Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden emnet ikke undervises i 2019, vil det ikke være saltider eller øvingstimer i emnet.  

Øvinger

Merk at innleveringsfristene for øvinger sent i semesteret kan bli endret. Løsningsforslag vil bli tilgjengelig én uke etter fristen for innlevering.

Om du synes programmering er gøy og har lyst til å lære deg noe utenfor pensum kan PVV være noe for deg. 

  • No labels