Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 11

av 17. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nok en uke er lagt bak oss, og det nærmer seg påske. Vi begynner å nærme oss slutten på arbeidet med fakultets strategi. Etter en høringsrunde til instituttene har vi finpusset mer, og sendt på høring nå til de andre fakultetene, før vi går inn for å vedta strategien på fakultetsstyremøte den 26. april. Dette blir bra!

Vi hadde et artig debattmøte om fremtidens økonomiutdanning på onsdag, der Arve og jeg deltok. Møtet ble arrangert av Næringsforeningen og Adolf Øiens fond. Det handlet mye om behovet for digitalisering og teknologiutfordringer, noe som passer utmerket inn i forhold til vår strategi:

Det var flere innspill både fra en  student på HHS og næringslivet. Kort oppsummering av debatten slik Næringsforeningen har oppsummert det her:

Det har vært en uke i debattens tegn, kan man si. På torsdag var jeg utskremt til Studentersamfundet for å delta i debatt om campus i Trondheim, med politikere, naboer, journalister og kollegaene prorektor Anne Borg og campussjef Merete Kvidal. Oppsummert av Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/03/16/Campus-blir-mye-st%C3%B8rre-enn-92-000-kvm-73005.ece#.WqvZKp6u2BQ.facebook

I går fredag var det doktorpromosjon, der vi feiret de kandidatene som disputerte i andre halvår 2017. Det var fire fra vårt fakultet denne gangen, to fra ISØ og to fra IØT. Dette er alltid hyggelig, med fantastisk flotte kunstneriske innslag fra våre egne studenter og ansatte. Hele gjengen samlet her:

Neste uke skal jeg til Gjøvik på mandag, og møte fagseksjonen. Det blir stas. Videre er det rektors møte med instituttlederne på tirsdag, og torsdag har vi dialogmøte om utdanning med prorektor Anne Borg. Så begynner det å bli påske etter hvert. Riktig god helg til dere alle!

Monica

ØK-nytt uke 10

av 9. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Denne uken vedtok bygningsrådet i Trondheim å sende utkast til campusplan på høring. I forhold til rådmannens innstilling gikk flertallet av politikerne lenger i å unngå bygging i parkområder, slik at noen av forslagene fra rådmannen ble tatt ut av høringsnotatet. Det betyr at campusprosjektet reorienterer seg noe, slik rektor sier til Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/03/08/Vi-m%C3%A5-gj%C3%B8re-v%C3%A5re-valg-ut-fra-hva-som-gagner-NTNU-72745.ece. For vår del ligger planene om bygging av innovasjonssenter på parkeringsplassen i Hesthagen fast, og det stenges ikke for muligheten til å bygge en passasje i form av bygning opp den bratte skråningen til Gløshaugen. Alt sendes på høring, det blir nye runder før kommunen igangsetter reguleringsplaner. Vi får bare fortsette å følge utviklingen. Jeg skal delta i en paneldebatt på et folkemøte om saken i Studentersamfundet torsdag 15. mars.

Vi jobber videre med vår kortsiktige samlokalisering, og har hatt en høringsrunde med HHS, ISØ, Fakadm og studentene på HHS og ISØ. Vi sender ut nye utkast til romplan senest mandag, og skal ha dette ferdigbehandlet i LOSAM den 3. april. Dette blir bra!

Vi er også i sluttfasen på strategiarbeidet, siste versjon har vært på høring internt. Takk for mange gode innspill! Vi skal nå snart sende det på høring til de andre fakultetene, og tar sikte på å vedta planen i fakultetsstyremøtet vårt den 26. april.

Fra 1. mars fikk vi en ny medarbeider i Ålesund: Grete Taklo startet som førstekonsulent. Velkommen så mye!

Det skjer mye mer også i Ålesund. Torsdag  var det et møte i Børs og Bacalao,  som er Sparebanken Møres årlige investorseminar, og rettet søkelyset mot de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal. I denne anledning har Statistisk sentralbyrå, på oppdrag fra Sparebanken Møre, utarbeidet en ny konjunkturanalyse for fylket. Viktige rammebetingelser for næringslivet som rente, kronekurs, oljepris og vekst i norsk og internasjonal økonomi ble berørt. Arrangementet var fullbooket med over 500 deltakere. NÆRINGSTEFT er et nyskapingsstipend fra Sparebanken Møre. Gjennom NÆRINGSTEFT investerer banken i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra til å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i Møre og Romsdal. Søknadsfristen for NÆRINGSTEFT var 15. oktober, og banken fikk inn nesten 200 søknader!  En fagjury valgte først ut 50 kvalifiserte søkere som fulgte et faglig program. Deretter ble det foretatt en ny utvelgelse der ti deltagere fikk tilbud om å delta i et inkubatorprogram frem til utvelgelse av tre finalister. De tre finalister ble presentert under Børs og Bacalao.

 Vinneren av Næringsteft 2018 ble AgriMare Bio, tidligere studentbedrift hos oss, som stakk av med førstepremien på 1 mnok. Annik Magerholm Fet, Øivind Strand og Mari Liavåg Holm har vært involvert i ulike deler av Næringsteft. Fra presentasjonen av TEFT:

De siste ukene har vi møtt flere stipendiater som er nysgjerrige på å delta i Forsker Grand Prix 2018. Vi håper vi får med noen av våre flinke stipendiater fra økonomifakultetet!. Meld dere på selv (https://www.ntnu.no/forsker-grand-prix/), eller ta en prat med Kari om dere ønsker mer informasjon. 

Torsdag 15. mars skal vi arrangere NTNU Åpen dag for elever fra videregående skole. Vi vil møte elever som har meldt sin interesse for å høre mer om ind.øk, samfunnsøkonomi eller øk.adm. Økonomifagene har fått veldig høy påmelding til begge arrangementene, og i alt 75 elever er påmeldt før lunsj og 170 elever etter lunsj. Vi få håpe det fører til mange gode søkere! 

God helg til alle!

Monica

 

ØK-nytt uke 9

av 2. mars 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Denne uka har jeg vært litt på farten. Vi var på strategiseminar på Meråker mandag og tirsdag, alle dekanene, rektoratet og to eksterne gjester fra Danmark, blant annet dekan på Fakultet for Samfunnsvitenskap på Syd Dansk Universitet, Nikolaj Malchow-Møller. Han hadde mange spennende erfaringer å dele med oss, i tillegg til at han hadde erfaring med akkreditering, for han har en handelshøyskole inne i fakultet sitt, sammen med juss og samfunnsfag. Vi skal snakke mer med ham om erfaringene med slike prosesser. Se ellers Gunnar Bovims videooppsummering fra strategiseminaret, sammen med meg og Nikolaj:

https://www.facebook.com/GunnarBovimNTNU/videos/1858595717492957/

Onsdag og torsdag jobbet jeg videre i utvalget som ser på digital politikk for NTNU, og vi skal lage en rapport til etter påske. Jeg rakk også å delta på lunsjforedraget Kost og nytte som var ved Entreprenørskolen og Engage denne gangen.

I dag har vi fått en ny professor på fakultetet: Florentina Paraschiv på HHS fikk sitt opprykk godkjent i Tilsettingsutvalget i dag. Gratulerer så mye, Florentina!! https://www.ntnu.no/ansatte/florentina.paraschiv

I dag sto jeg opp lenge før småfuglene for å ta første fly til Oslo og videre til Ålesund. Litt mangel på søvn kompenseres glatt av følgende syn fra flyvinduet ved landing:

Ålesund med omegn er usannsynlig vakkert, ikke minst Sunnmørsalpene sett ovenfra! Og oppdraget mitt her i dag var å åpne TEFT laben, en nyvinning i forskning på digitale forretningsmodeller som vi gjør sammen med IE-fakultetets avdeling i Ålesund og med finansielle og faglig støtte fra Sparebanken Møre. Det er så spennende opplegg, ikke minst skal de integrere Eksperter i team-landsby inn som en del av denne laben. Her er viserektor Annik og meg før vi hadde rukket å sprette de fantastiske digitale kakene:

Og i oppløftet stemning her på Nord-Vestlandet ønsker jeg alle en god helg. Oddny og jeg skal straks komme oss til Vigra for fly tilbake til iskalde Trondheim.

Monica

ØK-nytt uke 8

av 23. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Dette har vært en veldig rolig uke uten mye møter for min del. Vi har jobbet litt videre med universitetskommune-prosjektet, men mangler fortsatt innspill fra NTNU sentralt og Trondheim kommune om konkret organisering av dette. Men det kommer, og da vil alle bli invitert til å bidra inn på relevante tema. Jeg jobber ellers en del med å utforme NTNUs nye digitale poltikk, der jeg har et utvalg i sving. Vi skal ha noe konkret å melde i løpet av våren. Vi jobber videre, med Per Bjarte i spissen, med å avklare en rekke spørsmål knyttet til akkreditering av fakultetet. Dette vil følges opp når nødvendige avklaringer foreligger, og orienteres mer om når vi har en brukbar oversikt selv.

To disputaser denne uken; Erik Sæther på IØT i går og Ingrid Lunde Ohna på IØT i dag, gratulerer så mye til begge!

Neste uke skal vi ha dekanseminar i to dager på Meråker, så jeg blir fraværende de dagene. Onsdag er det nytt lunsjseminar i serien «Kost og nytte», der Engage og Entreprenørskolen presenteres. Jeg oppfordrer alle til å få det med seg! Jeg skal i alle fall det!

Fredag reiser jeg til Ålesund for å åpne TEFT-laben, det blir veldig spennende. Vi har fått opp til sammen 5 stipendiater knyttet til denne satsningen, fordelt mellom oss og IE-fakultetet. Gleder meg til å se hva som foregår!

Da får alle ha god helg, vinterferie eller ikke!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 16. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da er også uke 7 passert, og noen heldige av dere har sikkert planlagt vinterferie! Det er reneste påskeværet i Trondheim i skrivende stund, så det blir veldig flott. Noen av oss andre blir her og holder fortet!

Uken min begynte på Gjøvik mandag morgen/søndag kveld. Der hadde vi et bra seminar med alle de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik, som er Fakultetene for Ingeniørvitenskap, Informasjonsteknologi og elektroteknikk, Medisin og helse, Arkitektur og Design og oss på Økonomi. Det er i alt tre institutter og fem fagseksjoner på Gjøvik. Vi gikk gjennom våre ulike strategier på de fem fakultetene, på hvilken måte disse strategiene spisses på Gjøvik, og hvordan de ulike «spissene» kan passe sammen, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning, kontakt med næringslivet og arbeidsliv for øvrig i Innlandet. Det er ikke helt lett å finne ut hvordan dette skal og bør henge sammen, men jeg foreslo og fikk gjennomslag for at vi skulle lage en felles handlingsplan på Gjøvik, slik at vi beskriver hvordan fem ulike fakultetsstrategier kan virke sammen lokalt. Noe lignende bør vi sikkert også gjøre i Ålesund.

NTNU og Trondheim kommune har i januar undertegnet en avtale om universitetskommune. Det jobbes videre med å konkretisere denne, og det kan se ut som at vi får en rolle som vertsfakultet for en av satsningene. Det blir spennende å jobbe videre med, og jeg skal ha et møte med en av kommunaldirektørene til neste uke.

Vi hadde en rekke saker oppe i dekanmøtet tirsdag. Blant annet er Studiebarometeret klart, og ble gjennomgått. Det er mye som er bra, men vi har en del å jobbe med på NTNU, særlig innenfor digitalisering. På vårt fakultetet spriker resultatene i mange retninger, men vi skårer jevnt høyt på relevans for arbeidslivet, og det er svært positivt. De studieprogrammene som virkelig gjør det bra er master i Public Administration på HHS og Entreprenørskolen på IØT. Gratulerer så mye til dem! Oppfølging av enkeltprogram vil bli gjort på instituttene.

I Ålesund jobbes det iherdig med å spre informasjon om at søknadsfrist på masterprogrammet er allerede 1. mars. Et viktig program, som nå er blitt et siviløkonomiprogram, etter mangeårig iherdig innsats av Øyvind Helgesen! kan lese mer her: Starta biomarint ender som siviløkonom -smp

Neste uke er litt roligere, og jeg har faktisk ambisiøse planer om å bedrive litt faglig virksomhet på egne vegne! Vi får se om det er gjennomførbart, det vil tiden vise. Ha en flott helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 9. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da går det mot helg igjen, og det går helt klart mot lysere tider! Det er litt mindre mørkt hver morgen og hver ettermiddag. Må innrømme at jeg gleder meg til det blir enda litt lysere og lengre dager!

Ukens kjendis hos oss har vært Arve Pettersen, uten særlig tilløp til konkurranse! Han startet friskt med hele forsiden i Adressa mandag morgen, og fulgte opp i Aftenposten, Nettavisen, radio og diverse andre medier digital og på papir:

Denne uken startet bokstavelig talt med et brak, da vi åpnet Katapult på Raufoss mandag. Det er sikkert noen som lurer på hva en katapult egentlig er. Kort fortalt er dette en infrastruktur som befinner seg utviklingsmessig mellom laboratorier og grunnforskning på den ene siden, og produksjonsutstyr for ferdig utviklede produkter i bedrifter på den andre siden. Overgangen mellom et godt utviklet produkt – for eksempel et hjuloppheng til personbiler – og til et ferdig utprøvd produksjonsapparat for hensiktsmessig masseproduksjon av det samme hjulopphenget kan være lang og smertefull. Noen ganger må produktet tilpasses også, for å få bedre flyt i produksjonsprosessen, eller for å få ned kostnadene. All denne testingen har tidligere foregått hos bedriftene i deres ordinære anlegg. som samtidig skal produsere de «vanlige» produktene. Dette blir tungvint, og bortimot håpløst for mindre virksomheter som ikke har så mye fleksibilitet i arealbruk. Katapult er en utprøvingslab med utstyr som gjør at man kan teste ut ulike forhold med produksjon før produktet settes i ordinær produksjon. Det er et spleiselag mellom offentlige virkemidler og industri. Den første katapulten er altså på Raufoss, og vil bestå av tre «minifabrikker» med ulikt fokus, den første på additiv manufacturing. Og i en tid med Industri 4.0 og digitalisering skal selvfølgelig alle prosessene ha digitale tvillinger.

Det som gjør dette relevant for våre fagområder er at uttestingen for produksjon av nye produkter ikke bare handler om teknologi, men om kompetanse, samhandling menneske-maskin, læringsprosesser, organisering, ledelse, teamarbeid og mye mer. Katapulten vil ha et tett samarbeid med videregående skole og fagskole på Raufoss, slik at skolene også flytter noe av sine verksted for opplæring inn sammen med minifabrikkene. Og vi på NTNU, særlig på Gjøvik, vil ha et tett samarbeid sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing som er operatør for Katapulten. Åpningen ble foretatt av næringsminister Torbjørn Røe Isachsen, tilstede var også Gunnar Bovim, Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF, leder i SIVA, Siemens Norge, bedriftene på Raufoss, fylkesordfører i Oppland og mange andre. Du kan lese mer her: http://www.nceraufoss.no/startside/aktuelt/item/1343-sparker-i-gang-nytt-katapult-senter-for-vareproduksjon

Etterpå fikk jeg være med i et forummøte mellom næringsministeren og toppledere i forskning og industri, der jeg holdt en innlegg på vegne av NTNU om hvordan vi skal få til mer etter- og videreutdanning fremover. Veldig spennende diskusjoner.

Tirsdag deltok jeg i en debatt om ledelse av organisasjoner som har fokus på høye prestasjoner, slik vi har, men som og mange andre har, ikke minst innen idrett. Panelet ble ledet av kommunaldirektør i Trondheim kommune og tidligere RBK-trener/spiller Ola By Rise, og i tillegg til meg var det daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug og daglig leder i Enova Nils Kristian Nakstad, som for øvrig også er nestleder i NTNUs styre:

Vi jobber ellers mye med samlokalisering i Rustbygget nå, og vil snart starte medvirkningsprosesser for hvordan vi rigger oss med flyttingen. Vi hadde videre fakultetsstyremøte i går, og et møte i utvalget jeg leder som skal lage en digital politikk for NTNU og ha ferdig et utkast til påske. Så kjedelige er dagene ikke! Jeg kan også nevne at vi sender ut nytt utkast til vår egen strategi nå, til institutter, studenter og andre høringsinstanser.

Et par gladmeldinger: Det er akkurat publisert en bibliometrisk analyse i Journal of Business Research (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631730557X). Her presenteres det man vurderer som de mest fremtredende forskere innen feltet internasjonalisering av små- og mellomstore bedrifter. Professor Øystein Moen på IØT er plassert som nummer syv i avsnittet «most eminent authors» og NTNU også som nummer syv ift «most influental institutions». Det er fantastiske flotte nyheter! Gratulerer så mye til Øystein! Samme fagmiljø har dessuten fått tilslag på et BIA prosjekt: WRAPID – Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst. Duun Industrier og Orkel er bedriftspartnere. Her har Øystein ansvar for NTNU-delen som fokuserer på digitalisering og Big Data anvendt i internasjonalt markedsarbeid.

På IIF ble det sist uke startet opp tredje runde av EVU-kurset «Internasjonal digital markedsføring», med bedriftspartnere fra Ålesund-regionen, Oslo og Stavanger. Her er det førsteamanuensis Mark Pasquine som har ansvaret. Mye bra på digitalisering og markedsføring her, altså. Kurset er nærmere omtalt her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16310

Neste uke starter for min del på Gjøvik, der alle fem dekaner med faglig virksomhet på Gjøvik har et seminar sammen med viserektor Jørn Wroldsen. Jeg sniker inn en liten frokost med fagseksjonen vår først, så da sees vi på Gjøvik mandag morgen!

Du får ha god helg etter hvert. Har du tips til store og små saker du vil jeg skal omtale i neste ØK-nytt er det bare å sende en epost. Det flommer ikke over av innspill foreløpig, så det er plass for mer! Og mener du at jeg har glemt noe viktig, gjør anskrik!

Monica

 

ØK-nytt uke 5

av 2. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har det vært mange besøk fra ulike hold, og det er jo hyggelig. Mandag hadde vi besøk av en klinikksjef fra universitetssykehuset i Oslo, som vil samarbeide med oss om pasientflyt, logistikk, ledelse, lean og mye ulikt innen helse og sykehusdrift. Flere var invitert, men vi hadde med representanter fra IØT og HHS. Hvis du har forskningsinteresser i denne retning er det fint om du melder fra til meg, vi skal prøve å rigge oss til med en større satsing på dette området. I denne sektoren er forbedringsmulighetene store!

Tirsdag hadde jeg gleden av å ønske et nytt kull MTM-studenter, Master i Technology Management, som IØT arrangerer sammen med NHH. Programmet har eksistert siden 1996, og er blitt revitalisert de siste årene. 30 studenter møtte opp, og har hatt en spennende uke sammen. Vi var dessuten vertskap for dekanmøtet til NTNU denne tirsdagen. Det blir litt trangt i M43, men det går akkurat. Behovet for større møterom presser seg på!

Onsdag hadde vi prorektor for utdanning, Anne Borg på besøk på fakultetet, der vi gikk gjennom våre studieprogram, utfordringer fremover og hvordan vi skal jobbe sammen med sentralnivået for å utvikle enda bedre studietilbud.

Jeg leder en gruppe som skal utrede digital politikk for NTNU, og her skjer det mye spennende. Vi har nytt møte i utvalget neste uke.

Senere i dag skal jeg i møte med en annen utredningsgruppe, som skal se på EVU for industri, med spesielt fokus på digitalisering.

Mandag er jeg på Raufoss, da åpner næringsministeren Katapult, en ordning mange av oss har kjente for å få på plass, som ble lansert i industrimeldingen, og fikk bevilgning på statsbudsjettet i fjor. Det ble to Katapulter i første omgang, den på Raufoss er i tett samarbeid med NTNU både på Gjøvik og i Trondheim.

Da får dere ha god helg etter hvert!

Monica

ØK-nytt uke 4

av 26. januar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Sist uke fikk vi en stor nyhet presentert fra vår nye statsråd Iselin Nybø: Det helhetlige vedtaket om campus-utbygging ble fattet i den første regjeringskonferansen med ny regjering! Med få unntak ble vedtaket slik NTNU ønsket, med en ramme på 9 milliarder. Campus-prosjektet jobber nå videre med å utvikle en ny organisering i det vi går inn i en ny fase av prosjektet. Dette er viktig for NTNU, for Trondheim og for landet. Og for oss betyr det at planleggingen av et Innovasjonssenter i Hesthagen kan komme i gang, og samle fakultetets virksomhet i Trondheim. Se og les mer her: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2018/01/19/Samlet-utbygging-av-campus-er-vedtatt-71537.ece

Når det gjelder det kortsiktige campus-prosjektet med å flytte ISØ til Elgeseter så vet vi nå at Kompetansesenteret for tannhelse skal flytte ut i løpet av 2018, men tidsaspektet er ikke klart før de har undertegnet sin avtale med leietaker. Noe arbeid gjenstår i å definere kravspesifikasjonene deres, så kan vi komme godt i gang med å planlegge vår flytting.

Resultatene fra arbeidmiljøundersøkelsene er nå kommet, og alle institutt, seksjoner og faggrupper vil arrangere møter der de går gjennom resultatene, diskuterer dem og kommer opp med tiltak til hvordan arbeidsmiljøet kan bli enda bedre. I de store tall kommer vi bedre ut enn gjennomsnittet ved NTNU og i sektoren for øvrig, men det er store lokale ulikheter mellom institutter og ansattgrupper som dere får sjansen til å diskutere i fagmiljøene.

Vi har begynt å diskuterer hvordan vi skal jobbe med akkreditering opp mot internasjonale standarder, og Gunnar og Per Bjarte gjør noen forundersøkelser før vi kommer videre med dette arbeidet.

I går hadde jeg gleden av å delta på Onsager-forelesningen med May-Britt og Edvard Moser, sammen med over 500 andre i et stappfullt auditorium. Veldig spennende område, de jobber med å forstå hva som skjer i hjernen når man utvikler Alzheimer, og derigjennom finne behandlingsmåter for denne stadig mer utbredte sykdommen. Snakk om godt eksempel på NTNUs strategi om å utvikle kunnskap for en bedre verden! Les mer i Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/01/25/Han-var-kjent-for-%C3%A5-v%C3%A6re-en-usedvanlig-d%C3%A5rlig-foreleser-71609.ece

Ellers spiste jeg frokost i morges med på- og avtroppende studenttillitsvalgte fra fakultetet og de ulike instituttene, der vi snakket om hvordan vi kan involvere studentene våre enda mer i alt det spennende som foregår på fakultetet. De er representert i de fleste prosesser, men det kan ikke bli nok medvirkning! Etterpå hadde jeg hyggelig besøk fra Finans Norge sammen med dekan-kollega Geir Øien på IE-fakultetet. De ønsker samarbeid med oss om utdanning, forskning og EVU.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 12. januar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle!

Da er det lenge siden sist! Jeg har hatt en lang og god juleferie, og hatt oppstart denne uken. Den startet med oppfølging og informasjon om studenten på Gjøvik som er forsvunnet, og som er hovedsak i media om dagen. Dette blir håndtert lokalt på Gjøvik, slik at vi bare er orientert om saken fra vår side.

Det ser nå absolutt ut som om vi kan overta hele 5. etg i Rustbygget, ved at Kompetansesenteret for Tannhelse flytter ut. De disponerer 800 kvadratmeter som vi dermed kan overta, og behovet for å bygge paviljong eller å leie lokaler faller bort. Vi jobber med å se hvilke muligheter vi har for lokalisering av ulike funksjoner i de ulike etasjene. Vi vet ikke ennå hvor lang tid det vil ta før ISØ kan flytte inn, det er avhengig av tidsaspektet med utflytting av tannlegene og hvor stort ombyggingsbehov det blir. Dette kommer vi tilbake til.

Vi har fått resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Disse vil bli presentert på hvert institutt og i Fakultetsadministrasjonen hver for seg. Vi kan se hvordan arbeidsmiljøet oppleves på enhetene sammenlignet med gjennomsnitt av fakultetet og hele NTNU. Minst like viktig som de rene tallene er at dette gir en mulighet for å diskutere arbeidsmiljø, og komme opp med tiltak for å bevare det som fungerer godt, og gjøre noe med det som ikke fungerer like godt. Det er viktig at så mange som mulig deltar aktivt i møtene, både for å belyse situasjonen, og for å komme med forslag til tiltak. Det er din nærmeste leder som vil gjøre presentasjon, sammen med verneombud.

Tirsdag hadde jeg gleden av å delta på åpningsmiddagen med et nytt kull av MPA-studenter, Master i Public Administration på HHS. Dette er nåværende og fremtidige ledere i offentlig sektor som ønsker faglig påfyll innenfor ledelse og økonomifag. Kullet består av 38 engasjerte studenter fra alle slags sektorer, som det var hyggelig å hilse på. Her gjør HHS en viktig jobb med et flott studieprogram!

Ellers har vi to faste nyansatte så langt i januar, Eli Skaug Rønning startet 2. januar som ny studiekonsulent på ISØ, og Ingrid Olsen startet som universitetslektor ved Eksperter i team samme dag. Velkommen så mye til begge to!

Da håper jeg du får en flott helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 49 og 50

av 15. desember 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! I dag har vi fått to nye professorer på fakultetet, Frode Kjærland ved HHS og Colin Green på ISØ. Gratulerer så mye til begge to!

Sist uke gikk det så i ett at jeg aldri klarte å skrive noe blogginnlegg. Mandag deltok jeg på ISØs julebord, noe som var særdeles hyggelig! Det var både vorspiel med kviss, lutefisk med tilbehør, og fremføring av en spesialversjon av «white Christmas» av Knut Anton Mork, med en samfunnsøkonomisk snert! Virkelig meget fornøyelig. Og fredag var det julebord for fakultetsadministrasjonen, også svært hyggelig, og med spektakulære kunstneriske bidrag!

Forrige onsdag hadde vi første møte i et splitter nytt organ: Et seniornettvek med alle tidligere faglig ansatte som er gått over i pensjonistenes rekker. Leder av foreningen er valgt for et år av gangen, og første leder er Sigmund Waagø. Dette vil være en ressursgruppe for meg, i tillegg til en sosial arena. Vi landet ikke helt på navn, men kommer tilbake til saken. Alle som går av med pensjon vil kunne bli tatt opp i foreningen.

Ellers er arbeidet med møbelering, profilering og bruk av lokalene til TEFT-laben i Ålesund i full gang, etter hva jeg får rapporter om. Og vi har et utvalg i sving som skal utrede kunnskapsgrunnlaget for innovasjon på vegne av hele NTNU. Utvalget ledes av Espen Gressetvold ved HHS, og med bidragsytere fra flere av våre fagmiljøer.

I går hadde vi fakultetsstyremøte, der den viktigste saken var budsjettfordeling for 2018. Dette var en krevende sak, fordi vi måtte rette opp i en skjevfordeling av basisinngangen til to av enhetene. Etter en lang og svært god diskusjon landet styret på en løsning der alle er med og bidrar til å løse et felles problem. Jeg er glad vi klarte å komme frem til noe som alle kunne enes om.

Det er fortsatt et par juleavslutninger igjen for min del, et par arbeidsdager neste uke før julefreden senker seg. Ha en riktig god helg!

Monica

Topp