Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.
Oppgaver under Sammensatt  er generelle repetisjonsoppgaver som ikke nødvendig vis introduserer nytt pensum, men krever en forståelse på det man har lært hittil.

Vi har også sider med kollokvie- og eksamensoppgaver:

Oppgaver om teori

Oppgaver om funksjoner

Små repetisjonsoppgaver

 

 

 

Oppgaver om switcher

Oppgaver om lister

Oppgaver om løkker

Oppgaver om strenger

Oppgaver om cellarrays

There is no content with the specified labels

Oppgaver om strukt

Oppgaver om filbehandling

Sammensatte oppgaver

Oppgaver med rekursjon

Oppgaver fprintf, modulo, plot, char

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab. For ekstratrening, se også kollokvieoppgavene.

  • No labels