Informasjon til lærerne

Informasjon til lærerne

Velkommen til Ocean Space Race! Konkurransen har blitt arrangert siden 2008.

Arrangementet den 9 og 10. mars vil skje på tre forskjellige steder: 

  • Torsdag 9. mars ved NTNUs hovedcampus på Gløshaugen, oppmøte ved Hovedbygningen, Høgskoleringen 1, kl. 10.20.

Her deltar påmeldte skoler på presentasjon av noen av NTNUs studieprogrammer og besøk på Gløshaugen og Studentersamfundet. 

  • Fredag 10. mars ved campus Moholt i Jonsvannsveien 82, hvor Institutt for marin teknikk og Sintef Ocean holder til nå. Her blir det oppmøte kl. 07.30.
  • Selve konkurransen vil foregå i Havbassenget på Tyholt samme dag. Inngangen er nå ved Paul Fjermstads veg 59.

Foredragene vil bli på Moholt hvor Institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean holder til midlertidig mens nytt studentareal- og kontorbygg, samt nye laboratorier, bygges på Tyholt. 

Informer elevene

Lærerne må fortelle elevene på forhånd hvilken gruppe de tilhører i forbindelse med arrangementene på Gløshaugen, Moholt og Tyholt, og at programmet må overholdes.

Avvik fra programmet kan føre til at elevene ikke får deltatt på omvisning eller foredrag.

Med mange besøkende er det viktig at alle er informert på forhånd om hva som skal skje. Derfor setter vi stor pris på at lærere gjennomgår programmet med elevene før ankomst NTNU.

Konkurransegrupper

Det vil henge informasjonsplakater rundt omkring på Moholt og Tyholt, og frivillige hjelpere vil være til stede for å svare på spørsmål.

Vær bevisste på hvilke konkurranse­gruppenummer dere har fått tildelt, og når dere skal delta i de ulike delkonkurransene.

Det er fint om lærerne følger opp konkurransegruppene og bidrar til at elevene er klare til start når det blir deres tur.

 


Generell info til lærerne

Generell info til lærerne

Alle modeller må merkes med skolens navn og riktig konkurranse gruppenummer før ankomst MTS. Dette vil dere få per e-post.

Dette er fordi modellene blir samlet og fraktet fra inngangen på MTS til Havbassenget av frivillige studenter. I Havbassenget vil modellene bli plassert på bord med konkurransegruppens nummer på.

Registreringen er rett innenfor inngangen på Moholt. Inngangen er merket B og NTNU, ikke A og både NTNU og Sintef-logo. 

Alle lærere må komme hit for registrering og utdeling av viktig praktisk informasjon til sin klasse.

Hver skole vil få utdelt en konvolutt med viktig materiell, som Ocean Space Race-klistrelapper til alle deltakerne.

Disse klistrelappene skal dere feste på klærne dere bruker innendørs som adgangsbevis til Havbassenget. Vanligvis er Havbassenget underlagt streng adgangskontroll.

Konvolutten vil dessuten inneholde en brosjyre med praktisk informasjon.

Alle lærere er velkommen til å delta på et møte inkludert servering av lunsj i et eget rom på fredag.  

Formålet med møtet er at dere lærere skal få muligheten til å gi tilbakemeldinger på årets arrangement.

Det vil også bli sendt ut et evalueringsskjema på e-post i etterkant, slik at dere kan gi tilbakemelding etter endt arrangement.

Alle deltakere tilbys reise-­ og oppholdsstøtte på opp til kr 1000,­ pr. hode (elever og lærere).

For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad om det.

Dere må dokumentere utgiftene med kvitteringer som dere limer inn på A4­-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen.

Søknaden sender dere til:

NTNU, Institutt for marin teknikk ved Hillevi Strand
E-post:  hillevi.strand@ntnu.no

Hvis e-­post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via ordinær postgang til Postadresse:

NTNU, Institutt for marin teknikk
ved Hillevi Strand
7491 Trondheim