NTNU NanoLab

NTNU NanoLab er en tverrfakultær, strategisk satsning med formål å koordinere og fremme nanoteknologisk forskning ved NTNU. Denne satsningen foregår i nært samarbeid med SINTEF.

Siden nanoteknologi er en tverrfaglig disiplin ønsker NTNU NanoLab å være møteplass for "nano-forskere" med røtter innenfor tradisjonelle fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi. Satsningen favner således flere ulike institutt fordelt på fem fakulteter ved NTNU: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for informatikk, matematikk og elektronikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, Det medisinske fakultet og Det humanistiske Fakultet.

Ved NTNU er det per i dag mer enn 70 fast ansatte forskere som er aktive innenfor områder hvor nanoteknologi /nanovitenskap er viktig. For å kunne tilby nødvendige, moderne fasiliteter for nanoteknologisk forskning har NTNU NanoLab etablert en egen renromsinfrastruktur. Disse fasilitetene er åpne for studenter og forskere ved NTNU, SINTEF og eksterne aktører.

NTNU NanoLab leder den nasjonale infrasturkturen for nanoteknologisk forskning NorFab.


Aktuelt

Aktuelle hendelser som er nær forestående, er i gang eller har nylig foregått innenfor nanotechnologi / nanovitenskap ved NTNU.


05.12.2014
NorFab annonserer nå støtte til å dekke kostnader for bruk av renrommene ved NTNU NanoLab, UiO MiNaLab, SINTEF MiNaLab and HBV IMST-Lab i 2015.

Les mer om støtteordningen og søknadsprosedyre på NorFab's hjemmeside.


15.11.2012
Velykket NanoMatchMaking Seminar i regi av NTNU NanoLab og SINTEF.

 

Næringsliv og nanoforskere fant hverandre på det første Nano MatchMaking-seminaret i Trondheim den 13. november2012. Les mer om arrangementet i Universitetsavisa.


18.09.2012
En forskningsgruppe ved NTNU har som de første i verden utviklet og patentert en metode for å produsere III-V halvledere på grafén. Silisium kan med dette bli overflødig i en god del elektronikk.

 

Gruppen som står bak gjennombruddet er ledet av professorene Helge Weman og Bjørn-Ove Fimland. De har etablert firmaet CrayoNano AS i juni 2012 for å utvikle og kommersialisere det nye hybride materialsystemet, og innehar eksklusive lisenser for alle relevante anvendelsesområder. Les mer saken her.


29.06.2012
Nærings og handelsminister Trond Giske lanserte en ny nasjonal strategi for nanoteknologi i Oslo den 27. juni 2012.


08.06.2012
Årets Onsager-professor foreleser 12. juni: Hva skjer når gummistrikken inngår ekteskap med nanoteknologien?

Årets Onsager-professor heter Richard Spontak. Han er professor ved North Carolina State University, Department of Materials Science and Engineering.

Den 12. juni, klokka 13.15, i Auditorium K5 (Kjemiblokk 5) vil Spontak holde en åpen forelesning med tittelen Synthetic muscle obtained by marrying nanotechnology and the rubber band. Abstract finnes her.


31.01.2012
Atle Bones forskning ved Institutt for biologi ved NTNU er omtalt i Nano Patents and Innovations, lørdag 28. januar, 2012


25.01.2012
Lar studenter forske i lab til kvart milliard.

I et intervju i Dagens Næringsliv forteller Kay Gastinger om utviklingen ved NTNU NanoLab. Les artikkelen her.


24.01.2012
Bionanoteknologigruppen ved Institutt for fysikk preger Forskningsrådets nye program for nanoteknologi, allerede før det er kommet ordentlig i gang.

Gruppen vant nemlig konkurransen om profilbildet til Nano2021 med et "foto" tatt med NTNU NanoLabs skanning elektronmikroskop. Les mer om bildet i Universitetsavisa.


23.01.2012
Forskningsrådet lyser ut inntil 60 millioner til nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021). 

Søknadsfrist: 15.02.2012.
Les mer om NANO2021 og utlysningen her.


24.01.2012
NTNU NanoLab har nådd målet om å doble bruken i sitt første driftsår.

"Det er sjefen for de ytterst små ting, Kay Gastinger, fornøyd med. Men store utfordringer ligger forut: Enda mer forskning, mer industri og mer penger må sluses inn i NanoLab." skriver Universitetsavisa. Les artikkelen i UA her.

 

Faglige møter

Nano-Match Making Seminar, Trondheim 02.06.2015

Finn din industripartner innen mikro- og nanoteknologi og avanserte materialer! NorFab arrangerer matchmaking seminar mellom akademia og industri. Foreløpig program finner du her.

Påmelding innen 14.05.2015

 

Myfab-NorFab User Meeting in Lund, April 21-22, 2015

A preliminary program and link for registration is given on NorFabs homepage: www.norfab.no covers the participation fee, including all meals (lunch and dinner) and accommodation, as well as travel support up to 1000 NOK for NorFab users