Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Læringsmål:
 • Variabler
 • Elementvis operasjoner

Pensum:

 • Kap 3.2.1: Skrive dokumentasjon
 • Kap 3.7.2 - 3.7.4
 • Kap 2.3


Et regulært tetraeder er en tredimensjonal figur med en overflate bestående av likebente trekanter. 


a) Implementer formelen under som kode og legg det i en variabel V. Den skal regne ut volumet av tetraederet med sidelengde a.


\( V = (a^3/12)\sqrt{2} \)

 

Test at dette funker for a = 2 .

Eksempel på kjøring:
a = 2;
.
. %din kode her
.
V =
  0.9428

 

b) Lag nå en liste (vektor) med tall. Listen skal inneholde følgende sidelengder: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m og 40m. Kall listen for b. Du må også oppdatere formelen i V til å kunne ta inn flere tall.

Hint: Elementvise operasjoner

Eksempel på kjøring:
b = [5:5:40];
.
. %din oppdaterte kode her
.
V =
  1.0e+03 *
  0.0147  0.1179  0.3977  0.9428  1.8414  3.1820  5.0529  7.5425

 

c) Oppdater koden fra oppgave a) slik at brukeren blir bedt om å ta inn et heltall a via konsollen og skriver deretter ut volumet av dets respektive tetraeder på en fin måte med fprintf.

Eksempel på kjøring
>> Skriv inn sidelengden på tetraederet: 2
Tetraederet med sidelengde 2 har volumet 0.942809.