Å lage film er ikke lett, hadde det vært lett hadde alle gjort det. Det fikk vi erfare når vi skulle lage eksamensfilm, våren 2019. Vi gikk sammen en gruppe fra klassen med høyt ambisjonsnivå. Vi ønsket å ta opp samfunnsaktuelle tema som ikke har…