Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Vi ønsker grupper fra skoler og barnehage hjertelig velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet. På grunn av antallbegrensning ønsker vi at alle grupper melder seg til skoletjenesten på forhånd.

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2021-2022

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2021-2022

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 - 16 (museet har stengt på mandager). Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger

Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

Vær vennlig å les praktisk info nøye før dere besøker oss. Denne finner du i høyre meny eller nederst på siden dersom du ser på telefon eller nettbrett.

Ulv! Ulv! - En utstilling om ulv i natur og kultur

Hva vet vi om ulven, arten som har eksistert i vårt land siden siste istid for mer enn 10 000 år siden? Utstillingen forteller om ulvens særtrekk og liv, og om forskning som gjøres på arten.

Følg historien om hvordan ulven ble til vår beste venn hunden, og hvordan vårt syn på ulven har endret seg fra vikingtid til i dag. Test hvor langt unna ulven du står i forhold til ulvedebatten.

Formidlingsrunden

Ved samtale og undring vil elevene bli bedre kjent med ulven som art og symbol.

Vi diskuterer betydningen av rovdyr i vår natur. Er ulven viktig i økosystemet? Hva er myter og hva er fakta? Hvilket forhold har vi til ulven?

Vi kommer videre inn på den dagsaktuelle samfunnsdebatten hvor meningene er mangfoldige. Skal vi ta vare på ulven i vår natur? Hva danner grunnlaget for ulvedebatten vi har i dag? Hva påvirker våre synspunkter og valg?

Kunnskap og erfaring danner et godt grunnlag for videre å kunne diskutere, begrunne og argumentere, samt forstå at andre har annet ståsted enn oss selv.

Utstillingen berører læreplanen på flere punkter både i naturfag og samfunns-kunnskap, blant annet; biologisk mangfold, samspillet mellom natur og samfunn, bærekraftig utvikling, kritisk tekning, medborgerskap og demokrati.

Periode: Vår og høst 2022
Tidspunkt: kl. 9.45 og 11.45, andre tidspunkt kan avtales
Varighet: 1 – 1,5 timer, tilpasses
Antall elever: 20 - 25
Oppgaveark: Hvis dette ønskes

 


Mannen i brønnen - En steingammel krimgåte

Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetI Sverres saga står det om Baglernes angrep på Birkebeinerne på Sverresborg:

"Baglerne tok alt gods som var i borgen, og siden brente de alle husene som var der. De tok en død mann og kasta ham på hodet ned i brønnen, bar stein dit og la over til det var fullt."

I 1938 ble det funnet et skjelett på bunnen av brønnen i borgruinen på Sverresborg. Er dette mannen det skrives om i Sverres saga fra 11- og 1200-tallet? Hvordan kan moderne vitenskap bidra til å løse mysteriet om mannen i brønnen? Hvem var han?

Lite visste mennesket som møtte sin skjebne i en brønn på Sverresborg at han ville bli stilt ut på museum nesten 1000 år etter. Hva kan det å stille ut døde mennesker på museum gi oss? Er det etisk riktig?

Bli med på formidlingsopplegget «Mannen i brønnen – En steingammel krimgåte». Kanskje finner du svaret på noen av disse spørsmålene.


Periode: Vår og høst 2022
Tidspunkt: kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkt kan avtales
Varighet: 1 – 1,5 timer
Antall elever: 20 - 25

 

FUTURUM - En utstilling om framtida

Illustrasjonsfoto Futurum.

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid innenfor klimaendringer, livsstil og bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man oppleve framtida og se hvordan klimaendringene vil virke inn på Trondheim by.

Du kan finne tips til hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. En utstilling til ettertanke rundt vår egen livsstil og hvor målet er å gi inspirasjon til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å skape en bedre bærekraftig framtid.

UTFORSK – OPPLEV – SMAK – DISKUTER – REFLEKTER - DELTA

 

Se informasjon om modulene i utstillingen.

På grunn av smittehensyn kan vi ennå ikke benytte VR-brillene i modul Klimaendringer.

 

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Elevene utforsker deretter utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Vi avrunder med en felles samtale rundt hva vi tenker om mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak. Hvordan vil vi det skal være i byen vår i framtida? Hvordan skape positivisme og se at vårt bidrag nytter?

 

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.


Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Varighet: 1-1,5 timer
Antall elever: Anbefalt 20-25

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix - Opptatt uke 44 og 45 

Toger og bjørn. Foto: Arild Juul

  • Om jordas historie og livets utvikling
  • Verdensbilde og vitenskap
  • Evolusjon - artenes utvikling og tilpasning

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur og samfunnsutvikling.

Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og ikke minst på - Hvor kommer mennesket fra? I en del av utstillingen presenteres menneskeapenes utvikling og det moderne menneskets vandringsveier ut fra Afrika.


Varighet: 1 – 1,5 timer, formidling med oppgaver
Tidspunkt: 9.45 og 11.45. Andre tidspunkt kan avtales.
Antall elever: Maks 30

 

1760 - Opplysningstid i Trondheim

Foto fra 1760-utstillingen. Hva er sannhet? Finnes det sann og riktig kunnskap? Dette er det underliggende temaet i formidlings- opplegget “1760 - Vitenskap i verdens utkant”. Utstillingen viser 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn, dominert av kirken, og starten på den moderne tid – opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon.

Her gis et bilde av Trondhjem på 1700-tallet, det tidlige lærdomsmiljøet og forutsetningene for dannelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og samfunnsomveltninger, samt DKNVS betydning for Trondheim og resten av Norge.

Vi undersøker også museets rikholdige samling av donerte gjenstander fra 1700-tallet og hva disse kan fortelle om samfunnet rundt opplysningstiden. Hvorfor bar en pen frue en hodeskalle av gull på beltet? Hva var vitenskapsmannens viktigste redskaper og hva skulle et magisk segl hjelpe mot?


Varighet: ca 75 minutter. Formidlingsrunde med oppgaver
Antall elever: Maks 20 (Ved større klasser anbefaler vi deling av klasse og to tidspunkt)

 

Middelalder - Opptatt ukene 11, 12 og 13

Foto fra middelalderutstillingen.

Bli med inn i byen under gata og opplev Trondheim by slik den så ut for over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.  

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden – og disse kan du se i utstillingen. 

Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, kristningsprosessen, bydannelsen og ikke minst finner vi ut av hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen.

Formidlingen baserer seg på fortellinger fra skriftlige kilder og fortellinger tolket ut fra arkeologiske funn. Både arkeologiske og historiske kilder kan sammen hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Og hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en sverdglad gutt som het Ivar?


Varighet: Ca. 1,5 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30 

03 mai 2022

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.


Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum for ytterligere informasjon om våre utstillinger.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at våre besøkende går rolig og unngår løping i museets utstillinger. Vi understreker viktigheten av at alle forlater utstillingene først etter å ha ryddet etter seg.
 

Det er den enkelte lærer eller barnahageansatts ansvar å holde ro og orden samt ta et siste overblikk før dere går.

All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Spør gjerne om det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig? 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene til å sette god spisestemning.

I matpakkerommet viser vi frem dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Når du er ferdig med å spise matpakken din kan du lese eller se i bøker om natur og kultur eller tegne et fint bilde i tegnekroken.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.