Child pages
  • Ofte stilte spørsmål
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her får du svar på noen av de spørsmålene vi i fagstaben oftest får henvendelser om

Jeg tar faget på nytt og har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år. Trenger jeg gjøre øvingene på nytt?

Hvor mange øvinger må jeg ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen?

Når har øvingene innleveringsfrist?

Saltidene til studassen min passer ikke med min timeplan. Kan jeg få en annen studass?

Jeg er studass, men har likevel mange ting jeg lurer på!

Når legges neste øving ut?

Har du problemer med IDLE på Mac?

Problemer med å sett opp PyCharm?

Spørsmål relatert til auditorieøvinger

 

Jeg tar faget på nytt og har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år. Trenger jeg gjøre øvingene på nytt? 

Ditt tidligere godkjente øvingsopplegg blir automatisk overført til inneværende år, så du trenger ikke ta øvingsopplegget på nytt for å gå opp til eksamen. Du må allikevel huske å melde deg opp til eksamen på StudWebDersom du tidligere har tatt ett av fagene TDT4110 og TDT4105 og bestemmer deg for å ta det andre (f. eks. om du har hatt MATLAB tidligere, og nå tar Python), får du ikke automatisk godkjent øvingsopplegg fra det første emnet.


Hvor mange øvinger må jeg ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen?

Får å få godkjent øvingsopplegget, må du ha minst 8 av de 10 øvingene godkjent. Minst én av de godkjente øvingene må være en auditorieøving.


Når har øvingene innleveringsfrist?

  1. Innleveringsfrist: Øvinger skal godkjennes på sal av studassen din i løpet av hans seks saltimer i uken. 
  2. Innleveringsfrist + godkjenningsfrist: Dersom du ikke blir ferdig innen din studass har hatt sin siste veiledningstime for uken, er det likevel akseptabelt å sende løsningene dine på e-post til studassen før øvingens innleveringsfrist (som er fredag klokken 2359). I så fall må du likevel møte opp på en av saltidene til din studass fram til og med uken etter innleveringsfristen.

Se denne siden for mer informasjon om øvingsopplegget.

 

Saltidene til studassen min passer ikke med min timeplan. Kan jeg få en annen studass?

Ja. Send en mail til itgk-undass@idi.ntnu.no med gruppenummer, så melder vi deg av din nåværende gruppe. Deretter melder du deg opp til en ny gruppe som passer. FRIST 15.09!

 

 

Når legges neste øving ut?

Øvingene legges ut mandag 2 uker før innleveringsfrist. Dette vil si at du normalt har to og en halv uke på hver øving.

 

Har du problemer med IDLE på Mac?

Mac OSX kommer med tcl/tk-filer i versjon 8.5.9 som er stabil med Python 2.7 som er innebygd i systemet. Den eneste versjonen av tcl/tk som fungerer med Python 3.5.2 er versjon 8.5.18. Denne kan du laste ned fra http://www.activestate.com/activetcl/downloads . Rull ned på siden til du ser en lenke til 8.5.18.0 versjonen og last ned denne. Ikke last ned 8.6.4 som er den nyeste versjonen - den fungerer ikke skikklig!

Bruk av '\' i IDLE på Mac: Dette krever endring av innstillinger. Les mer her.


Problemer med å sett opp PyCharm?

Hvis du ønsker å bruke PyCharm, kan du følge denne guiden for å sette opp programvaren.

 

Auditorieøvinger:

Jeg er bortreist, eventuelt har annet fravær i auditorieøvingsuke 1, hvordan skal jeg få gjort auditorieøvingen?

Det er ikke noe problem at man går glipp av auditorieøving 1, såfremt man gjennomfører auditorieøving 2, som vil finne sted noe senere i semesteret. 

  • No labels