Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Wikien er utdatert, benytt Blackboard rom for TDT4109, TDT4110 og TDT4127.

DatoNyhetForfatter
2018.10.15Nå er det lagt ut informasjon om Auditorieøving 2. 
2018.09.20Nå er det lagt ut informasjon om Auditorieøving 1. Se Øvinger for mer informasjon. 
2018.08.14Det har kommet spørsmål om tidspunkt for labøvinger. Tidene som står oppført (08:15-20:00) betyr at det er tiden rommene er reservert for øving. Tidspunkt for de ulike studentene vil bli avklart etterhvert.

Børge

 

2018.08.13Vi har lagt ut løsningsforslag til konte-eksamen for TDT4110 (Python) som ble holdt forrige uke. Filen inneholder også oppgaveteksten, med unntak av flervalgsoppgavene.Børge
2018.07.27

Utsatt eksamen (kont) i ITGK er satt til 7. august. Merk at eksamen vil være digital. Se de respektive emnesidene for TDT4105 Matlab og TDT4110 Python for å finne tid og sted.

Eksamen høst 2017 og kont 2017 i Python er lagt inn i Inspera slik at dere kan forberede dere til eksamen. Disse finner du på siden om Eksamensoppgaver i Python. Det er ikke lagt inn en egen eksamen for Matlab, men formen på denne vil være tilsvarende eksamen i Python.

Magnus
2018.06.14Frist for å melde seg opp til kont er 9.juli. Se eksamensside.Carina
2018.06.14Siden er under oppussing i sommer.Carina
2017.10.16Nye meldinger vil heretter bli gitt på Blackboard.Rune
 Gamle nyheter
DatoNyhetForfatter
2017.09.21Vi har laget et guide for hvordan man installerer Python og PyCharm. Her finner finner du den!Hanna

2017.08.18

Det blir kont-eksamen den 18. august 2017. Se Eksamen ITGKRune
2017.08.18Faginformasjon 2017: Forelesnings- og øvingsplan for 2017 er lagt ut.Rune
2016.11.24PYTHON: To masterstudenter har som en del av sin oppgave laget et verktøy med fokus på læring av Python-programmering. Verktøyet tilbyr en editor i nettleseren hvor man kan løse små oppgaver og er tilgjengelig på learnpython.no. Dette kan fungere som et supplement til eksamenslesningen dersom man ønsker (og føler at bruk av verktøyet gir god læringseffekt), men er ikke en del av pensum. Også om man får god effekt av verktøyet, bør eksamensforberedelser inkludere mange andre aktiviteter, f.eks. lese teoripensum og øve på tidligere eksamensoppgaver, sistnevnte gjerne med samme tidspress som på eksamen og med blyant og papir heller enn bruk av PC, siden eksamen er papirbasert.Guttorm
2016.10.20PYTHON: Merk at det i tillegg til videoene som det er lenker til fra tabellen for Python-slides (kolonne 5 "Last ned vedlegg" på Python Foiler) finnes det også en samling kortere videoer som ble laget av to studenter i sommer, og som også dekker mesteparten av pensum. Se: Python-videoerGuttorm
2016...  
11.29Husk den OBLIGATORISKE fagevalueringen på It's Learning. Oppsummering av teorien finner du også i denne Kahoot! quizzen ( ghost-mode (spill mot klassen) )Alf Inge
11.27TDT4110: Husk spørre--og-oppsummeringstimer uke 48: P1: 10:15 R1, P2: 12:15 R7 mandag 28.november og P3: 09:15 R7 tirsdag 29.november. Matlab M2: 12.15 R1 mandag 28.november og M1: 12.15 R1 tirsdag 29.november.Alf Inge
11.25Evaluering av faget IT Grunnkurs (både TDT4105 og TDT4105): Det er nå lagt ut et spørreskjema på It's Learning som er obligatorisk for alle studenter å svare på. Pass på å svare på alle spørsmålene, som vil gi et godt grunnlag for forbedringer av faget neste år. Takk for tilbakemeldingen!Alf Inge
11.23Tekna holder eksamensrettet kræsjkurs i Matlab, i R1, kl 18-21, onsdag 23/11-16. Påmelding: https://www.tekna.no/kurs/krasjkurs-i-matlab-32792Rune
11.15Setter stor pris på om alle studenter som har vært på teoriforelesning i systemutvikling (uke 46) fyller ut dette spørreskjema om bruk av Kahoot!. Skal brukes til å gjøre undervisningen i faget bedre.Alf Inge
11.09Oppsamlingsøving, auditorieøving 2:
Det vil holdes en oppsamlingsøving for auditorieøving 2 for både Python- og Matlab-studenter onsdag 9. november kl 08:15-10:00 i S2.

Løsningsforslaget til øvingene legges ut onsdag formiddag. 
Sigrid
10.31

MATLAB: Det blir sembly.no denne uken også (mandag & torsdag). Ta en titt på foilene og last ned datafilene før timen! Lenke til "riktig klasserom" i dag: https://sembly.no/schedules/TrF3K9yKxoyAPMKg4

Rune
10.25

Auditorieøving 2
Neste uke, dvs. i uke 44, er det tid for auditorieøving 2. Merk at du som student må ha minst én godkjent auditorieøving som en del av øvingsopplegget. Dessuten er auditorieøvingen god eksamenstrening. Øvingen vil finne sted i øvingsforelesningstimene til de respektive parallellene i emnet, samt diverse «ekstratidspunkt». For å få til en jevn fordeling av studenter til de oppsatte tidene, ber vi deg om å gå til tiden din parallell/studieprogram er satt opp til. Dvs. følgende tider og steder:

TDT4105 (MATLAB):
Viktig beskjed til alle MATLAB-studenter: Dere gjør lurt i å lese litt ekstra på strukter og cell arrays før auditorieøvingen!

 • Parallell M1 unntatt MTENERG: Fredag 4/11,12:15-14:00 i R1; og fredag 4/11, 12:15-14:00 i R2.
 • MTENERG: Onsdag 2/11, 08:15-10:00 i S2.
 • Parallell M2 unntatt MTPROD: Onsdag 2/11, 15:15-17:00 i R1.
 • MTPROD: Tirsdag 1/11, 16:15 - 18:00 i R1.

TDT4110 (Python):

 • Parallell P1 unntatt MTKJ: Onsdag 2/11, 10:15-12:00 i R1.
 • MTKJ: Onsdag 2/11, 08:15-10:00 i EL5.
 • Parallell P2 unntatt BIT: Torsdag 3/11, 14:15-16:00 i R7.
 • BIT: Torsdag 3/11, 16:15-18:00 i R1.
 • Parallell P3 unntatt MTTK: Fredag 4/11, 08:15-10:00 i R7.
 • MTTK: Torsdag 3/11, 16:15-18:00 i R1.
 • Ekstratidspunkt for alle Python-studenter: Fredag 4/11, 10:15-12:00 i S6

Hvis du ikke skulle ha anledning til å møte på tidspunktet til din parallell/studieprogram, kan du alternativt møte på et annet tidspunkt. Imidlertid er det beste for alle at du forsøker å møte på oppsatt tidspunkt, da alternativet fort blir at enkelttidspunkter har fulle auditorier. Dette vil igjen medføre et dårligere utgangspunkt for å få hjelp da det blir flere studenter pr. tilgjengelige studass.

Spørsmål? Se om det allerede er besvart under «Ofte stilte spørsmål», evt. send e-post til itgk-undass@idi.ntnu.no. Lykke til med lesingen frem mot neste uke!

Sigrid
9.30

Ønsker du å være godt forberedt til auditorieøving 1 i Matlab? Da bør du se kodeoppgavevideoene for uke 36, uke 37, uke 38 og uke 39. Her går vi gjennom relevante programmeringsoppgaver, og forklarer hvordan man kan gå frem for å gjøre disse. For å forstå Matlab-konseptene bedre (if, for, while, etc.), bør dere se kodeforståelsesoppgavene. De gir dere også trening i å løse kodeforståelsesoppgaver, som også kan komme.

Benjamin
9.28Nettverkspensum er oppdatert. Legg merke til at ikke hele nettverkskapittelet er pensum. Det er kun de sidene som eksplisitt er nevnt i pensumlisten, sammen med det som er gjennomgått på forelesning, som det vil bli stilt spørsmål fra på eksamen.Terje R
9.27

Auditorieøving 1

Neste uke, dvs. i uke 40, er det tid for auditorieøving 1. Merk at du som student må ha minst én godkjent auditorieøving som en del av øvingsopplegget. Dessuten er auditorieøvingen god eksamenstrening. Øvingen vil finne sted i øvingsforelesningstimene til de respektive parallellene i emnet, samt diverse «ekstratidspunkt». For å få til en jevn fordeling av studenter til de oppsatte tidene, ber vi deg om å gå til tiden din parallell/studieprogram er satt opp til. Dvs. følgende tider og steder:

TDT4105 (MATLAB):

 • Parallell M1 unntatt MTENERG: Fredag 7/10,12:15-14:00 i R1; og fredag 7/10, 12:15-14:00 i R2.
  • MTENERG: Onsdag 5/10, 08:15-10:00 i S2.
 • Parallell M2 unntatt MTPROD: Onsdag 5/10, 14:15-16:00 i R1.
  • MTPROD: Tirsdag 4/10, 17:15 - 19:00 i R1. (Prod.mod. skal være ferdig til senest 17:00)

TDT4110 (Python):

 • Parallell P1 unntatt MTKJ: Onsdag 5/10, 10:15-12:00 i R1.
 • MTKJ: Onsdag 5/10, 08:15-10:00 i EL5.
 • Parallell P2 unntatt BIT: Torsdag 6/10, 14:15-16:00 i R7.
 • BIT: Torsdag 6/10, 16:15-18:00 i R1.
 • Parallell P3 unntatt MTTK: Fredag 7/10, 08:15-10:00 i R7.
 • MTTK: Torsdag 6/10, 16:15-18:00 i R1.
 • Ekstratidspunkt for alle Python-studenter: Fredag 7/10, 10:15-12:00 i S6

Hvis du ikke skulle ha anledning til å møte på tidspunktet til din parallell/studieprogram, kan du alternativt møte på et annet tidspunkt. Imidlertid er det beste for alle at du forsøker å møte på oppsatt tidspunkt, da alternativet fort blir at enkelttidspunkter har fulle auditorier. Dette vil igjen medføre et dårligere utgangspunkt for å få hjelp da det blir flere studenter pr. tilgjengelige studass.

Spørsmål? Se om det allerede er besvart under «Ofte stilte spørsmål», evt. send e-post til itgk-undass@idi.ntnu.no.

Lykke til med lesingen frem mot neste uke!

Kristian
9.13Øvingsforelesningene i Matlab denne uken (uke 37, onsdag 14.09 14-16 og fredag 16.09 12-14) hoppes over, siden vi ikke kan gå gjennom løsningen på øving 1 enda. I stedet oppfordrer jeg til å bruke mer tid på å se øvingsforelesningsvideoene for uke 36 og uke 37, som gir trening i oppgaver med stoff som er relevant for øving 1 og øving 2.Benjamin AB
8.26

Vi ber alle studenter om å registrere seg på Min side. Her vil dere etter hvert finne informasjon om når studassen deres er tilgjengelig for øvingsveiledning. Alle øvingstimer i faget er på datasalen på P15-bygget (Høgskoleringen 3). På "Min side" vil det også være mulig å se hvor mange øvinger samt auditorieøvinger dere mangler for å kunne gå opp til eksamen.

Piazza-siden brukes til spørsmål knyttet til øvinger og for generelle spørsmål i faget. Bruk en av lenkene under for å registrere deg på Piazza.

Piazza for Matlabstudenter

Piazza for Pythonstudenter

Bjørn
8.24

Oppstart av fullt undervisningsopplegg i ITGK fra og med uke 35.

Studentoraklene i Orakeltjenesten avholder en årlige innføringsforelesning i Python/Matlab for ITGK-parallellene i første doble ØVINGSTIME i uke 35.

Onsdag 31. Aug, 10:15-12:00 (Python 1)
Onsdag 31.
Aug, 14:15-16:00 (Matlab 2)
Torsdag 1. Sep, 14:15-16:00 (Python 2)
Fredag 2. Sep, 08:15-10:00 (Python 3)
Fredag 2. Sep, 12:15-14:00 (Matlab 1)

Rune Sætre


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no 

 • No labels