Child pages
  • Interaktiv modus, Matlab som kalkulator, variabler
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål

  • Kap 1.3 Interaktiv modus
  • Kap 1.3.1 Matlab som kalkulator
  • Kap 1.4.1 Grunnleggende matematiske operatorer, rekkefølge av disse og skumle utregninger.


Interaktiv modus er en sandkasse. Du kan leke slik du vil og enkelt prøve deg frem. Ulempen er at den er midlertidig og er uoversiktlig. 

I interaktiv modus, regn ut: 

a) 10 - (77+88)

b) 29/13 

c) (29/13)^2

d) cos(pi/2) / 2. Drøft svaret.

 

Matlab husker kun svaret til forrige utregning. For å lagre flere utregninger kan de lagres i variabler. Eks: y = 5+2

Gjenta oppgave a) - d), men lagre hvert svar til deloppgavens bokstav (a, b, c eller d = ... ). Gjør deretter operasjonene under.

I) h = 0. Repeter så "h = h + c" fem ganger. Life hack: bruk piltast opp for å bla i tidligere kommandoer.

II)  e = a^2/3+5

III) f = ln( b ) (Tips: help log)

IV) g settes lik tredjeroten av c. (Tips: help nthroot)

V) i = d/3 .