Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Du har nettopp spist middag på Peppes Pizza med noen venner, og mottar denne kvitteringen:
 
Pizza: 725kr
Studentrabatt: 20%
Tips: 8%
 
 
a) Lag et program som lagrer verdiene fra regningen i variabler. Variablene skal hete pizza, studentrabatt og tips. (Merk liten forbokstav)
 
b) Lag deretter en variabel totalt som er lik den totale summen av middagen. Skriv deretter ut summen med fprintf.
 
c) Dere var 5 personer som spiste sammen, og dere blir enige om å dele regningen likt på Vipps. Legg til en variabel perPerson som bruker variabelen totalt til å beregne hvor mye hver enkelt skal betale (sum / antall personer). Skriv så dette ut ved å bruke fprintf.
  • No labels