Påmelding til Ocean Space Race

Påmelding til Ocean Space Race

Ocean Space Race 2024 er satt på pause.

Haram vgs. ble 2022s vinnere av Den unge skipsdesigneren. Her intervjues de på konkurransedagen. Foto: Live Oftedahl

Haram vgs. ble vinnere av Den unge skipsdesigneren i 2022. Her intervjues de på konkurransedagen. Foto: Live Oftedahl

Opprinnelig var planen at konkurransen skulle gå den 14.–15. mars 2024. 

Det er tillatt å melde på maksimalt to konkurransegrupper per konkurranseklasse: Skipsdesigneren, Åpen klasse, Vindturbin og Havforskeren, per skoleklasse.

Dersom antall påmeldte konkurransegrupper og antall deltakere gir rom for flere konkurransegrupper og deltakere per skole, vil det bli sendt informasjon om dette til de påmeldte skolene.

Innleveringsfristen for rapporter var opprinnelig planlagt til mandag 19. februar for alle konkurranseklasser.

 

Rapportene sendes av lærer via fildelingstjeneste til hillevi.strand@ntnu.no.


Åpningsfilm OSR 2022


Reisestøtte

Reisestøtte

Tradisjonelt har det vært 400 kroner i reisestøtte per hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad i etterkant av arrangementet.

Dere må dokumentere utgiftene med originalkvitteringer som dere limer inn på A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen.

Husk bankkontonummer, fødselsdato ved bruk av privat bankkonto, fylkeskommunens organisasjonsnr. og eventuelle merknader mhp. utbetalingen. 

Søknaden sender dere inn helst elektronisk til e-post: Hillevi Strand 

Hvis e-post ikke er et alternativ, kan dere sende søknaden via luftpost til NTNU Institutt for marin teknikk, ved Hillevi Strand, 7491 Trondheim.