•  

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram våren 2018

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 - 16 (museet har stengt på mandager)
Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

NB! Nå er flere av våre tidligere utstillinger på plass igjen og vi ønsker skolen velkommen tilbake til museet.
Blant annet har vi nyoppsatte utstillinger, «Polarnatt» og «Dødelig handel», som omhandler naturfaglige tema som økologi og biologisk mangfold. Samisk utstilling, «Tråante 2017 - Hvem eier historien?», vil fortsatt stå ut vårhalvåret. Se nærmere informasjon angående våre utstillinger på nettsiden https://www.ntnu.no/museum
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix

Foto: Arild Juul

  • Om jordas historie og livets utvikling
  • Verdensbilde og vitenskap
  • Evolusjon - artenes utvikling og tilpasning

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur og samfunnsutvikling. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og ikke minst på - Hvor kommer mennesket fra? I en del av utstillingen presenteres menneskeapenes utvikling og det moderne menneskets vandringsveier ut fra Afrika.

Periode: Alle dager
Varighet: 1 – 1,5 timer, formidling med oppgaver
Antall elever: Maks 30

 

Polarnatt

Helt siden forrige århundreskiftet, da Fridtjof Nansen rapporterte om resultatene av et tre år langt tokt i Arktis, har biologer og havforskere trodd at regionen var en «biologisk ørken» som kun våkner til liv i den lyse årstiden. Men stemmer dette?

Forskere har undersøkt de arktiske havområdene i vintermørket de siste årene, og alle funn er entydige: Det syder av liv i den mørke natten – både på dypet og i grunnere vann. Noen dyr lager til og med sitt eget lys!

Ved hjelp av målerigger, som samler data hele året, har forskerne sett at plankton beveger seg i samlet flokk også om vinteren. Roboter, kamera og dykkere kan ta de forskjellige dyrene og plantene nærmere i øyesyn og fortelle oss akkurat hvilke arter som holder på med hva der nede i mørket.

 

Bli med på en spennende oppdagelsesreise i mørket.

Ta klassen med på lommelykttur inn i utstillingen og finn ut hva forskningen har funnet ut om livet i havet i den mørke polarnatten. Tema er økologi, biologisk mangfold og klimaendringer. En fin utstilling å se selv i. Det anbefales et samtidig besøk i utstillingene Naturmiljø og Dødelig handel.

 

Dødelig handel - hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens

35.000 arter er vernet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Det er viktig med regulering av internasjonal handel med truede arter, og med levende ikke-truede arter, både av hensyn til bestandene og økosystemet i eksportlandet og i importlandet. Utstillingen tar for seg temaer som CITES, svart marked, faunakriminalitet, truede arter, tømmer fra regnskog, handel med planter, og hva som er lov hvis du gjør det riktig. Mange kjøper med seg suvenirer fra utenlandsopphold, i god tro om at de ikke har gjort noe ulovlig. Hva er reglene her? Krypskyting av neshorn og elefanter er et økende problem og derfor har neshornet en sentral plass i utstillingen. I tillegg viser utstillingen bla. hornfugler, apollosommerfugler, mungo og hvit jaktfalk. Man får også se flere beslaglagte gjenstander, preparater m.m. som er utlånt fra Miljødirektoratet.

Ved klassebesøk kan vi tilby en kortere omvisningsrunde som introduksjon til utstillingens tema.
Varighet 20-30 minutter med maks 30 elever pr gruppe.

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskap og ulike miljøutfordringer. Formidling med oppgaver, varighet 1 time med maks 30 elever. Hele året unntatt ukene 21 - 23.

 

1760 - Vitenskap i verdens utkant

Utstillingen viser 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn, dominert av kirken, og starten på den moderne tid – opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon. Her gis et bilde av Trondhjem på 1700-tallet, det tidlige lærdomsmiljøet og forutsetningene for dannelse av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og samfunnsomveltninger, samt DKNVS virke og utstillingsvirksomhet. Utstillingen imøtekommer Kunnskapsløftet på flere plan innenfor fagene norsk, samfunnsfag, historie og naturfag.

Periode: Fredager vår 2018, alle dager fra 13.februar.
Varighet: 20-45 min. Introduksjon eller formidlingsrunde med oppgaver
Antall elever: Maks 30 

 

Middelalder

Bli med inn i Kaupang! Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Her fortelles historien om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, og hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Periode: Hele skoleåret
Varighet: 1 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30 

Tråante 2017 – Hvem eier historien?

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted og ikke minst de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden.

Periode: Vår 2018 fra 23.januar
Tidspunkter: Tirsdag - fredag hvor tidspunkter avtales, tidligste start kl. 9.45
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 25

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen 
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Lise Mariann Alsli (permisjon frem til 1.mai)
Tlf: 971 98 557
e-post: lise.alsli@ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!

Wed, 03 Jan 2018 15:18:59 +0100

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@ntnu.no

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557
E-post: lise.alsli@ntnu.no 

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!