Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

Informasjonssikkerhet og koding

Velkommen til studiestart 2017

Når og hvor møter jeg opp?

Obligatorisk oppstartseminar for nye studenter: onsdag 16. august kl 10-18 i K102

  • Program for seminaret legges ut her når det er klart

Master i informasjonssikkerhet er et masterprogram med tre studieretninger:

  • Cyber and Information Security Technology
  • Information Security Management
  • Digital forensics

All undervisning på master i informasjonssikkerhet foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister besøk programmets engelske nettsider.

Du kan også se videopresentasjon av studietilbudet på norsk - dette er opptak av en presentasjon hvor studieprogramleder Erik Hjelmås går gjennom studiets struktur og opptakskrav, og forteller generelt om fagfeltet og jobbmuligheter.


Heltid og deltid

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium. Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under avdelingens Year Schedule på studiets engelske nettsider.


Besøk programmets engelske nettsider

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Information Security
Undervisningsspråk: Engelsk
Studieprogramkode:
MIS (heltid)
MIS-D (deltid)

Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid
Opptak: Søknadsweb

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. mars

Oppstart: Oppstartseminar onsdag 16. august 2017 (obligatorisk oppmøte)

Søknadsfrist

1. mars 2017

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak