Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 19, 20 og 21

av 25. mai 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Det har vært litt labert med oppdatering i det siste, med korte arbeidsuker og mye aktivitet privat! Jeg beklager dette, det skal ikke gjenta seg for ofte.

Jeg starter med en skikkelig gladnyhet: Årets deltakere i ForskerGrandPrix er offentliggjort, og vi har med intet mindre enn to kandidater av totalt 10 for NTNU! De to er Sigrid Johanne Husøy fra ISØ, som har Fredrik Carlsen som veileder, og Aud Marit Wahl på IØT, med Trond Kongsvik som veileder. Den regionale finalen arrangeres i Trondheim den 27. september så det er bare å ønske lykke til her! Hele gjengen er avbildet her:

Noen av dere ble kanskje stresset over oppslaget i Universitetsavisa om at campus-prosjektet er utsatt. Overskriften er litt misvisende, dette gjelder de deler av flyttingen fra Kalvskinnet til Gløshaugen som ikke berører samling av lærerutdanningen. Den øvrige flyttingen, inkludert ISØ til Elgeseter, går som normalt. Det står også i artikkelen hvis man leser hele 🙂

Den 16. mai fikk vi en ny førstelektor, da TUV godkjente søknaden fra Anders Berg Olsen på HHS. Gratulerer så mye, Anders, det er vel fortjent!

Per Bjarte og Gunnar jobber videre med akkreditering, de har vært på møte i London med organisasjonen AACSB, og vi jobber med å søke om medlemskap der, som en start. Dette er en møysommelig prosess, og vi må kartlegge mulighetene før vi kjører i gang.

Vi har en ny fast medarbeider fra 1. juni: Hilde Selli Egelie er vår nye HR-medarbeider. Hun har vært hos oss en god stund som vikar, men er nå fast ansatt, og jobber hovedsakelig med rekruttering på IØT. Velkommen i gjengen, Hilde!

Nå har jeg nettopp deltatt på avslutningsseremonien til studenter fra Entreprenørskolen! Det er alltid hyggelig, både med taler og egne kunstneriske innslag. Fagstabens tale ble holdt av den ene av «høvdingene» Øystein Widding:

Om en drøy time har jeg en ny runde med avslutningsseremoni med avgangskullet på MØA og MLT, masterprogrammene på HHS. Det blir stas!

I neste uke kommer jeg en tur til Gjøvik. Jeg skal først til Raufoss i forbindelse med et forskningsprosjekt og blir over til torsdag for å diskutere oppstarten til Ottar og aktivitet på Gjøvik fremover.

Da får dere alle ha en super helg og nyte finværet!

Monica

 

 

 

ØK-nytt uke 18

av 5. mai 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da rakk det å bli helg før jeg fikk skrevet noe denne uken. Uken har vært kortere enn vanlig, med 1. mai og innklemt-mandag da jeg tok fri. Det betyr at de tre øvrige dagene ble ganske tettpakket med møter. Vi hadde plan- og budsjettseminar på onsdag, der vi begynte å planlegge oppfølging av den nylig vedtatte strategien vår, og budsjettrammer for neste år. Vi får en økning i budsjett for 2019, blant annet fordi vi har økt vår aktivitet mot EU. Det er strålende nytt!

Ellers kan jeg melde at Geminisenteret i Maritim Logistikk fortsetter i fire nye år. Et Geminisenter er et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, med mål å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet. Maritim Logistikk er et samarbeid mellom SINTEF, Institutt for Marin teknikk og IØT hos oss, og målet er å understøtte maritim transport og overføring av transport fra vei til sjø. Maritim næring er Norges nest største etter olje og gass og gir arbeidsplasser til mer enn 110.000 personer. Senteret jobber med å videreutvikle verdiskaping gjennom digitalisering og automatisering av maritim logistikk og overgang til «grønne løsninger». Det er Faggruppe bedriftsøkonomi og optimering som er med fra oss.

Fra Ålesund kan vi melde at Studentbedriften PLarva vant første runde i Møre og Romsdal, og skal til NM. De deltok i programmet «Hele Norge rydder» på torsdag: https://www.nrk.no/mr/hele-norge-rydder-1.14023039

Neste uke blir en kort tredagers uke igjen, med mye aktivitet, blant annet første styringsmøte i Universitetskommune i Trondheim.

God helg alle sammen!

Monica

 

ØK-nytt uke 17

av 27. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Ny uke med mange møter for min del. Jeg har fått bli med i samlokaliseringsgruppen, som ser på den kortsiktige campussamlingen i Trondheim. Vi er opptatt av å finne løsninger med god kvalitet, og hadde en god diskusjon. Vår samlokalisering i Klæbuveien 70 går fremover, og det er ingen hindringer i veien for den. Jeg var med på et allmøte med studentene våre på tirsdag, og de var også opptatt av samlingen vår, og at studentene får gode lesesalsplasser og grupperom. I går hadde vi fakultetsstyremøte med ny styreleder: Berit Rian. Det gikk veldig fint, vi vedtok endringer i studieplaner og vi vedtok vår nye strategi, etter mye arbeid og mange seminarer. Det føles godt å ha den på plass! Nå om en times tid skal jeg opp til Gløs for å være med på åpning av Gründerbrakka, vår nye inkubator for studentinnovasjon. Det blir stor stas!

Den 30. og 31. mai arrangerer NTNU v/IØT og Ind.ecol sammen med SINTEF og Nord Universitet en konferanse innenfor sirkulær økonomi i Trondheim. Konferansen inkluderer presentasjoner og paneldiskusjoner med ledende forskere og bedrifter. Hovedfokus er nødvendigheten av, samt verdiskapingspotensialet i, en overgang til en mer sirkulær økonomi. Sentrale emner er sirkulær design, digitalisering, sirkulære forretningsmodeller og viktigheten av vellykkede samarbeid for å få til innovasjoner. Frem til 2. mai er det redusert pris for deltakelse. Link til nettside og påmelding finnes her: https://www.sintef.no/en/events/circular-economy/ Konferansen er en viktig arena for å posisjonere NTNU, SINTEF og Nord Universitets satsing på en SFI på sirkulær økonomi og for å bidra til engasjement i næringslivet. Øyvind Bjørgum på IØT er kontaktperson for oss.

Neste uke skal vi starte arbeidet med å implementere strategien vår! Vi kjører i gang med et plan- og budsjettseminar, for å finne frem til handlingsplaner innen de ulike områdene vi skal satse fremover.

God helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 16

av 20. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Ny uke har passert uten de helt store nyhetene. For min del har jeg jobbet med flere utvalg på vegne av NTNU. Digital politikk har kommet enda litt lenger, og det finnes en presentasjon på Innsida nå: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/1b66e817-80b2-3d0d-a340-60f1cd2a8110/82811320-ae68-31c4-802b-8ce64016b6df Saken vil komme på høring etter hvert, og har påvirkning på hvilke satsninger vi gjør på IT-siden ved NTNU fremover. Har du innspill er det bare å si fra.

Jeg har også jobbet i en gruppe som leverer sin utredning i dag, og som handler om det såkalte økosystemet for innovasjon, med TTO og NTNU Accel sine roller, behovet for inkubator på campus for studenter og ansatte og eventuelle investeringsfond. Denne vil danne et av grunnlagene for en mulig endring av dette økosystemet.

Ny gladmelding i Ålesund: Gavemidlene fra Sparebanken Møre har utløst gaveforsterkingsmidler fra NFR på drøyt 800.000 knyttet opp til TEFT lab. Veldig flotte nyheter!

Søknadstallene ble presentert fra samordna opptak i går. På listen over mest søkte studium ved NTNU (førsteprioritet) ligger vi på 2. plass med øk adm på HHS med 933 søkere og 3. plass med Indøk med 875, kun slått av sykepleierutdanningen som hadde 1190 primærsøkere. Indøk har suverent flest søkere av sivilingeniørstudiene. Les mer her: http://www.universitetsavisa.no/student/2018/04/19/Stadig-flere-vil-ta-h%C3%B8yere-utdanning-73833.ece

Da blir det helg etter hvert, håper den blir bra!

Monica

ØK-nytt uke 15

av 13. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag!

I dag har jeg to litt større nyheter enn vanlig! For å bygge opp fagenheten vår på Gjøvik trenger vi forsterkninger, særlig med tanke på å få opp flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det har dukket opp en svært god mulighet for det, ved at prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Ottar Henriksen, blir tilsatt som faggruppeleder fra august av! Han vil ha denne jobben i tre år, ut nåværende lederperiode. Ottar har lang erfaring med å få opp forskningsprosjekter, har bakgrunn som CEO i flere av bedriftene i Raufossklyngen og lang og bred erfaring på samarbeid mellom forskning og industri. Jeg er veldig glad for at han er villig til å gjøre en jobb for oss, og ser frem til et godt samarbeid!

Dette betyr selvsagt at Ottar trer ut av vervet som leder av vårt fakultetsstyre med virkning fra neste møte av. Ny leder blir dermed Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og det betyr også at første vara Kjetil Hauge fra Sparebanken Møre rykker opp som fast medlem av styret. Kjetil var medlem i styret i interimperioden, og jeg ser frem til å få ham inn som fast medlem igjen.

Den andre store nyheten er at vi har fått på plass en tredje prodekan. Vi har rokkert litt rundt på arbeidsoppgavene i dekanatet. Per Bjarte har fortsatt ansvar for utdanning minus sivilingeniørstudiet på IØT som ligger under et eget regime i FUS. Ann Charlott har ansvar for det samme teknologistudiet og møter i FUS på fakultets vegne, og hun har også ansvar for forskning. Det er en omfattende portefølje, og vi løfter nå ut deler av forskning, deriblant PhD-utdanning til den tredje prodekanen. Dette er professor Jon Olaf Olaussen https://www.ntnu.no/ansatte/jon.o.olaussen. Han er samfunnsøkonom, utdannet på ISØ og jobber som professor ved HHS. Han starter i denne jobben torsdag i neste uke. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg, Jon Olaf! Dette blir bra.

Og da vil jeg ønske dere alle en flott helg!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 7. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag morgen alle! Det er omsider litt varmere vær i Trondheim i dag, med plussgrader, solgløtt og antydning om vår om ikke for lenge. Denne uken har vært fylt opp av møter for min del, men uten at det er så veldig mye å berette. Vi fikk en interessant gjennomgang av trusselbildet fra PST i dekanmøtet tirsdag, noe som også er fulgt opp men en artikkel i Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/forskning/2018/04/04/Grensel%C3%B8s-forskning-er-en-utfordring-for-PST-73235.ece Budskapet var at terrorfaren er blitt redusert de siste årene, men faren for etterretning er absolutt til stede, og har økt etter at Kina innførte nye forordninger om krav til å bistå hjemlandet ved utenlandsopphold. Dette er tankevekkende, kanskje mest akutt for de som arbeider med teknologisk forskning, men noe vi alle skal være oppmerksomme på. Vi diskuterte det i instituttledermøtet onsdag, og ble enige om å arrangere et allmøte der vi inviterer PST til å orientere oss om hva man må være spesielt oppmerksom på. Vi kommer tilbake til saken.

Det foregår et arbeid fra fellesadministrasjonen på å evaluere og forbedre ordningen med tjenesteavtaler knyttet til administrative funksjoner i Ålesund og Gjøvik. Vi seks dekanene som har virksomhet en eller begge steder hadde et møte tirsdag, og kom med  innspill. Dette følges opp videre, slik at vi får ordninger på plass som er mer optimale for praktisk bruk.

Jeg sitter i en arbeidsgruppe som utreder økosystemet for innovasjon på NTNU, inkludert TTO, NTNU Accel og den slags. Mye av onsdag gikk med til møte om dette. Videre sitter jeg i en annen gruppe som der på etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering, et tema som har sterk politisk oppmerksomhet om dagen. Til uken arrangeres et alumniseminar i Oslo der rektor legger frem en del av konklusjonene fra gruppens arbeid.

Vi hadde LOSAM-møte om samlokalisering i Rustbygget, og har oppnådd enighet med de tillitsvalgte om fordeling og plassering av arbeidsplasser mellom HHS, ISØ og fakultetsadministrasjonen. Eiendomsavdelingen starter deretter en detaljering av ombyggingsprosjektet videre. Og i gruppen jeg leder for å lage digital politikk for NTNU nærmer vi oss ferdige utkast som skal på bred høringsrunde i hele organisasjonen.

Den største begivenheten denne uken skjedde nok i Ålesund, der vår prodekan for utdanning, Per Bjarte Solibakke fylte 60 år og lot seg behørig feire av kolleger:

 

Ha en riktig fin helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 12

av 23. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og snart god påske til alle! Jeg startet uken på Gjøvik, med avdelingsmøte. Tirsdag hadde vi rektors møte med instituttlederne, der det ble fokusert på internasjonal handlingsplan og mulige tiltak for å iverksette denne, og status når det gjelder campus. Det ble også snakket om Tekna-undersøkelsen der mange ansatte er misfornøyde med endringstempo. Rektor la vekt på at vi nå skal jobbe med å realisere fusjonen, og ikke ta initiativ til en rekke nye endringer! Videre har vi gjennom uken hatt instituttledermøte, dialogmøte med prorektor for utdanning og styringsgruppemøte for vår kortsiktige samlokalisering i Rustbygget.

Samlokaliseringen går etter planen, vi har gjennomført en rekke medvirksningsmøter på alle tre berørte enheter. Takk for gode og konstruktive innspill! Vi skal forhandle en planløsning i LOSAM retter etter påske, så kan arbeidet med detaljprosjektering starte etter det. Planen er å flytte ISØ inn i bygget i løpet av 2018.

Vi fikk tilslag på et av prosjektene vi spilte inn til digitaliseringssatsningen; Digital økonomi med Asgeir Tomasgard som prosjektleder. Dette er sammen med IE-fakultetet, med oss som vertsfakultet. Vi får to stipendiatstillinger hos oss og tre hos IE.

En liten pekefinger:  Noen av dere får i disse dager epost om at dere har artikler som ikke er lastet opp som fulltekstdokumenter i CRIStin. Slik opplasting er et krav både fra eksterne aktører som Forskningsrådet og i NTNUs interne retningslinjer. Det er svært viktig at alle bidrar til at vi får dette på plass. I eposten framgår det hvordan dette skal gjøres, og hvor dere kan få hjelp. Vårt fakultetet ligger ikke særlig godt an på denne statistikken, og vi må alle bidra til å få dette i orden. Jeg har sørget for å laste inn mine egne artikler allerede 🙂

Sist uke arrangerte vi Åpen dag for elever i Trondheim, og studentene på alle de tre instituttene i Trondheim har vært kjempedyktige til å stille opp. Økonomifagene var veldig populære blant elevene! På Facebook-sidene under ligger det bilder fra begivenhetene:

Da håper jeg du får en fin påske. Selv skal jeg bruke påsken til å begynne å komme i orden i ny-rehabilitert hus! Det blir vasking og bæring og sjauing, og jeg gleder meg enormt til å sette i gang!

Monica

ØK-nytt uke 11

av 17. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nok en uke er lagt bak oss, og det nærmer seg påske. Vi begynner å nærme oss slutten på arbeidet med fakultets strategi. Etter en høringsrunde til instituttene har vi finpusset mer, og sendt på høring nå til de andre fakultetene, før vi går inn for å vedta strategien på fakultetsstyremøte den 26. april. Dette blir bra!

Vi hadde et artig debattmøte om fremtidens økonomiutdanning på onsdag, der Arve og jeg deltok. Møtet ble arrangert av Næringsforeningen og Adolf Øiens fond. Det handlet mye om behovet for digitalisering og teknologiutfordringer, noe som passer utmerket inn i forhold til vår strategi:

Det var flere innspill både fra en  student på HHS og næringslivet. Kort oppsummering av debatten slik Næringsforeningen har oppsummert det her:

Det har vært en uke i debattens tegn, kan man si. På torsdag var jeg utskremt til Studentersamfundet for å delta i debatt om campus i Trondheim, med politikere, naboer, journalister og kollegaene prorektor Anne Borg og campussjef Merete Kvidal. Oppsummert av Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/03/16/Campus-blir-mye-st%C3%B8rre-enn-92-000-kvm-73005.ece#.WqvZKp6u2BQ.facebook

I går fredag var det doktorpromosjon, der vi feiret de kandidatene som disputerte i andre halvår 2017. Det var fire fra vårt fakultet denne gangen, to fra ISØ og to fra IØT. Dette er alltid hyggelig, med fantastisk flotte kunstneriske innslag fra våre egne studenter og ansatte. Hele gjengen samlet her:

Neste uke skal jeg til Gjøvik på mandag, og møte fagseksjonen. Det blir stas. Videre er det rektors møte med instituttlederne på tirsdag, og torsdag har vi dialogmøte om utdanning med prorektor Anne Borg. Så begynner det å bli påske etter hvert. Riktig god helg til dere alle!

Monica

ØK-nytt uke 10

av 9. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Denne uken vedtok bygningsrådet i Trondheim å sende utkast til campusplan på høring. I forhold til rådmannens innstilling gikk flertallet av politikerne lenger i å unngå bygging i parkområder, slik at noen av forslagene fra rådmannen ble tatt ut av høringsnotatet. Det betyr at campusprosjektet reorienterer seg noe, slik rektor sier til Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/03/08/Vi-m%C3%A5-gj%C3%B8re-v%C3%A5re-valg-ut-fra-hva-som-gagner-NTNU-72745.ece. For vår del ligger planene om bygging av innovasjonssenter på parkeringsplassen i Hesthagen fast, og det stenges ikke for muligheten til å bygge en passasje i form av bygning opp den bratte skråningen til Gløshaugen. Alt sendes på høring, det blir nye runder før kommunen igangsetter reguleringsplaner. Vi får bare fortsette å følge utviklingen. Jeg skal delta i en paneldebatt på et folkemøte om saken i Studentersamfundet torsdag 15. mars.

Vi jobber videre med vår kortsiktige samlokalisering, og har hatt en høringsrunde med HHS, ISØ, Fakadm og studentene på HHS og ISØ. Vi sender ut nye utkast til romplan senest mandag, og skal ha dette ferdigbehandlet i LOSAM den 3. april. Dette blir bra!

Vi er også i sluttfasen på strategiarbeidet, siste versjon har vært på høring internt. Takk for mange gode innspill! Vi skal nå snart sende det på høring til de andre fakultetene, og tar sikte på å vedta planen i fakultetsstyremøtet vårt den 26. april.

Fra 1. mars fikk vi en ny medarbeider i Ålesund: Grete Taklo startet som førstekonsulent. Velkommen så mye!

Det skjer mye mer også i Ålesund. Torsdag  var det et møte i Børs og Bacalao,  som er Sparebanken Møres årlige investorseminar, og rettet søkelyset mot de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal. I denne anledning har Statistisk sentralbyrå, på oppdrag fra Sparebanken Møre, utarbeidet en ny konjunkturanalyse for fylket. Viktige rammebetingelser for næringslivet som rente, kronekurs, oljepris og vekst i norsk og internasjonal økonomi ble berørt. Arrangementet var fullbooket med over 500 deltakere. NÆRINGSTEFT er et nyskapingsstipend fra Sparebanken Møre. Gjennom NÆRINGSTEFT investerer banken i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra til å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i Møre og Romsdal. Søknadsfristen for NÆRINGSTEFT var 15. oktober, og banken fikk inn nesten 200 søknader!  En fagjury valgte først ut 50 kvalifiserte søkere som fulgte et faglig program. Deretter ble det foretatt en ny utvelgelse der ti deltagere fikk tilbud om å delta i et inkubatorprogram frem til utvelgelse av tre finalister. De tre finalister ble presentert under Børs og Bacalao.

 Vinneren av Næringsteft 2018 ble AgriMare Bio, tidligere studentbedrift hos oss, som stakk av med førstepremien på 1 mnok. Annik Magerholm Fet, Øivind Strand og Mari Liavåg Holm har vært involvert i ulike deler av Næringsteft. Fra presentasjonen av TEFT:

De siste ukene har vi møtt flere stipendiater som er nysgjerrige på å delta i Forsker Grand Prix 2018. Vi håper vi får med noen av våre flinke stipendiater fra økonomifakultetet!. Meld dere på selv (https://www.ntnu.no/forsker-grand-prix/), eller ta en prat med Kari om dere ønsker mer informasjon. 

Torsdag 15. mars skal vi arrangere NTNU Åpen dag for elever fra videregående skole. Vi vil møte elever som har meldt sin interesse for å høre mer om ind.øk, samfunnsøkonomi eller øk.adm. Økonomifagene har fått veldig høy påmelding til begge arrangementene, og i alt 75 elever er påmeldt før lunsj og 170 elever etter lunsj. Vi få håpe det fører til mange gode søkere! 

God helg til alle!

Monica

 

ØK-nytt uke 9

av 2. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Denne uka har jeg vært litt på farten. Vi var på strategiseminar på Meråker mandag og tirsdag, alle dekanene, rektoratet og to eksterne gjester fra Danmark, blant annet dekan på Fakultet for Samfunnsvitenskap på Syd Dansk Universitet, Nikolaj Malchow-Møller. Han hadde mange spennende erfaringer å dele med oss, i tillegg til at han hadde erfaring med akkreditering, for han har en handelshøyskole inne i fakultet sitt, sammen med juss og samfunnsfag. Vi skal snakke mer med ham om erfaringene med slike prosesser. Se ellers Gunnar Bovims videooppsummering fra strategiseminaret, sammen med meg og Nikolaj:

https://www.facebook.com/GunnarBovimNTNU/videos/1858595717492957/

Onsdag og torsdag jobbet jeg videre i utvalget som ser på digital politikk for NTNU, og vi skal lage en rapport til etter påske. Jeg rakk også å delta på lunsjforedraget Kost og nytte som var ved Entreprenørskolen og Engage denne gangen.

I dag har vi fått en ny professor på fakultetet: Florentina Paraschiv på HHS fikk sitt opprykk godkjent i Tilsettingsutvalget i dag. Gratulerer så mye, Florentina!! https://www.ntnu.no/ansatte/florentina.paraschiv

I dag sto jeg opp lenge før småfuglene for å ta første fly til Oslo og videre til Ålesund. Litt mangel på søvn kompenseres glatt av følgende syn fra flyvinduet ved landing:

Ålesund med omegn er usannsynlig vakkert, ikke minst Sunnmørsalpene sett ovenfra! Og oppdraget mitt her i dag var å åpne TEFT laben, en nyvinning i forskning på digitale forretningsmodeller som vi gjør sammen med IE-fakultetets avdeling i Ålesund og med finansielle og faglig støtte fra Sparebanken Møre. Det er så spennende opplegg, ikke minst skal de integrere Eksperter i team-landsby inn som en del av denne laben. Her er viserektor Annik og meg før vi hadde rukket å sprette de fantastiske digitale kakene:

Og i oppløftet stemning her på Nord-Vestlandet ønsker jeg alle en god helg. Oddny og jeg skal straks komme oss til Vigra for fly tilbake til iskalde Trondheim.

Monica

Topp