Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 7

av 17. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi faktisk kommet helt til vinterferie, for de av oss som driver med sånt! Jeg skal ha fri og reise bort neste uke. Jeg skal til USA, og vil benytte anledningen til å kartlegge graden av Trumpifisering i hovedstaden :-). Kommer tilbake med fyldig rapport om det om en uke! Jeg kommer likevel å følge litt med på det som skjer på hjemmebane. Ikke vær redd for å ta kontakt, jeg tar selv ansvar for å slå av telefon og epost når jeg ikke vil forstyrres, det trenger ikke du tenke på :-). Det prinsippet gjelder for så vidt hele tiden.

Denne uken har vært temmelig hektisk. Vi startet mandag morgen med et møte med Geir Nilsen i eiendomsavdelingen. Han har ansvar for såkalt kortsiktig campus-samling, det vil si all samlokalisering som skjer før vi begynner å bygge noe. Vi snakket om flytting av ISØ til Rustbygget. Gangen videre nå blir at vi starter med å innhente fakta. Vi skal finne ut hvor mange Master- og Bachelor-studenter vi har til sammen på de to instituttene, og beregne hva som er arealbehov etter gjeldende normer, sånn circa, og tatt hensyn til undervisningsform. Vi sitter nå i en nesten tom 5. etasje, og skal som neste ledd få eiendomsavdelingen til å regne ut hvor stort areal det er der hvis man bruker en del til studentarbeidsplasser, og dermed hvor mye vi mangler. Vi skal også kartlegge behovet for undervisningslokaler sammenholdt med det vi har.

Etter at vi på denne måten har skaffet oss tilstrekkelig  empiri, setter vi sammen en arbeidsgruppe med eiendomsavdelingen inkludert arkitekt, og representanter for studenter og ansatte ved ISØ og HHS som får i oppgave å undersøke ulike måter vi kan gjøre dette på. Ingen beslutninger er fattet, vi utreder, og skal inkludere alle som blir berørt. Målet er bedre faglig og administrativt samarbeid både om forskning og undervisning. Jeg har tro på at vi skal finne gode løsninger i fellesskap.

Tirsdag deltok jeg og de andre dekanene på en samling om campusutbygging, altså den langsiktige. Som nevnt før har rektor tre bekymringer for fremdrift: Politisk press for lokalisering i Midtbyen, grad av bygging i Høyskoleparken, og intern uro omkring kontorpolicy. Siste punkt brukte vi mye tid på. Det er en sterk og utbredt frykt i organisasjonen vår for at fast vitenskapelig ansatte skal plasseres i åpne kontorlandskap mot sin vilje, slik mange av våre kolleger har opplevd på Kalvskinnet. Noe av trusselbildet er medieskapt, det er faktisk 30% av lokalene i Teknologibygget som er cellekontor, og det nye bygget i Elgeseter gate er ikke planlagt ennå, selv om man får inntrykk av at alt blir landskap der også.

Jeg kan ikke garantere alle utfall, men min holdning er krystallklar: Vitenskapelig ansatte i faste stillinger trenger ro og fred for å gjøre sin forskning og planlegge sin undervisning. Forskningsprosessen i våre fag handler i stor grad om å lese og skrive, og det gjør man faktisk best alene og uten støy, selv om man selvsagt også trenger møterom og arealer for diskusjon og samarbeid. Både jeg og mange andre dekaner var svært tydelige på dette punktet. Jeg har selv prøvd å sitte i landskap, og for meg fungerer det veldig dårlig. Jeg er redd man da ender opp med å sitte hjemme og forske, og da har vi tapt. Dette mener jeg veldig sterkt, og jeg kommer til å kjempe intenst for at vi alle skal få gode arbeidsvilkår også i nye bygg. Det gjelder selvsagt også bygg og arbeidsbetingelser i Ålesund og Gjøvik.

Onsdag startet vi arbeidet i Strategigruppen, som Grete Wennes leder. Det er representanter fra alle miljø, Elsebeth Holmen fra IØT, Ragnar Torvik fra ISØ, Hans Solli-Sæther fra IIF, Trond Stiklestad fra HHS, Aris Kaloudis fra Gjøvik og Tove Tveråmo fra Fak-adm. Jeg får lov til å være med som observatør. De kommer plutselig tilbake med invitasjoner til alle om å delta i å utforme fakultetets strategi! Men det må skje fort, vi har frist med et førsteutkast til 16. juni. Tema som akkreditering ble mye diskutert, som jeg vet at mange av dere er opptatt av.

Senere samme dag hadde vi ledermøte på fakultetet, med dekanat, instituttledere og studenter. Vi fikk en orientering fra leder av NTNU Digital, en tverrfaglig satsning innenfor de såkalte muliggjørende teknologier, ved leder Torbjørn Svendsen fra IE-fakultetet. De vil gjerne samarbeid med oss, og vi diskuterte mange muligheter for det.

Videre ble det orientert om prosess fremover med utlysning av instituttledere ved ISØ, HHS og IIF. Utlysningstekstene skal behandles i vårt aller første fakultetsstyremøte, som blir 2. mars. Ved IØT er allerede Marielle tilsatt for neste fireårsperiode, mens de andre tre blir tilsatt i løpet av våren. Det samme fakultetsstyret skal også vedta hvilke medvirkningsorganer instituttene skal ha, etter forslag for instituttene selv. Man kan velge mellom Instituttstyre, instituttråd eller utvidet ledermøte.

Vi fikk også en rapport fra arbeidet med SAMEVAL. Det er to forskergrupper som er i sving delvis dag og natt, en ved ISØ: Public Economics og en ved IØT: Computational Economics and Optimization. Fantastisk bra innsats begge steder! Vi fikk også en rapport om publiseringstall fra ISØ og IØT, som begge har økt mye fra 2015 til 2016. Det lover godt for fremtiden!

Etter ledermøtet dro Aris, Marielle og jeg rett til Værnes og tok fly til Gardermoen, leiebil videre til Gjøvik, for besøk på avdelingen vår på campus Kallerud. Her fikk vi en gladnyhet om undertegning av «Norwegian Woods», en treindustriklynge som innebærer samarbeid med bedrifter på begge sider av Mjøsa! Bare det er en prestasjon i seg selv :-). Det er vår egen Tom Johnstad som er prosjektleder, og prosjektet er et samarbeid mellom oss, IV-fakultetet og AB-fakultetet. Du kan lese mer her.

Det kom også en annen gladnyhet fra Gjøvik, nemlig 120 nye studentboliger: les sak fra NTNU Gjøvik . Det lover godt for videre rekruttering i et viktig strategisk område for oss!

I dag hadde vi vårt første møte i TUV – tilsettingsorganet for vitenskapelige stillinger på Fakultetet. Vi fikk vedtatt to utlysningstekster for førsteamanuensisstillinger på HHS, innen økonomistyring og innen organisasjon og ledelse. Dere må hjelpe til å spre budskapet når dette er ferdig publisert, så vi får så gode søkere som mulig!

Litt medienytt: Kari rapporterer at vi hadde 55 medieoppslag i januar, noe som tyder på god synlighet. Mange av oppslagene er knyttet til åpningsarrangementet vårt, men også andre tema topper listene: Start ups fra Entreprenørskolen, kommentarer til utredninger og rapporter, tematisering av populisme og globalisering. Det er kjempebra, og viktig at vi er synlige i mediebildet!

Da får alle ha en strålende helg, og god vinterferie til noen!

Monica

 

ØK-nytt uke 6

av 10. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi mer eller mindre fått på plass de fleste råd og utvalg, og tilsetningsutvalget (TUV) vil ha sitt første møte neste fredag. Dette utvalget utgår fra Fakultetsstyret, og består av Kari Nyland fra HHS, Asgeir Tomasgard fra IØT, Lisa Græslie fra midlertid ansatte og Erik Weseth som studentrepresentant, i tillegg til meg som leder.

Alle våre råd og utvalg er midlertidige frem til sommeren, i løpet av våren skal det velges Fakultetsstyre som har funksjonstid fra august. Alle instituttene skal bestemme seg for hva slags medvirkningsorgan de vil ha, som er instituttstyre, instituttråd eller utvidet ledergruppe. I tillegg lyses instituttlederstillinger ut ved IIF, HHS og ISØ. Så mye vil skje i løpet av denne våren!

Tirsdag hadde vi vår andre disputas, Kenneth Stålseth ved IØT som har skrevet om teamarbeid og lederutvikling. Svært interessante funn her.

Vi har også fått på plass et strategiutvalg, som har sitt første møte til uken. Det ledes av prodekan Grete Wennes, og består av Elsebeth Holmen fra IØT, Aristidis Kaloudis fra Gjøvik, Ragnar Torvik fra ISØ, Trond Stiklestad fra HHS og Hans Solli-Sæther fra IIF. Det blir et spennende arbeid å følge fremover. Og som om ikke det var nok har vi også fått på plass et forskningsutvalg på Fakultetet som har hatt sitt første møte.

Neste uke gleder jeg meg til å ta en tur til Gjøvik i neste uke.

Ha en god helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 5

av 3. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er det fredag og tid for å rapportere siste nytt fra livet på Økonomi-fakultetet!

Denne uken fikk vi plutselig veldig god plass i 5. etasje, da hele personal- og HMS-avdelingen flyttet ned til Kalvskinnet der de skal være en stund fremover. Det betyr at vi kan flytte alle personer inn i lokalene, også de som har hatt midlertid tilhold hos HHS eller IØT, så de kan begynne å jobbe sammen. Vi har ordnet oss sånn at vi har tre rom med hver sine kontorlandskap. HR-gjengen sitter på et rom, økonomene på neste rom, og studie- og forskningsseksjonen på det tredje. Når vi får alle på plass gir det gode muligheter til å jobbe godt sammen med å utarbeide nye rutiner og måter å jobbe sammen på. Og så må det sies at vi sitter sånn fordi lokalene er utformet på den måten i dag. Men de er flyttbare og fleksible. Jeg er i utgangspunktet ganske skeptisk til åpne landskap, så dette skal vi se nærmere på etter hvert. Jeg rykker selv opp fra en pult i korridoren til et kontor med møtemuligheter, noe som gjør livet litt enklere. De tre prodekanene Per Bjarte, Grete og Ann-Charlott får hvert sitt kontor i  tillegg, og da skal vi få til mye!

I dag var siste frist for å søke på de tre ledige jobbene i fakultetsadministrasjonen, og jeg håper virkelig at vi kommer ut med gode løsninger her. I løpet av noen uker tid bør dermed alle funksjoner være dekket opp. Og det trengs folk, for det er mye å gjøre! Det ser for eksempel ut til å bli i alt 10 PhD-disputaser før sommeren, så forskningsseksjonen har mye å jobbe med, i tillegg til de instituttene som har kandidatene. Og jeg har allerede signert et par snes vitnemål fra ISØ, IFF, HHS og Gjøvik.

I uka som har gått har jeg stort sett sittet i møter. Det er kanskje sånn livet blir fremover? Prosjektet SAMEVAL har krevd mye av mange av dere, ikke minst fordi det er så uoversiktig hva som gjøres, hva som skal leveres, hvor mange forskergrupper som bør rapporteres inn, og fordi vi har utrolig kort tid på oss. Vi lander dette etter hvert, og det har vært gjort en stor innsats av forskningskoordinater på instituttene, instituttledere, og ikke minst Gunnar som har holdt de involverte oppdatert på utviklingen.

Tirsdag  var det møtet i dekanatet (dvs prodekaner, seksjonsledere og meg), og vi jobber med faglig integrasjon, studieplanarbeid, mandat for fakultetets utdanningsutvalg og rutiner for nyansettelser. Og deretter var jeg i dekanmøte, med rektor, prorektorer, direktørene og dekanene. Den saken vi brukte mest tid på i dekanmøtet var utvikling av campus. Det har vært mye medieoppmerksomhet og diskusjoner omkring arkitektforslagene. Det er tre tema som går igjen: I hvilken grad skal NTNU lokaliseres i Midtbyen, graden av utbygging i Høyskoleparken, og bruk av åpne kontorlandskap. Hvis du ikke har vært og sett på utstillingen i Realfagskantina er det verdt et besøk, alle forslag fra arkitektkonkurransen er stilt ut. Og husk at media setter alt på spissen alltid, ingen har tenkt å bygge igjen hele parken eller flytte alle professorer i kontorlandskap, selv om det av og til kan virke slik i debattinnleggene i avisspaltene.

Onsdag var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen her for å åpne SFU – senter for fremragende utdanning. NTNU fikk som kjent to slike SFU av totalt fire, og en av dem er vi vertskapsfakultet for: Engage. Her er det IØT og Eksperter i team som inngår fra vårt fakultet, i samarbeid med Universitetet Nord, Spark NTNU og Troll-lab på IV-fakultetet.

Vi har også fått en trist nyhet denne uken. Tidligere professor på IØT, Olav Solem, gikk bort på onsdag etter lengre tids sykdom. Han ble nesten 79 år. Han har vært instituttstyrer, og var svært aktiv både som forsker og foreleser. Det blir begravelse på onsdag 8. februar i Melhus kirke. Jeg kommer til å dra dit, i tillegg til flere av hans tidligere kolleger.

Livet er alltid fullt av kontraster, dårlige nyheter følges ofte av gode. Tirsdag ble det også klart at det ble bevilget et prosjekt som var søkt via Fripro/Frinatek men ble bevilget av IKTPLUSS i Forskningsrådet. Dette er midler som henger høyt og er utsatt for sterk konkurranse. Prosjektleder er professor (og instituttleder) Marielle Christiansen på IØT, hun har med seg professorene Kjetil Fagerholt og Henrik Andersson, i tillegg til Høgskolen i Molde og SINTEF IKT. Fantastisk bra jobbet!

Mandag har vi fakultets disputas nr 2 etter at HHS var først ute. Nummer to blir Kenneth Stålseth fra IØT, som forsvarer sin avhandling At the Frontline: Enabling Teams to Adapt to Uncertainty and Ambiguity på mandag, se mer detaljer på Innsida. Hovedveileder har vært Endre Sjøvold.

Tirsdag skal jeg representere rektor Gunnar Bovim ved en stor begivenhet: Grunnsteinsnedleggelse for BI, med det nye miljøbygget til BI campus Trondheim, på Brattørkaia 16. Det blir stas!

Da håper jeg alle for lengst har tatt helg, det er bare jeg som ligger litt på etterskudd og driver på og skriver sånn utover kvelden. Jeg skal straks sette punktum og se film med tenåringene mine! En liten bønn til slutt: Husk at vi på ingen måte er ferdig med å lage alt av regler og rutiner på fakultetet. Vi har fått til mye på kort tid, men det er områder med behov vi ikke engang har oversikt over ennå. Er det noe du lurer på, noe du savner eller noe du mener vi burde gjort – ikke sitt og vent eller irriter deg, gi oss et hint, så gjør vi vårt beste! Vi skal få til dette sammen, og vi må alle hjelpe hverandre.

Og er det andre prosjekter, gode eller dårlige nyheter du brenner inne med, gi meg tilbakemelding, så kommer det inn i neste ØK-nytt!

Monica

ØK-nytt uke 4

av 27. januar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Det er blitt fredag 27. januar, og nok en Økonomifakultetsuke er passert! Nå har vi fått på plass et midlertidig fakultetsstyre som skal fungere frem til sommeren, og til uka skal vi få på plass tilsettingsutvalgene også, TUV for vitenskapelig ansatte, TRÅD for administrativt ansatte. Disse utvalgene vil komme til å godkjenne utlysningstekster, oppnevne komiteer, behandle søknader om opprykk og ansettelser. Her sitter det representanter for de ulike ansatt-gruppene og studenter. Fakultetsstyret har ikke rukket å ha sitt første møte ennå, men det kommer vi tilbake til.

I forhold til administrativt ansatte har vi nå lyst ut de tre stillingene vi mangler i fakultetsadministrasjonen, med frist i neste uke. Da begynner vi å bli komplette.

Det er en spennende uke vi har lagt bak oss. Mandag startet jeg med diskusjoner om ansettelser ved seksjonen vår for Eksperter i team, som ble overført til fakultetet vårt fra studieavdelingen fra 1. januar. Her skal vi få opp forskningsaktivitet på teamarbeid, i tillegg til at vi har ansvar for å drifte prosessdelen av alle EIT-landsbyene. Mange andre ved økonomifakultetet forsker på og jobber med teamarbeid på ulike måter, og nå kan vi skape et slagkraftig miljø på tvers av institutter, når vi bare får orden på alle praktiske forhold først!

Gruppebilde fra disputas. Foto.

Per Christian Ahlgren etter disputasen sammen med opponenter, administrator og instituttleder.

Senere samme dag – altså mandag – fikk jeg gleden av å delta på disputasen til den aller første kandidaten fra NTNU Handelshøyskolen og fra Økonomifakultetet – Per Christian Ahlgren! Han har skrevet en avhandling om hvordan og hvorfor «accounting» skaper hverdagspraksis i samspill på tvers av organisasjoner i offentlig sektor, blant annet ved bruk av aktør-nettverksteori. En svært spennende diskusjon ble gjennomført med opponentene, og viste interessante perspektiver i skjæringspunktet mellom økonomi og organisasjonsteori. En sann glede å høre på, var det!

Tirsdag og onsdag var alle ledere på NTNU samlet på Oppdal. Temaet var «forskningsuniversitetet», hva må vi gjøre for å ble enda bedre på dette feltet? Vi diskuterte rekruttering, ulike karriereveier, kultur, strategiarbeid og samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Det var mange spennende foredrag og diskusjoner, mens minst like viktig er det å møtes på tvers av organisasjonen. Utfordringer som vi sliter med hos oss oppdager vi ikke er unike på noen måte. Andre fagmiljø sliter med akkurat det samme, og har til og med gjort noen forsøk på tiltak. Det er nyttig å høre hvordan andre tenker og handler, og vi skaffer oss kontakter vi kan diskutere med også i fortsettelsen. Det er så mye lettere å ta kontakt på tvers av organisasjonen når man har truffet hverandre først, ikke minst gjelder det de som sitter på en annen campus enn deg selv.

Rektor utfordret oss til å være mer aktive i samfunnsdebatten fremover mot stortingsvalget. «Fake-news» ble kåret til årets «nyord» i 2016, og det gir jo grunn til bekymring. Universitetene har et eget ansvar for å opplyse debatter i offentligheten med mer kunnskap, og her kan vi alle bidra. Ikke nøl med å ta ordet når du opplever at en debatt er basert på gale premisser! Vil du ha tips og hjelp til å komme på i media er det bare å ta kontakt med vår utmerkede kommunikasjonsmedarbeider Kari!

Resten av uken har handlet om diverse praktikaliteter, som mye av hverdagen tross alt består av! Neste uke starter med et møte om Sameval, en krevende sak vi må jobbe mye med, forskningsrådet skal evaluere fagområdene innen samfunnsfagene, inkludert økonomiske/administrative fag og samfunnsøkonomi. Tirsdag er det dekanmøte igjen, som stort sett alle tirsdager, og onsdag er det ledermøte på Fakultetet. Da skal vi få på plass et eget utdanningsutvalg, og jobbe videre med faglig integrasjon.

Jeg håper alle får en riktig god helg når den tid kommer! Har du saker du vil ta opp med meg, si i fra.

Monica

ØK-nytt for uke 3

av 20. januar 2017 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle på Økonomifakultetet! Det er fredag 20 januar og et absolutt skrekkelig vær i Trondheim. Håper det er litt bedre i Ålesund og på Gjøvik! Det er også en svært spennende dag på globalt plan, i dag starter en ny æra med en ny president som innsettes i USA. Flere av oss lurer jo på hvordan dette vil gå. Blant de mange som synes og mener i dagens mediebilde fant jeg vår egen Ragnar Torvik, professor ved Samfunnsøkonomi i dagens utgave av Adresseavisen. Flott at vi er synlige!

Tredje uke som økonomifakultet har snart passert, og det begynner å føles noenlunde naturlig. Fakultetsadministrasjonen sitter i korridoren i 5. etasje i Rustbygget, og det går ganske fint. Men vi gleder oss selvsagt til litt mer permanent lokalisering, og ikke minst få samlet alle. Alt må komme i tur og orden, vi får smøre oss med den tålmodigheten vi ikke har! Sist uke har vi jobbet oss ferdig med budsjett for instituttene og fakultetet, og ser ut til å ha kommet godt i mål på det området. Det blir stramt, men det skal gå fint. Stillingsstoppen er dessuten opphevet, så nå håper vi å få på plass de tre personene vi mangler for å være komplette.

Det var dekanmøte på NTNU tirsdag, og vi ser at vi må komme i gang med strategiarbeid. Den eksisterende strategien for NTNU skal revideres i august, men vi skal ikke vente på det. Vi starter nå straks med å lage et utkast til strategi for fakultetet, og dette utkastet skal være klart i mai. Dette vil gi innspill til NTNUs sentrale strategi. Når NTNUs reviderte strategi er på plass i august kan vi gjøre vår strategi helt ferdig. Vi skal snart sette ned en gruppe for dette, som vil ledes av prodekan Grete Wennes. Alle skal bli involvert i strategiarbeidet, vi kommer tilbake med en plan!

Dekanmøtet diskuterte også oppfølging av det såkalte Børresen-utvalget, en rapport som ble laget i fjor om forbedring og forenkling av administrative prosesser ved NTNU. Tre ulike prosesser er valgt ut for å forenkles: Ansettelsesprosessen, studieplaner/eksamen og plan/budsjett/oppfølging. I og med at vårt fakultet er nytt og skal innføre prosesser fra scratch har jeg foreslått at vi kan være et «pilotfakultet» på noen av prosessene. Det har jeg ikke fått svar på ennå, men det kan i så fall bli spennende og nyttig!

En siste sak fra dekanmøtet som kan nevnes er utvikling av flere karriereveier ved NTNU, det såkalte «dosentløpet» og «professorløpet». Vi har levert en høringsuttalelse som er vedlagt her: Høringsuttalelse fra ØK-fakultetet om personalpolitikk for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU. Saken er også omfattende drøftet i Universitetsavisa (klikk på lenke for å gå til saken)

Vi er også i gang med en evaluering av forskningsaktivitet, «SAMEVAL»-prosjektet. Vi kom litt sent i sving, da prosessen startet lenge før vi eksisterte :-). Men nå er vi i gang, og instituttlederne og ansvarlige for forskning på instituttene jobber med saken. Vi har kort tid, men dette er svært viktig, og vi må være effektive. Jeg håper alle bidrar med det de kan når og hvis dere blir spurt!

Neste uke skjer det mye. Vi har vår aller første disputas på fakultetet: Per Christian Ahlgren fra Handelshøyskolen er første kandidat som disputerer fra ph.d.-programmet i økonomistyring nå på mandag. Dette er fakultetets og handelshøyskolens første disputas. Klikk på denne lenken for å lese mer om disputasen.

Denne disputasen er på mandag. Tirsdag og onsdag er det ledermøte for NTNU på Oppdal. Dette er på en måte vinterens vakreste eventyr, alt som kan krype og gå av ledere er tilstede: Rektorat, NTNUs styrerepresentanter, ledere i fellesadministrasjonen, dekaner, prodekaner, administrative ledere og instituttledere. Vi skal diskutere forskning, hva det vil si å være et forskningsuniversitet, vi skal diskutere karrierestigene som jeg nevnte over, og det er en del generelle bolker om ledelse. Det eneste rent faglig innlegget kommer fra vårt fakultet: Professor og prodekan Grete Wennes fra Handelshøyskolen skal snakke om ledelse og kultur. Det er stor stas at vi er representert på denne flotte måten, synes jeg!

Da håper jeg at alle får en riktig fin helg når den tid kommer etterhvert! Har du innspill til saker for neste ØK-nytt, send meg det senest torsdager!

Monica,

dekan

Da er vi godt i gang!

av 16. januar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nå har fakultetet vårt eksistert i to uker, og ble offisielt åpnet på tirsdag. Det er mye som har skjedd i løpet av disse to ukene. Noen av oss startet året med å flytte inn i 5. etasje i bygget til Handelshøyskolen. Men der var det egentlig ikke ledig, i alle fall ikke helt. Det var likevel tvingende nødvendig å få på plass deler av fakultetsadministrasjonen, så vi brøytet oss inn på tilgjengelige kontorer. Vi som sitter her nå er HR-folkene våre Merethe, Reidun, Oddny og Svein Olav, kommunikasjonsmedarbeider Kari, studieveileder Kjersti, økonomimedarbeider Marit, begge seksjonslederne Tove og Gunnar og meg selv. De fleste av oss inkludert meg sitter i åpent landskap langs korridoren i påvvente av at etasjen blir ledig, når lønn og personalavdelingen har flyttet ut i løpet av januar! Det hele har litt preg av dugnad og pakkesker på vei ut og inn, men det går seg til etterhvert. Resten av fakultetsadminsitrasjonen sitter på sine gamle kontorer på IØT og Handelshøyskolen. Når vi får bedre plass skal også de kunne flytte hit.

Planen videre er å se på bruken av hele dette bygget. Vi sitter litt bortgjemt her oppe i 5. etasje, og det er ikke så lett å finne oss. Jeg tror vi bør være litt lettere å finne, både for ansatte og studenter. Og så skal vi få flyttet ISØ hit også, i løpet av 2017. Vi skal etterhvert opprette en gruppe for å utrede plassering av personer og bruk av bygget, slik at alle som blir berørt får medvirke i prosessen.

Vi hadde kick-off møte i den nye administrasjonen allerede 3. og 4. januar, med alle fra fakultets- og instituttadministrasjonene, for å bli kjent på tvers, og for å finne gode måter å samarbeide på. Vi er få, og det gir oss muligheter til å jobbe på smarte måter, samtidig som det blir krevende. Seksjonslederne Tove og Gunnar har et bra opplegg disse to dagene. Selv var jeg på et seminar i regi av Forskningsrådet om vareproduksjon og samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø 4 og 5. januar.

10 januar ble fakultetet åpnet av Siv Jensen, og omkring 550 deltager var med gjennom dagen. Vi fikk mye mediedekning, og det var en veldig bra opplegg! Faglig program var imponerende, og gjennomføringen foregikk på en knirkefri måte. Vi fikk hyggelige hilsener fra venner, samarbeidspartnere og kolleger, og forventningene som stilles til oss er skyhøye! Nå er det bare å komme igang. Kari har lagt ut en masse bilder fra arrangementet på denne bloggen.

Resten av forrige uke gikk for min del med til møter internt og eksternt. Torsdag og fredag var jeg på Trøndelagsmøtet, en møteplass med politikere, næringsliv og samfunnsliv fra Nord- og Sør-Trøndelag. Rektor og dekanene hadde frokostmøte med Stortingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag, og det var mange spennende foredrag. Det er veldig artig med all oppmerksomheten vi får. Alle jeg møter er enormt positive til at vi har fått et nytt fakultet for økonomi ved NTNU, og har store forvetninger til alt vi skal få til. På slutten av fredagen deltok jeg sammen med rektor i møte med Kristin Skogen Lund fra NHO og Hans Christian Gabrielsen fra LO, og de ser begge svært positivt på etableringen av fakultetet.

Denne uken føler jeg er den første «normale» uken, uten møter og seminarer over flere dager. Nå kan vi komme ordentlig i gang! Vi har fått utnevnt et foreløpig fakultetsstyre frem til sommeren, vi skal lyse ut de tre siste stillingene vi mangler folk til i fakultetsadministrasjonen, og komme i mål med budsjetter for 2017, både for institutter og fakultet. Vi har ledermøter med instituttledere og fakultetsledelse annenhver onsdag, neste gang denne uken. Både navn på fakultetsstyremedlemmer og møteplan for fakultetet vil bli lagt ut på innsida etterhvert.

Lurer du på noe av alt som foregår må du bare ta kontakt med meg!

Monica

Fakultet for økonomi er offisielt åpnet!

Tirsdag 10. januar åpnet vi endelig Fakultet for økonomi. Her kan du se noen glimt fra åpningen.

Snorklipping under åpningen av Fakutltet for økonomi

Fakultetet er offisielt åpnet!
Fra venstre: Student Max Kipperberg fra internasjonal forretningsdrift i Ålesund, rektor Gunnar Bovim, finansminister Siv Jensen, dekan Monica Rolfsen og student Magnus Werenskjold fra industriell økonomi og teknologiledelse.

Rektor Gunnar Bovim utfordrer fakultetet:
Ikke ta suksessen for gitt! Fortsett å ha høye ambisjoner! Det er nå dere tar fatt på den viktigste oppgaven: Å bygge et unikt godt fagmiljø og et veldig godt utdanningsmiljø.

Debattmøte under åpningen av fakultetet.

Debattmøte over tema: Brexit, Trump og økonomene: Ny teknologi, globalisering, ulikhet og populisme.
Fra venstre: NHH-professor Victor Norman, UiO-professor Kalle Moene, NTNU-professor Ragnar Torvik, debattleder Kjetil Alstadheim, finansminister Siv Jensen og Telenorsjef Sigve Brekke.

Finansministeren i debatt

Finansminister Siv Jensen i debatt.

Panelsamtale ledet av to studenter fra fakultetet. Fra venstre: Sigve Brekke (Telenor), Thang Manh Tran (Vipps), Peder Jaavoll Hansen (student ved Handelshøyskolen), Ellen Reitan (student i samfunnsøkonomi) og Alexandra Bech Gjørv (Sintef)

Andrea Holvik Thorson fra NTNUs Entreprenørskole pitcher Wiralcam.

Mange øyeblikk ble foreviget i løpet av dagen. Her blir finansministeren «snappet» til venner og kjente.

Olaug Svarva fra Folketrygdfondet etterlyste flere jenter i finans. Tar du utfordringen?

 

 

Hvis du vil se alle bildene fra åpningsarrangementet, kan du gå inn på vår Flickr-konto. 

Alle foto: Ole Martin Wold

Topp