

Ha en fin helg, uansett hvor du er!

Monica

 

 

 

ØK-nytt uke 19, 20 og 21

av 25. mai 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Det har vært litt labert med oppdatering i det siste, med korte arbeidsuker og mye aktivitet privat! Jeg beklager dette, det skal ikke gjenta seg for ofte.

Jeg starter med en skikkelig gladnyhet: Årets deltakere i ForskerGrandPrix er offentliggjort, og vi har med intet mindre enn to kandidater av totalt 10 for NTNU! De to er Sigrid Johanne Husøy fra ISØ, som har Fredrik Carlsen som veileder, og Aud Marit Wahl på IØT, med Trond Kongsvik som veileder. Den regionale finalen arrangeres i Trondheim den 27. september så det er bare å ønske lykke til her! Hele gjengen er avbildet her:

Noen av dere ble kanskje stresset over oppslaget i Universitetsavisa om at campus-prosjektet er utsatt. Overskriften er litt misvisende, dette gjelder de deler av flyttingen fra Kalvskinnet til Gløshaugen som ikke berører samling av lærerutdanningen. Den øvrige flyttingen, inkludert ISØ til Elgeseter, går som normalt. Det står også i artikkelen hvis man leser hele 🙂

Den 16. mai fikk vi en ny førstelektor, da TUV godkjente søknaden fra Anders Berg Olsen på HHS. Gratulerer så mye, Anders, det er vel fortjent!

Per Bjarte og Gunnar jobber videre med akkreditering, de har vært på møte i London med organisasjonen AACSB, og vi jobber med å søke om medlemskap der, som en start. Dette er en møysommelig prosess, og vi må kartlegge mulighetene før vi kjører i gang.

Vi har en ny fast medarbeider fra 1. juni: Hilde Selli Egelie er vår nye HR-medarbeider. Hun har vært hos oss en god stund som vikar, men er nå fast ansatt, og jobber hovedsakelig med rekruttering på IØT. Velkommen i gjengen, Hilde!

Nå har jeg nettopp deltatt på avslutningsseremonien til studenter fra Entreprenørskolen! Det er alltid hyggelig, både med taler og egne kunstneriske innslag. Fagstabens tale ble holdt av den ene av «høvdingene» Øystein Widding:

Om en drøy time har jeg en ny runde med avslutningsseremoni med avgangskullet på MØA og MLT, masterprogrammene på HHS. Det blir stas!

I neste uke kommer jeg en tur til Gjøvik. Jeg skal først til Raufoss i forbindelse med et forskningsprosjekt og blir over til torsdag for å diskutere oppstarten til Ottar og aktivitet på Gjøvik fremover.

Da får dere alle ha en super helg og nyte finværet!

Monica

 

 

 

ØK-nytt uke 18

av 5. mai 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da rakk det å bli helg før jeg fikk skrevet noe denne uken. Uken har vært kortere enn vanlig, med 1. mai og innklemt-mandag da jeg tok fri. Det betyr at de tre øvrige dagene ble ganske tettpakket med møter. Vi hadde plan- og budsjettseminar på onsdag, der vi begynte å planlegge oppfølging av den nylig vedtatte strategien vår, og budsjettrammer for neste år. Vi får en økning i budsjett for 2019, blant annet fordi vi har økt vår aktivitet mot EU. Det er strålende nytt!

Ellers kan jeg melde at Geminisenteret i Maritim Logistikk fortsetter i fire nye år. Et Geminisenter er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, med mål å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet. Maritim Logistikk er et samarbeid mellom SINTEF, Institutt for Marin teknikk og IØT hos oss, og målet er å understøtte maritim transport og overføring av transport fra vei til sjø. Maritim næring er Norges nest største etter olje og gass og gir arbeidsplasser til mer enn 110.000 personer. Senteret jobber med å videreutvikle verdiskaping gjennom digitalisering og automatisering av maritim logistikk og overgang til «grønne løsninger». Det er Faggruppe bedriftsøkonomi og optimering som er med fra oss.

Fra Ålesund kan vi melde at Studentbedriften PLarva vant første runde i Møre og Romsdal, og skal til NM. De deltok i programmet «Hele Norge rydder» på torsdag: https://www.nrk.no/mr/hele-norge-rydder-1.14023039

Neste uke blir en kort tredagers uke igjen, med mye aktivitet, blant annet første styringsmøte i Universitetskommune i Trondheim.

God helg alle sammen!

Monica

 

ØK-nytt uke 17

av 27. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Ny uke med mange møter for min del. Jeg har fått bli med i samlokaliseringsgruppen, som ser på den kortsiktige campussamlingen i Trondheim. Vi er opptatt av å finne løsninger med god kvalitet, og hadde en god diskusjon. Vår samlokalisering i Klæbuveien 70 går fremover, og det er ingen hindringer i veien for den. Jeg var med på et allmøte med studentene våre på tirsdag, og de var også opptatt av samlingen vår, og at studentene får gode lesesalsplasser og grupperom. I går hadde vi fakultetsstyremøte med ny styreleder: Berit Rian. Det gikk veldig fint, vi vedtok endringer i studieplaner og vi vedtok vår nye strategi, etter mye arbeid og mange seminarer. Det føles godt å ha den på plass! Nå om en times tid skal jeg opp til Gløs for å være med på åpning av Gründerbrakka, vår nye inkubator for studentinnovasjon. Det blir stor stas!

Den 30. og 31. mai arrangerer NTNU v/IØT og Ind.ecol sammen med SINTEF og Nord Universitet en konferanse innenfor sirkulær økonomi i Trondheim. Konferansen inkluderer presentasjoner og paneldiskusjoner med ledende forskere og bedrifter. Hovedfokus er nødvendigheten av, samt verdiskapingspotensialet i, en overgang til en mer sirkulær økonomi. Sentrale emner er sirkulær design, digitalisering, sirkulære forretningsmodeller og viktigheten av vellykkede samarbeid for å få til innovasjoner. Frem til 2. mai er det redusert pris for deltakelse. Link til nettside og påmelding finnes her: https://www.sintef.no/en/events/circular-economy/ Konferansen er en viktig arena for å posisjonere NTNU, SINTEF og Nord Universitets satsing på en SFI på sirkulær økonomi og for å bidra til engasjement i næringslivet. Øyvind Bjørgum på IØT er kontaktperson for oss.

Neste uke skal vi starte arbeidet med å implementere strategien vår! Vi kjører i gang med et plan- og budsjettseminar, for å finne frem til handlingsplaner innen de ulike områdene vi skal satse fremover.

God helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 16

av 20. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Ny uke har passert uten de helt store nyhetene. For min del har jeg jobbet med flere utvalg på vegne av NTNU. Digital politikk har kommet enda litt lenger, og det finnes en presentasjon på Innsida nå: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/1b66e817-80b2-3d0d-a340-60f1cd2a8110/82811320-ae68-31c4-802b-8ce64016b6df Saken vil komme på høring etter hvert, og har påvirkning på hvilke satsninger vi gjør på IT-siden ved NTNU fremover. Har du innspill er det bare å si fra.

Jeg har også jobbet i en gruppe som leverer sin utredning i dag, og som handler om det såkalte økosystemet for innovasjon, med TTO og NTNU Accel sine roller, behovet for inkubator på campus for studenter og ansatte og eventuelle investeringsfond. Denne vil danne et av grunnlagene for en mulig endring av dette økosystemet.

Ny gladmelding i Ålesund: Gavemidlene fra Sparebanken Møre har utløst gaveforsterkingsmidler fra NFR på drøyt 800.000 knyttet opp til TEFT lab. Veldig flotte nyheter!

Søknadstallene ble presentert fra samordna opptak i går. På listen over mest søkte studium ved NTNU (førsteprioritet) ligger vi på 2. plass med øk adm på HHS med 933 søkere og 3. plass med Indøk med 875, kun slått av sykepleierutdanningen som hadde 1190 primærsøkere. Indøk har suverent flest søkere av sivilingeniørstudiene. Les mer her: http://www.universitetsavisa.no/student/2018/04/19/Stadig-flere-vil-ta-h%C3%B8yere-utdanning-73833.ece

Da blir det helg etter hvert, håper den blir bra!

Monica

ØK-nytt uke 15

av 13. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag!

I dag har jeg to litt større nyheter enn vanlig! For å bygge opp fagenheten vår på Gjøvik trenger vi forsterkninger, særlig med tanke på å få opp flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det har dukket opp en svært god mulighet for det, ved at prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Ottar Henriksen, blir tilsatt som faggruppeleder fra august av! Han vil ha denne jobben i tre år, ut nåværende lederperiode. Ottar har lang erfaring med å få opp forskningsprosjekter, har bakgrunn som CEO i flere av bedriftene i Raufossklyngen og lang og bred erfaring på samarbeid mellom forskning og industri. Jeg er veldig glad for at han er villig til å gjøre en jobb for oss, og ser frem til et godt samarbeid!

Dette betyr selvsagt at Ottar trer ut av vervet som leder av vårt fakultetsstyre med virkning fra neste møte av. Ny leder blir dermed Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og det betyr også at første vara Kjetil Hauge fra Sparebanken Møre rykker opp som fast medlem av styret. Kjetil var medlem i styret i interimperioden, og jeg ser frem til å få ham inn som fast medlem igjen.

Den andre store nyheten er at vi har fått på plass en tredje prodekan. Vi har rokkert litt rundt på arbeidsoppgavene i dekanatet. Per Bjarte har fortsatt ansvar for utdanning minus sivilingeniørstudiet på IØT som ligger under et eget regime i FUS. Ann Charlott har ansvar for det samme teknologistudiet og møter i FUS på fakultets vegne, og hun har også ansvar for forskning. Det er en omfattende portefølje, og vi løfter nå ut deler av forskning, deriblant PhD-utdanning til den tredje prodekanen. Dette er professor Jon Olaf Olaussen https://www.ntnu.no/ansatte/jon.o.olaussen. Han er samfunnsøkonom, utdannet på ISØ og jobber som professor ved HHS. Han starter i denne jobben torsdag i neste uke. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg, Jon Olaf! Dette blir bra.

Og da vil jeg ønske dere alle en flott helg!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 7. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag morgen alle! Det er omsider litt varmere vær i Trondheim i dag, med plussgrader, solgløtt og antydning om vår om ikke for lenge. Denne uken har vært fylt opp av møter for min del, men uten at det er så veldig mye å berette. Vi fikk en interessant gjennomgang av trusselbildet fra PST i dekanmøtet tirsdag, noe som også er fulgt opp men en artikkel i Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/forskning/2018/04/04/Grensel%C3%B8s-forskning-er-en-utfordring-for-PST-73235.ece Budskapet var at terrorfaren er blitt redusert de siste årene, men faren for etterretning er absolutt til stede, og har økt etter at Kina innførte nye forordninger om krav til å bistå hjemlandet ved utenlandsopphold. Dette er tankevekkende, kanskje mest akutt for de som arbeider med teknologisk forskning, men noe vi alle skal være oppmerksomme på. Vi diskuterte det i instituttledermøtet onsdag, og ble enige om å arrangere et allmøte der vi inviterer PST til å orientere oss om hva man må være spesielt oppmerksom på. Vi kommer tilbake til saken.

Det foregår et arbeid fra fellesadministrasjonen på å evaluere og forbedre ordningen med tjenesteavtaler knyttet til administrative funksjoner i Ålesund og Gjøvik. Vi seks dekanene som har virksomhet en eller begge steder hadde et møte tirsdag, og kom med  innspill. Dette følges opp videre, slik at vi får ordninger på plass som er mer optimale for praktisk bruk.

Jeg sitter i en arbeidsgruppe som utreder økosystemet for innovasjon på NTNU, inkludert TTO, NTNU Accel og den slags. Mye av onsdag gikk med til møte om dette. Videre sitter jeg i en annen gruppe som der på etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering, et tema som har sterk politisk oppmerksomhet om dagen. Til uken arrangeres et alumniseminar i Oslo der rektor legger frem en del av konklusjonene fra gruppens arbeid.

Vi hadde LOSAM-møte om samlokalisering i Rustbygget, og har oppnådd enighet med de tillitsvalgte om fordeling og plassering av arbeidsplasser mellom HHS, ISØ og fakultetsadministrasjonen. Eiendomsavdelingen starter deretter en detaljering av ombyggingsprosjektet videre. Og i gruppen jeg leder for å lage digital politikk for NTNU nærmer vi oss ferdige utkast som skal på bred høringsrunde i hele organisasjonen.

Den største begivenheten denne uken skjedde nok i Ålesund, der vår prodekan for utdanning, Per Bjarte Solibakke fylte 60 år og lot seg behørig feire av kolleger:

 

Ha en riktig fin helg alle sammen!

Monica

Topp