Bakgrunn og formål med konkurransen

Bakgrunn og formål med konkurransen

Ocean Space Race (OSR) er en årlig konkurranse i mars måned for elever i den videregående skole med «Teknologi og forskningslære» på læreplanen, samt elever som har datakenologi og elektronikk på yrkesfaglig videregående.

Konkurransen har vært arrangert siden 2008 i regi av Samarbeidsforum marin, NTNU Institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean i fellesskap. I 2023 var Equinor hovedsponsor. 

Vitensenteret i Trondheim har laget en introduksjonsfilm om Ocean Space Race i 2020 (også på forsiden). De har også laget en Youtube-kanal om OSR, som du kan titte innom.

Landsomfattende konkurranse

Ocean Space Race-deltakerne 2022 samlet i gruppebilde. Foto: Kay Arne Skarpnes

Deltakerne på Ocean Space Race 2022. Foto: Kai T. Dragland

Elevene konkurrerer om å bygge beste båtmodell i skipsdesign, design av vindturbin, marin konstruksjon i åpen klasse og havbøye for innsamling av havdata. Modellene er utviklet i fagene «Teknologi og forskningslære» og «Naturfag» i videregående skole.

Klimakrisen gjør at vi må tenke nytt, også om havteknologi, på vei mot nullutslippssamfunnet. Vi må ha skip som bruker mest mulig fornybar energi, havvind og solkraft som erstatning for kull, olje og gass, og vi må observere og gjøre målinger i havet slik at vi kan følge med på om havet har det bra, da det er en grunnforutsetning for alt liv på jorda.

Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag generelt og spesielt havromsteknologi.

I løpet av to dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster og konstruksjoner i et av verdens største havlaboratorium og lytter til spennende foredrag. 

Elevene konkurrerer i Havbassenget på Marinteknisk senter (MTS) på Tyholt i Trondheim.

Forside boka HavromsteknologiEgen bok

Samarbeidsforum marin står også bak produksjonen av læreboka Havromsteknologi 2014, fagbokforlaget Vigmostad og & Bjørke AS, ISBN: 978-82-321-0441-3.

Læreboka brukes som støttelitteratur i undervisningen i Teknologi og forskningslære og naturfaglig studieretning i videregående skole i Norge. Lærere kan ta kontakt med NTNU Institutt for marin teknikk for å få tilsendt gratis klassesett av læreboka.

Samarbeidsforum Marin er et samarbeidsforum mellom det marine næringsliv, NTNU og marinstudentene.

Formålet med konkurransen

Formålet er å bidra til å rekruttere flere flinke og godt motiverte sivilingeniør og marinstudenter ved NTNU. Det vil gi høyere kompetanse, og et mer kompetent og konkurransedyktig marint næringsliv.

Spørsmål om Samarbeidsforum marin, kan rettes til forumets leder Øyvind Hellan (mobil 412 11 815).


OSR 2017