Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OBS:
Det er viktig å merke seg at pensum har endret seg fra tidligere år. Teoriboken var ny i 2013, og pensum i Matlab og Python er utvidet fra tidligere. Det er derfor ikke alle eksamensoppgavene som er relevante for årets eksamen.

Tidligere var det også lov å ta med seg et tilleggs-hefte som hjelpemiddel. Dette er ikke tilatt lenger, men det vil i år bli gitt en liste med relevante funksjoner sammen med eksamenen.

Liste over funksjoner i Matlab finner du her

 

Eksamen i Python i Inspera:

2017

Kont 2017

Dette er mulige oppsett av digital eksamen. Begge eksamenene er dessverre for Python, men dere kan fortsatt se litt på hvordan oppsettet kan se ut og bli komfortabel med Inspera. På selve eksamen vil det bare være mulig å ha én fane oppe og resten av PC-en blir låst. 
De lenkene som er lagt ut over støtter ikke SEB (Safe Exam Browser).

 

Ordinær Eksamen (Desember 2018)

 • Eksamensdatoer:
  • TDT4105 - Matlab: 03.12.2018
  • TDT4110 - Python: 01.12.2018
  • TDT4127 - Numerikk: 30.11.2018
 • Se studieavdelingens eksamensplan (Matlab, Python, Numerikk)  for mer info om sted.
  • Avholdes blant annet i Sluppenvegen 14 og Jonsvannsveien 82
 • 4 timer (09:00-13:00)
 • Eksamen foregår i år digitalt på datamaskin i Inspera.
 • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
  • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X eller Citizen SR-270X College

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamenssett i TDT4110 Python.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum for Matlab og Python, og for Numerikk.


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no