Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 7

av 15. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

I dag er det helt åpenbart et snev av vår i luften, selv om vinterferien står for døren! Vinterferie i år betyr en stor begivenhet, nemlig at det snart er klart for at flyttelasset går fra Dragvoll og ned hit til Klæbuveien. Vi gleder oss veldig til at ISØ flytter inn, lokalene blir utrolig flotte, og vi kan starte en ny epoke som et ganske mye mer samlet fakultet, i alle fall geografisk i Trondheim. Jeg ser frem til spennende samarbeid, det er mye etterspørsel om dagen etter samfunnsøkonomisk kompetanse fra resten av NTNU, SINTEF og næringsliv.

Det kom en skikkelig gladnyhet denne uken. Studiebarometeret ble offentliggjort. Det er selvsagt momenter i tallmaterialet som tilsier at vi kan bli bedre i mange dimensjoner. Men vi må også koste på oss å feire når det er grunnlag for det. Og det er det i alle høyeste grad! På NTNU var det i alt tre studieprogrammer som hadde studenter som var 100% fornøyd, altså skåret 5,0 av 5 mulige. To av disse tre programmene er våre: Entreprenørskolen og masterstudiet i HMS, begge på IØT. Begge programmene har vært øverst på pallen før, så direkte overraskende er det jo ikke. Men desto mer imponerende. Dere gjør en fantastisk jobb med å følge opp studentene, og jeg håper dere har fråtset i kake i flere av etasjene i Gamle Fysikk!

I skrivende stund har også en annen, eller snarere tre nye gledelige hendelser inntruffet. Vi har hatt møte i Ansettelsesutvalget på fakultetet, og vi har denne fredagen intet mindre enn tre nye professorer blant oss! Det er Verena Hagspiel, Lise Aaboen og Eirik Albrechtsen, som er tilhørende tre ulike faggrupper på IØT. Verena på Bedøk, Lise jobber med Entreprenørskolen, og Eirik på faggruppe for HMS. Gratulerer så mye til dere alle! Dette betyr også at antall kvinnelige professorer på fakultetet har økt fra 11 til 13. Mange gode grunner til å feire i dag, altså!

Denne uken var det ellers strukturkonferanse om fusjoner og sammenslåinger, som er blitt behørig dekket av både UA og Khrono. Jeg var der, og det var spesielt interessant å høre Stjernø snakke om de tanker og visjoner han hadde for sitt utvalg for over 10 år siden, og hvordan han synes det har gått:

https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/02/11/Stjern%C3%B8-refset-Regjeringa-for-mangel-p%C3%A5-finansiering-18456545.ece

I Ålesund har det vært avslutning for vår kjære kollega Åse Mørkeset, som avsluttet en flott yrkeskarriere ved årsskiftet 2018/19. Hun er utdannet cand.philol ved Universitetet i Trondheim i 1983 (Norges lærerhøgskole) med fagkombinasjon innenfor fransk, nordisk, tysk og pedagogikk. Hun har jobbet i akademia siden 1988 ved Møre og Romsdal Fiskeritekniske Høgskole, senere ved Høgskolen i Ålesund, og til slutt ved av NTNU i Ålesund. Åse har hatt ulike faglige stillinger som høgskolelektor, universitetslektor og førstelektor, men også administrative stillinger som kontorsjef, studieleder, instituttleder, prorektor, internasjonal koordinator, samt nasjonal ekspert ved EU-kommisjonen i Brussel. 

Flere kolleger holdt tale og takket Åse for hennes bidrag til utvikling av instituttets studieprogrammer og for hennes innsats innenfor internasjonalisering. Det ble sagt om Åse at hun er en raus, inkluderende, oppmerksom og hjelpsom kollega, alltid med godt humør. Et eksempel på dette er måten hun har tatt imot internasjonale studenter og ansatte; hun viser dem rundt i byen og distriktet, hjelper dem på plass, også med bolig, inviterer på middag og fjelltur, og stiller opp ved faglige, språklige, og pedagogiske utfordringer. Takk for innsatsen Åse, og så håper jeg at du holder kontakten med oss fremover også!

Åse her sammen med instituttleder Hans, med velfortjente blomster!

Neste uke gleder jeg meg til å dra til vakre Ålesund for å overvære semifinalen i Næringsteft på fredag. Jeg sitter i juryen, og skal være med å bestemme hvilken av tre svært flotte bedrifter som vinner premien på 1 million kroner. Vinneren blir offentliggjort i forbindelse med seminaret «Børs og Baccalao» den 13. mars, som jeg også vil delta på.

Riktig god helg til alle!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 8. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken var det høringsfrist for rapporten om faglig organisering i Campusprosjektet i Trondheim. Jeg har nevnt rapporten flere ganger tidligere, og den er også oppsummert på Universitetsavisa. Her skisseres fire modeller for plassering av HumSam-miljøene, og øvrige faglige klynger er plassert, som KAM, Helse, Lærer, og oss. Vi har hatt rapporten på høring til instituttene i Trondheim. Instituttene har ulik vektlegging av hensynet til at vi som fakultet blir samlet på den ene siden, og behovet for å lokaliseres nært teknologimiljøene som mange samarbeider med på den andre siden. I min overordnede oppsummering har jeg vektlagt at vi som fakultet må være fysisk samlet for å skape den faglige integrasjonen som hele dannelsen av fakultetet bygger på, men at vi samtidig må være nær teknologimiljøene slik at det er kort gangvei i mellom både for studenter og ansatte. Dette mener jeg er løsbart ved gangforbindelser, heis eller trappeløsninger som gjør at man raskt og enkelt kan forflytte seg mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået. Det er også sånn at IE-fakultetet i sin høring legger vekt på at de ønsker noe samlokalisering med oss og et fremtidig Innovasjonssenter. Alle instituttenes høringer er også lagt ved.

Tirsdag og onsdag gikk Lerchendalkonferansen av stabelen, som arrangeres årlig av Tekna, NTNU, SINTEF og NFR. Det er et veldig profesjonelt og flott opplegg, og et av de desiderte høydepunktene var vår egen Ragnar Torvik, som har fått voldsomt mye skryt for sin analyse av teknologisk utvikling fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Utrolig artig!

Vi på fakultetet har satt av strategimidler til å få forskningsgrupper på tvers av instituttene til å jobbe sammen. Dette gir konkrete resultater: Institutt for internasjonal forretningsdrift og IØTs faggruppe for strategi og forretningsutvikling gjennomfører felles forskningsseminar på Oppdal 25.-27.- mars. Fokus vil være presentasjoner og tilbakemelding på artikkelutkast og faglige diskusjoner rundt temaet publisering. Pr i dag er det 17 påmeldte. Dette er et godt iniativ med sikte på samhandling på tvers av enhetene ved fakultetet. Jeg vet at noe lignende skal gjøres for finansmiljøene våre på tvers av tre institutter, og det er kjempebra!

Neste uke skal det holdes en nasjonal konferanse om strukturreform og fusjoner i UH-sektoren. NIFU vil presentere sin delrapport 2, rektor og flere fra departement og øvrige aktører i sektoren skal innlede, og det blir flere debatter fra politikere og samfunnsaktører i flere av våre campusbyer. Jeg sitter i referansegruppen for følgeforskningsprosjektet til NIFU, og skal delta. Se lenke til konferansen her, den blir også streamet:

https://www.ntnu.no/strukturkonferanse-2019/program

Har et flott medieoppslag jeg vil dele med dere, skrevet av vårt hovedverneombud Trond Kongsvold og Oscar Amundsen ved SU-fakultetet. Tema er åpne kontorlandskap, tittel «Dumhetens paradoks» fra Aftenposten denne uken. Verdt å lese!

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/6nOy0z/Dumhetsparadokset-Ideen-om-apne-kontorlandskap-ved-universitetene–Oscar-Amundsen-og–Trond-Kongsvik-?spid_rel=2

Med det vil jeg ønske alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 5

av 2. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

På ukens dekanmøte diskuterte vi Etter- og videreutdanning (EVU), fordi det er laget to utredninger som nå kommer på høring. Det er en om rammebetingelser som har vært ledet av Marit Reitan, og hvor Arve Pettersen og Halvor Holtskog har sittet fra vårt fakultet. Den andre handler om hvordan man skal øke EVU-aktivitet spesielt rettet mot digitalisering. Den har vært ledet av Olav Bolland, og hvor jeg har sittet fra oss. Begge sendes ut med høringsfrist samtidig. Disse bør dere lese og gjøre dere opp meninger om, det er viktig for meg når vi skal skrive fakultetets høringssvar. Jeg vil gjerne vite din mening, særlig du som har mye EVU-aktivitet.

I går hadde vi årets første disputas på fakultetet. Det var Ellen Krohn Aasgaard som disputerte over avhandlingen «Stochastic programming for short-term hydropower scheduling and bidding» med Stein-Erik Fleten på IØT som hovedveileder. Her er Ellen i aksjon med førsteopponent:

dav

Vi begynner å få tilbakemelding på BOA-prosjekter vi søkte på i høst. Vi søkte på 30 prosjekter totalt. Mange av dem har vi ikke fått svar på. Det som har kommet inn av positive svar er Asgeir Tomasgard, som har fått positivt svar på tre søknader, der vi har en andel og det er SINTEF som er hovedsøker. Videre er Kjetil Fagerholt med på et prosjekt der SINTEF er hovedsøker, som også er blitt innvilget. Et prosjekt forankret hos ISØ innen finansmarked er innvilget, med Knut Anton Mork og Snorre Lindseth. Det største tilslaget i denne runden ser ut til å være til Jonas Ingvaldsen på IØT, som sammen med flere andre har fått innvilget et kompetanseprosjekt innen BIA i Forskningsrådet. Tema er Lean og digitalisering. IØT er hovedsøker både Trondheim og Gjøvik, vi har med SINTEF Manufacturing og fire bedrifter, og totalbudsjett er på 27 millioner. Gratulerer så mye til alle sammen! Og riktig god helg til alle.

Monica

ØK-nytt uke 4

av 25. januar 2019 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle sammen! Da er det tid for å oppsummere uken som har gått. Den startet for min del med en reise til Tromsø på mandag, i forbindelse med at jeg leder en gruppe som skal se på hvordan Universitetet i Tromsø har organisert sine ledelse/organisasjonsfag. De har en institutt som heter Handelshøyskolen (inkludert samfunnsøkonomi), og de har et institutt for sosiologi og statsvitenskap med mye ledelsesfag, blant annet et masterprogram i organisasjon og ledelse. I tillegg er det ledelsesfag i ingeniørutdanning, på Fiskerihøyskolen, i reiseliv og på lærerutdanning. Det er veldig spennende å studere nærmere en helt annen måte å løse oppgavene på, og jeg gleder meg til fortsettelsen. De har kommet veldig langt i integrasjon av bachelor i øk/adm på tvers av fire lokasjoner, så her er det en del å lære av for oss!

Av stort og smått fra NTNU kan jeg nevne at det er kommet en nytt virkemiddel: Innovasjonsstipend man kan søke på: Innovasjonsstipend. Dette er en ordning for Phd-kandidater som er ferdige eller nesten ferdige med sin avhandling, og som ser  et potensiale for nyskaping innenfor sitt avhandlingsarbeid. Stipendet innebærer lønn i inntil 6 måneder for å utvikle ideen videre. Ta kontakt med kontorsjef hvis du ser at du er i denne målgruppen! Fristen for å søke er 1. mars.

I dekanmøte jobbet vi videre med å diskutere de fire ulike variantene av faglig lokalisering som er i en rapport som er på høring, som jeg nevnte forrige gang. Jeg oppsummerte noe av dette i instituttledermøtet onsdag, og håper det kan bringes videre når dere jobber med høringssvarene.

En viktig brikke har kommet på plass: Vi har fått på plass ny seksjonsleder for virksomhetsstyring etter Tove Tverråmo. Hun heter Rannveig Pedersen, og vil starte hos oss senest 1. mai, kanskje kommer hun litt tidligere og litt gradvis og deltar på noen møter fremover. Hun var på besøk i dag, og hilste på de i Fakultetsadministrasjonen som var tilstede. Rannveig er utdannet på TØH på 80-tallet, tok siviløkonomutdanning i Bodø som første kull der, og satt i lokalene til IØT en lang periode da hun jobbet på et prosjekt for Sigmund Waagø om verkstedindustrien i Nord-Norge! Jeg satt i samme etasje som PhD-student og husker Rannveig godt fra den tiden. Videre har hun jobbet mange år i SINTEF, og de siste årene i Fretex som daglig leder og i andre funksjoner. Vi gleder oss til hun er her for fullt!

IØT har de siste årene blitt mer og mer trangbodd i sentralbyggene og i Gamle fysikk. Både Marielle og jeg har påpekt dette i sterkere og sterkere grad overfor Eiendomsavdelingen, og vi har vært i flere møter. IØT har også på en svært grundig måte gjort oppmerksom på dette i skriftig form. Dette er blitt lyttet til: I et møte på onsdag sa Eiendomsavdelingen at de går inn for at IØT overtar deler av 9. etasje i Sentralbygg 1. Hvor stor andel og når må vi komme tilbake til. Dette var i svært sterk konkurranse med minst to andre fakulteter, så vi må si oss fornøyd med det, og så må vi jobbe for best mulig betingelser!

En siste gladnyhet: Vi har hatt voldsomt fokus på at vi vil øke den eksternfinansierte virksomheten, den såkalte BOA-virksomheten vår. Dette har vi lykkes med, vi er på rett vei! Den totalt andelen BOA har økt fra drøyt 37 millioner i 2017 og til drøyt 47 millioner i 2018!! Det er fabelaktig! I 2016 var det på 33 millioner, og økningen er på over 40 prosent siden vi ble et fakultet. Når det gjelder EU-forskningen er det enda mer imponerende fremgang; fra 365.000 i 2016 og til 6 millioner i 2018! Vi har både flyttet komma og deretter doblet. Ikke verst! Det er IØT som representerer de store tallene, men en økning på 8 millioner til nesten 39 millioner i 2018. Men den prosentvis største endringen er hos IIF i Ålesund, som økte fra knapt 1,8 millioner BOA i fjor til over 6 millioner i år, en økning på 240%! Det er altså all grunn til å bevilge seg noe ekstra godt til kaffen i dag, både i Ålesund og Trondheim! Til alle som ønsker mer BOA: Man kan prøve å gjøre alt selv, men det er også sånn at vi i større og større grad blir invitert inn i prosjekter av andre fakulteter. Bare denne uken har jeg mottatt to slike henvendelser fra Fakultet for ingeniørvitenskap, som spesielt ønsker seg samfunnsøkonomer med på laget i flere prosjekter. Anne er på saken 🙂

Da gjenstår å ønske god helg til dere alle!

Monica

ØK-nytt uke 3

av 20. januar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har jeg «lekt» seksjonssjef for virksomhetsstyring i påvente av at vi ansetter en ny. Det er en svært interessant og spennende jobb, må jeg si! Men jeg gleder meg til en ny person er på plass etter hvert. Torsdag og fredag tilbrakte jeg sammen med 170 andre på Oppdal, på NTNUs ledersamling. Temaet var internasjonalisering. Vårt fakultet er desidert best på studentutveksling, mens vi har litt å gå på når det gjelder EU-forskning. Vi er på riktig vei her, mange har søkt prosjekter, noen har fått, og vi må bare fortsette den gode trenden.

Som tidligere nevnt har vi en rapport på høring nå, som er veldig viktig for oss: Faglig lokalisering i campus-prosjektet. Kontorsjefene har kontroll på de lokale prosessene på hvert institutt.

Her i 5. etasje i Elgeseter gt 70 skjer det mye. Store murvegger er revet ned, og man kan spasere fra oss over til den andre siden hvor ISØ skal inn. Det er nesten en sånn Berlinmur-følelse over det. Det er en byggeplass fortsatt, men vi ser konturene av noe som blir veldig bra!

Mandag reiser jeg til Tromsø, for å lede en gruppe som skal foreslå endringer i fagportefølje og eventuelt organisasjonsmodell for ledelsesfagene på Universitetet. De har ledelsesfag på tre ulike fakultet, og vurderer å endre strukturen. Det blir spennende og nyttig, kanskje kommer jeg hjem med nye og radikale ideer, hvem vet? 🙂

Denne uken fikk vi en trist nyhet. Professor Max Elden er død. Han var professor på Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag (ORAL) på 1980-tallet, og var særdeles viktig for en generasjon av indøkere, inkludert meg selv. Han deltok i samarbeidsforsøkene i industrielt demokrati i Norge da han kom hit i 1972, og var professor hos oss fra 1983 tror jeg, men her husker nok noen av bloggens trofaste lesere bedre enn meg. Send meg gjerne litt detaljer fra hans tidlige virke på instituttet du som husker, jeg kjente ham selv fra 1987 da jeg startet på Indøk. Max flyttet tilbake til USA i 1990 etter å ha møtt igjen ungdomskjæresten Carolyn, de giftet seg og har levd sammen frem til han gikk bort på tirsdag den 15. januar. Begravelsen er i dag, og jeg tror vi på kort varsel har klart å sende en krans fra fakultetet. Jeg skal oppdatere med info og eventuelle bilder hvis jeg får tilgang på dette.

Da får dere ha en fin søndagskveld!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 11. januar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og godt nyttår alle på Økonomi-fakultetet! I går var det akkurat to år siden fakultetet ble offisielt åpnet av Finansministeren, så det er en merkedag i vårt korte liv så langt. Det nye året er kommet godt i gang. Vi jobber på høygir med å få på plass en ny seksjonsleder etter at Tove har sluttet. Vi er i rute når det gjelder samlokalisering med tanke på flytting av ISØ til Elgeseter. Studiene er i gang, og det meste i rute.

Av stort og smått kan jeg nevne en høring om faglig lokalisering på Gløshaugen, spesielt fokus på lokalisering av Humsam-fagene med fire ulike alternative plasseringer. Rapporten ligger på Innsida og på Universitetsavisa. Alle instituttene lager opplegg for høring, så dersom du har synspunkter på dette må du bare engasjere deg! Trond Kongsvik på IØT har sittet i utvalget på våre vegne.

Det kommer også høringer om etter- og videreutdanning snart, så følg med. De to siste dagene har jeg vært på Trøndelagsmøtet, som har vært veldig spennende og nyttig, med mye kontakter med politikere, næringsliv og offentlig sektor. Neste uke er det samling på Oppdal med hele ledergruppen til NTNU. Det er godt å være i gang igjen!

Håper alle får en fin helg!

Monica

Siste ØK-nytt 2018

av 20. desember 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle, da er det snart juleferie! De siste to ukene har vært fylt opp med møteaktivitet for min del, og det har gått i ett. Det kommer et par store utredninger nå til instituttene, som er behandlet i dekanmøter og delvis omtalt i Universitetsavisa. Det er siste rapport om faglig organisering som har fire forslag til lokalisering av HumSam-miljøene, og det er to ulike rapporter om EVU-aktivitet. Den ene av disse rapportene er levert av Reitan-utvalget ble behandlet på dekanmøtet nå tirsdag og handler om rammebetingelser, den andre er ledet av Olav Bolland og blir klar i morgen, behandles i januar. Begge kommer på høring. Er du interessert i å lese deg opp i jula på noe av dette er det bare å følge med på Innsida og Universitetsavisa.

I går fikk jeg en glad-melding fra IØT: Vi har fått et nytt EU-prosjekt i H2020 innen temaet Energy Transitions, med Ruud Egging, Asgeir Tomasgard, Pedro del Granado og Raquel Santos Jorge. Det er SINTEF som er hovedpartner, og vår andel er på 500.000 Euro. Gratulerer så inderlig mye!

Forrige uke fikk vi et gjennomslag i Sunnmørsposten, ved at Edvard Devold, Erik Nesset og Per Bjarte Solibakke har gått gjennom kontantstrømanalysen i fylkesrådmannens saksfremlegg om Nordøyvegen. I en kronikk i Sunnmørsposten fredag 30.11 støtter de påstanden om metodefeil i fylkeskommunens beregninger. De påpeker at det er gjort feil i sammenstillingen ved at driftsinntekter er gitt i faste priser og låneutgifter i nominelle priser. Prosjektinntekter var regnet i faste 2018-kroner (sparte ferjeutgifter, etc) mens prosjektutgifter var regnet i løpende fremtidskroner (avdrag og renter på lån). For å illustrere konsekvensen gjør våre økonomer en beregning som viser at nettoutgiftene til Nordøyvegen kan reduseres med om lag 1,6 milliarder kr. Tirsdag 4.11 kan vi i samme avis lese at fylkesrådmannen innrømmer feil. Fylkesrådmannen har nå justert sin analyse av Nordøyvegen og den nye kalkylen viser at Nordøyvegen blir 1,2 mrd kroner billigere enn beregnet i første kalkyle. Fint å ha gjennomslag!

Jeg har planer om å ta juleferie i skrivende stund, har fått begge uteboende barn hjem denne uken, og er i ferd med å sette punktum for å år. Men er alltid bittelitt online, så hvis noe skjer er det bare å sende epost.

Jeg vil takke for innsats i året som har gått, og ønske dere alle god jul!

Monica

S

ØK-nytt uke 49

av 7. desember 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken hadde vi nok en disputas, denne gangen på NTNU Handelshøyskolen. Det var Mikael Knutsson som disputerte med avhandlingen Bounds of reason : Exploring behavioral public policy interventions. Komiteen for bedømmelse av avhandlingen besto av Associate Professor Emma von Essen, Aarhus University, Denmark, professor Kjetil Bjorvatn, NHH, og vår egen professor Harry Arne Solberg ved HHS som har administrert arbeidet. Mikaels veileder har vært Gudrun Baldvinsdottir med HHS, og medveiledere Conny Wollbrant fra University of Stirling samt Frode Kjærland ve HHS. Disputasen ble ledet av Kari Nyland, som for øvrig kler dekankappen uforskammet godt :-). Her er alle samlet etter dyst:

I gårsdagens Adressa fremkom et flott oppslag med Per Tovmo på ISØ, som åpenbart opererer som øyne og ører for Sentralbanksjefen, i tillegg til alle sine andre geskjefter:

I tillegg til våre egne disputaser er vi også medveiledere til andre kandidater. Et slikt eksempel er Kristin Svendsen på IØT, som samarbeider mye med Institutt for Samfunnsmedisin på MH-fakultetet. Tidligere i år disputert en kandidat Kristin var medveileder for. Temaet var helseeffekter av stekeos i kokkeyrket. Avhandlingen fikk nylig omtale i Gemini:

https://gemini.no/2018/12/stekeos-kan-gi-kokker-luftveisproblemer/

Ellers har uken vært preget av seminarer og intervjuer for min del. Mandag hadde vi seminar for administrativt ansatte om den norske arbeidslivsmodellen. Onsdag og torsdag har vi gjennomført intervjuer med Toves etterfølger i fakultetsadministrasjonen. Og i går hadde vi seminar om forskning, som oppfølging av Sameval. Det var i regi av Hilde og Ann-Charlott, og forløp riktig så flott!

I skrivende stund driver Thor-Erik og kokkelerer på kjøkkenet mitt. Kombinasjonen kokk og controller er uslåelig! Vi skal ha 21 til bords fra Fakadministrasjonen hjemme hos meg, det blir kjempestas. Her er kokken Thor i sving:

Da får alle ha en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 48

av 30. november 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Vi nærmer oss advent, en fin tid på året synes jeg! Uken startet med pomp & prakt og offisiell åpning av vårt første felles studieprogram, Phd-programmet! Vi samlet et 40-talls PhD-studenter fra alle institutter og campuser på Scandic Nidelven og et rikholdig program med praktisk info, presentasjoner av prosjektene, info om biblioteksfunksjoner, publiseringsstrategi og mye annet, og avsluttet med en hyggelig middag. Og jeg fikk gleden av å klippe snoren, ved hjelp av Siri og Ingjerd:

I går hadde vi en samling på samme sted, med alle som er tilknyttet BØA, de tre bachelorprogrammene som skal bli til ett. Mange oppmøtte og gode diskusjoner om felles emner og samarbeid på tvers av campus. Dette kommer ikke til å være bare enkelt, men vi skal få det til på en god måte. Dette er den viktigste aktiviteten vi gjør neste år, og jeg heier på alle som bidrar til vårt fremtidige neste felles program!

Vi har to nye medarbeidere som kommer inn til neste år. Jeg har vært med på rekrutteringen av prosjektleder i vårt programområde Innovasjon og omstilling i Universitetskommune 3.0 programmet sammen med Trondheim kommune. Fra februar 2019 starter Randi Torvik som prosjektleder. Randi kommer fra SIVA hvor hun har jobbet mye med innovasjon, og dette blir så bra!

Vi mister vårt flinke prosjektøkonom Marianne Frantzen Fostad. Det er veldig synd, men vi får heldigvis en god erstatter i Anniken Simonhjell, som starter litt utpå nyåret. Anniken har 10 års erfaring som prosjektøkonom på EU-prosjekter i Fellesadministrasjonen til NTNU, så det blir veldig fint å få hennes kompetanse med oss når vi skal på Horizon 2020/Europe-raid de nærmeste årene! Og vår supereffektive HR-gruppe har satt ny rekord med å bruke kun tre uker på ansettelsen 🙂

Et flott nyhetsoppslag i Sunnmørsposten i dag, kritisk og konstruktivt i tråd med våre kjerneverdier:

Det var alt jeg har å melde denne gangen. Neste uke har administrasjonen seminar på mandag, vi har seminar om Sameval på torsdag, det er møte med prorektor Bjarne Foss i Ålesund på IIF fredag, og så er julebordsesongen for alvor i gang etter det. Ha en riktig god helg alle sammen!

ØK-nytt uke 47

av 24. november 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God lørdag! Jeg startet uken på Gardermoen, med deltakelse på konferansen «Industri Futurum», om industri- og forskningspolitikk. Veldig interessant og nyttig, og mye hyggelige folk. Onsdag deltok jeg i en debatt i regi av Morgenbladet og Studentersamfundet om ytringsfrihet, også veldig interessant og lærerikt. Se Universitetsavisa hvis du er interessert i temaet:

https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/11/21/Vi-m%C3%A5-t%C3%A5le-faglig-uenighet-og-t%C3%A5le-at-vi-blir-kritisert-76029.ece

I går hadde vi ikke mindre enn to disputaser: Per Ivar Helgesen disputerte med avhandlingen «Modeling regional effects of energy policy : Combining technical and economic aspects to assess energy policy». Hovedveileder har vært Asgeir Tomasgard. Rapportene derfra tyder på at alt har gått fint. Gratulerer så mye Per Ivar! Her er den nyslåtte Dr i full sving:

Samtidig, et annet sted på Gløshaugen var Kristianne Ervik i sving med disputas. Jeg hadde gleden av å være disputasleder, og sjelden har jeg vel opplevd en morsommere disputas, der kandidaten og hele salen på over 100 fremmøtte bryter ut i spontan latter opp til flere ganger:

Temaet til Kristianne var «Experience offerings with a purpose? Aesthetic innovation and organizing with duality». Hovedveileder har vært Morten Levin.

Mandag markerer vi åpningen av vårt nye, fellesfakultære PhD-program med pomp og prakt. Det gleder jeg med til! Vi har også BØA-dagen torsdag, så det skjer mye. Og vi er veldig snart ferdige med første fase av ombygging i Klæbuveien 72: Bygging av cellekontorer for fakultetsadministrasjonen i 5. etg. Dette blir bra!

Fortsatt god helg alle!

Monica

Topp