En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: Traumer

Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?

Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?

Anna Luise Kirkengen har bidratt til en ny rapport «Adverse Childhood Experiences: When Will the Lessons of the ACE Study Inform Societal Care?» som Joshua Kendall har laget, og som omtaler betydningen av den kjente ACE- studien og hvilken innvirkning denne kunnskapen har hatt for helsetjenesten i ulike land. Rapporten ble publisert 26.mai 2019. Under […]

Les videre »

Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

av 12. mars 2019 i Ukategorisert
Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

Anna Luise Kirkengen har sammen med Johanna Lynch bidratt til et kapittel i en ny bok. Lynch J, Kirkengen AL. Biology and experience intertwined: trauma, neglect and physical health. In: Benjamin R, Haliburn J, King S (eds). Humanising Mental Health Care in Australia – Introducing a Trauma-informed Approach. A textbook. London: Routledge, 2019. Les mere […]

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

Kurs om MUPS på Allmennmedisinsk våruke 2018

Kurs om MUPS på Allmennmedisinsk våruke 2018

Allmennmedisinsk våruke 2018  var i år lagt til Tønsberg og gikk av stablen 23. til 27. april. I tillegg til NFAs årsmøte og  AFs landsrådsmøte  var det et innholdsrikt faglig program med bl.a. kurs innen helsepolitikk, praktiske ferdigheter, grunnkurs A og D. Anna Luise Kirkengen og Henrik Vogt fra AFE Trondheim holdt begge foredrag på […]

Les videre »

Topp