Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 10

av 6. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Denne uken har jeg vært på «D5-møte» på Gjøvik. D5 er en forkortelse for 5 Dekaner som alle har virksomhet på Gjøvik, og vi har halvårlige samlinger der. Vi snakket om samarbeid med SINTEF Manufacturing som har hovedvirksomhet på Raufoss, om campusplan som nå er i ferd med å implementeres, og om felles forskningssatsning. Angående campus gjenstår det nå bare å forhandle ferdig en leiekontrakt, så er Industribygg klare til å sette i gang arbeid med nybygg, som vi håper blir ferdig tidlig høsten 2021. Vi tror i skrivende stund at de fleste hindringer er ryddet av veien. I pause i D5-møte fikk jeg møte fagseksjonen vår på ØK, og den har virkelig vokst voldsomt siden sist gang. Når får vi ikke lenger helt plass rundt møtebordet, og enda var ikke alle tilstede. Dette lover godt! Det er både nye fast ansatte, nye stipendiater og nye II-stillinger. Det er bare et tidsspørsmål før målet om et eget institutt er nådd!

I dag tikket det inn noen flere gode nyheter fra Ålesund! Gratulerer til Dina og IIF med to nye NFR-prosjekter som vi fikk tilslag på i dag.  NTNU har i begge prosjektene en rolle knyttet til bærekraftsvurderinger, og prosjektene går i tandem for å utvikle beslutningsstøtteverktøy for smarte, bærekraftige byer. Det ene heter rett og slett Smart plan, med prosjektansvarlig Ålesund kommune. Finansiering fra innen temaet innovasjon i offentlig sektor, og IIFs andel er på 500.000 NOK. Prosjektleder er førsteamanuensis Dina Aspen. Det andre prosjektet heter AMOSIM Augmented Mobility Simulation, prosjektansvarlig er Augment City AS, Finansiering fra NFR, TRANSPORT, PILOT-T, og IIF andel også er på 500.000 NOK, med Dina som prosjektleder. Dette blir spennende! Prosjektene er også et samarbeid med IIR, det lokale instituttet under IE-fakultetet.

21.- 23. februar arrangerte ISU Norway (International Students’ Union of Norway) ledermøte i Ålesund. Her deltok 51 representanter fra 18 forskjellige ISU avdelinger fra hele Norge. Totalt var det ca. 26 forskjellige nasjoner som var representert. Møtene besto av presentasjon og workshops. I tillegg til sosiale aktiviteter. Det var første gang ISU arrangerte møte i Ålesund. Blant de som presenterte var professor Øivind Strand, og Ph.d student Akarsh Kainth fra institutt for internasjonal forretningsdrift. Arrangementet var sponset av NTNU og vår samarbeidspartner Sparebanken Møre.

Øivind Strand ønsker studentene velkommen
Nasjonal ISU president, Amine Fauhi, takker ISU Ålesund for arrangementet

Tidligere i år fikk vi en flott nyhet, som havnet på SINTEFs hjemmeside sist uke. Peter Schütz ved IØT har veiledet studenter i operasjonsanalyse, og det gikk ikke dårligere enn at en av gruppene hans fikk NORS sin pris for beste masteroppgave innen operasjonsanalyse i Norge, med en oppgave om planlegging under usikkerhet i maritim transport. Gratulerer så mye til studentene og til Peter: https://blog.sintef.com/digital-en/excellent-students-awarded-smarter-planning-under-uncertainty-for-maritime-transport/

Da håper jeg alle får en superfin mars-helg!

Monica

ØK-nytt uke 9

av 28. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! I dag har det for min del vært den store «Bankdagen», med besøk på NTNU av både Sparebank 1 MidtNorge og DnB. De var begge interessert i koblingen mellom IT-fag og økonomi, og ønsker å samarbeide tettere med oss to fakulteter på ulike tema. Begge bankene har nye konsernsjefer, som ikke kjente alle deler av NTNU like godt. Jeg har fått innspill fra alle institutt til et notat bankene har fått tilsendt, der vi foreslår endel tema vi kunne samarbeidet om i fremtiden. Vi får håpe dette kan bli bra!

Sist fredag fikk Start Gjøvik, studentorganisasjonen for entreprenørskap, tildelt innovasjonsprisen «Dreamworks» av Huset og SiT. Som seg hør og bør, ledes Start Gjøvik av en student som går Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft hos oss, nemlig Marius Eng Håkerud. Prisen tildeles Start Gjøvik fordi organisasjonen jobber aktivt for å knytte sammen ulike studieretninger og frivillige organisasjoner på campus på en god måte. I tillegg arbeider de aktivt med å arrangere ulike arrangement som blant annet Blender, Bright Bar og andre prosjekter for alle studentene. Start Gjøvik har også utviklet et godt samarbeid med lokalt næringsliv gjennom Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation. Her kommer nok mye økonomi- og ledelseskompetanse til nytte mens kompetansen enda er rykende fersk.  Gratulerer så mye! Her har vi de glade prisvinnere:

Fra venstre: Svein-Erik Strandabø Olsen (øk.led), Cornelius Sandmæl (Webutvikling) Marius Eng Håkerud (øk.led. og leder) og Milosz Wudarczyk, Dataingeniør

Vi på ØK forsker også på miljø på en mer teknisk måte, i tillegg til å integrere det inn i økonomi- og ledelsesfagene. I Gemini-nytt denne uken kunne vi lese at flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskere hos oss sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvles opp. Det er professor Rikke Bramming Jørgensen som leder dette arbeidet, les mer og se video om prosjektet her: http://Flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskerne sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvels opp.

Det er mange spørsmål om corona-virus om dagen. Det er Svein Olav Antonsen i Fak adm som følger opp dette, men det er viktig at alle skjønner at vi som ett av åtte fakulteter ikke kan finne på våre egne regler. Det er NTNU sentralt som har ansvar, og de legger fortløpende ut informasjon på Innsida. Reiser til og fra risikoland (som endrer seg fortløpende) blir avlyst. Det er laget egne oppfølginger når det gjelder studentekskursjoner. Hold deg oppdatert på Innsida, eller forhør deg med Svein Olav ved konkrete spørsmål.

Vi har fått en ny medarbeider som startet for ikke lenge siden: Det er Fufen Jin, som er blitt ansatt hos Engage som analytiker. Oppstart var 10. februar. Velkommen så mye til oss!

I Teknisk Ukeblad på nett er det nå publisert en artikkel om vårt nye masterprogram i «Teknologiledelse og digital omstilling» som vi samarbeider med tre andre fakultet om: IV som er vertsfakultet, IE og NV. Teknisk Ukeblad intervjuet dekankollega Olav Bolland og meg da vi presenterte dette på konferansen Industri Futurum i januar. Saken ligger bak betalingsmur, men finnes her: https://karriere360.no/artikler/na-kommer-ntnus-forste-rendyrkede-teknologimaster-for-teknologer-i-jobb/483927

Neste uke skal vi til Gjøvik, på det såkalte D5-møtet, der de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik møtes og drøfter felles prosjekter, utfordringer og muligheter. Det blir bra! Så får du ha en ordentlig fin helg når den tid (snart) kommer!

Monica

ØK-nytt uke 8

av 21. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdige med vinterferieuken her i Trøndelag, mens andre deler av fakultetet har vinterferie i kommende uke. Mens noen av oss bare er på jobb, men registrerer at det er litt roligere rundt oss. Det betyr for min del at det er tid til å lese NOU om høyere utdanning (på 463 sider……)

I uken som kommer får vi fornemt besøk: Finansminister Jan Tore Sanner holder en forelesning på tirsdag fra 15-16, med tema «Perspektivmeldingen og hovedutfordringene for norsk økonomi». Dette foregår i auditorium A3 i Adolf Øien-bygget og er åpent for alle interesserte, studenter og ansatte!

Teknisk Ukeblad publiserte nettopp en artikkel om frafall i sivilingeniørstudiene på NTNU. Artikkelen dreier seg mest om betydningen av jevn kjønnsbalanse for å forebygge fravær, men på slutten kommer også en figur der man ser på frafall fordelt mellom fakultetene. Våre studier på ØK – som i denne sammenheng betyr Indøk, har desidert høyest gjennomføringsgrad, på 78 prosent for begge kjønn. Nå kan man innvende at de som bytter over fra IE eller IV til Indøk i løpet av studiet, ikke et ubetydelig antall studenter, vil telle som frafall der de flytter fra, og dermed bidra til å «pynte» litt på våre relative tall. Men uansett, dette er flott! Les mer her: https://karriere360.no/artikler/nar-det-blir-flere-kvinner-pa-studiet-blir-det-lavere-frafall-blant-de-mannlige-studentene/485502

Om en måned er det klart for årets internasjonale Energy Transition Conference som arrangeres av Asgeir Tomasgard og energiforskerne på IØT. Konferansen har blitt et viktig møtepunkt for å debattere utfordringer og løsninger for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem.  Mer informasjon om programmet og påmelding finner du på konferansens nettsider: https://www.ntnu.edu/energytransition-conference

Som leder av produktivitetskommisjonen har ISØ-professor Jørn Rattsøs kritikk av regjeringens gjennomføring av kommune- og regionreformen blitt lagt merke til. Saken har fått god dekning i både Aftenposten og i Politisk kvarter på NRK P2.  «Løsningen med lokalt drevne sammenslåinger har gitt en kommunestruktur som ikke henger sammen nasjonalt», sier Jørn Rattsø som også ledet produktivitetskommisjonens arbeid i 2014-2016. Du kan lese artikkelen her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6j0nMe/eksperter-kommune-og-regionreformen-er-erna-solbergs-aller-stoerste-reformtabbe-som-statsminister?spid_rel=2

Da tar jeg rett og slett helg jeg, kos deg der du er!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 14. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Uke 7 gjennomført, og det begynner å bli merkbart lysere utendørs! Vi har hatt LOSAM-møte og Fakultetsstyremøte, der vi har vært gjennom status på strategioppfølging, arbeidsmiljøundersøkelsen som snart kommer til et møte nær deg,vi har hatt et tankevekkende lunsjforedrag om privatøkonomi og gjeldsgrad i en økonomi med stigende boligpriser og mye annet.

Visste du at økt variasjon i temperaturer som følge av klimaendringer fører til økt dødelighet hos mennesker? Doktorgradsstipendiat Isabel Hovdahl ved ISØ har skrevet et paper om dette som nylig vant IAERE Young Environmental Economists Award. Prisen ble delt ut på konferansen til Italian Association of Environmental and Resource Economists, og gis for det beste paperet presentert av en økonom under 33 år.

I paperet «Deadly Variation: The Effect of Temperature Variability on Mortality» estimerer Hovdahl effekten av å bli utsatt for mer variasjon i temperaturer på menneskelig dødelighet. Tidligere forskning har vist at den største kostnaden ved klimaendringer er knyttet til effekten av økte gjennomsnittstemperaturer på menneskelig helse og dødelighet. Men å kun fokusere på effekten av økte gjennomsnittstemperaturer kan føre til feil i prediksjoner av effekten global oppvarming har på fremtidig dødelighet. Det viser seg nemlig at også temperaturvariasjon har en effekt på dødelighet, fordi variasjon i temperatur gjør det vanskeligere for mennesker å tilpasse seg. Tankevekkende funn der altså, og dette inngår som en del av den fremtidige avhandlingen til Isabel:

Isabel Hovland, PhD-student ved ISØ

I dag har vi fått enda en ny professor på Økonomifakultetet! Per Tovmo på ISØ har søkt opprykk, som ble anbefalt av sakkyndig komite og endelig vedtatt i vårt ansettelsesutvalg i dag. Per har særlig publisert og forsket mye omkring offentlig økonomi og særlig i kommunesektoren, og er dermed også en av våre sentrale fagpersoner i prosjektet Universitetskommune 3.0 sammen med Trondheim kommune. Gratulerer så mye til Per!!

Det begynner å bli en tradisjon at vi deltar i programmet «Praktisk info» med Jon Almaas. I går var temaet vennskap, og et av innslagene handlet om hvordan få til den gode samtalen med familien rundt middagsbordet. Her deltok Hanne Rustad, som jobber hos oss i fagseksjonen for Eksperter i team på IØT. Hanne er snart ferdig med en doktorgrad om komminikasjon, og har lang erfaring med å fascilitere samtaler i teamarbeid hos oss. Et veldig flott eksempel på god formidling, takk for innsatsen, Hanne! Her er hun i aksjon:

Hanne Rustad fra Eksperter i team på Praktisk info hos Jon Almaas

Ellers har vi nå ansatt ny prosjektleder for vårt område innen Universitetskommune 3.0! Dette skjedde for kun timer siden. Ny prosjektleder er Fredrik Christensen (41 år). Han er utdannet sivilingeniør fra Energi og miljø ved NTNU, med tilleggsutdannelsene praktisk pedagogikk fra HiNT samt prosjektledelse fra NTNU videre.  Han kommer fra en 50 % stilling som daglig leder for næringsnettverket EnergiKontakten ved NTNU, og jobber ellers 50 % som rådgiver tilknyttet Fakultet for Informasjonsteknologi og elkraftteknikk. Han har tidligere hatt ulike stillinger som rådgiver og koordinator ved NTNU og kjenner virksomheten godt. Fredrik vil begynne som prosjektleder i TRD.3.0 Innovasjon og omstilling medio mai, sannsynligvis 18 mai. Han rapporterer til finansdirektør Olaf Løberg og meg. Vi gleder oss til det, og ønsker Fredrik velkommen både til Trondheim kommune, til NTNU Fakultet for økonomi og som medlem av prosjektlederteamet i TRD 3.0.

Neste uke er det vinterferie for noen, håper det blir fine dager for dere. Noen av oss holder fortet her på kontoret. For de som er interessert i universitetspolitikk kan man gjerne lese seg opp på NOU som Aune-utvalget i går leverte til minister for forskning og høyere utdanning. Ny ledelsesmodell, fjerning av kjønnspoeng og fjerning av blindsensur er noen av forslagene som allerede har skapt stor debatt. Du kan lese mer, og klikke deg videre til selve utredningen her: https://khrono.no/dette-er-de-viktigste-forslagene-til-aune-utvalget/460891

Da håper jeg alle får en fin helg og eventuell vinterferieuke!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 9. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god søndag! I uken som gikk deltok jeg på Lerchendalkonferansen som handlet om kunstig intelligens og ringvirkninger av ny teknologi. Veldig interessant og lærerikt! Jeg tok i mot en stor delegasjon fra Universitet i Mondragon i Nord-Spania, som professor Halvor Holtskog på IØT Gjøvik hadde ansvar for. Vi ansetter videre ny prosjektleder på vårt område innen Universitetskommune 3.0, og vi gjennomført andregangsintervjuer. En ny person er forhåpentlig på plass tidlig på våren. Vi hadde også møte i gruppen som jobber med akkreditering, der vi diskuterte hva vår «mission» skal være. Når vi har noen forslag klare vil jeg invitere meg på besøk til alle institutter og grupperinger for å få innspill og synspunkt fra dere.

Vi hadde et par bra ting på media-fronten sist uke. Jeg har tidligere omtalt HMS-studiet vårt sitt gode resultat på studiebarometeret. Nå har de også fått en flott omtale i magasinet Tekna! En av forklaringene studieprogramleder Eirik Albrechtsen gir er at programmet retter seg tydelig inn mot FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer her: https://teknamagasinet.no/okt-popularitet-med-fns-baerekraftsmal/

Studenter fra ES er alltid i vinden, denne gang i programmet «Praktisk info» hos Jon Almaas der de demonsterer den kunstige halen som er utviklet av bedriften Costail, her representert ved Vilde Bergan:

Neste uke starter vi med LOSAM-møte, som er med dekan, tillitsvalgte og verneombud. Der ser vi på sykefravær, overordnede resultater fra arbeidsmiljøkartlegging og økonomisk status. Det er også dekanmøte mandag denne uken, og vi har vårt fakultetsstyremøte torsdag.

Onsdag har vi et spennende lunsjforedrag i serien «Kost og nytte», med Endre Jo Reite. Endre er opprinnelig sivilingeniør, økonom, er mye i media omkring forbruksøkonomi, bor i Trondheim og er stipendiat hos oss i Ålesund tilknyttet TEFT-laben.

Tittel og tema for foredraget: Forbrukslån: fra kortsiktig løsning til langsiktig problem.Basert på praktisk erfaring som långiver og forbrukerøkonom, og fra analyser av utviklingen i forbrukslånsmarkedet vil han fortelle hvorfor han mener forholdene lå ekstra godt til rette for høy vekst i forbruksgjeld i Norge, og hvordan gjelden vil bli et problem også for boligmarked og boliglånsbankene.

Det er bare å komme i økonomibiblioteket i 2. etg i Adolf Øien-bygget, vi serverer kaffe fra kl 11, ta med matpakke! Foredraget starter 11.30.

Monica

ØK-nytt uke 5

av 31. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag i Gjøvik, Ålesund, Trondheim eller hvor du ellers måtte befinne deg!

Denne uken var jeg på Gjøvik en tur. Tok tog/buss sørover på bærekraftig vis, og startet med et grytidlig møte med Ottar og representanter fra den nyfusjonerte Innlandet fylkeskommune til frokost. Vi gikk gjennom samarbeidet med fagseksjonen og fylkeskommunen, der de hjelper oss med midler til å få opp kapasitet til å bygge et masterprogram. Dette blir bra! Deretter dro vi videre til Toten Hotell Silongen, for å delta på Innlandets industrikonferanse. Gode innlegg fra fylkesordfører, mange bedriftscase, vi fikk høre siste nytt om utviklingen av Katapult på Raufoss, og mange gode samtaler underveis. Fagseksjonen var godt representert. Og jeg fikk æren av å holde et innlegg om samspill og samarbeid mellom industri og akademia, takk til Anne Grete som fotograf:

Vi får to nye medarbeider på IØT fra neste uke, Heidi Rapp Nilsen tiltrer 1. februar 2020 i fast stilling som førsteamanuensis ved Eksperter i team. I tillegg starter Mia Katrine Nilsen som ny kommunikasjonskoordinator for NETI på samme dato. Ansettelsesprosessen var tilbake i mars 2019 – Mia har vært hjemme i permisjon med barn, men er nå klar til dyst. Velkommen så mye til oss begge to!

Resultatene fra studiebarometeret ble offentliggjort denne uken. NTNU ender opp totalt med vurdering på 4,1, som er greit som snitt på en skala fra 1 til 5. Vi er omtrent på landssnittet. Men noen skiller seg alltid ut, og igjen er vårt toårige masterprogram i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i særklasse, med snitt på 4,8. Dette er helt i topp på landsbasis. En av forklaringene som beskrives i en artikkel i Adresseavisen er en åpen og uformell tone mellom studenter og ansatte, det er en liten gruppe studenter som får tett og god oppfølging. «Hos oss er lærernes dører alltid åpne, og vi betraktes mer som medarbeidere enn studenter», sier en av dem til avisen. Gratulerer så mye til faggruppa på HMS, dere gjør en kjempeflott jobb! Artikkelen har ikke vært i papiravisa ennå, og ligger bak betalingsmur, men er uansett å finne her: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/01/29/Her-er-Trondheims-mest-fornøyde-studenter-20946093.ece?rs3740181580451643579&t=1

Det er sendt ut en spørreundersøkelse om ordningen for merittert underviser. Jeg oppfordrer alle til å svare på denne, det er viktig når slike ordninger skal evalueres at man har et godt grunnlag av vurderinger. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem

I dag har jeg vært med på en høytidelig åpning: Entreprenørskolen har flyttet til nye lokaler i Oppredningen sentralt på Gløs! Det er virkelig utrolig flotte rom, ikke minst den nye Solan-stua for linjeforeningen. Alle foreningene START, Spark og Fram flytter inn i samme bygg, prorektor for nyskaping legger til rette for eksterne virksomheter, så dette blir fantastisk! Det blir en pilot for hvordan bygge opp denne type virksomhet, som vi kan lære av når Innovasjonssenteret blir bygget på et senere tidspunkt. Takk til alle som har bidratt med uvurderlig innsats! Her tok prorektor Toril en innovasjons-selfie av oss under Marielles tale i Solan-trappa i bakgrunnen:

Og her er hele gjengen med studenter og fagstab:

Med det vil jeg ønske dere alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 4

av 24. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god helg igjen! Det har vært en hektisk uke for min del, jeg dro til Oslo tirsdag og deltok i Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien, hvor jeg er vikar for både forhenværende og nåværende rektor ved NTNU. Det viste seg i etterkant at dette ble det siste møtet med Torbjørn Røe Isachsen som næringsminister! Deretter fortsatte jeg på konferansen Industri Futurum samme sted onsdag og torsdag, som arrangeres av NHO-forbundet Norsk Industri. Da fikk jeg høre Røe Isachsens sannsynligvis siste tale som næringsminister. Jeg holdt også et innlegg sammen med dekankollega Olav Bolland, om vår felles nye EVU-master «Teknologiledelse og digital omstilling», som er klar fra høsten 2020. Spennende dager, mye hyggelige folk og bra faglig påfyll.

I dag har jeg ledet en disputas, for Dag Håkon Haneberg som disputerte med avhandlingen «Student Entrepreneurs’ learning from action and interaction». Dag Håkon er den andre av uteksaminerte PhD-kandidater fra senteret Engage på IØT, og det handler om læring mellom og på tvers av ulike aktører som driver med entreprenørskap. En meget interessant debatt med komiteen, gode spørsmål og ikke minst gode svar! Her er en fornøyd kandidat med komite og veiledere etterpå:

dav

Årsrapporteringen vår er i ferd med å avsluttes, og det viser seg at utviklingen vår i BOA-aktivitet er enda bedre enn jeg tidligere har meldt. Vi økte fra 37 millioner i 2017 til 47 millioner i 2018, og tallet for 2019 er på over 68 millioner! Det er Forskningsrådet, EU og andre bidrag, og alt øker. De største enkeltprosjektene fra NFR i 2019 var Lean Management og SFI Manufacturing som jeg selv ledet/deltok i før jeg ble dekan. Jonas, Hanne, Marte, Tim, Ann-Charlott, Heidi og flere har bidratt til å øke denne type prosjekter ytterligere, så det er veldig artig å se. EU-prosjekter øker, og alle instituttene bidrar til fremgangen. Dette er vårt viktigte punkt på tiltakslisten fremover, og det er veldig hyggelig at det går så bra! Ut av BOA-prosjektene kommer Phd, artikler og publiseringspoeng i tillegg til bedre økonomi, så dette er vinn-vinn-tiltak.

To av de sentrale avisene i Innlandet, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen, har publisert kronikk om våre økonomiutdanninger på Gjøvik, som svar på fremtidens utfordringer. Kjempegodt skrevet av Anne Grete! I spesialiseringene kan studentene velge mellom Industriell og bærekraftig ledelse og Digital økonomi og cybersikkerhet. Ta en titt her:

https://www.oa.no/okonomiutdanningene-ved-ntnu-i-gjovik-moter-fremtidens-utfordringer/o/5-35-1029063

https://www.gd.no/ntnu-gjovik-utdanning-i-barekraftstankegang/o/5-18-1055204

Ellers har vel de fleste fått med seg at vi nå har en ny sammensetning av regjeringen. Jeg har allerede nevnt at Røe Isachsen ikke lenger er næringsminister, men arbeids- og sosialminister. Hun som tar over etter ham er Iselin Nybø, som dermed ikke lenger er «vår» statsråd for forskning og høyere utdanning. Denne posten er overtatt av Henrik Asheim, som var vikar i denne posten i noen måneder i 2017. Jeg tror han blir en bra statsråd for oss. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/politikk/2020/01/24/Asheim-hopper-p%C3%A5-et-tog-i-fart-20909667.ece

Neste uke skal jeg til Gjøvik, eller mer presist til Østre Toten, på Silongen-konferansen om industri og næringsliv der jeg skal holde et foredrag. Der kommer også en statsråd som var digitaliseringminister, men nå er kommunal- og moderniseringsminister; Nikolai Astrup. Det er imidlertid samme departement, så det er ikke sikkert forskjellen er dramatisk!

Riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 3

av 18. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Her kommer en oppsummering av noe av det som skjedde sist uke:

Sist fredag, for en drøy uke siden, hadde vi en disputas på fakultetet, med Rikke Stoud Platou fra IØT. Arild Aspelund har vært hovedveileder. I avhandlingen sin utforsker hun temaer knyttet til å redusere og håndtere usikkerhet i en situasjon med store endringer. Særlig fokuserer hun på etablerte virksomheter i den norske kraftnæringen, ettersom de opplever behov for raskere fornyelse, mer innovasjon og ny forretningsutvikling. Det er mye litteratur om dette, men begrenset forskning på slike utfordringer i den norske kraftnæringen. Gjennom å anvende fire teoretiske felt; corporate foresight, strategic decision-making, strategic resilience og ambidexterity, søker hun svar på fire forskningsproblem: (1) Hvordan kan et selskap få tilgang til verdifull informasjon for fremtidig strategi når omgivelsene er tvetydige og usikre? (2) På hvilke informasjonskilder baserer ledere sine strategiske beslutninger? (3) Hvordan kan selskaper sikre kontinuerlig strategisk fornyelse? (4) Hvorfor feiler forsøk på å skape ambidextrous organisasjoner?

Avhandlingen består av fire uavhengige, men komplementære artikler. Den første artikkelen er en litteraturstudie på corporate foresight. Funnene indikerer at corporate foresight dekker et bredt forskningsfelt fra sporing av vage signaler til organisatoriske ressurser. Den andre artikkelen er en empirisk studie av hvordan toppledere begrunner strategiske beslutninger tatt for å møte endringer i omgivelsene. Funnene viser at styrer og eiere har stor påvirkning på strategiske beslutninger under slike forhold. Den tredje artikkelen er en konseptuell studie som analyserer konseptet strategic resilience. Her foreslås en prosessmodell for hvordan selskaper kan oppnå resilience. Den fjerde artikkelen er en empirisk studie av en mislykket innsats for å oppnå ambidexterity. Funnene indikerer at forsøk på å fornye gjennom ambidexterity kan bli satt tilbake av paradoksale spenninger som kan utvikle seg til gjensidig utelukkende motsetninger som igjen kan skade ambidexterity. Turbulens, kompleksitet og usikkerhet utfordrer etablerte virksomheter og deres ledere. Ved å se fremover og bevisst vie oppmerksomhet til bruken av informasjon for strategisk beslutningstagning, så vel som til strukturelle og kulturelle organisatoriske egenskaper, kan virksomheter i den norske kraftnæringen bedre ruste seg for strategisk fornyelse. Her er Rikke etter disputasen, sammen med komite og veiledere:

Sist uke hadde jeg et møte med ulike personer innen finanssektoren, som er opptatt av å bidra til å øke kvinneandelen innen finans, også jenteandelen blant studenter i finans. De kan bidra med kvinnelige gjesteforelesere, case og annet for alle våre institutter. I Ålesund er nettverket deres sterkest i Sparebank Møre, som vi allerede har kontakt med. Ved alle tre institutter i Trondheim er dette relevant, og jeg har luftet det med Snorre Lindset på ISØ, Stein-Erik Fleten på IØT og Terje Berg på HHS som tar dette videre til relevante fag og forelesere. Det er særlig viktig i lavere fag, FØR man har valgt retning, men også lenger opp i studiet. Vi kan håpe dette er starten på en godt samarbeid med eksterne gode krefter.

Ellers har uken vært preget av den årlige ledersamlingen på Oppdal, med 180 deltagere. Rektor Anne Borg holdt sin «tiltredelsestale», det hun sa at hun vil fokusere særlig på bærekraft og kvalitetskultur. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/01/15/Ja-rektorkappen-er-nok-i-st%C3%B8rste-laget-20832044.ece

I kommende uke får vi en ny medarbeider. Han heter Hans-Petter Grav, blit seniorkonsulent i administrasjonen ved IØT, starter 20. januar. Han skal jobbe med studiesaker og ulike administrative saker. Velkommen så mye til oss!

Neste uke skal jeg delta på konferansen Industri Futurum og noen andre møter i Oslo. Fredag skal jeg lede en ny disputas, vi starter sterkt i 2020 på den fronten!

Ha en fortsatt fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 10. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen, og godt nytt år! På dagen i dag, 10. januar, er det nøyaktig tre år siden fakultetet formelt ble åpnet av finansminister Siv Jensen i en høytidelig seremoni. Siden den gang har vi fått til mye sammen! Vi har samlokalisert to av instituttene i Trondheim, vi er godt i gang med faglig integrasjon av BØA-studiene på tvers av tre campus, vi har økt kraftig på den eksternfinansierte forskningen, vi er i gang med akkreditering, vi har overtatt et bachelor-program i logistikk, fått i stand siviløkonomi-master i Ålesund, master i regnskap og revisjon med digital profil i Trondheim, økt virkonheten mye i Gjøvik og startet et nytt EVU-program. Blant mye annet. Men svært mye arbeid gjenstår i strategiplanen vår frem til 2025! Jeg gleder meg til å komme godt i gang nå i 2020 sammen med dere alle.

En nyhet fra i fjor som ikke ble nevnt i siste ØK-nytt før jul er at Stig Winge disputerte 9.desember 2019 om analyse og forebygging av alvorlige ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Hovedveileder har vært Eirik Albrechtsen. Medveiledere har vært Urban Kjellén og Yogindra Samant (Direktoratet for arbeidstilsynet). Stig har vært finansiert gjennom offentlig sektor-PhD ordningen til NFR, og var en av de første som fikk støtte fra denne ordningen. Dette var PhD disputas nr.4 ved HMS faggruppa i 2019 som tilsvarer 40% av alle disputaser ved fakultetet. Imponerende innsats av et forholdsvis lite fagmiljø! Gratulerer så mye til HMS-gruppa!

Stig Winge med veiledere og komite.

Vi hadde årets første dekanmøte denne uken. Her gikk vi gjennom årets tildelingsbrev fra departementet. Et moment de er opptatt av er at NTNU i likhet med resten av sektoren ikke er flinke nok til å sørge for at 25 prosent av norskrettet ekstern kommunikasjon skal være på nynorsk. Vi skal få nærmere beskjed om hva dette betyr, men jeg tolker det som det som retter seg ut mot allmenheten. Vi kan ha mange meninger om dette, og det kan løses på ulikt vis, det vil vi komme tilbake til. Men et svært enkelt tiltak er at de av dere som har nynorsk som hovedmål begynner å bruke det mer aktivt! Det gjelder mange i Ålesund, men også flere på fakultetet. Presentasjoner på nettsider, informasjon forøvrig kan med fordel skrives på nynorsk for de det er naturlig for.

Vi har også en disputas gående i skrivende stund. Det er på IØT, med Rikke Stoud Platou, som har hatt Arild Aspelund som hovedveileder. Dette kommer jeg nærmere tilbake til neste uke, når jeg får tilsendt bilder fra fotografen og en oppsummering av hvordan det hele gikk! Lykke til!

Vi får snart resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Et resultat er allerede klart, vi har høyest svarprosent av alle fakultetene, med nesten 81 prosent! Med det slår vi Vitenskapsmuseet på målstreken. Det er veldig bra!

Neste uke er det ledersamling på Oppdal, og da får vi høre mer om hva Anne Borg som ny rektor har for tanker og visjoner for NTNU fremover. Det blir spennende!

Da gjenstår å ønske god helg og til lykke med et spennende nytt år på Fakultet for økonomi!

Monica

ØK-nytt uke 50 og 51 – god jul!

av 19. desember 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da begynner julefreden så smått å senke seg, det er i alle fall ikke lenge til! Jeg har tenkt å bruke morgendagen til julesysler, så dette er min siste arbeidsdag i 2019. Nesten, da. Kommer til å følge med litt på digitale plattformer selvsagt. Det har skjedd litt de to siste ukene av året også:

Den 11. desember hadde vi besøk av byhistoriker Terje Bratberg i seminaret Kost og nytte. Dette markerte dåpen av bygget vårt: Adolf Øien-bygget. Terje har skrevet biografien om Adolf Øien som kom ut i 2018 i forbindelse med 100-årsjubileum for hans død og opprettelse av det viktige testamentet. Uten det hadde vi nok ikke hatt noen handelshøyskole! Det ble en fornøyelig time, med masse godbiter fra et mangfoldig liv med handel, industri og entreprenørskap. Her introduserer jeg Terje:

Terje Bratberg på Økonomibiblioteket

Sist fredag fikk vi en gladnyhet fra Gjøvik: IØT-G er med på et samarbeidsprosjekt med Sintef Manufacturing:  Pathways to sustainable post-consumer plastics, beløp til IØT-G er på 3,5 mill. Gratulerer så mye til Sigurd Vildåsen!

Vi har også fått et tilsagn fra Forskningsrådet, kompetanseprosjekt, med tittelen «Planning Clean Energy Export from Norway to Europe». Prosjekteier er Sintef Energi, mens prosjektleder på NTNU er Asgeir Tomasgard. IØTs budsjettandel er på 3,5 mill.

Og det stopper ikke der. Henrik Andersson og Kjetil Fagerholt, begge professorer på IØT, er med på Urban Sharing AS sin søknad til Pilot – T i Forskningsrådet som fikk tilslag. NTNUs andel er på 3 mill.

Et samarbeidsprosjekt mellom tre fakulteter har også gitt resultater. Veidirektøren har besluttet å bevilge 5 MNOK for 2020 og høyere beløp de påfølgende år slik at NTNU kan komme igang med 7 stipendiatstillingene knyttet til samferdselsforskning. Tre er på IV, tre på IE og en på ØK, nærmere bestemt på ISØ! Det er tidligere dekan på Fakultet for Ingeniørvitenskap Ingvald Strømmen som har fått dette frem, og prodekan Jon Olaf har vært koblet på fra oss i oppstarten. Dette blir fantastisk spennende!

Det blir litt endringer innenfor HR-gruppen vår på fakultetet fra 2020. Som de fleste vet går Reidun E. Gjerde av med pensjon i slutten av januar 2020. Fra 2.januar er Ragnhild Sunde på plass hos oss. Ragnhild er 30 år, og utdannet psykolog fra UiO. I dag jobber hun i Stamina Helse (bedriftshelsetjeneste) og har gjennom det jobbet med et bredt oppgavespekter. Ragnhild skal jobbe som HR-konsulent for HHS og ISØ. I tillegg vil hun få oppgaver på IA- og HMS-området. Vi ønsker Ragnhild velkommen til fakultet for økonomi, og takker Reidun som mye for innsatsen allerede nå, selv om vi beholder henne ut januar.

Ragnhild Sunde

I dag fikk vi en ny professor på ØK: Magnus Stålhane ved Bedøk-faggruppen på IØT ble funnet kompetent av sakkyndig komite, og dette ble godkjent i Ansettelsesutvalget på fakultetet. Gratulerer så mye til Magnus!

Da håper jeg alle får fine og rolige juledager. Tusen takk for innsatsen i 2019, og vi sees snart!

Monica

Topp