Åpen klasse

Åpen klasse

Valg av tema

Temaet for prosjektet må være relatert til «den marine bransjen». Her er det muligheter for et historisk perspektiv eller gruppa kan være innovative og komme med en gründeride.

Dersom dere er i tvil om dere vil kunne delta, så ta kontakt.

Rapporten må dokumentere hva dere har gjort, hva dere har ønsket å undersøke, presentere resultater og diskutere funnene.

Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi.

En av Bergen Katedralskoles flettner-rotorbåter som deltok i konkurransen i 2022. Foto: Privat

En av Bergen Katedralskoles flettner-rotorbåter som deltok i konkurransen i 2022. Foto: Privat


Konkurranseregler i Åpen klasse

Konkurranseregler i Åpen klasse

Rapporten vil bli vurdert etter følgende 10 kriterier (i den grad de er relevante for oppgaven/aktuell konstruksjon):

1. Beskrivelse av intensjonen for ny teknologi/konsept, sammenligning mot eksisterende teknologi/løsning.

2. Vurdering av nytteverdi, bruksområde, teknologisk og økonomisk potensiale etc.

3. Presentasjon av design, arbeidstegninger, dimensjoner, materialvalg.

4. Teori i tilknytning til design, aktuelle tekniske beregninger, veivalg.

5. Måloppnåelse i forhold til intensjon, foretatte utprøvinger, tester etc.

6. Er det mulig å realisere prosjektet i virkeligheten? Utfordringer, veien videre for verifikasjon av konsept.

7. Kort beskrivelse av byggeprosessen (maks tre sider med tekst og bilder).

8. Presentasjon av innhold og layout for presentasjonsplakat for prosjektet, og eventuell demonstrasjon.

9. Rapportkvalitet og referanser: Orden, innholdsliste, fine illustrasjoner, figurer og tabeller, ryddig bruk av formler og tall, god lesbarhet

10. Kvalitet i konklusjoner og beslutninger, gjenspeiling av interesse og engasjement.

En viktig del av konkurransen er rapporten. Her er informasjon om hva den bør inneholde og hvordan den skal sendes inn. Se også på de ti kriteriene rett over her.

Vi ønsker at lærerne sender inn rapportene samlet til hillevi.strand@ntnu.no via en fildelingstjeneste.

Hva rapporten må inneholde

 • Forsiden på rapporten skal ha:
  - Et passende forsidebilde
  - Navnet på gruppedeltakerne
  - Et gruppenavn eller navn på konstruksjonen
  - Skolens navn
  - År
 • Formatet på rapporten må være i PDF. Word godkjennes ikke! Ved forsinket innlevering av rapporten, vil det bli 2 poeng i trekk per dag på overtid.
 • Rapporten må
  - dokumentere hva dere har gjort
  - hva dere har ønsket å undersøke 
  - presentere resultater og
  - diskutere funnene.
 • Rapporten vil bli gjennomgått av juryen, en gruppe eksperter innen elektronikk og teknologi. 
 • Juryen vil ta en samtale om prosjektet med hvert lag på konkurransedagen. 

Leveringsfrist 

Lærerne skal sende inn elevenes rapporter. Leveringsfrist for rapporten er innen utgangen av mandag 20. februar.     

Dokumentasjon av prosessen og gruppebilder

Nytt av i år er at vi også ønsker at det sendes inn

 1. Godkjent(e) lagbilde(r).
 2. Bilde av bilde av båt/vindturbin/havbøye eller annen konstruksjon sendes samlet til live.oftedahl@ntnu.no via en fildelingstjeneste. (Helt i orden om bildet også brukes i rapporten.)
 3. En kort film om prosessen med å lage enten skipet, vindturbinen, havbøya eller det man har laget i åpen klasse sendes også til live.oftedahl@ntnu.no. Maks 20 sek.

Dette vil brukes til en åpningsfilm om alle lagene på konkurransedagen og i profileringen av Ocean Space Race.          

NB: Bildene og rapporten må merkes med gruppenummer, konkurranseklasse og skolenavn. Eksempelvis: 9.vindturbin.Skienvgs. 

I tillegg til rapporten, skal det leveres en plakat i A2-format som beskriver ideen. Den må medbringes til konkurransedagen som en del av presentasjonen av prosjektet.

Avhengig av type modell bør en tenke igjennom hvordan modell/konsept kan demonstreres; i basseng, på tilrettelagt podium eller annet. Informasjon om dette må leveres sammen med rapporten.

Evalueringen blir langt mer individuell i denne klassen kontra de andre, vi ønsker ikke en rigid kriterieliste, men snarere at juryen vurderer hvert bidrag individuelt. 

Framvisning og utstilling

På dagen Ocean Space Race avvikles må dere ta med modellen dere har utviklet, samt plakaten som beskriver prosjektet.

Begrensning på en eventuell krengetest

Vi gjør oppmerksom på at krengetesten har en begrensning i forhold til dimensjonene på konstruksjonen.

Testtanken har en bredde på 60 cm og lengde på 90 cm. Hvis det faller seg naturlig, og det er ønskelig å utføre en krengeprøve, må dette kravet overholdes.

Modeller vises fram på bord. Rapporten dere har levert i forkant vil maksimalt telle 20 poeng.

I tillegg blir det en samtale med juryen hvor laget viser fram og beskriver modellen sin på cirka fem minutter. Laget kan gjerne ha med en plakat slik at andre kan lese om det spesifikke prosjektet etterpå.

Dersom tiden strekker til, vil modellene i etterkant av konkurransen for «Den unge skipsdesigneren» kunne testes i havbassenget.

For «Åpen klasse» vil også til slutt publikum (elever, lærere andre skoler og NTNU­studenter) stemme fram en favoritt. Vinneren av «Åpen klasse» er den gruppen som har mest poeng.

Finish og kreativitet

Alle konkurranseklassene vil bli vurdert av juryen på kreativitet og finish. Juryen vil gå rundt i Havbassenget og se på modellene (både båter, vindmøller, havmåling og åpen klasse) og gi poeng.

Det tildeles opp til 10 poeng.

Her er noen temaer til inspirasjon:

 • Grønn transport. 
 • Autonom/ubemannet transport.
 • Produksjon av energi fra havet.
 • Havbruksnæringen, merd/service.
 • Historiske seilskuter eller vikingskip.
 • Offshore teknologi.
 • Undervannsfartøy, Remotely Operated Vehicle - forkortet ROV.
 • I fremtiden vil Norge dyrke tare i fullskala.
 • Nye marine ressurser, hvordan møte fremtidens matbehov ved en voksende verdensbefolkning.
 • Restråstoff: i dag kastes mye av fisken. Kan restene brukes til noe? Se APROPOS-prosjektet.
 • Marin forsøpling er et økende problem.