Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DENNE WIKI-SIDEN ER UTDATERT FRA OG MED HØST 2019. BRUK BLACKBOARD-SIDENE FOR ITGK FOR OPPDATERT INFORMASJON.

Ingen henvendelser angående wiki-sidene til fagstaben vil bli besvart

Blackboard rom for TDT4109, TDT4110 og TDT4127.


For tilgang til TDT4105 - Matlab klikk her. 


Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamenssett i TDT4110 Python.


  • No labels