Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 20

av 19. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Dette har vært en kortere uke enn vanlig, og veldig hyggelig uke, med 17. mai feiring. I fjor var det 5 grader og neglesprett i Trondheim, særlig når man sto i ro i over to timer og så på barnetoget, som enkelte av oss gjorde! I år ble det mye varmere, og jeg var oppgradert til å se på russetog med russedatter i strålende sol. Det har vært travle dager med henting og bringing av russ, veldig hyggelig og litt vemodig.

Sist uke avsluttet med møte i styringsgruppen for samlokalisering. Kari har opprettet en samleside for dette tema, som blir fortløpende oppdatert med nyheter: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering+-+%C3%98K

Mandag ble vinneren av arkitektkonkurransen for campus kåret, altså den langsiktige samlingen. Dette ble diskutert og gjennomgått i rektors møte med instituttlederne, og i dekanmøtet etterpå. Forslaget «veien videre» er en ideskisse, og ikke et ferdig opplegg. Nyheter om denne saken blir fortløpende presentert i Universitetsavisa, så det er bare å følge med der. Vi diskuterte også forskningsetikk på det samme møte.

Torsdag sto jeg grytidlig opp og dro til Raufoss, på møte med ledelsen i Forskningsrådet, sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og SINTEF-ledelsen, om fremtidig samarbeid om utvikling av industri og arbeidsliv. Veldig interessant og nyttig!

 

I dag har jeg deltatt i et nystartet utvalg om nyskaping på NTNU. Vi er jo litt i front på dette temaet på Økonomifakultetet, og vi får mange spennende oppgaver fremover på vegne av NTNU. Kommer tilbake til det etter hvert! Vi hadde også en disputas i dag, men jeg var ikke med på den. Det var Eirik Cuesta på IØT, som har skrevet om optimering innenfor olje og gass, med Henrik Andersson som veileder. Jeg regner med at det gikk strålende!

Neste uke er det dekanmøte igjen, det er disputas med en av mine kandidater, Marte Holmemo. Siden jeg har vært veileder er det en settedekan fra SU-fakultetet som skal lose oss igjennom dagen.

Da gjenstår det å ønske alle riktig god helg! Jeg har forresten stemt på representanter til Fakultetsstyret. Husk å gjøre det du også, før du tar helg!

Monica

ØK-nytt uke 19

av 12. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei,  og god fredag.

Det ble en sen blogg-oppdatering i dag. Det skyldes at jeg har tilbrakt ettermiddagen og kvelden i svært hyggelig selskap sammen med ny-uteksaminerte studenter fra vår etter- og videreutdanningsmaster MTM – Master i Technology Management. Dette er en 21 år gammel samarbeidsarena mellom IØT og Norges Handelshøyskole – NHH. Studentene tilbringer et halvår av studiet i utlandet, de fleste ved Sloan School of Management ved MIT i Boston. Jeg delte ut vitnemål og overvar en spennende presentasjon av hvilke tema de jobbet med i sine masteroppgaver. Dette er sivilingeniører og siviløkonomer som har noen års fartstid fra næringslivet, og skriver oppgaver rettet mot sin egen virksomhet. Veldig interessante tema, særlig rettet mot innovasjon, intra- og entreprenørskap. Takk til Arild Aspelund som leder programmet, og Alf Steinar Sætre som holdt et spennende foredrag om innovasjon.

Denne uken har vært preget av mange eksterne oppdrag for min del. Mandag ledet jeg en liten NTNU-delegasjon som sammen med SINTEF ga innspill til stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad om industrimeldingen. Sivert er valgt inn fra Sør-Trøndelag, og skal være saksordfører når denne viktige meldingen behandles i Stortinget. Viktige tema er kobling mellom universitet og næringsliv, og ikke minst det nye virkemiddelet Katapult, som er et testsenter i overgangen mellom laboratorier på universitet og bedrift. Vi snakker om TRL-nivå 4-7, for de som kjenner stammespråket innenfor næringspolitikken 🙂

Tirsdag var en direkte oppfølging fra mandag, da deltok jeg på SIVAs konferanse der denne samme Katapult-ordningen ble lansert. Dette er viktig for oss, fordi industriclusterne både i Ålesund og på Raufoss antakelig kommer til å søke om slike Katapulter. Begge steder er NTNU en integrert del av den infrastrukturen som utgjør søknadsgrunnlaget. Slike katapulter – eller testsenter – vil kunne brukes inn mot forskning og undervisning, så her må vi være aktive og se muligheter!

Tirsdag kveld deltok jeg i en debatt i Studentersamfundet om Campusutvikling. Fra NTNU deltok rektor Gunnar Bovim, Marte Øien fra studenttinget, arkitektprofessor Hans Skotte og jeg. I tillegg var det med to representanter fra Bystyret og arkitekt Ole Wiig. Diskusjonen gikk mest langs to dimensjoner – hvor mye av campus bør til Midtbyen, og hvor mye – om noe – av Høgskoleparken kan berøres/endres på en eller annen måte. For oss er det viktig hva som skjer på sørsiden av parken, der vi ønsker å bygge et fremtidig innovasjonssenter for å samle våre fagmiljøer. Her er det ingen motstand mot bygging, selv om det skulle gå på bekostning av noen trær. Det ble grundig bekreftet av ordfører Rita Otterviks stand-in, kommualråd Marek Jasinski, som for øvrig har sin utdanning fra ISØ.

Onsdag reiste jeg til Kongsberg sammen med dekankollegene Geir Øien fra IE og Ingvald Strømmen fra IV, og Morten Størseth fra rektors stab. Vi var invitert for å møte næringslivsklyngen på Kongsberg, for å diskutere samarbeid mellom bedriftene og NTNU. Dette er en by med svært mange store og tunge teknologibedrifter, som det er naturlig for NTNU å samarbeide tett med.

I går hadde vi Fakultetssstyremøte, der tre nye instituttledere ble ansatt. Gratulerer til Anne Borge Johannesen, Arve Pettersen og Hans Solli-Sæther. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere de neste fire år!

I dag hadde vi første møte i styringsgruppen for det korte samlokaliseringsprosjektet, og dette ser lovende ut. Deretter kom vitnemålsutdeling for MTM som allerede nevnt, og innimellom dette steppet jeg inn som vikar-fredagskommentator i UA, der Høyskoleparken ble tema: http://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/2017/05/12/Vi-trenger-en-park-promenade-66331.ece

Da tar jeg helg etter hvert! Neste uke skal jeg delta på IE-fakultetets strategiseminar, dekanmøte, jeg skal til Raufoss for å møte Forskningsrådet sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing, og jeg skal feire 17 mai.

Riktig god fredag til alle!

Monica

ØK-nytt uke 18

av 5. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag!

Noen av dere har sikkert lest dagens oppslag i Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/05/05/Fusjon-med-HiMolde-vil-gj%C3%B8re-oss-til-Norges-ledende-milj%C3%B8-for-logistikk-66024.ece

Leser man kun overskriften kan det se ut som om saken nærmest er avgjort. Det er det selvsagt ikke. Det eneste som har skjedd er at jeg takket ja til å møte fire representanter fra avdeling for logistikk i Molde før påske, da de tok turen hit til Trondheim. Dersom du får følelsen av at et eller annet skjer veldig fort her, kan jeg berolige deg med at ingenting har skjedd utover akkurat dette ene; et møte :-).

Bakgrunnen for det hele er en langvarig diskusjon som har foregått ved Høgskolen i Molde, om hvorvidt de skulle søke fusjonspartnere eller ikke da temaet ble aktuelt for et par år siden. Mye av historikken finner man i Universitetsavisa, flere av de tidligere sakene er lenket opp i dagens intervju med meg.

Det har vært en uenighet internt i Molde, og de har fortsatt ikke konkludert med om de ønsker å ta initiativ til fusjon, eller å fortsette å stå alene. Dette skal de diskutere på en strategisamling i juni. Bakgrunnen for initiativene mot oss er at fagmiljøene er blitt bedt av Høgskolestyret i Molde om å sondere med tilstøtende fagmiljø ved NTNU, for å finne ut om det er noe grunnlag for faglig integrasjon eller ikke. Det er tre avdelinger i Molde: Helse, Økonomi/administrasjon og Logistikk. Jeg vet ikke om Helse har vært i kontakt med sitt miljø, men de to andre har begge vært i kontakt med meg, da begge avdelingene har studieprogram innenfor Øk/adm-feltet. Logistikk stilte med sin dekan og tre faggruppeledere, og jeg hadde med instituttleder og nestleder på IØT, som ligger tettest faglig til denne avdelingen. Vi hadde en hyggelig prat på noen timer, og vi så at vi faglig både overlapper og utfyller hverandre, både når det gjelder studieprogram og forskning. Det er en god del samarbeid allerede i dag, særlig innenfor operasjonsanalysefeltet. Jeg svarte dermed positivt til UA når de spurte om jeg kunne se noen potensielle faglige synergier.

Jeg har også blitt kontaktet av dekan på Øk/adm-avdelingen, og vi skal prøve å finne tid til et møte før sommeren. Her er de faglige kontaktpunktene tydeligere mot HHS, IIF og delvis ISØ, både på sivøk, på sports management, de har noen samfunnsøkonomer, og de har også et fagmiljø innenfor jus. Når jeg får forslag til personer og tid fra dem skal jeg identifisere noen hos oss som kan delta fra vår side, på tilsvarende felt.

Utspillet til eventuell videre fremdrift ligger fortsatt hos Molde, de må finne ut om de i det hele tatt ønsker å ta et slikt initiativ. Det har de ikke gjort ennå. De skal dessuten velge ny rektor før sommeren, og det kan også ha betydning.

Dersom Molde konkluderer med at de vil ta et slikt initiativ, må vi finne ut om det er ønskelig fra vår side. Da må mye bredere deler av fagmiljøene hos oss involveres. Og så er det NTNUs styre som eventuelt skal beslutte dette. Selv om vi skulle finne ut at det er ønskelig fra vår side, kan det være mange andre grunner fra NTNUs side til å la være.

Så oppsummert – det eneste som har skjedd er at vi har hatt et veldig hyggelig og positivt møte, og planlegger et møte til. Lurer du på noe knyttet til denne prosessen, ta bare kontakt med meg.

Ellers hadde vi nok en disputas denne uken, den tredje på HHS, med Marthe Liss Holum. Hun har skrevet avhandling om ulik type organisering av tjenester i kommunesektoren, og hvordan dette påvirker innbyggernes tilfredshet. Ulike måter å organisere på handler om å drive tjenester selv, kjøpe dem inn eller velge ulike mellomløsninger. Nok et spennende og svært aktuelt tema! Her er kandidat og komite på plass etter seansen:

 

I går tilbrakte jeg dagen på Gjøvik, der jeg var med på å åpne et nytt senter for forskning på vareproduksjon i Norge:

På bildet er i tillegg til meg (fra venstre) instituttleder på Vareproduksjon og byggteknikk Torbjørn Skogsrød, viserektor Jørn Wroldsen og prodekan på IV-fakultetet Asbjørn Rolstadås. Dette er en fin oppfølging til industrimeldingen, og jeg håper vi gjennom deltakelse i dette senteret kan få en mye bredere forankring for forskning omkring industri og vareproduksjon på vårt fakultetet. Det er spennende muligheter her!

Det ble avklart denne uken hvem som stiller som kandidater til fakultetsstyret. Det kan du lese på Innsida, der alle kandidater i alle kategorier er listet opp. Valget blir den 18. og 19. mai, og jeg håper alle bruker stemmeretten sin!

Neste uke skjer det mye for min del. Mandag skal jeg lede en delegasjon fra NTNU som skal møte Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og saksordfører på Industrimeldingen. Tirsdag deltar jeg på en konferanse som SIVA arrangerer, og på kvelden i en debatt i Studentersamfundet om campusutbygging i Trondheim. Adresseavisen er en av arrangørene, og dermed blir det nok tung mediedekning av debatten. Konfliktlinjene handler om Midtbyen/Gløshaugen og eventuell bygging i Høyskoleparken. Det blir spennende! Torsdag er det møte i Fakultetsstyret, og fredag skal jeg få den store ære å dele ut vitnemål til uteksaminerte studenter fra Master i Technology Management, som vi driver sammen med NHH.

Riktig god helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 17

av 28. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Tjohei og god vår!

Vi er i ferd med å runde april, og kan dermed være i posisjon til å håpe på litt varmere vær! Et skypemøte i går med alle lokasjoner representert  avslørte nysnø på Raufoss, snøfokk i luften i Trondheim, mens Ålesund kunne skilte med strålende vårvær. Jeg har personlig sterk grunn til å håpe på varmere vær, da min yngste håpefulle hadde russedåp i går kveld og skal tilbringe mye av sin tid utendørs de nærmeste ukene! Det hadde vært fint å unngå for mange kuldegrader, kan man si.

I uken som har gått er alle potensielle instituttledere intervjuet for andre gang, og de har blitt personlighetstestet av et eksternt firma. Vi er godt i rute til fakultetsstyremøtet den 11. mai, med andre ord.

En gladnyhet fra TUV (tilsettingsutvalget) denne uken er at vi har fått en ny kvinnelig professor: Rikke Bramming Jørgensen fra IØT, som er professor innenfor gruppen for helse-, miljø og sikkerhet. Gratulerer så mye til Rikke!! Det er svært fortjent og svært gledelig!

Det har ellers vært møter om mange ulike tema denne uken, fra samarbeid med MIT, samarbeid med prorektor for nyskaping om Engage, innovasjon og entreprenørskap innenfor NTNU, instituttledermøte og allmøte om lokalisering. Det siste var i Rustbygget, og ansatte ved HHS, ISØ, Fak-adm og studenter var invitert. Det var stort engasjement knyttet til fremtidig samlokalisering og en del bekymringer. Vi fikk gode forslag til sammensetningen av styringsgruppe og prosjektgruppe som vi holder på å etablere, og vil informere om dette når det er avklart. De som blir berørt skal tas med, og vi skal sikre at vi får gode løsninger både for ansatte, studenter og undervisning.

I Universitetsavisa tidligere i uken kom det opp en sak om at noen ikke navngitte studentforeninger tar seg godt betalt for å spre informasjon fra Næringsforeningen videre til studentene. Jeg og flere andre antok at noen av våre foreninger kunne være involvert, og jeg sjekket dette ut med IØT og HHS. Det siste seg at den aktuelle saken ikke gjaldt oss. Prorektor Berit Kjeldstad kommer til å invitere alle studentforeninger til et møte om hva man tar seg betalt for, og diskutere felles normer for dette. Vi synes alle at linjeforeningene gjør en svært god jobb som kommer studentene til gode, og midler man tar inn på bedriftspresentasjoner og lignende brukes til felles beste for alle. Men det kan være fornuftig å ha noen felles retningslinjer. Dette kommer vi til å ha dialog med studentene om senere, også på vårt fakultet.

Vi går inn i en langhelg, så neste arbeidsuke blir 20 prosent kortere enn vanlig! Jeg har som vanlig dekanmøte på tirsdag, jeg skal lede disputasen til Marthe Liss Holum fra HHS på onsdag, jeg skal til Gjøvik for å åpne Norsk senter for forskning på vareproduksjon på torsdag, så det blir nok en begivenhetsrik uke.

God helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 16

av 21. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da er vi godt i gang igjen etter påske. Etter noen vårlige dager i Trondheim var det snø i luften i dag, så vinteren har nok på ingen måte sluppet taket riktig ennå!

Vi hadde en pangstart med strategiseminar onsdag, med over 100 deltakere fra alle miljø ved fakultetet. Ekstra gledelig var det å ha god studentrepresentasjon også fra Gjøvik og Ålesund. Vi gjennomførte to gruppearbeid med innspill til momenter for strategiarbeidet. Etter et oppsummeringsmøte dagen etter ser vi at svært mange gode forslag og innspill er skrevet og levert inn, og gruppen er godt i gang med å systematisere all innkommen informasjon. Arbeidet vil oppsummeres i et foreløpig strateginotat som sendes instituttene og fakultetsadministrasjonen for høring 1. mai. Da har man et par uker til å komme med innspill. Det er viktig at alle enheter legger opp til medvirkningsprosesser i høringen. Gangen videre er at det kommer opp i fakultetsstyremøtet 15. juni, og deretter sendes til rektor. Høsten brukes til å konkretisere planene våre videre. Jeg er veldig glad for det store engasjementet som utvises! Det er nå vi legger grunnlaget for fremtiden.

Torsdag ble tallene fra samordna opptak offentliggjort. Det er både gode og mindre gode nyheter for våre studieprogram. Positivt er at vi besitter både andre- og tredjeplassen på listen over mest søkte studieprogram ved hele NTNU! Det gjelder Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) ved HHS med 890 førsteprioritetssøkere, med sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) med 818 førsteprioritetssøkere på tredjeplass. Vi er altså bare slått av sykepleierne med 1273 søkere :-).

Andre gode nyheter er at Indøk-studiet ligger desidert øverst på listen av sivilingeniørprogram, der neste på listen har 505 søkere. Indøk har dessuten gått frem fra i fjor, mens både sivilingeniør- og økonomistudier generelt går ned på landsbasis. Den aller største økningen i søkere er imidlertid på Gjøvik, på nettbasert BØA, med 301 søkere, en økning på nesten 30%!. Alle program på Gjøvik går for øvrig frem, også for andre fakulteter. Det er gode nyheter! Også den femårige integrerte masteren i samfunnsøkonomi har fremgang i forhold til fjoråret.

På minussiden er de øvrige BØA-ene og årsstudium i øk-adm, både i Trondheim og Ålesund. Alle disse har nedgang, og noen mer enn den nasjonale nedgangen i tilsvarende utdanninger. Vi får håpe dette er en kortvarig trend vi klarer å snu! På plussiden for HHS er fremgang for masterprogrammene i MØA og Master i ledelse av teknologi (MLT). Særlig sistnevnte var det knyttet spenning til som følge av fusjonen, men her så vi en svært positiv økning.

På strategimøtet kom det opp spørsmål knyttet til samlokalisering av HSS, ISØ og Fakadm i «Rustbygget». Rektor har besluttet AT vi skal samlokaliseres, men vi har frihetsgrader på å bestemme HVORDAN. Vi arrangerer et allmøte om dette kommende onsdag 26/4 kl 10:30-11;30, og det skal de berørte parter ha fått epost om. Vi skal snart sette ned en styringsgruppe for å se på ulike alternativ. Foreløpig har vi jobbet med å kartlegge fakta.

Til slutt vil jeg minne om fristen for å melde inn kandidater til fakultetsstyret. Det har visstnok kommet få forslag til representanter for vitenskapelig tilsatte, og det er viktig å fylle disse viktige posisjonene! Lurer du på noe, ta kontakt med kontorsjefen din.

Da gjenstår det å ønske alle en superfin helg!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 7. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere!

Onsdag hadde vi historiens andre disputas på HHS, nemlig Per Ståle Knardal, som har skrevet en uhyre spennende avhandling om budsjettering og ledelseskontroll innenfor kultursektoren. Per Ståle er en svært erfaren foreleser, og det var merkbart under presentasjonene, både i prøveforelesning og disputas. Selv under krevende spørsmål fra opponentene forhold han seg like blid og rolig, og svarte imponerende godt for seg.

Her er kandidaten om mulig enda blidere enn under disputasen, etter at seansen er overstått. Til venstre med veiledere, til høyre med komite. Vi hadde ellers en svært hyggelig middag etterpå, der familien til Per Ståle stilte med egen-fisket, egen-tørket og egen-skutt mat rett fra naturen fra Mørekysten og nordover. Fantastisk opplevelse!

Denne uken kom også nyheten om at HHS-studenter har vunnet NM i bedriftsøkonomi! Og for oss på Økonomifakultetet gir jo det å slå NHH i en konkurranse litt samme følelse som når Norge slår Sverige i et eller annet, eller hva? Konkurranse foregikk til alt overmål i Bergen, og i et tema NHH tradisjonelt har vært best i, så dette kan sammenlignes med en borteseier mot Sverige i, ja la oss si ishockey? Det er uansett veldig gledelig og imponerende av Maria, Erik og Per. Du kan lese mer om saken her:

Det har vært avholdt valg til NTNU-styret denne uken. Vi har fått inn en fra Økonomifakultetet blant de fast vitenskapelig ansatte, Tim Torvatn fra IØT: https://www.ntnu.no/ansatte/tim.torvatn. Tim har vært vara til styret i perioden vi har bak seg, og får nå ny tillit. Han har markert seg blant annet i saker som medbestemmelse, demokrati, og ansattes arbeidsforhold i ny campus. Gratulerer så mye, Tim!

I tillegg er Sigurd Vildåsen valgt inn som vara for de midlertidig ansatte. Han er PhD-stipendiat på IØT, men sitter også mye på IIF i Ålesund: http://www.ntnu.no/ansatte/sigurd.vildasen. Sigurd har vært aktiv i Tekna i en årrekke, og kommer helt sikkert til å markere seg.

Det var mange gladsaker på en uke! Nå står påsken for døren, og jeg håper alle dere som har jobbet forferdelig mye så langt i år nå tar velfortjente fridager! Nyt den eventuelle vårsolen, gå på ski for dere som har slike tilbøyeligheter, spis egg og appelsiner og kos dere masse! Vi møtes rett etter påske til nytt strategiseminar.

Monica

ØK-nytt uke 13

av 31. mars 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Ukens supernyhet kommer her: http://teknamagasinet.no/naturvitenskapelige-fag-handverksfag-og-tekniske-fag/. Vårt studieprogram i HMS er blitt kåret av Tekna til Norges beste studieprogram innen kategorien naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag! Gratulerer så mye til HMS-gruppen og særlig studieprogramleder Eirik Albrechtsen. Det som oppgis som grunnen til den høye rangeringen er særdeles god inkludering av studentene, både faglig og sosialt, i tillegg til gode forelesere og høy grad av relevans for arbeidslivet. Veldig artig og velfortjent!

Denne uken har vi hatt intervjuer med alle aktuelle kandidater til instituttleder-stillingene, på ISØ, HHS og IIF. Torsdag var vi i sakens anledning i Ålesund, noe som alltid er hyggelig. Og vi begynner å bli veldig glad i svele og kaffe! Den kan nesten konkurrere med kaffe og vaffel. Men bare nesten…….

Neste steg er noe utredning og testing fra et eksternt rekrutteringsfirma, og deretter annengangsintervju. Målet er å tilsette instituttleder på alle tre institutter i fakultetsstyremøtet den 11. mai.

Debatten om campus-plassering i Trondheim er i full gang. Jeg har deltatt i to debatter om campus denne uken, og det kommer en til i mai. Mitt fokus i disse debattene handler om å få på plass et Innovasjonssenter, og viktigheten av tett faglig integrasjon rundt Gløshaugen/Elgeseter. Saken ble referert i UA: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/03/29/Her-er-de-viktigste-poengene-fra-campusdebatten-65226.ece

Regjeringen ellers har lagt frem sin industrimelding, den første siden 1981! Det var på tide, og den inneholder svært mye positivt sett med NTNU-øyne. Les hva prorektor for nyskaping mener her: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/03/31/NTNUs-prorektor-roser-regjeringens-industrimelding-65338.ece

Valg til NTNU-styret nærmer seg, og skal gjennomføres neste uke. I Universitetsavisa finner du mange innlegg fra kandidater som stiller i alle kategorier. Sett deg inn i hva de ulike står for, og bruk stemmeretten din! Ønsker vi oss demokrati må vi også bruke det :-).

Neste uke skal vi avholde enda en disputas! Da er det andre kandidat ute fra HHS, nemlig Per Ståle Knardal, som har levert en avhandling med den spennende tittelen «The role of management control systems in the performing arts». Jeg skal lede disputasen, og gleder meg til å lære om et forskningsfelt jeg ikke kan så mye om!

Da håper jeg alle får en fin helg, der er i skrivende stund til og med pent vær i Trondheim.

Monica

ØK-nytt uke 12

av 25. mars 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle blogglesere! Det ble lørdag formiddag før jeg fikk oppdatert denne uka, det gikk litt i ett hele fredagen. Vi startet uken med det aller første møtet i LOSAM – lokalt samarbeidsutvalg. Dette er et forhandlingsutvalg som jeg skal ha med jevne mellomrom, med representanter fra fagforeningene NTL, Parat, Forskerforbundet og Tekna. Vi er ikke helt komplette ennå, men tilstrekkelig til at vi fikk utpekt representanter til intervjugruppene for instituttledere på de tre institutter der det er aktuelt: ISØ, IIF og HHS. På IØT ble som kjent Marielle Christiansen ansatt før jul.

Tirsdag hadde vi møte i dekanatet, og i stedet for dekanmøtet var det rektors møte med instituttlederne på tirsdag ettermiddag. det var to tema: Campusutvikling og NTNUs deltakelse i samfunnsdebatten. Det er sterkt ønskelig fra rektor at flere av oss deltar i det offentlige ordskifte om saker og ting vi har greie på. En av de mest aktive på NTNU holdt en innledning: Anders Todal Jensen, valgforsker fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Noen av de viktige budskapene er at vi alle støtter de kolleger som faktisk står frem og bidrar i offentligheten. Da skal vi ikke tie det i hjel, men berømme og oppmuntre! For meg er det viktig at vi er synlige, og jeg vil støtte alle som våger seg ut med leserinnlegg, kronikker, intervjuer eller annet. Det kan ofte være lettest å komme på i lokalpresse, og spesielt hvis man har en nyhet eller kommentar/oppfølging til en nyhet. Det er bare å kaste seg ut i det, som alltid ellers i livet er det alltid verst første gang man prøver noe nytt! Vi tenker å arrangere noen type seminarer om dette etter hvert, og bruke noen av våre gode krefter på fakultetet som er særdeles aktive i media. Hvis man ønsker hjelp eller diskutere en mulig sak med noen kan man få hjelp av vår utmerkede kommunikasjonskvinne Kari Støre Gullichsen, som selv sto frem som et godt eksempel i dagens utgave av Adresseavisen. Her er hun intervjuet som en av flere som jobber med å oppdatere wikipedia med flere artikler om kvinnelige akademikere. Flotte saker, Kari! Det var en sann fryd for meg å lese til morgenkaffen på en ellers grå og regntung lørdag i trønderhovedstaden:

Onsdag startet vi vår store og omfattende, men raske og effektive strategiprosess på fakultetet. Vi var 120 deltakere på samling fra kl 12, med innledninger om oppdraget, gruppearbeid og oppsummering. Strategigruppa ledet av Grete Wennes har gjort en strålende innsats, og er i full gang med å planlegge neste samling 19. april, da vi skal komme oss et skritt videre. Hovedutfordringen vår er og blir å øke forskningsaktiviteten, det er opplagt. Spørsmålet er hvordan vi får det til, og hvordan vi alle kan hjelpe hverandre. Det er ikke fort gjort, men jeg føler vi allerede er på god vei i riktig retning!

Fredag hadde vi dialogmøte om utdanning på alle tre institutter i Trondheim, og det ble en skikkelig Marathon. Veldig spennende, og vi fikk mange ideer til hva vi kan få til på tvers av instituttene. Vi gjør en del saker veldig ulikt, og det gir et godt grunnlag for å finne gode fellesløsninger! Innimellom dialogene rakk jeg å spise tapas på ISØ, og feire at de har fått sin første kvinnelige professor Hildegunn Stokke! Det er så fortjent, og så artig!

En annen gladmelding denne uken er at studentene ved HHS deltok i et case-NM, gikk videre til finalen, og endte med å slå sine arge komkurrenter fra NHH og BI ned i støvlene. Veldig artig! Vinnerlaget blir invitert til sentralbanksjefens årstale og påfølgende middag. Se mer her: https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:8d4f3f86-5c60-3215-8ea8-d685b335e13a

Vi er som nevnt i full sving med å tilsette instituttledere på tre av våre fire institutter. Mandag kommende uke skal vi ha intervjuer i forhold til ISØ og HHS, torsdag reiser vi til Ålesund for å gjøre intervjuer der. Det blir flere runder med intervjuer, og den endelige tilsettingen vil skje i vårt fakultetsstyremøte 11. mai. Neste uke skal jeg for øvrig gjøre en liten innsats i samfunnsdebatten ved å være med i to diskusjonspanel om campusutbygging i Trondheim. Den ene er for lokalpolitikere på Rådhuset, den andre arrangeres av Litteraturhuset på onsdag kveld kl 19.

Til slutt kan jeg presentere enda en gladnyhet. Vi har nå endelig fått på plass alle personer i fakultetsadministrasjonen! Vi får Hilde Røysland som forskningsrådgiver, Marianne Frantzen Fostad som prosjektøkonom, og Nina Huse som ny servicemedarbeider, og da begynner vi å bli fulltallige! Inntil Nina Huse er på plass fra sommeren vil Silje Berg fra IØT komme inn som vikar og hjelpe oss med alt som skjer!

God helg videre!

Monica

 

ØK-nytt uke 11

av 17. mars 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nok en svært begivenhetsrik uke er lagt bak oss. Denne uken startet for meg på Nord-Vestlandet, jeg tok direkteflyet fra Trondheim til Ålesund søndag kveld. Mandag formiddag tilbrakte jeg på IIF på Campus Ålesund. Jeg ble oppdatert på nye tema i studiearbeidet, blant annet arbeidet med å få masterprogrammet vårt til å tilfredsstille kravene til å få sidetittel siviløkonom i følge NRØA sine standarder. Dette er vi godt i rute med. Jeg fikk også en orientering om BØA-programmet vårt, samt omlegginger vi gjør i bachelor i markedsføring og ledelse. Vi har hatt tre studieretninger, og planlegger å forenkle til to.

Jeg fikk også en gladnyhet presentert mens jeg var på besøk. IFF har landet en avtale om EVU-kurs med «Norwegian Rooms», som er en møbelklynge på Nord-Vestlandet. Dette innebærer å utrede et masterprogram i tillegg til enkeltkurs for næringslivet lokalt, også innen maritim sektor. Dette skal gjøres i samarbeid med NHH, men det var vi som fikk tilslaget. Strålende! Etter alle disse hyggelige møtene hadde vi lunsj med instituttet, også med besøk av vise-rektor Annik (hun og jeg sitter helt bakerst i sofakroken):

Resten av mandagen deltok jeg på en workshop i SFI Manufacturing, et forskningsprogram som jeg fortsatt jobber litt med. Vi diskuterte mulighetene for såkalte katapult-løsninger, en type infrastruktur som dekker behovet i mellom universitetenes egne laboratorier og til bedriftenes egne fasiliteter, på veien fra uttesting av gode ideer til industrialisering.

Tirsdag var jeg tilbake i Trondheim, til dekanat- og dekanmøter. Onsdag hadde vi ledermøte på fakultetet, og der mye av tiden gikk med til å forberede dialogmøte med rektor til i dag, fredag.

Torsdag var en voldsomt oppløftende dag på mange plan. NTNU hadde styremøte med tilsetting av pro-rektorer og de øvrige dekaner. Utfallet var svært positivt sett fra mitt ståsted: Ny pro-rektor for utdanning blir Anne Borg. Hun er dekan på NV i dag, og en særdeles kunnskapsrik, seriøs og hardtarbeidende kollega. Hun har ledet utvalg om studieportefølje på NTNU, og jeg ser virkelig frem til å arbeide med henne fremover! På forskning ble Bjarne Foss ansatt. Han har vært ansatt-representant i NTNU-styret i to perioder, er professor på IE-fakultetet, og har tidligere engasjert seg i tverrfaglige forskningsprosjekter inn mot våre fagfelt. Vi fikk også to nye dekaner, Olav Bolland for IV og Øyvind Gregersen for NV. Jeg kjenner begge godt gjennom samarbeid i flere år, og tror dette skal bli veldig positivt. I tillegg fortsetter mine gode dekankolleger Anne Kristine på HF, Marit på SU, Fredrik på AB, Geir på IE, Bjørn på MH og Reidar på VM. Det blir en blanding av kontinuitet og fornyelse som lover svært godt.

Vi fikk i går også vite hvem som stiller til valg til NTNU-styret, som avholdes i starten av april. Jeg skal ikke ha noen mening om hvem du velger, det må du selv avgjøre, men det er verdt å påpeke at vårt fakultet er det eneste som stiller med kandidater i alle ansatt-kategorier! Du kan lese mer her:

http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/03/16/Dette-er-kandidatene-til-%C3%A5-bli-med-i-NTNU-styret-64804.ece

Det jeg vil oppfordre deg til er å bruke stemmeretten din! Som i alle former for demokratier er det undergravende med lav valgdeltagelse. Sett deg inn i hva kandidatene i din ansattgruppe står for, og bruk din mulighet til å påvirke fremtiden for NTNU!

Senere samme dag hadde vi TUV-møte. Og det ble rett og slett et historisk møte: Vi oppnevnte den aller første kvinnelige professoren på ISØ! Hildegunn Stokke hadde søkt om opprykk i egen stilling i september, og etter sakkyndig vurdering og behandling i TUV ble det godkjent. Gratulerer så mye, både til Hildegunn selv og hele ISØ!

I dag fredag har vi hatt besøk av hele rektoratet til dialogmøte. Det var hyggelig og god stemning, vi fikk mange utfordringer og ikke minst gode innspill til strategiarbeidet vårt. Samme dag hadde vi også en PhD-disputas, med Hege Marie Gjefsen på ISØ! Jeg fikk dessverre ikke vært til stede fordi det kolliderte med rektors dialogmøte. Men rapportene fra Dragvoll tilsier at dette gikk riktig så bra! Hun skrev om rekruttering og mobilitet for lærere i skoleverket, og veileder har vært professor Torberg Falch. Gratulerer så mye!

Neste uke gjennomfører vi vår første strategisamling på fakultetet, og jeg håper jeg ser dere alle her på onsdag! Riktig god helg.

Monica

ØK-nytt uke 10

av 10. mars 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi hatt to disputaser, og det er nummer 3 og 4 på fakultetet totalt i år. Jeg ledet begge disputasene, og det var en stor glede.

Men la oss starte med begynnelsen av uken. Mandagen startet med et møte med representanter fra Handelshøyskolen (HHS) og IE-fakultetet. Handelshøyskolen jobber med å få opp en ny master i Regnskap og revisjon som vil føre til tittelen statsautorisert revisor. Planen er å samarbeide for å få inn mer IKT-kompetanse fra IE-fakultetet for å få inn denne type emner i studiet. IE synes dette er veldig interessant, og de vil også samarbeide med oss på ØK på mange felt, både i undervisning og forskning. Dette er en god måte å få inn en tydeligere teknologiprofil i studiene våre på! Samme dag hadde vi et møte med IT-avdelingen på NTNU, for å diskutere service-nivået i Rustbygget. Vi ble lovet at det skal være ressurser til stede hos oss, og vil får mer detaljer om hvem og hvordan i løpet av en uke eller to. Dette lover godt.

Tirsdag hadde vi tilsvarende møte med campus-service, som er ansvarlig for vaktmestertjenester, dørlåser, ventilasjon og låser. Også her opplevde vi god forståelse for at servicen ikke har vært god nok i 2017, og vi skal finne frem til gode løsninger. Vi innkaller alle som har tilhold i Rustbygget til et allmøte 6. april med representanter fra IT og campus-service, slik at vi får informasjon om hvordan dette blir fremover!

Onsdag var det disputas, og det var Inge Norstad som forsvarte sin avhandling om maritim transport, med Kjetil Fagerholt og Marielle Christiansen ved IØT som veiledere. Her er kandidaten ferdig med sitt forsvar og ser veldig glad ut, og på bildet til høyre får komiteen sine gaver:

 

Torsdag var det en ny runde med Stig Ødegård, som hadde skrevet om Smart Grid. Asgeir Tomasgard ved IØT var veileder. Andreopponenten ble syk rett før disputas, men vi fant løsninger og gjennomførte med stil. Stig brukte tavla aktivt under diskusjonen:

Det gikk veldig fint her også, og han fikk sin velfortjente gave fra fakultetet.

 

 

 

 

 

 

På bildet i under flankerer komiteen Stig Ødegaard Ottesen, og på bildet til høyre står han sammen med hovedveileder Asgeir Tomasgard og meg.

I dag fredag har jeg også løpt rundt i dekan-kappe, denne gang var det doktorpromosjon for alle som disputerte andre halvår 2016. Vi hadde kun to på den listen, men nå i vår kommer et rush av Phd-er, så vi er i rute til neste runde i høst.

Mandag skal jeg tilbringe i Ålesund, det blir riktig koselig tenker jeg. Jeg reiser tilbake tirsdag morgen med NTNU-flyet som lander 09:25, og rekker nesten dekanat-møte og deretter dekanmøte. I sistnevnte skal vi få møte den nye direktøren i Forskningsrådet. Onsdag har vi instituttledermøte på Fakultetet, og fra torsdag skal vi begynne å gjennomføre dialogmøter med alle institutter om utdanning. Torsdag den 16. mars blir ellers en uhyre spennende dag. Da får vi vite hvem som blir våre nye prorektorer i utdanning og forskning, og hvem mine dekankolleger på seks av de andre fakultetene blir. Det er jo kun oss og Medisin/Helse som er ansatt for neste periode.

Som om ikke det var nok, vi avslutter neste uke med dialogmøte mellom Fakultetsledelsen og rektoratet. Da går vi gjennom våre mål og ambisjoner for fremtiden, med særlig fokus på forskning.

God helg!

Monica

Topp