Video fra 2017


Viktig informasjon om rapport, lagbilder og film

Viktig informasjon om rapport, lagbilder og film

En viktig del av konkurransen er rapporten. Her er informasjon om hva den bør inneholde og hvordan den skal sendes inn. Vi ønsker at lærerne sender inn rapportene.

Det vil komme lenke til innlevering av rapporten og bilde(r) her fra begynnelsen av januar.

Vi tenker også å lage forslag til en rapportmal.

Hva rapporten må inneholde

 • Forsiden på rapporten skal ha:
  - Et passende forsidebilde
  - Navn på gruppedeltakerne
  - Navn på båten i klassen skipsdesigneren eller
     gruppenavn eller navn på havbøye/vindmølle/prosjekt.
  - Skolens navn
  - Årstall
 • Formatet på rapporten må være i PDF. Word godkjennes ikke! Ved forsinket innlevering av rapporten, vil det bli 2 poeng i trekk per dag på overtid.
 • Rapporten må
  - dokumentere hva dere har gjort
  - hva dere har ønsket å undersøke 
  - presentere resultater og
  - diskutere funnene.
 • Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi. 
 • Juryen vil ta en samtale om prosjektet med hvert lag på konkurransedagen. 

Leveringsfrist 

Lærerne skal sende inn elevenes rapporter. Leveringsfrist for rapporten er innen utgangen av mandag 20. februar.     

NB: Bildene og rapporten må navngis med gruppenummer, konkurranseklasse og skolenavn. Eksempelvis: 9.vindtubin.Skienvgs. 

Dokumentasjon av prosessen og gruppebilder

Nytt av i år er at vi også ønsker at det sendes inn

 1. godkjent(e) lagbilde(r).
 2. bilde av bilde av båt/vindturbin/havbøye eller annen konstruksjon sendes sammen med rapporten, men separat. (Det er helt i orden om bildet også brukes i rapporten.)
 3. en kort film om prosessen med å lage enten skipet, vindturbinen, havbøya eller det man har laget i åpen klasse. Maks 20 sek.

Dette vil brukes til en åpningsfilm om alle lagene på konkurransedagen og i profileringen av Ocean Space Race.          

Slik skjer innleveringen

 • Rapport og lagbilder skal lastes opp av læreren på et nettskjema.
 • Når det gjelder film vil den ansvarlige læreren bli invitert inn i en Dropbox-mappe eller kan sende filmen via WeTransfer, eller andre overføringstjenester, til live.oftedahl@ntnu.no. 

Er rapporten større enn 30 MB må den sendes til hillevi.strand@ntnu.no.