Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 41

av 13. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi hatt høstferie i Trondheim, uten at det har vært så merkbart akkurat. Vi hadde dekanmøte tirsdag som vanlig, med flere saker. Prorektor Toril Hernes jobber med å få en oversikt over alt som pågår når det gjelder nyskaping og innovasjon ved NTNU, og det er ikke lite. Vi fikk en presentasjon og foreløpig løypemelding fra et eksternt firma som har kartlagt aktiviteten, og de kommer med en rapport etter hvert. Vårt fakultet er allerede sentrale i alt som har med dette feltet å gjøre, og det kommer vi til å fortsette å være også når aktiviteter blir mer koordinert fremover. Her er det mange hos oss som gjør mye viktig arbeid, og det vises også for NTNU-ledelsen. Det er veldig hyggelig å legge merke til. Vi fikk presentert saker til styret, blant annet endringer i studieporteføljen. Våre endringer er nedleggelse av to emner, og opprettelse av MRR og omlegging til Siv-øk master ved IIF. Dette sendes videre til styret for endelig behandling. Det kommer opp til styrebehandling den 25. oktober.

En viktig sak i dekanmøtet var registering av sidegjøremål. Alle som har en stilling utenfor NTNU skal registrere dette, noen sideverv skal det søkes om fra din instituttleder. Dette er et fokusområde hos Riksrevisjonen, så her er det veldig viktig at vi alle registrerer. Typiske slike sidegjøremål er 2-er stillinger ved andre universitet og høgskoler, forskningsstiftelser eller eget firma. Jeg sender ut informasjon om dette i egen epost. Vi hadde også en egen bolk om campus i Trondheim i dekanmøtet, der det nå jobbes på høygir med videre utredning.

Jeg hadde også et par andre møter torsdag og i dag med eksterne samarbeidspartnere, Trønderenergi, og strategisamling med aktører fra næringsliv i Trondheim.

Tirsdag og onsdag var Per Bjarte Solibakke og flere i Brussel i forbindelse med NRØA-møte. Det ble valgt et nytt styre, ledet av Jan Haaland fra NHH, og Per Bjarte er valgt til vara for AU, og skal i tillegg sitte i den nasjonale utredningskomiteen om BØA. Det blir bra!

I to uker nå har vi hatt et prøveprosjekt for trening i arbeidstiden, ved at undertegnede har holdt en Yoga-time for ansatte i fakultetsadministrasjonen. Dette har vært vellykket, så fra neste uke blir dette et tilbud til alle på fakultetet! Det er på onsdager fra kl 8:00 – 09:00 i femte etasje i Rustbygget. Det er plass til 20 personer, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Vær på plass før 8 hvis du vil prøve, vi starter nøyaktig på tid. Du er hjertelig velkommen til å prøve! Det er enkelt og lett tilgjengelig, med fokus på styrke, balanse og bevegelighet. Første gang nå førstkommende onsdag 18/10.

Ellers gleder jeg meg veldig til fredag om en uke, da er det både 50-årsjubileum på HHS, og avslutningsseremoni på IØT. Jeg skal etter beste evne prøve å være begge steder på en gang.

Ha en super helg!

Hilsen Monica

ØK-nytt uke 40

av 6. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken hadde vi strategiseminar med 80 deltakere fra fakultetet i sving på onsdag. Vi delte oss inn i rullerende kafe-bord som diskuterte åtte ulike tema for strategien, og forsøkte å konkretisere tiltak og forslag innen hvert område. Dette skal vi konkretisere frem mot utarbeidelse av en ny versjon av strategien. Neste og siste seminar i år vil bli 15. november, med avsluttende omvisning og bespisning på EC Dahls bryggeri, i regi av Losam. Takk for alle gode innspill og bra energi gjennom dagen!

Parallelt med dette jobber NTNU sentralt med å utarbeide sin strategi. Det er sendt ut et utkast til instituttene, og vi har bedt om innspill til instituttledermøtet vårt den 18. oktober. Vi fikk en gjennomgang av strategien i vårt fakultetsstyre i går torsdag. Dette var første møte i det nye styret som skal sitte i de neste fire år. Vi inviterte alle representanter inkludert vara til første møte, og alle instituttledere. Det lover godt for en handlekraftig fireårsperiode!

I dag var jeg i et nytt møte i Trondheim kommune, der vi konkretiserte vårt fremtidige samarbeid innenfor universitetskommune-arbeidet. Økonomistyring og lederutvikling blir viktige tema for vårt fagmiljø, og det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Ellers har jeg brukt mye tid denne uken til kortsiktig samlokalisering av vårt fakultet, ved å prøve å finne løsninger på arealbehov for studentarbeidsplasser. Dette må på plass før ISØ kan flyttes til Rustbygget.

Neste uke er det høstferie i Trondheim, og det er sikkert mange som finner på noe annet å gjøre. Jeg blir her, og skal jobbe med stort og smått. Seminar om campusprosjektet, strategiseminar med eksterne deltakere i Trondheim og litt av hvert annet står på programmet.

Vi har en «breaking News» på tampen, Ragnar Torvik på ISØ skal sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvilke klimarelaterte risikofaktorer norsk økonomi står overfor i de kommende år. Gratulerer til Ragnar, det er strålende! Pressemelding ligger her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-om-klimarisiko-og-betydningen-for-norsk-okonomi/id2573759/

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 39

av 29. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen!

Denne uken har det skjedd litt av hvert. Mandag startet vi med å planlegge neste strategiworkshop, som er 4. oktober. Det blir fokus på omverdenens forventninger til oss, der vi har innhentet innspill fra ulike samfunnsaktører der ute, og spurt dem om hva de forventer av oss. Etterpå skal vi ha en «kafe-bord» diskusjon med åtte ulike tema vi veksler mellom å ta opp. Dette blir riktig flott tror jeg. Mandag hadde NTNU besøk av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, som er vikar for Torbjørn Rød Isachsen i pappapermisjon. Jeg fikk være med på deler av møtet med statsråden, der blant annet Roger Sørheim fra SFU Engage og Entreprenørskolen hadde med seg et knippe vordende entreprenører som presenterte sine oppstartsprosjekter. Det var som vanlig mektig imponerende!

Tirsdag hadde vi et lite møte med prorektor om et prosjekt vi har fått, der vi på vegne av NTNU skal utrede «Kunnskapgrunnlaget for innovasjon». Espen Gressetvold fra HHS leder dette arbeidet, og er i ferd med å sette sammen en liten og slagkraftig gruppe på tvers av alle våre institutter. Vi får høre mer om prosjektet etter hvert! Tirsdag var det også et felles ledermøte med SINTEFs og NTNUs toppledelse om felles arbeid med strategi. Svært interessant og nyttig.

Onsdag sto jeg grytidig opp og reiste til Ålesund. Vi hadde møte med rektor som brukte dagen til å besøke alle institutter i Ålesund. I tillegg fikk vi signert en ny bankavtale, denne gangen mellom Sparebanken Møre og NTNU, der vårt institutt IFF i Ålesund er hovedpartner: http://www.smp.no/nyheter/2017/09/27/Gir-20-millioner-til-ny-forskningslab-15369872.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=2

Det er Øivind Strand, professor ved IIF som har jobbet frem denne avtalen, gjennom et langssiktig arbeid. Øivind fikk velfortjent heder og blomster for innsatsen:

Nye fjes på økonomifakultetet:

Vi får i disse dager tre nye medarbeidere som starter hos oss: Siri Garnes Kristiansen startet i fast stilling i som seniorkonsulent ved studie- og forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen på onsdag. Hun skal jobbe med oppfølging av PhD-studiet på fakultetsnivå, og kommer fra samme type stilling på SU-fakultetet. På mandag får vi en ny førsteamanuensis i logistikk på Gjøvik: Godfrey Mugurusi. Godfrey tok sin PhD på IØT for noen år siden, og er nå tilbake hos oss. Samme dag tiltrer også Barbro Fjørtoft i fast stilling som universitetslektor på IIF. Hun har vært hos oss en stund allerede i midlertidig stilling. Velkommen så mye til alle tre!

Neste uke er det store høydepunktet strategiseminar på onsdag, og Fakultetsstyremøte på torsdag. Jeg gleder meg til begge.

Ha en strålende helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 38

av 23. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Nok en hektisk uke er tilbakelagt.

Vi hadde dekanmøte på tirsdag, inkludert et møte med viserektor i Ålesund og de fem dekanene som har virksomhet der. Vi drøftet arbeidsfordeling og samarbeid på tvers i denne matrisen, som ikke er så opplagt alltid. Hvem skal ha ansvar for hva, og hvem informerer om hva? Vi hadde en fin diskusjon, og så vil vi jobbe videre med å finne ut av alle detaljene.

Onsdag hadde vi en opplæringsdag på fakultetet, med instituttledere, nestledere, kontorsjefer, dekanat, tillitsvalgte og studenttillitsvalgt, der vi gikk gjennom en del overordnede regler og rutiner om HR og HMS, informasjon og virksomhetsstyring. Det er mye kompetanse i NTNUs fellesadminstrasjon, og det  var en nyttig gjennomgang for oss alle. Jeg dro direkte videre til Rådhuset og møte med Formannskapet om to forhold, vi skal snart undertegne en avtale om Universitetskommune, der ulike deler av NTNU kan jobbe direkte inn mot kommunen for gjensidig kompetanseutvikling. Vi kan se for oss PhD-stillinger innen ulike felt som finansforvaltning, lederutvikling og innovasjon, delte stillinger og mange spennende prosjekter. Det andre temaet er campusutbygging og fremtidige reguleringsplaner for det. På kvelden hadde jeg møte med Trondheim Finansforum, som er særdeles interessert i vårt fakultet. En entusiastisk gjeng som gleder seg over at vi har samlet oss til et sterkt økonomimiljø i Trondheim.

Torsdag og fredag var det sikkert rolig og greit på jobben for alle dere andre, for da var hele ledergruppen på fakultetet samlet på Brekstad for lederutvikling. Vi brukte tid på å bli bedre kjent med hverandre, og diskutere hvordan vi skal jobbe med å nå målet om å bli ETT fakultet.

Neste uke skal vi fortsette med å planlegge vårt neste strategiseminar, og mandag får jeg sjansen til å møte fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, vikar for Torbjørn Røe Isaksen som er i pappapermisjon. Tirsdag er det dekanmøte, og onsdag skal jeg til Ålesund med rektor. Han skal møte alle instituttene i Ålesund, og da blir jeg med på møtet med IIF.

Da håper jeg alle får en strålende helg!

Monica

ØK-nytt uke 37

av 15. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag!

Denne uken fikk vi et flott oppslag i Gemini, som presenterer forskningen til Per Ståle Knardal ved HHS. Han har sett på styring og måling av kunstorganisasjoner i sin doktorgrad som han nylig forsvarte. Symfoniorkestere har eksempelvis 29 ulike indikatorer de måles på, men målingene påvirker verken statsstøtten eller den kunstneriske friheten. Dette gjør at indikatorene og rapporteringen til en viss grad lever sitt eget liv. For å sette det på spissen, det er vanskelig å øke produktiviteten i symfoniorkestere, da det kreves like mange musikere for å fremføre en symfomni i dag som det gjorde på Beethovens tid. Les mer her: https://gemini.no/2017/09/staten-styrer-kunsten/

Seksjonsleder på studie og forskning, Gunnar har vært på Gjøvik denne uken, sammen med Hilde, Marianne og kontorsjef Lena på IØT, for å snakke om forskningsprosjekter, økonomi og rutiner. Det skjer mye på Gjøvik, og det er flott at vi får til gode relasjoner med fakultetsadministrasjonen. Dette lover godt.

Jeg vil oppfordre dere alle til å melde dere på strategiseminaret vårt den 4. oktober! Da skal vi fokusere på hvilke forventninger omverdenen har til oss, og hvordan det gir rammer for vårt arbeid.

Ellers har uka vært preget av rektors besøk ved våre institutter i Trondheim. Vi brukte hele gårsdagen, startet på IØT, fortsatte med en spasertur gjennom Høyskoleparken ned til Rustbygget og Handelshøyskolen, og befraktet oss i rektoratets El-bil til Dragvoll og møtte ISØ. En viktig effekt av møtet var at rektor fikk et tydelig bilde av hvor viktig det er for oss å samlokaliseres. Det hele ble oppsummert på rektors Facebook-side her:

https://www.facebook.com/GunnarBovimNTNU/?hc_ref=ARRwr4jX7NzG4aDkbXBdFAvXt7ZF0hm0G5OuMA7odZlCJRFjuACqWqHcnFFmzSpoDDs&pnref=story

Neste uke er preget av lederutvikling. Onsdag har vi en Fakultetsdag med ledere, nestledere, kontorsjefer, tillitsvalgte og studenter med opplæring i utvalgte tema. Torsdag og fredag er det ledersamling på Hovde gård på Fosen, med instituttledere, prodekaner og ledere i fakultetsadministrasjonene, der vi skal finne frem til samarbeidsformer og utvikle oss til et enda bedre lederteam.

Ha en riktig god helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 36

av 10. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Litt sent bloggnytt denne uken på grunn av IT-trøbbel på NTNU, men forhåpentligvis godt!

Først litt om uken vi har lagt bak oss: Mandag var det kick-off for lederutvikling for en ny fireårsperiode ved NTNU. Rektor snakket om visjoner og revidering av vår strategi for NTNU: Kunnskap for en bedre verden. Hovedprioriteringene før revidering er ett NTNU, nasjonal premissleverandør og sterke og internasjonale fagmiljøer. Det kan se ut som at omstilling av Norge kommer til å bli et viktig tema, og der våre fagmiljø i høyeste grad kan spille en rolle. Rektor snakket også om campusutviklingen, som nå kommer til å gå raskere enn tidligere antatt. Regjeringen har slått fast at campus skal samles i nærheten av Gløshaugen, og prosessen med fremdrift går raskt gjennom høsten. Jeg skal oppdatere når det skjer nye ting. Tre innledere pekte på behov for digitalisering, innovasjon og nyskaping, læringsmiljø og ledelse. Våre fagmiljø kan ha sentrale roller på alle disse punktene. Vi er i full gang med å planlegge vår neste strategisamling på fakultetet.

Tirsdag var det minnestund for Grete Wennes på Handelshøyskolen. En fin og verdig stund, godt organisert av Inger Johanne og Kari. Takk til dere for initiativ og gjennomføring! Det ble veldig flott. Gretes mor Solveig var tilstede, og hun satte stor pris på at vi gjorde dette.

Onsdag morgen hadde vi møte i styringsgruppen for vår egen campussamling. Det er nå klart at vi ikke klarer å få dette til ved nyttår, fordi det er for mange uavklarte spørsmål knyttet til studentarbeidsplasser og utnyttelse av 5. etasje i Rustbygget. Vi må ta oss noe bedre tid, og satser på at dette skal bli klart til sommeren 2018. Jeg varsler når noe nytt skjer også på dette temaet.

Torsdag åpnet jeg IWOT, en internasjonal konferanse om teamarbeid, arrangert av Jonas, Hanne og Jos på IØT. Vi startet med et flott key note foredrag ved Georg von Krogh, professor på ETH i Sveits og tidligere PhD-student fra IØT. Han er en av de ledende i verden innen strategi og kunnskapsledelse, og det er veldig hyggelig at han fortsetter å holde kontakt med sitt gamle fagmiljø. Han kommer gjerne tilbake hvis og når vi ønsker å bruke han til noe!

På fredag ledet jeg disputasen til Sturla Løkken ved ISØ, som har skrevet avhandlingen Long term perspectives on School Resource interventions and local government spending, med professor Jørn Rattsø som veileder. Et veldig spennende og aktuelt tema, ikke minst i lys av valgkamp og skolepolitikk som pågår i disse dager. Debatten om lærertetthet og læringsutbytte hadde hatt godt av å bli enda mer opplyst om forskningen vår på feltet, så det må vi bare jobbe enda mer for å gjøre kjent. Sturla gjorde en glitrende disputas, så det var en fin avslutning på uken!

Av andre saker kan jeg nevne at BØA-gruppen ledet av Tor Busch har hatt sitt første møte i arbeidet med å samkjøre våre tre bachelorprogram. Det ligger noen utlysninger ute som er sendt til instituttene: rektors midler for innovativ utdanning, vitenskapelig utstyr og Norgesuniversitetet. Dersom du tenker å søke om opprykk er fristen 15. september. Og instituttene er godt i gang med budsjettprosess for neste år.

Vi hadde LOSAM møte tirsdag, og en sak på agendaen var trening i arbeidstiden. Det er fremforhandlet rett til en times trening innenfor arbeidstid i løpet av uken, og det er ønskelig å få til noe som også skaper fellesskap i tillegg til treningseffekt. På utallige oppfordringer har jeg derfor sagt ja til å holde Fakultets-Yoga en time i uken for ansatte! Vi innreder et rom i Rustbygget til dette bruk, og tester det ut først et par ganger i mindre skala, før det «rulles ut» som et tilbud til alle. Du får nærmere beskjed!

Jeg kan også nevne at  vi har sendt bortimot 20 søknader om ulike forskningsprosjekter innen fristen på onsdag, så dette lover riktig godt.

Engage skal arrangere sin første konferanse den 26 oktober. Alle er velkomne, og det ligger informasjon på Innsida her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/ff1d82ce-f1ee-32e9-a2a6-532e6c126c3d

I morgen er det Stortingsvalg. Uansett hva slags politisk ståsted du representerer vil jeg på det sterkeste oppfordre deg om å bruke stemmeretten din! Utviklingen i verden viser at demokrati ikke er noe vi skal ta for gitt, det må brukes aktivt. Godt valg! Ellers til uken kommer rektor på besøk på alle våre tre institutter i Trondheim, og jeg deltar på alle disse besøkene. Det er instituttene som bestemmer form og agenda, vi stiller opp for å lytte og diskutere.

Da håper jeg du får en fin søndag!

Monica

 

ØK-nytt uke 35

av 31. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Denne uken er jeg litt tidligere ute enn jeg pleier, for det er jo bare torsdag. Det skyldes at jeg tar meg fri i to dager, og drar på en liten ferietur til København med gode venner og en del treningsaktivitet! Jeg drar tidlig fredag, og er tilbake mandag ettermiddag. Jeg kommer til å sjekke epost underveis, og er det noe dramatisk som skjer, send meg en SMS så ringer jeg deg tilbake.

Denne uken har vi jobbet mye med forskningsrådssøknader på ulikt hold. Jeg har vært mest involvert i en søknad fra miljøet vårt på Gjøvik, som handler om å bygge opp kompetanse innen forskning og utdanning. Frist er i neste uke, og det gjenstår fortsatt en del arbeid. Dette skal vi få til sammen. Jeg vet at mange andre også er involvert i ulike søknader om dagen. Det er bra, svært viktig for oss å øke forskningsaktiviteten.

Mandag kveld var jeg invitert til en «Kraftsamling Trøndelag» med politikere, ledere i næringsliv og offentlig sektor, kultur, media og idrett, og der statsråd Jan Tore Sanner var tilstede. Tema var den forestående sammenslåing av Trøndelagsfylkene, som har vært adskilt siden tidlig på 1800-tallet. Det skjer mye interessant i den prosessen, og det er viktig at NTNU har en rolle og er tilstede. Trøndelag hadde ikke vært helt det samme uten oss!

På dekanmøte tirsdag snakket vi mye om campus-utviklingen fremover. Som det har stått i Universitetsavisa har arkitektfirmaet lagt frem tre skisser, og fremdriften kommer til å skyte fart fremover. Det skjer mye, og det er heldigvis lite kontroverser rundt vår plassering og nybygg av et Innovasjonssenter. Jeg skal holde dere orientert fremover, og det kommer også campus-cafeer med diskusjoner og nyheter utover høsten.

Onsdag hadde vi ledermøte, der vi startet med en utvidet variant av møte med hovedverneombud, kontorsjefer og flere andre for å gjennomføre en Risiko og Sårbarhetsanalyse, og etter hvert beredskapsplan for fakultetet.

I morgen fredag starter to nye førsteamanuenser ved ISØ: Colin Green og Costanza Biavaschi. Lykke til med nye kolleger, jeg gleder meg til å møte dem, har så vidt hilst på Costanza tidligere.

Neste uke arrangerer kolleger ved IØT en internasjonal konferanse om teamarbeid. Jeg skal delta i oppstarten her, det er en konferanse jeg deltok veldig ofte på tidligere, IWOT.

Ha en fin fredag og etter hvert helg!

Monica

 

 

ØK-nytt uke 34

av 25. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Nok en hektisk uke nærmer seg tilbakelagt. Mandag hadde jeg et hyggelig møte med nye masterstudenter på HHS, på to ulike studieprogram, Master i økonomi og administrasjon og Master i ledelse av teknologi. Tilsvarende oppstart ble gjennomført både på IØT, IIF og ISØ. Fra denne uken er vi ordentlig i gang med undervisningen. Tirsdag og onsdag var jeg med på et seminar med det nye styret til NTNU, sammen med øvrige dekaner, rektorat og viserektorer på Jægtvolden. Vi gjennomførte «speed dating», eller som jeg foretrakk å kalle det: Sirkeltrening! Det innebar at alle dekaner og Vitenskapsmuseet sto med hver sin poster/plansje, og styremedlemmene i grupper på to/tre besøkte oss i 7 min hver. Prosessen ble beskrevet slik i UA: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/08/22/NTNU-arrangerte-krasjkurs-for-nye-styremedlemmer-68209.ece

Styremedlemmene startet dag 2 frisk med et morgenbad: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/08/23/Styre%C3%A5ret-startet-med-morgenbad-68218.ece

Tidsskriftet Magma hadde tidligere i uken et nummer med fokus på økonomiutdanningene i Norge, der tre miljøer er intervjuet, NHH, BI og oss. Intervjuet med meg ligger i forrige blogg-innlegg publisert av Kari. Tusen takk til Per Bjarte og Espen for innspill og hjelp!

Førsteamanuensis Ekatarina S. Bjørnåli ved HHS deltok nylig på konferansen Academy of Management i USA. Der ble hennes paper nominert til den prestisjefulle all-academy Carolyn B. Dexter prisen, blant 288 paper innen sin kategori. Paperet omhandlet bedriftsstyrer som viktige beslutningstakere hos inkubatorer i utviklingsland, nærmere bestemt i Øst-Afrika. De viser at styrets strategiske beslutninger kan påvirke vekst i nystartede bedrifter, som igjen kan spille en viktig rolle for utviklingsøkonomier. Gratulerer til Ekatarina!

Det er mange andre store og små ting som har skjedd denne uken. Fakultetet har fått godkjent søknaden vår om sammenslåing av tre PhD-program til ett program i økonomi og ledelse. Forskningsutvalget har gjort en strålende jobb, og jobber nå videre med konkretisering. Formelt starter det nye programmet fra høsten 2018. Vi har videre startet arbeidet med å lage et forslag til samordnet plan for Bachelor i øk/adm på tvers av tre institutter og campuser. Professor emeritus Tor Busch leder dette arbeidet.

Vi hadde sesongens første disputas denne uken: Marius Tuft Mathisen fra IØT, som leverte avhandlingen «The Growth of Research-based Spin-offs: Unleashing the Value og Academic Entrepreneurship.» Jeg fikk dessverre ikke til å delta, men ryktene tilsier at det gikk strålende! Professor Øystein Widding fra IØT har vært hovedveileder for Marius.

Vi hadde første møte i strategigruppen på mandag. Fremover blir det jeg som leder denne gruppen, og vi holder fast på de møtedatoene vi tidligere har varslet: 4. oktober og 15. november. Vi skal ha et fokus på hva vår omgivelser forventer av oss på første samling, og har noen kreative tanker om hvordan det skal løses. Fortsettelse følger!

Blackboard er innført, og vår ekspert på dette, Kristin Mehlum, har tidligere sendt ut denne beskjeden til dere:

 

Påmelding til grunnkurs skjer nå via Læringsportalen – Det er viktig å merke seg at alle kan velge det kurset som passer best med tanke på tid og sted. Tilhørighet på campus spiller ingen rolle, du deltar der det passer ditt tidsskjema best. Her finner du kurs og påmelding! Blackboard ble oppgradert i august med blant annet Organisasjoner og Sammenslåing av emner som ny funksjonalitet for ansatte.

Organisasjoner

Her finner du egne områder til kull, program eller lignende grupper som går på tvers av emner.

Sammenslåing av emner

Det er mulig å slå sammen emner i Blackboard hvor undervisningen overlapper helt. Disse emnene har navn som begynner med «Sammenslått …». Studenter ser navnet og koden for emnet de er oppmeldt i. Kun undervisere ser det nye sammenslåtte emnet og navnet.

For vårt fakultet har stenging av itslearning gått bra, noen få henvendelser angående innhold studenter hadde «glemt» å ta vare på. Disse tilfellene løste seg fint, fordi faglærer kunne sende stoffet på epost til studentene.

Veldig mange har nå deltatt på grunnkurs i Blackboard og er i gang med emnebygging. Vi har fortsatt ressurser til hjelp, for de som trenger det i september. Ny runde med grunnkurs vil bli tilbudt i desember, med tanke på de som underviser i vår-emner.

Da vil jeg ønske dere en riktig god helg etter hvert!

Monica

 

 

Invervju: Fokus på kopling av teknologi og økonomi

– Vår største styrke og egenart er vår tilhørighet til NTNU, der vi kan trekke på tung kompetanse innen teknologi, samfunnsfag og humaniora. Vi har allerede en god teknologiprofil, som skal bygges ytterligere ut – for å møte fremtidens behov, sier dekan Monica Rolfsen.

Etter en omfattende prosess ble alle økonomi- og ledelsesmiljøene ved NTNU nylig samlet i et eget fakultet, NTNUs Fakultet for økonomi. Monica Rolfsen leder fakultetet, som åpnet i januar i år.

– Vi har alltid hatt studietilbud der vi har koplet teknologi, økonomi og ledelse. Dette kommer vi til å utvide ytterligere. Vi arbeider for eksempel med en ny mastergrad i regnskap og revisjon, med it og digitalisering som tyngdepunkt. Dette blir et moderne revisjonsstudium, og vi kan støtte oss på kompetanse og forelesere fra de andre fakultetene der vi trenger spisskompetanse, sier Rolfsen, som peker på at NTNU-miljøet har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fagmiljøer.

– Det kommer nytt lovverk på flere felt: Revisorlov, Regnskapsførerlov, Aksjelov, Regnskapslov: Hvordan vil det påvirke kompetansekravene innenfor fagfeltet?

– Først av alt vil det nå kreves mastergrad for å oppnå revisortittel. Dette er en fornuftig utvikling, og i tråd med internasjonal praksis. Endringene i lovverket stiller krav til at de som allerede er utdannet søker ny kunnskap. Utdanningsinstitusjonene kan gjøre mer for å tilby etterutdanning innenfor disse feltene. For institusjonen viser disse endringene hvor viktig det er å ha sterke fagmiljøer som er i stand til å holde seg oppdatert, konkluderer Rolfsen.

Miljøene må ha en kritisk masse

Det nye fakultetet har omkring 3500 studenter, som igjen er del av et større og sammensatt fagmiljø.

– Med så mange studiesteder for øk.adm-fag, der mange er små: Har vi for mange masterstudier, og er alle tilstrekkelig gode?

– Strukturen med mange øk.adm-utdanninger har vært sånn siden 1970-tallet. Når det gjelder antall masterstudier innenfor øk.adm-området, slik som siviløkonomstudiet, har det blitt etablert mange slike studier i Norge de siste tiårene. Nå de senere årene har det vært mange fusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, men antallet masterstudier innenfor øk.adm-området er ikke blitt redusert av den grunn. Generelt har arbeidsmarkedet vist seg å være svært godt for kandidater som er utdannet som siviløkonomer/master i økonomi og administrasjon. Sånn sett har siviløkonomutdanningen tålt godt den veksten vi har hatt så langt, sier Rolfsen.

Hun tror imidlertid ikke denne veksten vil fortsette.

– De fleste større byene i Norge tilbyr nå denne type utdanning. Vi kan ikke bare se på det relativt høye antallet masterstudier som et problem: det kan også ses som en stor fordel at næringslivet og det offentlige i de ulike regionene drar nytte av en slik utdanning – og motsatt. Men det er nivåforskjeller blant disse utdanningene. De mindre er ikke i like stor grad som de større i stand til å inneha sterke fagmiljøer innenfor bredden av alle de fagområder som naturlig inngår i en siv.øk-utdanning. Det fremgår også at det er store forskjeller i søkertallene. Samtidig viser det seg at det er god etterspørsel etter kandidater fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene – det er blant annet ofte et stort behov for denne type kompetanse i egen region. Etter strukturendringene er det universitetene og et lite antall sammenslåtte høgskoler som tilbyr master i øk.adm. I tillegg viser det seg at alle som fullfører master i øk.adm, og som gir sidetittel siviløkonom, kommer raskt ut i arbeidslivet. Bachelorstudenter i øk.adm sliter mer med å finne relevant arbeid. Ut fra disse betraktningene har vi ikke for mange masterstudier innen øk.adm i Norge.

Men Rolfsen mener noen av studiestedene er det hun beskriver som «i minste laget.»

– Et studieprogram bør være attraktivt gjennom å ha tilstrekkelig med søkere for å kunne utdanne kandidater av høy kvalitet. I tillegg bør det være et sterkt fagmiljø knyttet til studieprogrammet. Fusjoner kan hjelpe i forhold til noen av de problemene som enkelte studiesteder sliter med i forhold til søkertall og fagmiljø – men ikke alle. På et siv.øk-studium skal det tilbys minimum én spesialiseringsretning innenfor økonomiområdet, og minimum én innenfor administrasjonsområdet. I tillegg skal studentene tilbys relevante valgemner. Det er viktig at spesialiseringsretningene blir store nok til å skape et godt læringsmiljø blant studentene. Man kan hevde at det ikke er antall studenter som er viktig, men at det er en faglig integrasjon mellom studiestedene, innenfor et universitet/høgskole, som sikrer et likt faglig tilbud over alle studiesteder. Alle studiesteder innen samme universitet som gir like studietilbud må dermed ha samme pensum, identiske forelesningsplaner og ikke minst samme eksamener. Med en slik ramme vil man raskt identifisere sviktende kvalitet, og dermed også ha mulighet for å sette inn nødvendige tiltak. Dette jobber vi mye med i den nye strukturen vår, konkluderer Rolfsen.

Viktig å måle kvalitet

Nettopp kvalitetsmåling er viktig, mener Rolfsen, som er glad den nye Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning understreker at det er viktig å måle kvaliteten på det som produseres i undervisningsinstitusjonene.

– Det er viktig at det finnes måleparametere. Vi så hva som skjedde med produksjonen av forskning da det kom tellekantpoeng, så vi vet at det virker. Så kan vi selvsagt diskutere hva som er de riktige parameteren, for alle slike målinger kan ha doble effekter. Men det er også noen opplagte, som for eksempel gjennomføringsgrad og karakterer.

Det er imidlertid et parameter som trumfer de andre.

– Relevans er noe av det aller viktigste. Når det finnes et arbeidsmarked for kandidatene, sier det mye om kvaliteten, fastslår hun.

Og NTNU-dekanen tror det fremdeles er behov for flere økonomer.

– Arbeidsmarkedet for de som utdannes har historisk vært godt, noe som viser at det er plass for dagens antall. I og med at kravene til utdanning fortsatt øker, er det antakelig behov for enda flere kandidater innenfor øk.adm-området i årene fremover. Når det gjelder mastergradene er det flere bedrifter som stiller krav til master i stillinger der kravet tidligere var en bachelor. Basert på det tror jeg behovet for å masterutdannede vil fortsette å vokse også i årene fremover.

Men Monica Rolfsen minner om at særlig øk.adm-bachelorutdanning er generell og gir grunnlag for å søke et bredt spekter av attraktive jobber i Norge.

– Derfor kan også være behov for nye vinklinger i øk.adm-studiene som dekker for eksempel digitalisering og bærekraft. Her kan NTNU ha en viktig oppgave i de nærmeste årene, oppsummerer hun.

Må ta internasjonale hensyn.

I utviklingen av fremtidige studietilbud skotter NTNU til hva andre nasjonale studiesteder gjør, hva som er næringslivets behov og hva internasjonale konkurrenter gjør. Rolfsen er imidlertid klar på at selve grunnmodellen, der det kreves en bachelor i øk.adm for ta en master innenfor dette området, bør opprettholdes. Dette støttes for øvrig av NRØA.

– Men det finnes mange andre mastergrader innenfor øk.adm-området, slik som MBA, spesialiserte mastergrader i ledelse for ingeniører, mastergrader i offentlig ledelse for helseutdannede, lærere og liknende. For disse stilles det ikke krav om bachelor i øk.adm – snarere tilbys emner i økonomi og ledelse som er spesielt tilpasset bachelorkandidater fra andre fagområder. Den internasjonale konkurransen møtes meget godt i dag med summen av disse tilbudene. Men det er klart at de norske gradene må fortsette å forsterke internasjonaliseringen av studiene. Her kreves det et innsats langs et bredt spekter av felter: studentutveksling, engelskspråklige emner, fokus på internasjonal forretningskultur, valg av tema som klargjør kandidatene for et internasjonalt arbeidsmarked, internasjonalisering av fagstab og liknende.

Rolfsen understreker at den internasjonale konkurransen er viktig.

– Den internasjonale konkurransen er positiv fordi det vi gjør i Norge får en naturlig korrektiv. Internasjonalisering er kvalitet. Internasjonal akkreditering kan gi kvalitet. De institusjonene som ikke klarer å holde det internasjonale nivået må dermed vurdere sine tilbud. Om vi skal vurdere etterspørselen fra studenter fra utlandet til våre bachelor- og master-studier, tyder det på at det norske og NTNUs tilbud har rimelig god kvalitet, avslutter hun.

Fakultet for økonomi, NTNU

  • Opprettet januar 2017. Består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for internasjonal forretningsdrift, Institutt for samfunnsøkonomi og NTNU Handelshøyskolen, samt en fagseksjon på Gjøvik.
  • Lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
  • 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger, samt et bredt videreutdanningstilbud.
  • Studenttall: ca 3500 studenter.
  • Antall ansatte: 200.
  • Fakultetet har den høyeste utvekslingsgraden på NTNU. På institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er 75 prosent på utveksling, på Handelshøyskolen er tallet 50 prosent blant mastertudentene.
  • Budsjett 2017: 200 millioner pluss forskningsmidler.

Intervjuet sto på trykk i Magma – Econas tidsskrift for økonomi og ledelse 5/2017
Forfatter: Charlotte Hartvigsen Lem

ØK-nytt uke 33

av 18. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er en særdeles hektisk uke tilbakelagt. Vi har tatt i mot til sammen 1300 nye studenter på våre ulike studieprogram på tre campuser! for min del startet uken i Arendal mandag og tirsdag, der jeg deltok sammen med resten av NTNUs ledelse på Arendalsuka. Spennende arrangement med totalt 800 ulike foredrag og møteplasser i skjæringspunktet mellom politikk, utdanning, forskning og næringsliv. Vel tilbake på onsdag tok vi i mot nye studenter i Trondheim, i øsende regnvær! På en mottakelse etterpå kom en viktig melding fra statssekretær Bjørn Haugstad i KD: Regjeringen forutsetter at samling av Campus skjer rundt Gløshaugen, fortrinnsvis i vest, slik NTNU selv har ønsket. De kommer også sannsynligvis med et vedtak om utbygging på nyåret. Det betyr at vi kommer et skritt nærmere vårt mål om et innovasjonssenter i nærheten av Rustbygget, som kan samle fakultetets aktiviteter i Trondheim. Saken ligger her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/08/16/Regjeringen-vil-ha-utbygging-av-campus-vest-for-Gl%C3%B8shaugen-67995.ece

I går torsdag var det tilsvarende immatrikulering i Ålesund og Gjøvik. Per Bjarte representerte fakultetet vårt i Ålesund, mens jeg var tilstede på Gjøvik og tok i mot omkring 150 nye studenter på de fire studieprogrammene vi har der. En flott seremoni begge steder. Så nå er vi i gang!

Neste uke skal jeg være med å ta i mot 100 nye masterstudenter på MØA og Master i ledelse av teknologi på HHS, og vi har nytt møte i strategigruppen. Tirsdag og litt av onsdag skal jeg til Jægtvolden på seminar med NTNUs nye styre, og så går det slag i slag utover.

God helg alle sammen!

Monica

Topp