Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 17

av 26. april 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

En ny uke nærmer seg slutten, og det gjør også april, og vi har lagt en fantastisk påske bak oss. Det er litt av hvert å berette fra økonomifakultetet siden sist:

Før påske kom nyheten om at ny styreleder for Studentsamskipnaden for hele NTNU er Sunniva Bøstrand, som er student og institutt-tillitsvalgt hos oss ved IIF. Fra før er hun aktiv i Bystyret i Ålesund, og har bidratt til at alle nye studenter får gratis busskort hvis de melder flytting til Ålesund! En driftig dame vi etter all sannsynlighet kan vente oss mye av fremover!

På Gjøvik er det spennende ting på gang når det gjelder entreprenørskap! Den 14 juni har jeg sagt ja til å være med på åpningen av Bright House i Mustad Næringspark, et flott lokale i et tradisjonsrikt industrimiljø. Her satses det nå tungt på oppstartsvirksomhet, og vi kan se for oss spennende syngeriger mellom våre fagmiljøer i alle tre campusbyer. Jeg gleder meg til å bistå på åpningen!

Rett før påske var det en søknadsfrist i Forskningsrådet, den 10. april. Fra vårt fakultetet ble det sendt 18 søknader, der NTNU er hovedsøker i 13 av dem. Ikke verst! Det er sendt en fra Gjøvik, to fra ISØ, tre fra HHS og 13 søknader fra IØT. Det er stor spredning i hvilke programmer som søkes, vi dekker det meste! Det samlede beløpet det søkes om for vår del er på 105 millioner. Det blir spennende å se i hvilken grad vi lykkes. Men den første betingelsen for å lykkes er å faktisk sende en søknad! Veldig flott jobbet til alle dere som har stått på frem mot fristen!

Denne uken kom meldingen om at i alt 18 studentgründere nasjonalt har fått 1 million hver i støtte fra Forskningsrådet. Da er det veldig stas at 10 av de 18 kommer fra vårt eget miljø: Entreprenørskolen og Spark. Gratulerer til alle de dyktige og hardtarbeidende studentgründerne våre! Jeg er på ingen måte overrasket, men veldig stolt! Mer om saken her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/18-studentgrundere-far-1-million-i-stotte-hver?publisherId=89314&releaseId=17863489

I går kom søkertallene fra samordna opptak. Det er mye bra lesning her! De store nyhetene er at Indøk-studiet nå (igjen) er suverent på topp med flest primærsøkere (913) av teknologistudiene, og på 10. plass nasjonalt, ved NTNU kun slått av sykepleie med flere søkere. Det er 6,3 primærsøkere per plass. Den fleksible bacheloren i økonomi og administrasjon på Gjøvik har også økt, til 390 primærsøkere og 6,5 per plass! Og det nye årsstudiet i økonomi og administrasjon i Trondheim starter friskt sitt første år med 333 primærsøkere, 8,5 per plass! Det viser at dette var et riktig grep. For de øvrige programmene våre er det mindre endringer. All grunn til å være fornøyd!

Vi hadde styremøte i går, og diskuterte blant annet internasjonal akkreditering. Det skal holdes et seminar om saken den 15. mai, og jeg håper alle som er interessert i å lære mer og bidra med synspunkter om temaet kan komme. Det er mange ubesvarte spørsmål, og forhåpentligvis blir vi klokere etter denne dagen. Vi får besøk fra Universitetet i Agder som nettopp har vært gjennom en slik prosess og blitt godkjent.

Siste nyhet er fra i går kveld, da Bystyret i Trondheim vedtok planprogrammet for Campus-utbygging. Det ligger en del føringer i vedtaket på hvordan det skal jobbes fremover, med å utrede alternativer til både riving i Grensen og bygging i skråningen ved Hesthagen. Men det vesentlige er at reguleringsarbeidet kan igangsettes uten for mange beskrankninger, slik at ulike alternativ faktisk kan jobbes frem og avgjøres av politikerne i neste omgang. Dette er veldig gode nyheter for oss! Paralellt med dette er vi i gang med å diskutere innholdet i Innovasjonssenter, og jeg vil invitere inn flere av dere til å delta. Les om Bystyrets behandling her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/04/25/Bystyret-krever-at-NTNU-utreder-alternativ-til-riving-i-Grensen-18905708.ece

God helg når den tid kommer!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 5. april 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da begynner så smått våren å melde sin ankomst her i Trondheim! Det er meldt sol og hele 8 plussgrader, så det er jo noe å ta med seg inn mot helgen!

På tirsdag ble en viktig milepæl nådd: Bygningsrådet i Trondheim kommune sa ja til å sende planprogram for Campussamling på Gløshaugen videre til regulering. Det er mange viktige nyanser i dette. Det betyr for det første ikke (selv om UA skriver det) at bygningsrådet har sagt ja verken til å rive trehus eller bygge i park. Det betyr derimot at man har sagt ja til å undersøke saken videre. Hvordan/om det skal rives eller bygges vil man komme tilbake til i reguleringsplanene senere. Men hadde bygningsrådet sagt nei til å regulere disse to områdene ville løpet vært kjørt i forhold til all slags endring og utvikling av områdene. Og selv om man «bare» skulle ønske å lage en gangforbindelse uten opp den bratte bakken for å sikre universell utforming må området fortsatt reguleres. Den andre viktige nyansen er at saken på langt nær er ferdig besluttet, den skal endelig behandles av Bystyret i Trondheim den 25. april, og før det skal saken opp i Byutviklingskomiteen. Jeg anser det som svært viktig for oss å få gode og raske forbindelser mellom Klæbuveien 72 der mange av oss sitter i dag, og opp til Gløhaugen-platået. At Bystyret forhåpentligvis går inn for å regulere området er derfor helt vesentlig, og så kan den praktiske utformingen ta mange former. Les omtale her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/04/02/Bygningsr%C3%A5det-sier-ja-til-riving-av-trehus-og-bygging-i-H%C3%B8yskoleparken-18780732.ece

Den 27. mars ble en FN- miljørapport lansert i Nairobi, med tittelen Trade in environmentally sound technologies: Implications for Developing Countries-. Dette er resultatet av et forskningsarbeid som har pågått siden 2013 med flere partnere, deriblant IØT. Vi får mye skryt for arbeidet, som har vært utført av John Hermansen, Dina Aspen og Haley Knudson som nå er ved IIF. Du kan lese mer her: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/trade-clean-technologies-offers-opportunities-economic-development

En skikkelig gladnyhet er at prosjektet Energy Transition har fått forlenget tilskuddene fra Equinor med tre nye år, som gir en samlet bidragsperiode på åtteår. Tilskuddene er på fem millioner årlig, som NTNU sentralt har matchet tilsvarende. Det vil sannsynligvis også utløse gaveforsterkningsmidler. All honnør og store gratulasjoner til Asgeir Tomasgard! Du kan se pressemelding her: https://www.equinor.com/en/news/2019-02-01-ntnu.html

Ellers har uken forløpt noenlunde rolig. Vi diskuterer mye akkreditering om dagen, og planlegger et seminar den 15 mai. Da får vi besøkt fra Agder, som nylig har vært gjennom prosessen og blitt godkjent. Det er mye vi ikke helt vet om prosessen, så vi har store forventninger til avklaringer denne dagen. Hvis du er interessert i temaet er det mulighet for å kunne delta!

Ellers er NTNU i gang med å lage en ny politikk for IPR. Det er satt ned en arbeidsgruppe der Roger Sørheim på IØT er deltaker. Det er spesielt viktig for oss at studentinnovasjon blir ivaretatt på en god måte.

Neste uke kommer styret i Innovasjon Norge på besøk, og de vil selvsagt besøke Entreprenørskolen og Engage, så det har vi laget et opplegg for. På onsdag 10 april er det et nytt foredrag i serien «kost og nytt» på Økonomibiblioteket i 2. etg i Klæbuveien 72. Foredraget er ved førsteamanunesis Costanza Biavaschi fra ISØ, med tittelen: Migrants’ labor market integration: lessons from the past. Hun viser blant annet at de som utvandrer er i snitt høyere utdannet enn befolkningen forøvrig. Du kan lese mer om studien her: https://gemini.no/2019/03/jo-migranter-er-de-best-utdannede/ Det serveres kaffe og noe søtt fra 11, ta med matpakke og kom! Foredraget starter 11:30 og varer til 12.

Da håper jeg du får en fin helg, så tar vi fatt på siste uke før påske etter det!

Monica

ØK-nytt uke 13

av 29. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag i denne uken gjennomførte vi dialogmøte med rektor, inkludert prorektorer og direktører. Tema var internasjonalisering, da året 2019 er «Internasjonaliseringens år» på NTNU. På dette temaet gjør vi det knakende bra på studentutveksling, men det er noe skjevt fordelt. Vi har høy utveksling på masterprogrammene, der særlig Indøk og MØA på HHS har høy utveksling. Men på bachelorprogrammene har vi 15 prosent, og målet er å komme opp til 20. Det er viktig at vi legger til rette for utveksling når vi nå samkjører «Nye BØA», og det vet jeg at vi har tanker om. Vi diskuterte mange andre momenter her, som andel internasjonale ansatte, innveksling, muligheter for forskningsterminer. Det punktet vi har mest å gå på er forskningsprosjekter innen EU, særlig H2020-prosjekter. Vi har søkt om 46 totalt, men på mandag hadde vi kun fått tilslag på 2. Riktignok har vi den desidert største økningen i EU-forskning på de to årene vi har eksistert, vi har økt fra 300.000 til 6 millioner, noe som tilsier en 20-dobling, så vi har flyttet komma og ganget med 2. Det er jo veldig bra, men utgangspunktet var ikke all verden. Vi snakket mye om hvordan dette kan økes ytterligere og hvordan NTNU sentralt kan bidra.

På den bakgrunn var det ekstra gledelig å få en epost i går kveld, som slår fast at vi har fått vårt H2020-prosjekt nummer 3! Bakgrunnen for det hele var en henvendelse fra NTNUs Brussel-kontakt Massimo Busuoli, som ble tatt tak i av Luitzen de Boer på IØT og Per Bjarte Solibakke på IIF. I går kom svaret om at søknaden er innvilget! Prosjektet heter «Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions» og sorterer under program H2020 XPRESS. Det er en italiensk bedrift som er koordinator, 16 partnere, og vår andel på 275 000 Euro. Da er vår totale EU-forskning oppe i 8,75 millioner, så dette går i aller høyeste grad i riktig retning. Jeg er dessuten veldig glad for at vi med dette har fått til et forskningsprosjekt på tvers av instituttene i fakultetet. Det bygger allianser og nettverk og gjør oss mer robuste sammen. Gjerne mer av det!

På formidlingssiden kan nevnes at Asgeir Tomasgard på IØT er sitert av faktisk.no, på spørsmålet om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke. Her gjengitt i Dagbladet:

https://www.dagbladet.no/nyheter/faktiskno-jo-det-store-flertallet-av-verdens-klimaforskere-er-enige-om-at-mennesket-pavirker-klimaet/70919872

Men vi har flere rikssynsere blant oss. Tidligere i uken var Arve Pettersen intervjuet av TV2 om nordmenns ferievaner. Forbløffende få av oss har bestilt ferietur utenlands i år, og Arve peker på tre ulike forklaringer på dette, som du kan lese mer om her:

https://www.tv2.no/nyheter/10507823/

Så mens du funderer på om du skal følge Arves råd eller gå mot strømmen får du ha en riktig god helg!

ØK-nytt uke 12

av 22. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har ikke vært preget av de helt store hendelsene for min del. Vi hadde dekansamling på Frosta mandag og tirsdag, der vi diskuterte samarbeid og fremtidsvisjoner, campus i Trondheim, tverrfaglighet og mye mer. Som Universitetsavisa har skrevet om skal Geir Øien lede et stort arbeid om «Fremtidens teknologistudier» – eller en ny virksomhetskomite, som det het i gamle dager på NTH :-). Dette blir et stort og viktig arbeid også for oss, vi har en del studieprogram som inngår i dette, men også fordi tverrfaglighet blir tematisert, altså koblingen mellom teknologi, ledelses- og økonomifag som er viktig for oss. Humsam-fagene kommer antagelig også til å starte en lignende større revisjon av sine studieprogram.

For vår del må vi først bestemme oss for hva vi gjør i forhold til internasjonal akkreditering, da det fort kan bli vår store gjennomgang av fagportefølje. I den forbindelse har vi invitert kolleger fra Agder og fra Uppsala til et møte i Trondheim i mai, for å lære mer om hva dette eventuelt vil bety for oss.  De har begge vært gjennom en slik prosess nylig, så det blir interessant å høre om erfaringer og konsekvenser.

Ellers er Campus-saken i Trondheim inne i en viktig fase om dagen. Campusprosjektet har oversendt planprogram til Trondheim kommune, og det skal opp i Formannskapet og i Bystyret i løpet av april. I går kveld gjennomførte vi en campus-vandring med sentrale politikere for å vise områdene mer i detalj, og fortelle om visjonene for campus. Jeg holdt et innlegg om Hesthagen og Høyskolebakken, og viktigheten av å koble området sammen med Gløshaugen-platået for å skape innovasjonssenter og tett samarbeid. Politikerne virket meget lydhøre, og så får vi se hva utfallet blir. Spørsmålet i denne omgang er ikke å bygge eller ikke bygge, men å få tilgang til å starte reguleringsarbeid for å utforske mulighetene nærmere.

Neste uke har vi dialogmøte på mandag med rektor om våre planer for internasjonalisering. Og det er en drøy uke til Rannveig Pedersen starter som seksjonssjef i Fakultetsadministrasjonen, og det gleder vi oss veldig til!

God helg etter hvert alle,

Monica

ØK-nytt uke 11

av 15. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Jeg starter med et par fantastiske nyheter: Vi har for det første fått vår første meritterte underviser! Det sentrale Utdanningsutvalget har i sitt møte mandag 11. mars utnevnt førsteamanuensis Paula Rice ved IIF til merittert underviser. Til grunn for systemet for utdanningsfaglig merittering ligger det syn at en lærers virksomhet er en del av en organisasjon så vel som en individuell innsats. Å bli utnevnt til merittert underviser er dermed en anerkjennelse både av den enkeltes individuelle bidrag og de bidrag vedkommende har gitt til organisasjonen. Paula er en viktig bidragsyter for instituttet innenfor faglig tilrettelegging av undervisning og i pedagogisk utviklingsarbeid. Med sin faglige bakgrunn, spesielt innenfor «teaching of English language for special purposes», bidrar Paula både innenfor det økonomisk-administrative fagområdet (Business English, Cultural Awareness), men også i tverrfaglig undervisning, f.eks. Eksperter i Team, Maritime English på studiet for Nautikk og for Shipping Management. Hun er en viktig støttespiller for kollegaer i utvikling av innovative og studentaktive læringsmetoder, hun bidrar i pedagogisk veiledning, utvikling av fysisk læringsmiljø og er aktiv i IIFs internasjonale engasjement. Jeg var en tur snartur innom Ålesund på onsdag og fikk gratulert henne, midt i en undervisningsøkt i Ekspterter i team på TEFT-labben :

Paula ble også feiret av kolleger på IIF dagen etter at jeg var der, på torsdag:

Paula Rice mottar blomster og gratulasjoner fra instittleder Hans!

Neste gladnyhet er at vi har fått enda et nytt EU-prosjekt! Det er innen programmet EU ERA-Net, programmet heter BEYOND, og er forankret på IØT.  Gruppen fikk en veldig god skår og evaluering. Tematikken er hvordan digitalisering kan bidra til å utvikle lokale energimarked for såkalte «P2P trading schemes». BEYOND-prosjektet ledes av IØT, som i seg selv er veldig flott. Det er Pedro som har gjort en stor del av denne innsatsen, med god støtt fra Ruud og Asgeir. Budsjettet er totalt på 2 millioner EUR, og omkring 300,000 EUR til IØT. Gratulerer så mye!

Etter å ha gratulert Paula på onsdag tok jeg den korte spaserturen fra NTNU og over til NMK, der næringslivet på campus er samlet. Her fikk jeg gleden av å delta i arrangementet «Børs og Bacalao» som arrangeres av den allestedsnærværende banken Sparebank Møre. De samlet 600 næringslivsaktører (og et par andre, deriblant meg) til bedriftspresentasjoner, tips til hvilke aksjer vi bør investere i neste år :-), og ikke minst kåring av vinneren i gründerkonkurransen Nærings-TEFT. Jeg hadde æren av å sitte i juryen, og dermed kåre en vinner blant opprinnelig over 100 søkere. Vinneren ble bedriften Road-Tech, som utvikler smarte brøytestikker! De vant 1 million i premie, og her er bilde fra de tre spente finalistene i det vinneren var i ferd med å bli offentliggjort:

Tre spente finalister venter på avsløringen av hvem vinneren er!

Går vi lenger tilbake i tid var jeg på Gjøvik mandag, på det såkalte «D5-møtet«, som er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Vi hadde et besøk og presentasjon på Mustad Næringspark. Jeg har ikke vært der på over 10 år, sist var det fortsatt Mustad som holdt til der. Men endringen og utviklingen av området var imponerende! Dette er omtrent akkurat like langt unna campus på Gjøvik som NMK er i Ålesund, og har potensiale til å fungere på samme måte. Det skal startes innovasjonssenter, inkubator, flere bedrifter holder til her allerede, og noe av NTNU-virksomheten, nærmere bestemt design-miljøet skal flytte hit til høsten. Sammen med industriklyngen på Raufoss har dette potensialet til å bli en viktig del av næringstilknytningen på Gjøvik! Etterpå møtte vi en annen interessant aktør, nemlig Sykehuset Innlandet som vi har store ambisjoner om å samarbeide med. Det er vedtatt at et nytt sykehus skal bygges, og her kan vi bidra fra mange fagmiljø til å skape en ny måte å drive sykehus på. Dette er viktig å se i sammenheng med det samarbeidet vi allerede har med både St Olavs Hospital og Oslo Universitetssykehus.

Det siste jeg vil nevne i denne omgang er at jeg tilbrakte nesten hele forrige uke i USA. Vi var en gjeng på åtte personer fra NTNU, inkludert rektor og prorektor, to dekaner og campusdirektør, som sammen med et antall personer fra Statsbygg og to departementer besøkte noen amerikanske universiteter for å la oss inspirere. Vi var innom Harvard, MIT, Cornell Tech i New York City og New School på Manhattan, og studerte ulike løsninger på hvordan bygg kan tilrettelegge for tverrfaglighet, innovasjon og entreprenørskap og kreativitet i kunstfag. Blant annet. Du finner flere filmer om turen på Gunnar Bovim sin Facebook-side, som jeg i all ubeskjedenhet har vært ansvarlig for å lage på oppdrag fra kommunikasjonsavdelingen:

Harvard-besøk

På Harvard University fikk vi treffe Dustin Tingley, som fortalte oss hvordan de jobber med å dele informasjon og ressurser med hverandre gjennom forskjellige typer digital teknolgi. Inspirerende å se hvordan de ansatte på Harvard jobber med dette!

Publisert av Gunnar Bovim Tirsdag 12. mars 2019
USA-tur

Jeg er i USA, sammen med Kunnskapsdepartementet (Norge), Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge). Vi skal besøke MIT, Harvard og Cornell Tech, for å få inspirasjon til hvordan vi kan jobbe videre med Campusutvikling på NTNU. Både jeg og Knut Børve, Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, har latt oss begeistre, selv om jeg ikke forstår at han orker å gå uten lue, det er kjempekaldt her!

Publisert av Gunnar Bovim Fredag 8. mars 2019

Og med dette ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 9

av 1. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er det tid for å oppsummere uken som har gått. Det har vært en høring om virkemidler for innovasjon og nyskaping fra Universitets- og høgskolesektoren. Vi fikk gode bidrag inn fra Entreprenørskapsmiljøet, og har levert en høring innen fristen i dag. Dette må sees i lys av at hele «økosystemet» for innovasjon ved NTNU er oppe til vurdering, slik at det kan komme større eller mindre endringer fremover. Spennende og viktige tema, hvor vi har fagkompetanse hos oss som er etterspurt i resten av NTNU.

Dekanmøtet på tirsdag handlet mye om campus-utvikling igjen, der det fastslås at det er alternativ C vi utreder videre, og med innovasjonssenter plassert i Hesthagen. Dette har bred tilslutning, selv om det selvsagt er ønskelig å ha innovasjonsaktivitet over hele NTNU. Særlig i Helseklyngen og i flere av teknologimiljøene foregår det mye nyskaping allerede, og det skal fortsette og forsterkes. Men et nytt senter vil kunne samle både fag, virkemidler og nystartede bedrifter. Du kan lese hvilke visjoner dekan-kollega Geir Øien på IE og jeg har for oss plassering av et slik senter her:

https://www.universitetsavisa.no/ytring/2019/02/28/Innovasjonsl%C3%B8ype-mellom-Gl%C3%B8shaugen-og-Elgeseter-18559047.ece

I går fikk vi en ordentlig gladnyhet: Det blir utnevnt en æresprofessor fra vårt fagområde på Doktorpromosjonen som foregår i november! James A. Robinson er blant verdens mest innflytelsesrike samfunnsvitere de siste to tiårene. Han har formet både statsvitenskap, historie og økonomi ved å studere de store spørsmål – hvorfor noen land opplever fremgang – mens andre ikke gjør det. Sammen med Daron Acemoglu fra MIT er han den fremste talsmann for at forskjeller mellom land først og fremst skyldes kvaliteten på institusjoner. Robinson og Acemoglu viser også at gode institusjoner ikke er i alles interesse. Typisk kan økonomisk og politisk makt samles på for få hender – og svake institusjoner blir et politisk virkemiddel for de som monopoliserer makt. Deres forskning er også popularisert i den internasjonale bestselgeren «Why Nations Fail». Robinson har et langt og tett samarbeid med ISØ, og har vært mange ganger på besøk her. Han jobber med Ragnar Torvik, et samarbeid de har hatt siden 2002, og han har invitert mange PhD-studenter fra ISØ til lengre forskningsopphold både på Berkeley og Harvard hvor han jobbet tidligere, og på Chicago hvor han jobber nå. Robinson har takket ja til å komme hit i november, og vi vil lage et opplegg som sannsynligvis også inkluderer et foredrag for alle interesserte. Dette er stor stas!

To nye medarbeidere har sin første arbeidsdag på IØT i dag! Det er førsteamanuensis Marte Holmemo på faggruppe for virksomhetsledelse, og professor Anne Neumann på faggruppe for Bedriftsøkonomi og optimering. Velkommen så mye til begge to!

Neste uke skal jeg delta i en rektor-ledet delegasjon som skal studere mulige campusløsninger ved andre universiteter, i dette tilfelle USA. Vi skal besøke MIT og Harvard i Boston og Cornell High i New York. Det blir bra! Derfra drar jeg rett til Gjøvik neste mandag den 11/3, der vi har vårt halvårlige møte med de fem dekanene som har aktivitet på Gjøvik.

Da håper jeg du får en riktig fin og avslappende helg!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 15. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

I dag er det helt åpenbart et snev av vår i luften, selv om vinterferien står for døren! Vinterferie i år betyr en stor begivenhet, nemlig at det snart er klart for at flyttelasset går fra Dragvoll og ned hit til Klæbuveien. Vi gleder oss veldig til at ISØ flytter inn, lokalene blir utrolig flotte, og vi kan starte en ny epoke som et ganske mye mer samlet fakultet, i alle fall geografisk i Trondheim. Jeg ser frem til spennende samarbeid, det er mye etterspørsel om dagen etter samfunnsøkonomisk kompetanse fra resten av NTNU, SINTEF og næringsliv.

Det kom en skikkelig gladnyhet denne uken. Studiebarometeret ble offentliggjort. Det er selvsagt momenter i tallmaterialet som tilsier at vi kan bli bedre i mange dimensjoner. Men vi må også koste på oss å feire når det er grunnlag for det. Og det er det i alle høyeste grad! På NTNU var det i alt tre studieprogrammer som hadde studenter som var 100% fornøyd, altså skåret 5,0 av 5 mulige. To av disse tre programmene er våre: Entreprenørskolen og masterstudiet i HMS, begge på IØT. Begge programmene har vært øverst på pallen før, så direkte overraskende er det jo ikke. Men desto mer imponerende. Dere gjør en fantastisk jobb med å følge opp studentene, og jeg håper dere har fråtset i kake i flere av etasjene i Gamle Fysikk!

I skrivende stund har også en annen, eller snarere tre nye gledelige hendelser inntruffet. Vi har hatt møte i Ansettelsesutvalget på fakultetet, og vi har denne fredagen intet mindre enn tre nye professorer blant oss! Det er Verena Hagspiel, Lise Aaboen og Eirik Albrechtsen, som er tilhørende tre ulike faggrupper på IØT. Verena på Bedøk, Lise jobber med Entreprenørskolen, og Eirik på faggruppe for HMS. Gratulerer så mye til dere alle! Dette betyr også at antall kvinnelige professorer på fakultetet har økt fra 11 til 13. Mange gode grunner til å feire i dag, altså!

Denne uken var det ellers strukturkonferanse om fusjoner og sammenslåinger, som er blitt behørig dekket av både UA og Khrono. Jeg var der, og det var spesielt interessant å høre Stjernø snakke om de tanker og visjoner han hadde for sitt utvalg for over 10 år siden, og hvordan han synes det har gått:

https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/02/11/Stjern%C3%B8-refset-Regjeringa-for-mangel-p%C3%A5-finansiering-18456545.ece

I Ålesund har det vært avslutning for vår kjære kollega Åse Mørkeset, som avsluttet en flott yrkeskarriere ved årsskiftet 2018/19. Hun er utdannet cand.philol ved Universitetet i Trondheim i 1983 (Norges lærerhøgskole) med fagkombinasjon innenfor fransk, nordisk, tysk og pedagogikk. Hun har jobbet i akademia siden 1988 ved Møre og Romsdal Fiskeritekniske Høgskole, senere ved Høgskolen i Ålesund, og til slutt ved av NTNU i Ålesund. Åse har hatt ulike faglige stillinger som høgskolelektor, universitetslektor og førstelektor, men også administrative stillinger som kontorsjef, studieleder, instituttleder, prorektor, internasjonal koordinator, samt nasjonal ekspert ved EU-kommisjonen i Brussel. 

Flere kolleger holdt tale og takket Åse for hennes bidrag til utvikling av instituttets studieprogrammer og for hennes innsats innenfor internasjonalisering. Det ble sagt om Åse at hun er en raus, inkluderende, oppmerksom og hjelpsom kollega, alltid med godt humør. Et eksempel på dette er måten hun har tatt imot internasjonale studenter og ansatte; hun viser dem rundt i byen og distriktet, hjelper dem på plass, også med bolig, inviterer på middag og fjelltur, og stiller opp ved faglige, språklige, og pedagogiske utfordringer. Takk for innsatsen Åse, og så håper jeg at du holder kontakten med oss fremover også!

Åse her sammen med instituttleder Hans, med velfortjente blomster!

Neste uke gleder jeg meg til å dra til vakre Ålesund for å overvære semifinalen i Næringsteft på fredag. Jeg sitter i juryen, og skal være med å bestemme hvilken av tre svært flotte bedrifter som vinner premien på 1 million kroner. Vinneren blir offentliggjort i forbindelse med seminaret «Børs og Baccalao» den 13. mars, som jeg også vil delta på.

Riktig god helg til alle!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 8. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken var det høringsfrist for rapporten om faglig organisering i Campusprosjektet i Trondheim. Jeg har nevnt rapporten flere ganger tidligere, og den er også oppsummert på Universitetsavisa. Her skisseres fire modeller for plassering av HumSam-miljøene, og øvrige faglige klynger er plassert, som KAM, Helse, Lærer, og oss. Vi har hatt rapporten på høring til instituttene i Trondheim. Instituttene har ulik vektlegging av hensynet til at vi som fakultet blir samlet på den ene siden, og behovet for å lokaliseres nært teknologimiljøene som mange samarbeider med på den andre siden. I min overordnede oppsummering har jeg vektlagt at vi som fakultet må være fysisk samlet for å skape den faglige integrasjonen som hele dannelsen av fakultetet bygger på, men at vi samtidig må være nær teknologimiljøene slik at det er kort gangvei i mellom både for studenter og ansatte. Dette mener jeg er løsbart ved gangforbindelser, heis eller trappeløsninger som gjør at man raskt og enkelt kan forflytte seg mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået. Det er også sånn at IE-fakultetet i sin høring legger vekt på at de ønsker noe samlokalisering med oss og et fremtidig Innovasjonssenter. Alle instituttenes høringer er også lagt ved.

Tirsdag og onsdag gikk Lerchendalkonferansen av stabelen, som arrangeres årlig av Tekna, NTNU, SINTEF og NFR. Det er et veldig profesjonelt og flott opplegg, og et av de desiderte høydepunktene var vår egen Ragnar Torvik, som har fått voldsomt mye skryt for sin analyse av teknologisk utvikling fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Utrolig artig!

Vi på fakultetet har satt av strategimidler til å få forskningsgrupper på tvers av instituttene til å jobbe sammen. Dette gir konkrete resultater: Institutt for internasjonal forretningsdrift og IØTs faggruppe for strategi og forretningsutvikling gjennomfører felles forskningsseminar på Oppdal 25.-27.- mars. Fokus vil være presentasjoner og tilbakemelding på artikkelutkast og faglige diskusjoner rundt temaet publisering. Pr i dag er det 17 påmeldte. Dette er et godt iniativ med sikte på samhandling på tvers av enhetene ved fakultetet. Jeg vet at noe lignende skal gjøres for finansmiljøene våre på tvers av tre institutter, og det er kjempebra!

Neste uke skal det holdes en nasjonal konferanse om strukturreform og fusjoner i UH-sektoren. NIFU vil presentere sin delrapport 2, rektor og flere fra departement og øvrige aktører i sektoren skal innlede, og det blir flere debatter fra politikere og samfunnsaktører i flere av våre campusbyer. Jeg sitter i referansegruppen for følgeforskningsprosjektet til NIFU, og skal delta. Se lenke til konferansen her, den blir også streamet:

https://www.ntnu.no/strukturkonferanse-2019/program

Har et flott medieoppslag jeg vil dele med dere, skrevet av vårt hovedverneombud Trond Kongsvold og Oscar Amundsen ved SU-fakultetet. Tema er åpne kontorlandskap, tittel «Dumhetens paradoks» fra Aftenposten denne uken. Verdt å lese!

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/6nOy0z/Dumhetsparadokset-Ideen-om-apne-kontorlandskap-ved-universitetene–Oscar-Amundsen-og–Trond-Kongsvik-?spid_rel=2

Med det vil jeg ønske alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 5

av 2. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

På ukens dekanmøte diskuterte vi Etter- og videreutdanning (EVU), fordi det er laget to utredninger som nå kommer på høring. Det er en om rammebetingelser som har vært ledet av Marit Reitan, og hvor Arve Pettersen og Halvor Holtskog har sittet fra vårt fakultet. Den andre handler om hvordan man skal øke EVU-aktivitet spesielt rettet mot digitalisering. Den har vært ledet av Olav Bolland, og hvor jeg har sittet fra oss. Begge sendes ut med høringsfrist samtidig. Disse bør dere lese og gjøre dere opp meninger om, det er viktig for meg når vi skal skrive fakultetets høringssvar. Jeg vil gjerne vite din mening, særlig du som har mye EVU-aktivitet.

I går hadde vi årets første disputas på fakultetet. Det var Ellen Krohn Aasgaard som disputerte over avhandlingen «Stochastic programming for short-term hydropower scheduling and bidding» med Stein-Erik Fleten på IØT som hovedveileder. Her er Ellen i aksjon med førsteopponent:

dav

Vi begynner å få tilbakemelding på BOA-prosjekter vi søkte på i høst. Vi søkte på 30 prosjekter totalt. Mange av dem har vi ikke fått svar på. Det som har kommet inn av positive svar er Asgeir Tomasgard, som har fått positivt svar på tre søknader, der vi har en andel og det er SINTEF som er hovedsøker. Videre er Kjetil Fagerholt med på et prosjekt der SINTEF er hovedsøker, som også er blitt innvilget. Et prosjekt forankret hos ISØ innen finansmarked er innvilget, med Knut Anton Mork og Snorre Lindseth. Det største tilslaget i denne runden ser ut til å være til Jonas Ingvaldsen på IØT, som sammen med flere andre har fått innvilget et kompetanseprosjekt innen BIA i Forskningsrådet. Tema er Lean og digitalisering. IØT er hovedsøker både Trondheim og Gjøvik, vi har med SINTEF Manufacturing og fire bedrifter, og totalbudsjett er på 27 millioner. Gratulerer så mye til alle sammen! Og riktig god helg til alle.

Monica

ØK-nytt uke 4

av 25. januar 2019 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle sammen! Da er det tid for å oppsummere uken som har gått. Den startet for min del med en reise til Tromsø på mandag, i forbindelse med at jeg leder en gruppe som skal se på hvordan Universitetet i Tromsø har organisert sine ledelse/organisasjonsfag. De har en institutt som heter Handelshøyskolen (inkludert samfunnsøkonomi), og de har et institutt for sosiologi og statsvitenskap med mye ledelsesfag, blant annet et masterprogram i organisasjon og ledelse. I tillegg er det ledelsesfag i ingeniørutdanning, på Fiskerihøyskolen, i reiseliv og på lærerutdanning. Det er veldig spennende å studere nærmere en helt annen måte å løse oppgavene på, og jeg gleder meg til fortsettelsen. De har kommet veldig langt i integrasjon av bachelor i øk/adm på tvers av fire lokasjoner, så her er det en del å lære av for oss!

Av stort og smått fra NTNU kan jeg nevne at det er kommet en nytt virkemiddel: Innovasjonsstipend man kan søke på: Innovasjonsstipend. Dette er en ordning for Phd-kandidater som er ferdige eller nesten ferdige med sin avhandling, og som ser  et potensiale for nyskaping innenfor sitt avhandlingsarbeid. Stipendet innebærer lønn i inntil 6 måneder for å utvikle ideen videre. Ta kontakt med kontorsjef hvis du ser at du er i denne målgruppen! Fristen for å søke er 1. mars.

I dekanmøte jobbet vi videre med å diskutere de fire ulike variantene av faglig lokalisering som er i en rapport som er på høring, som jeg nevnte forrige gang. Jeg oppsummerte noe av dette i instituttledermøtet onsdag, og håper det kan bringes videre når dere jobber med høringssvarene.

En viktig brikke har kommet på plass: Vi har fått på plass ny seksjonsleder for virksomhetsstyring etter Tove Tverråmo. Hun heter Rannveig Pedersen, og vil starte hos oss senest 1. mai, kanskje kommer hun litt tidligere og litt gradvis og deltar på noen møter fremover. Hun var på besøk i dag, og hilste på de i Fakultetsadministrasjonen som var tilstede. Rannveig er utdannet på TØH på 80-tallet, tok siviløkonomutdanning i Bodø som første kull der, og satt i lokalene til IØT en lang periode da hun jobbet på et prosjekt for Sigmund Waagø om verkstedindustrien i Nord-Norge! Jeg satt i samme etasje som PhD-student og husker Rannveig godt fra den tiden. Videre har hun jobbet mange år i SINTEF, og de siste årene i Fretex som daglig leder og i andre funksjoner. Vi gleder oss til hun er her for fullt!

IØT har de siste årene blitt mer og mer trangbodd i sentralbyggene og i Gamle fysikk. Både Marielle og jeg har påpekt dette i sterkere og sterkere grad overfor Eiendomsavdelingen, og vi har vært i flere møter. IØT har også på en svært grundig måte gjort oppmerksom på dette i skriftig form. Dette er blitt lyttet til: I et møte på onsdag sa Eiendomsavdelingen at de går inn for at IØT overtar deler av 9. etasje i Sentralbygg 1. Hvor stor andel og når må vi komme tilbake til. Dette var i svært sterk konkurranse med minst to andre fakulteter, så vi må si oss fornøyd med det, og så må vi jobbe for best mulig betingelser!

En siste gladnyhet: Vi har hatt voldsomt fokus på at vi vil øke den eksternfinansierte virksomheten, den såkalte BOA-virksomheten vår. Dette har vi lykkes med, vi er på rett vei! Den totalt andelen BOA har økt fra drøyt 37 millioner i 2017 og til drøyt 47 millioner i 2018!! Det er fabelaktig! I 2016 var det på 33 millioner, og økningen er på over 40 prosent siden vi ble et fakultet. Når det gjelder EU-forskningen er det enda mer imponerende fremgang; fra 365.000 i 2016 og til 6 millioner i 2018! Vi har både flyttet komma og deretter doblet. Ikke verst! Det er IØT som representerer de store tallene, men en økning på 8 millioner til nesten 39 millioner i 2018. Men den prosentvis største endringen er hos IIF i Ålesund, som økte fra knapt 1,8 millioner BOA i fjor til over 6 millioner i år, en økning på 240%! Det er altså all grunn til å bevilge seg noe ekstra godt til kaffen i dag, både i Ålesund og Trondheim! Til alle som ønsker mer BOA: Man kan prøve å gjøre alt selv, men det er også sånn at vi i større og større grad blir invitert inn i prosjekter av andre fakulteter. Bare denne uken har jeg mottatt to slike henvendelser fra Fakultet for ingeniørvitenskap, som spesielt ønsker seg samfunnsøkonomer med på laget i flere prosjekter. Anne er på saken 🙂

Da gjenstår å ønske god helg til dere alle!

Monica

Topp