Kontakt og adresser

Kontakt og adresser

Adresser til Gløshaugen, Moholt og Tyholt

Oppmøte dag 1 kl. 10.20: 
Gløshaugen
Hovedbygningen
Høgskoleringen 1

Oppmøte dag 2 kl. 0730: 
Institutt for marin teknikk
Jonsvannsveien 82
Inngang: Bygg B, i hjørnet

Konkurransen i Havbassenget
Paul Fjermstads veg 59

Kontaktpersoner

Hillevi Strand
Administrativ prosjektleder/koordinator - NTNU Institutt for marin teknikk
e-post: hillevi.strand@ntnu.no 
tlf. 73595578

Live Oftedahl
Presseansvarlig - NTNU Institutt for marin teknikk
e-post: live.oftedahl@ntnu.no
mob.: 922 22 481

For spørsmål 

Praktiske og administrative oppgaver ifm. konkurransen:
Hillevi Strand, mail: hillevi.strand@ntnu.no

Besøksadresse: NTNU Institutt for marin teknikk, Jonsvannsveien 82, Trondheim
Postadresse: NTNU Institutt for marin teknikk, 7491 Trondheim


person-portlet