Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag et program som spør brukeren om timelønn og antall timer han jobber i uka og lagrer disse i to variabler. Skriv så ut produktet av disse to og vis resultatet til brukeren med to desimaler.

Eksempel på hva som skjer i konsollvinduet når programmet kjøres:

Hva er timelønnen din i NOK? 125
Hvor mange timer arbeider du i uka? 40
Du tjener 5000.00 kroner i uka.