Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videoene som lenkes til på denne siden brukes i stedet for øvingsforelesninger i Matlab.

Videoene presenterer eksamensrelevante oppgaver, og demonstrerer hvordan man kan gå frem for å løse disse.

Du bør se videoene for uke 36 i uke 36, siden de er relevante for øvingen som skal leveres uke 37. Videoene fra tidligere uker kan imidlertid også være relevante for øvinger i senere uker, og de tidlige videoene handler om fundamentale konsept, så man kan få mye igjen av å se tidlige videoer på senere tidspunkt også.

Det er to typer oppgaver: kodeforståelsesoppgaver og kodeoppgaver. Kodeoppgavene handler om problemløsning med Matlab, og ligner derfor på de oppgavene man får flest av på øvinger og eksamen. Kodeforståelsesoppgavene forklarer hvordan man kan tenke for å forstå Matlab-kode, og hvordan det fungerer. De kan hjelpe deg forstå forskjellige Matlab-konstruksjoner. De tar utgangspunkt i en type oppgaver som også kommer på øvinger og eksamen.

Du bør se alle videoene, særlig kodeoppgavene. Se fort over oppgaven før du ser videoen, og tenk gjennom hvordan du ville løst problemet. Best læringsutbytte får du hvis du prøver å løse oppgaven fullstendig, og kun ser videoen når du føler du står fast eller er ferdig med oppgaven.

Uke 36 - funksjoner

Uke 37 - matriser

Uke 38 - for-løkker

Uke 39 - fprintf og while-løkker

Uke 41 - vektorisering og preallokering

Uke 42 - plotting, retur av flere verdier og funksjonsvariabler

Uke 43 - strenger og cellelister

Uke 44 - filbehandling, structs og rekursjon

  • No labels