Forskningsprosjektet KiDiCoTi er en internasjonal studie om barns digitale liv under koronatiden. Hvordan har opplevelsene med digital teknologi og hjemmeskole påvirket barns sikkerhet på nettet, og familiens trivsel generelt?