Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Vi ønsker grupper fra skoler og barnehage hjertelig velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet. På grunn av antallbegrensning ønsker vi at alle grupper melder seg til skoletjenesten på forhånd.

Munnbind er påbudt i våre utstillinger fra fylte 13 år.

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

NTNU Vitenskapsmuseet:

Videregående skole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 - 16 (museet har stengt på mandager)
Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger

Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

 

FUTURUM - En utstilling om framtida

Illustrasjonsfoto Futurum.

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid innenfor klimaendringer, livsstil og bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man oppleve framtida og se hvordan klimaendringene vil virke inn på Trondheim by.

Du kan finne tips til hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. En utstilling til ettertanke rundt vår egen livsstil og hvor målet er å gi inspirasjon til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å skape en bedre bærekraftig framtid.

UTFORSK – OPPLEV – SMAK – DISKUTER – REFLEKTER - DELTA

 

Se informasjon om modulene i utstillingen.

På grunn av smittehensyn kan vi ennå ikke benytte VR-brillene i modul Klimaendringer.

 

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Elevene utforsker deretter utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Vi avrunder med en felles samtale rundt hva vi tenker om mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak. Hvordan vil vi det skal være i byen vår i framtida? Hvordan skape positivisme og se at vårt bidrag nytter?

 

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Periode: Hele året
Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Varighet: 1-1,5 timer
Antall elever: Anbefalt 20-25

 

Klemenskirken: Der Olav Haraldsson ble Olav den Hellige

Klemenskirken. Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetI 2016 skulle et nytt næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate. Fordi dette var et sentralt område i den gamle Kaupangen, var det stor spenning knyttet til den arkeologiske utgravningen.

Gradvis avdekkes en mengde steinfragmenter som blir tolket som spor etter en kirke. Man finner også en rekke gjenstander; deriblant rester etter et stort steinalter, fragmenter av en døpefont, et krusifiks, deler av en brønn og flere skjeletter fra en tilstøtende kirkegård.

Dateringene forteller at kirken må være reist rundt år 1015, og at det høyst sannsynlig må være Olav Haraldssons Klemenskirke. I denne kirken ble Olav Haraldsson til ”Olav den Hellige” da helgenkongens skrin høytidelig ble plassert på høyalteret den 5. august 1031. Nå var stedet endelig lokalisert!

Vi inviterer til formidling og samtale rundt et av Norges viktigste arkeologiske funn. Vi snakker om middelalderens Trondheim, landskap og tidsånd. Møt menneskene som levde, bygget og døde her og ikke minst Olav Haraldsson selv, Norges evige konge.

Periode: Hele året. Fortrinnsvis fredager høsthalvåret.
Varighet: Ca. 45 minutter
Antall elever: Maks 25

 

Arken: Fra Noas Ark til dobbel Helix

Toger og bjørn. Foto: Arild Juul

  • Om jordas historie og livets utvikling
  • Verdensbilde og vitenskap
  • Evolusjon - artenes utvikling og tilpasning

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur og samfunnsutvikling.

Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og ikke minst på - Hvor kommer mennesket fra? I en del av utstillingen presenteres menneskeapenes utvikling og det moderne menneskets vandringsveier ut fra Afrika.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45
Varighet: 1 – 1,5 timer, formidling med oppgaver
Antall elever: Maks 30

 

Dødelig handel - Hvordan ulovlig handel kan true arters eksistens

To utstoppede eksotiske fugler. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.35.000 arter er vernet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Det er viktig med regulering av internasjonal handel med truede arter, og med levende ikke-truede arter, både av hensyn til bestandene og økosystemet i eksportlandet og i importlandet. Utstillingen tar for seg temaer som CITES, svart marked, faunakriminalitet, truede arter, tømmer fra regnskog, handel med planter, og hva som er lov hvis du gjør det riktig.

Mange kjøper med seg suvenirer fra utenlandsopphold, i god tro om at de ikke har gjort noe ulovlig. Hva er reglene her? Krypskyting av neshorn og elefanter er et økende problem og derfor har neshornet en sentral plass i utstillingen. I tillegg viser utstillingen bla. hornfugler, apollosommerfugler, mungo og hvit jaktfalk. Man får også se flere beslaglagte gjenstander, preparater m.m. som er utlånt fra Miljødirektoratet.

Periode: hele året
Varighet: 20-30 minutter 
Antall elever: maks 30

 

Natur- og miljøutstilling

Barn i utstillingen.Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene.

Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskap og ulike miljøutfordringer.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45.
Varighet: 1 time formidling med oppgaver
 Antall elever: maks 30 elever.

 

1760 - Opplysningstid i Trondheim

Foto fra 1760-utstillingen. Hva er sannhet? Finnes det sann og riktig kunnskap? Dette er det underliggende temaet i formidlings- opplegget “1760 - Vitenskap i verdens utkant”. Utstillingen viser 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn, dominert av kirken, og starten på den moderne tid – opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon.

Her gis et bilde av Trondhjem på 1700-tallet, det tidlige lærdomsmiljøet og forutsetningene for dannelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og samfunnsomveltninger, samt DKNVS betydning for Trondheim og resten av Norge.

Vi undersøker også museets rikholdige samling av donerte gjenstander fra 1700-tallet og hva disse kan fortelle om samfunnet rundt opplysningstiden. Hvorfor bar en pen frue en hodeskalle av gull på beltet? Hva var vitenskapsmannens viktigste redskaper og hva skulle et magisk segl hjelpe mot?

Periode: Fredager på høsten, alle dager fra medio februar.
Varighet: 1 time. Formidlingsrunde med oppgaver
Antall elever: Maks 20 (Ved større klasser anbefaler vi deling av klasse og to tidspunkt)

 

Middelalder

Foto fra middelalderutstillingen.

Bli med inn i byen under gata og opplev Trondheim by slik den så ut for over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.  

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden – og disse kan du se i utstillingen. 

Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, kristningsprosessen, bydannelsen og ikke minst finner vi ut av hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen.

Formidlingen baserer seg på fortellinger fra skriftlige kilder og fortellinger tolket ut fra arkeologiske funn. Både arkeologiske og historiske kilder kan sammen hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Og hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en sverdglad gutt som het Ivar?

Periode: Hele skoleåret. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Varighet: 1 time, formidling med oppgaver
Antall elever: maks 30 

 

14 okt 2020

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at elevene går rolig og unngår løping i museets utstillinger.
 
All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
 
Det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

 

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig? 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene og spennende dekor på bordene.

Samtidig er her utstillinger som viser dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.