En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Ukategorisert

PraksiNett allerede populært blant forskere

av 15. juni 2020 i Ukategorisert
PraksiNett allerede populært blant forskere

PraksisNett, en infrastruktur for allmennmedisinsk forskning for å rekruttere fastleger og pasienter, ble etablert i 2018. Interessen har økt og mange prosjekter står allerede i kø for å få bruke praksisnett til datainnsamling. Prosjekter står i kø til studier med fastlege-data (Legeforeningens nettsider) Per juni 2020 er det 85 praksiser som har signert, så da […]

Les videre »

Ny artikkel om fastlegers arbeidspress

Ny artikkel om fastlegers arbeidspress

Bjarne Austad er medforfatter på en artikkel som har sett på fastlegers opplevelse av sin arbeidssituasjon. Artikkelen med tittelen «Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study» er publisert i BMC Family Practice og baserer seg på både individuelle og fokusgruppe intervju av norske fastleger i 2017- 2018. Forfatterne kommer med følgende konklusjon; […]

Les videre »

The name of the game

Linn Getz har sammen med John-Arne Skolbekken og Bjørn Hofmann skrevet «Letter to Editor» med tittelen «The name of the game; Is preventing screening «cancer screening»?» om betydningen av språk og terminologi når vi diskuterer screening. Du finner lenke til artikkelen HER «In relation to screening, terminology truly matters. When searching for factors that can […]

Les videre »

Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

av 12. mars 2019 i Ukategorisert
Ny bok: «Humanising Mental Health Care in Australia»

Anna Luise Kirkengen har sammen med Johanna Lynch bidratt til et kapittel i en ny bok. Lynch J, Kirkengen AL. Biology and experience intertwined: trauma, neglect and physical health. In: Benjamin R, Haliburn J, King S (eds). Humanising Mental Health Care in Australia – Introducing a Trauma-informed Approach. A textbook. London: Routledge, 2019. Les mere […]

Les videre »

Blod og Bein: Ny antologi om lidelse, lindring og behandling i norsk medisinsk historie.

av 12. mars 2019 i Ukategorisert
Blod og Bein: Ny antologi om lidelse, lindring og behandling i norsk medisinsk historie.

Egil Fors fra AFE Trondheim har bidratt til en ny antologi fra Nasjonalbiblioteket om lidelse, lindring og behandling i norsk medisinsk historie; Blod og Bein. Antologien består av 14 tekster skrevet av: Aina Schiøtz, Mina Adampour, Wasim Zahid, Egil A. Fors, Anne Spurkland, Anne Kveim Lie, Gro Nylander, Preben Aavitsland, Ragnar Stien og Espen Dietrichs, […]

Les videre »

Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

av 23. januar 2019 i Ukategorisert
Recovery Norge; «Lytt til dem som har blitt friske»

For 2 år siden, 27. januar 2017, tok Henrik Vogt, allmennlege og forsker ved AFE Trondheim, iniativ til å starte nettverket Recovery Norge. Nettverket består av personer som er blitt friske av «medisinsk uforklarte» lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (ME), tinnitus, fibromyalgi gjennom teknikker eller behandlinger som omhandler tenkning, handling og/eller mellommenneskelig interaksjon. Nettverket ønsker å […]

Les videre »

Anna Stavdal, fastlege i Oslo, valgt til president for verdens allmennlegeorganisasjon,WONCA WORLD

av 17. oktober 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Anna Stavdal, fastlege i Oslo, er valgt til president for verdens allmennlegeorganisasjon,WONCA WORLD.  Anna Stavdal er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har vært leder for Norsk selskap for allmennmedisin, nåværende Norsk forening for allmennmedisin og var initiativtaker til og president for Nordic Federation of General Practice. Da hun ble valgt […]

Les videre »

WONCA Europe Position Paper on Overdiagnosis

WONCA Europe Position Paper on Overdiagnosis

WONCA Europe har under ledelse fra Johann Sigurdsson utviklet  «Position Paper on Overdiagnosis and Actions to be Taken». Dokumentet er inspirert av Norsk forening for allmennmedisin sitt policydokument om  «Overdiagnostikk og relatert medisinsk overaktivitet».  Fra AFE Trondheim har i tillegg Linn Getz og Bente  Prytz Mjølstad  (også NFA) deltatt i prosessen rundt dokumentene.  

Les videre »

AD/HD medisinering; svakt vitenskapelig grunnlag

AD/HD medisinering; svakt vitenskapelig grunnlag

Henrik Vogt ved AFE Trondheim har sammen med Charlotte Lunde har skrevet en kronikk i TDNLF om kunnskapsgrunnlaget for AD/HD-medisinering. Kronikken har utløst god debatt i TDNLF som forfatterne svarer på.

Les videre »

Barndomsforgiftning

Barndomsforgiftning

Anna Luise Kirkengen skriver om barndomsforgiftning i tidsskriftet Fosterhjemskontakt; Barn som har levd under vanskelige forhold og med voksne som har påført dem en grunnleggende utrygghet, kan ha blitt skadelidende på ulike måter. Skadene kan senere i livet komme til uttrykk i form av sykdom hvis ikke barna får hjelp til å begrepsfeste det som […]

Les videre »

Topp