Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Bruk av variabler og operatorer
  • Bruk av funksjoner
  • Skikk og bruk i programmering
  • Dokumentasjon

Pensum:

  • Kap 1.3
  • Kap 1.4

Arbeidet i den første oppgaven vil gå tapt om Matlab lukkes. Skriv "save oppgave1" før du lukker Matlab og "load oppgave1" for å laste inn arbeidet.

Merk at flere av oppgavene omhandler egne funksjoner, et emne som blir gjennomgått uke 36. Dersom du vil prøve deg på disse allerede nå, er funksjoner forklart på https://se.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/create-functions-in-files.html.


Godkjenning:

For å få godkjent øvingen må du gjøre 4 av 7 oppgaver. 

Oppgavene skal vises frem og forklares til læringsassistent på sal.

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der ikke alt pensum er gjennomgått i forelesning.

OppgaveTemaVanskelighetsgrad

Interaktiv modus, Matlab som kalkulator, variabler

Variabler, Beregninger 
Peppes PizzaVariabler, kalkulasjoner 
GeometriDebugging, syntaks 

Fahrenheit

Kalkulasjoner, Input/Output

 

Ditt navn

Input/Output, utskrift, variabler

 

Tetraeder

Beregninger, lister, Input/Output

 

Intro funksjoner, dokumentasjon

Funksjoner

(star)


Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp konsulter læringsassistent på drop-in lab / kollokvie. Du kan også legge ut et innlegg på piazza (https://piazza.com/). 

 

Innleveringsfrist:
14.09

  • No labels