Overgangen fra «ei» til «en» i flere norske dialekter er ei endring som har fått relativt lite oppmerksomhet både fra språkbrukere og forskere. Prosjektet GenVAC har som mål å forklare hvordan og hvorfor slike endringer skjer.