Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øvingsopplegget i ITGK

Det er totalt 10 øvinger i faget. For å få gå opp til eksamen må du ha minst åtte øvinger godkjent. Av disse må minst én være en auditorieøving.

Merk at all kode og alle tekstfiler med svar skal lastes opp på blackboard.

Nye øvinger vil bli publisert mandager, over to uker før innleveringsfrist. 

Godkjenning av øvinger

Øvinger må leveres på Blackboard og demonstreres for læringsassistenten din i løpet av deres seks saltider i uken innen innleveringsfristen.

Øvinger godkjennes i utgangspunktet kun dersom fristen blir overholdt. Dersom du er syk eller av en eller annen grunn ikke kan levere og demonstrere innen fristen, ta kontakt med undass.

Studenter som allerede har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt for å få lov til å gå opp til eksamen.

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene vil bli annonsert et par uker i forveien. Disse skal gjennomføres i øvingsforelesningstimene. Øvingsoppgavene løses på papir og fagstaben vil være tilstede for å svare på spørsmål. Dette er god eksamenstrening og vi minner om at minst én av de to auditorieøvingene må gjøres for at øvingsopplegget som helhet skal bli godkjent.

Saltider

Gruppeveiledning: Som student vil du og et antall andre studenter fra ditt studieprogram bli satt sammen til en gruppe. Denne gruppen har hver uke allokert to faste timer på et gruppeveiledningsrom hvor det vil være en fast læringsassistent som kun skal hjelpe din gruppe. Trenger du mye hjelp så oppfordres det til å gå i disse timene for dette. Øvinger kan godkjennes av læringsassistenten her.

Drop-in lab: Hver ukedag vil drop-in laben være bemannet av flere læringsassistenter. Her kan du gå for å få godkjent øving, for å få hjelp til øvingen, og for å få svar på generelle spørsmål om pensum. Du kan få hjelp/godkjenning av hvilken som helst læringsassistent på drop-in lab. Det blir benyttet et køsystem som heter Queueme, og finnes på queueme.no eller på App Store / Google Play Store.

Under er oversikt over tilgjengelige studasser per rom og tid for drop-in i TDT4105:

TidMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
RomA3-107A3-107A3-107A3-107A3-107

10-11

13-52
11-1213-42
12-1333331
13-143332-
14-1523---
15-16221--

 

Gruppefordeling til gruppeveiledningstime

MTENERG (energi og miljø - masterstudium (5-årig)):

  • Etternavn fra A til og med G: Mandag 10:15-12:00, rom A3-103
  • Etternavn fra H til og med K: Tirsdag 10:15-12:00, rom A3-100
  • Etternavn fra L til og med R: Tirsdag 10:15-12:00, rom A3-103
  • Etternavn fra S til og med Ø: Onsdag 14:15-16:00, rom A3-100

MTIØT (EM) (Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) - Energi og miljø):

  • Alle: Tirsdag 08:15-10:00, rom A3-100

For andre studieprogram, velg en av de over som passer, eller kom på drop-in lab.

 

Øvinger

Merk at innleveringsfristene for øvinger sent i semesteret kan bli endret. Løsningsforslag vil bli tilgjengelig én uke etter fristen for innlevering.

Om du synes programmering er gøy og har lyst til å lære deg noe utenfor pensum kan PVV være noe for deg. 

  • No labels