Kontakt og adresser

Kontakt og adresser

Adresser til Gløshaugen, Moholt og Tyholt

Oppmøte dag 1 kl. 10.50: 
Gløshaugen
Hovedbygningen
Høgskoleringen 1

Oppmøte dag 2 kl. 0745: 
Institutt for marin teknikk
Jonsvannsvegen 82
Inngang: Bygg B, i hjørnet

Konkurransen i Havbassenget
Paul Fjermstads veg 59

Kontaktpersoner

Håvard Holm
Faglig prosjektleder - NTNU Institutt for marin teknikk
e-post: haavard.holm@ntnu.no,
tlf. 73595995 / mob. 97525608.

Hillevi Strand
Administrativ leder/koordinator - NTNU Institutt for marin teknikk
e-post: hillevi.strand@ntnu.no 
tlf. 73595578.

Live Oftedahl
Presseansvarlig - NTNU Institutt for marin teknikk
e-post: live.oftedahl@ntnu.no
mob.: 922 22 481.

For spørsmål 

Faglig innhold klassene Skipsdesigneren, Åpen klasse og Havforskeren:
Håvard Holm, mail: haavard.holm@ntnu.no, tel. 73595995/ mob.97525608.

Faglig innhold klassen vindturbin:
Kristian Aamot, mail: kristian.aamot@ntnu.no  

Praktiske og administrative oppgaver ifm konkurransen:
Hillevi Strand, mail: hillevi.strand@ntnu.no

Besøksadresse: NTNU Institutt for marin teknikk, Jonsvannsveien 82, Trondheim
Postadresse: NTNU Institutt for marin teknikk, 7491 Trondheim