Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

 

Om bygg- og miljøteknikk

Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de systemene vi alle er avhengige av; veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget.


NTNU tilbyr i tillegg til denne 5-årige sivilingeniørutdanning i bygg- og miljøteknikk, også en 3-årig byggingeniørutdanning i Trondheim3-årig byggingeniørutdanning i Gjøvik og en 3-årig byggingeniørutdanning i Ålesund. NTNU tilbyr også et 2-årig masterprogram i bygg- og miljøteknikk i Trondheim.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 200 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak


Jobbmuligheter

Som utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk er du svært ettertraktet innen en rekke næringer. De fleste uteksaminerte studenter jobber hovedsakelig hos entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, teknologibedrifter eller med forskning. Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen. 


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk er et femårig masterprogram. I de to første årene utvides ditt faglige grunnlag i naturvitenskap, samtidig som du begynner å lære bygg- og miljøfag. Allerede fra første semester vil du få jobbe med vidt forskjellige emner som gir deg grunnlag for å velge studieretning etter to år:

  • Bygg og anlegg
  • Konstruksjon
  • Vann og miljø
  • Veg, jernbane, transport og geomatikk

I niende semester velges hovedprofil innen valgt studieretning, mens studiets tiende og siste semester i sin helhet omfatter arbeidet med masteroppgaven.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ivt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: 
Masterprogram /
Sivilingeniør (5-årig)
Programkode: MTBYGG
Studiekode (samordna opptak): 194 759
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Opptaksgrense 2015:
Ordinær: 56,3 
Primær: 54,8

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016

Vertsfakultet: Ingeniørvitenskap og teknologi

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg, anlegg og transport
Institutt for konstruksjonsteknikk
Institutt for vann- og miljøteknikk

Linjeforening: H.M. Aarhønen