Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Kap 1.4.3: Bli kjent med innebygde funksjoner
  • Kap 3.2.1: Skrive dokumentasjon
  • Kap 3.7.1 Funksjoner
     

Funksjoner blir lagret på disk, i motsetning til den interaktive modusen. De ligner på matematiske funksjoner og tar ofte inn variabler utenifra, også kalt parametre. F. eks tar funksjonen f(x) inn x som parameter. 
Matlab har flere ulike innebygde funksjoner. Dersom du lurer på hva en av disse gjør, skriv help #funksjonsnavn#.


Nedenfor er en mystisk funksjon. Finn ut hva den gjør og dokumenter dette som kommentarer i koden. 
Gi variablene gode navn. Dette kan være korte og konsise navn som man husker eller gjenkjenner selv.

 

function work = untitledFunction(A)

	x = randi(9, 1, 20);

	expenditure = sort(x);

	jumpingDuck = expenditure >= A;

	work = sum(jumpingDuck);

end