En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: livshistorier

AFE seminar 8.november 2018

AFE seminar 8.november 2018

Stipendiater og seniorforskere ved AFE Trondheim avviklet sitt halvårlige seminar 8.november. På programmet stod presentasjon av alle pågående forskningsprosjekter, samt noe dypere diskusjon av noen utvalgte prosjekter; denne gangen diskuterte vi prosjektene «Livshistorier og Fedme» og  «Livshistorier – anliggende for fastlegen?» Det var også en gjennomgang av AFE sine nettsider – og mulighet til å […]

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

Topp