•  

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram høsten 2017

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 - 16 (museet har stengt på mandager)
Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

 

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix

  • Om jordas historie og livets utvikling
  • Verdensbilde og vitenskap
  • Evolusjon - artenes utvikling og tilpasning

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur og samfunnsutvikling. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og ikke minst på - Hvor kommer mennesket fra? I en del av utstillingen presenteres menneskeapenes utvikling og det moderne menneskets vandringsveier ut fra Afrika.

Periode: Alle dager
Varighet: 1 – 1,5 timer, formidling med oppgaver
Antall elever: Maks 30

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskap og ulike miljøutfordringer. Formidling med oppgaver, varighet 1 time med maks 30 elever.

 

1760 - Vitenskap i verdens utkant

Utstillingen viser 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn, dominert av kirken, og starten på den moderne tid – opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon. Her gis et bilde av Trondhjem på 1700-tallet, det tidlige lærdomsmiljøet og forutsetningene for dannelse av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og samfunnsomveltninger, samt DKNVS virke og utstillingsvirksomhet. Utstillingen imøtekommer Kunnskapsløftet på flere plan innenfor fagene norsk, samfunnsfag, historie og naturfag.

Periode: Fredager vår 2018, alle dager fra 13.februar.
Varighet: 20-45 min. Introduksjon eller formidlingsrunde med oppgaver
Antall elever: Maks 30 

 

Middelalder

Bli med inn i Kaupang! Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Her fortelles historien om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, og hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Periode: Hele skoleåret
Varighet: 1 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30 

Tråante 2017 – Hvem eier historien?

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted og ikke minst de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden.

Periode: Vår 2018
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 25

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen 
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Lise Mariann Alsli (permisjon frem til 1.mai)
Tlf: 971 98 557
e-post: lise.alsli@ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!

Wed, 22 Nov 2017 16:40:48 +0100

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!