Skoleklasser og barnehager

Skoleklasser og barnehager

På grunn av kapasitetshensyn ønsker vi at alle besøkende grupper melder seg på via e-post, på forhånd. 

Påmelding til skoletjenesten


Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2024-2025

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2024-2025

Skolegrupper har fri adgang til Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud på ukedager. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Det kan i perioder være begrenset tilgang til i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser. Ta derfor kontakt på forhånd for spørsmål og påmelding til formidlingstilbud eller dersom dere vil se på egenhånd i en av våre utstillinger.

Våre åpningstider er tirsdag – fredag kl. 10 – 16 (mandager er museet stengt). Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra klokken 9.30.

Se også nærmere informasjon angående våre andre utstillinger.

Vær vennlig å les våre museumsvettregler nøye før dere besøker oss. Disse finner du i høyre meny eller nederst på siden dersom du ser på telefon eller nettbrett.

Velkommen!

Futurum - En utstilling om framtida

Futurum er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050.

Utstillingen er satt sammen av flere interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer. Her kan man se hvordan klimaendringene vil virke inn på Trondheim by. Man blir også utfordret på tanker om bolig for fremtiden, ditt klesforbruk, bruk av insekter til menneskemat, og du kan finne ut av ditt eget eller din families fotavtrykk. En utstilling til ettertanke rundt vår egen livsstil, hvor målet er å gi inspirasjon til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å skape en bedre og bærekraftig framtid. 

Museets formidlingstilbud starter med en innledende samtale over utstillingens tema. Elevene utforsker deretter utstillingen med hjelp av oppgaveark, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Vi avrunder med en felles samtale om hva vi synes er viktige tiltak for å få til en bærekraftig fremtid.

Hvordan skape positivisme og se at vårt bidrag nytter?
Hvordan vil vi det skal være i byen vår i framtida?

Formidlingsopplegget møter mål i fagene naturfag, biologi, samfunnsfag, geografi, geofag, mat og helse, helsefag, og teknologi. 

Periode: Skoleåret 2024/2025, start fra uke 34
Dager: Tirsdag – fredag (mandager stengt)
Tidspunkt: kl. 9.45 og 11.45 (andre tidspunkt kan avtales)
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Anbefalt 20 – 25

Middelalder 

Foto fra middelalderutstillingen.

Bli med inn i byen under gata og opplev Trondheim by slik den så ut for over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.  

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden – og disse kan du se i utstillingen. 

Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, kristningsprosessen, bydannelsen og ikke minst finner vi ut av hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen.

Formidlingen baserer seg på fortellinger fra skriftlige kilder og fortellinger tolket ut fra arkeologiske funn. Både arkeologiske og historiske kilder kan sammen hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Og hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en sverdglad gutt som het Ivar?

Varighet: Ca. 1,5 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30

14 jun 2024

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.


Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Mer informasjon om våre utstillinger.

Velkommen!


Museumsvettregler

Museumsvettregler

  • Av hensyn til brannforskrifter og elevenes/barnas sikkerhet må elevene gå i grupper og til enhver tid oppholde seg i samme rom som en lærer/voksen.
  • Unngå løping i museets utstillinger.
  • Med mindre noe annet fremgår tydelig, er det ikke lov å klatre, ta på eller sitte på noen av museets utstilte objekter eller elementer.
  • Forlat ikke utstillingene før etter at dere har ryddet etter dere.
  • Det er ansvaret til den enkelte lærer eller barnahageansatt å holde ro og orden, samt ta et siste overblikk før dere går.
  • All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene. Opplev utstillingene sammen og prat og le med hverandre, ikke telefonen.
  • Spør gjerne en av de ansatte om det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss på Vitenskapsmuseet!

Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene til å sette god spisestemning.

I matpakkerommet viser vi frem dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Når du er ferdig med å spise matpakken din kan du lese eller se i bøker om natur og kultur eller tegne et fint bilde i tegnekroken.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.


Digitalt undervisningsmateriell til skolen

Digitalt undervisningsmateriell til skolen

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast" og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med.