Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Læringsmål:
  • Funksjoner

Pensum:

  • Kap 3.7, 3.8: Bli kjent med funksjoner
  • Kap 3.2.1: Skrive dokumentasjon

a) Implementer formelen under for omregning fra fahrenheit til celsius og legg dette i en variabel celsius. Test med å regne om 100 fahrenheit til celsius. Løsningen skal implementeres som kode, det er ikke nok å bare regne det ut med en kalkulator / for hånd.

Formelen for omregning er som følger:

\[ celsius = \frac{fahrenheit-32}{1.8} \]
Eksempel på kjøring:
fahrenheit = 100;
.
. %din kode her
.
celsius =
   37.7778

 

b) Oppdater koden fra a) slik at koden i stedet tar inn et tall fra brukeren/konsollen og regner ut verdien i celsius. Svaret skal deretter skrives ut med fprintf('Den gitte temperaturen i fahrenheit er %.2f i celsius.\n', celsius)

Eksempel på kjøring:
>> Hva er temperaturen i fahrenheit? 87
Den gitte temperaturen i fahrenheit er 30.56 i celsius.