•  

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingstilbud 2018

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser kan starte fra kl. 9:30.

NB! Nå er flere av våre tidligere utstillinger på plass igjen og vi ønsker skolen velkommen tilbake til museet.
Blant annet har vi nyoppsatte utstillinger, «Polarnatt» og «Dødelig handel», som omhandler naturfaglige tema som økologi og biologisk mangfold. Samisk utstilling, «Tråante 2017 - Hvem eier historien?», vil fortsatt stå ut året. Se nærmere informasjon angående våre utstillinger på nettsiden https://www.ntnu.no/museum
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

Oppskrifter og mere informasjon etter høstens utgave av Velkommen av havet

 

En verden av plast

I forbindelse med Forskningsdagene inviterer NTNU Vitenskapsmuseet til våre 2 lærerike og tankevekkende rollespill; "Fuglereisen" og "En verden av plast" i perioden 25. september – 5. oktober. Rollespillene er utviklet i samarbeid med Alibier AS og marinbiolog Mali Skogen.

Årets Forskningsdager har temaet «oppvekst», noe som i høyeste grad blir aktuelt i våre to rollespill som begge dreier seg om marin forsøpling.

For påmelding til rollespillene kontakt Lise Mariann Alsli per e-post lise.alsli@ntnu.no

Fuglereisen

Foto: StormsvaleLa barna flakse seg gjennom en verden de en dag skal ta over…

Rollespillet er utviklet for 1.-4. trinn, og tar for seg livet som fugl langs norskekysten: På en leken og lærerik måte skal barna være flaksende kystfugler. Fly langt og lenge gjennom vind og skyer for å finne den beste maten havet har å by på, men hva skjer når det fuglene spiser ikke er mat?

Rollespillet har som formål å fremme kunnskap om marin forsøpling og bevisstgjøre barna på hva som kan gjøres for å forhindre videre forsøpling.

Gjennom forarbeid, lekent rollespill og avsluttende samtale vil vi fordype oss i viktige og aktuelle spørsmål og kanskje finner vi noen løsninger også.

Rollespillet møter Kunnskapsløftets kompetansemål i naturfag.

Periode: 25. - 28. september
Målgruppe: 1.-4.trinn 
Varighet: 1,5 timer
Antall elever: Maks 25
Tidspunkt:
25. september klokken 09.00
25. september klokken 12.00
26. september klokken 09.00
26. september klokken 12.00
27. september klokken 09.00
27. september klokken 12.00
28. september klokken 09.00
28. september klokken 12.00

En verden av plast

Foto: En verden av plastEn kjedereaksjon tatt fra virkeligheten og satt på kanten.

Rollespillet er utviklet for 8.-10. trinn og har som formål å fremme kunnskap om marin forsøpling og få elevene til å reflektere omkring hvordan man kan forhindre videre forsøpling.

Rollespillet tar virkeligheten til det ekstreme, og ved bruk av virkemidler som konkurranse og gruppearbeid skal elevene kjempe sin vei til målet. Problemet er at alle har ulik forståelse av hva målet er.

Rollespillet gir et tydelig innblikk i realiteten av hvordan mekanismer i forbrukersamfunnet spiller inn på marin forsøpling.

Gjennom forarbeid, et heseblesende rollespill og avsluttende samtale vil elevene oppleve aktuell miljøproblematikk og økonomiske problemstillinger med både kropp og hode.

Rollespillet møter Kunnskapsløftets kompetansemål i naturfag og samfunnsfag.

Periode: 2. - 5. oktober
Målgruppe: 8.-10. trinn 
Varighet: 2,5 timer
Antall elever: Maks 25
Tidspunkt:
2. oktober klokken 09.45
2. oktober klokken 11.45
3. oktober klokken 09.45
3. oktober klokken 11.45
4. oktober klokken 09.45
4. oktober klokken 11.45
5. oktober klokken 09.45
5. oktober klokken 11.45


Polarnatt – om livet i polhavet i den arktiske natten

Lenge har man trodd at havområdene i den arktiske regionen var øde og forlatt i den kalde, mørke polarnatten. Undersøkelser de siste årene har vist noe annet. Det syder av liv i den mørke natten – både på dypet og i grunnere vann. Noen dyr lager til og med sitt eget lys!

Utstillingen forteller om forskning i arktisk farvann for å få mer kunnskap om polhavets økologi i mørketiden. Noe som er viktig for å kunne forvalte dette havområdet for fremtiden. Ved hjelp av målerigger, roboter, kamera og dykkere kan forskerne nå fortelle oss om hvilke arter som finnes og hva de holder på med der nede i mørket.

Formidlingssekvensen starter i marin avdeling hvor vi samtaler om havet som økosystem, om artenes levevis, næringskjede og lysets påvirkning. Vi studerer deretter planktonarter i stereoluper og jobber med oppgaveark. I et eget aktivitetshefte får elevene vite litt mer om enkelte fisk, fugl og organismer som de finner i utstillingen.

I siste sekvens går vi samlet inn i utstillingen Polarnatt – inn i nattens mulm og mørke.  Med lommelykt går vi samlet rundt og ser på hva forskerne har funnet ut om livet i havet i den mørke polarnatten. Deretter får elevene selv lete etter fluoriserende dyrefigurer. Det blir så en kortere samling til slutt for oppsummering.

Bli med på en spennende oppdagelsesreise i mørket.

Periode: Februar, mars og april
Målgruppe: 2. – 7.trinn (opplegg tilpasses alderstrinn)
Tidspunkter: Kl. 9.45, 11.00 og 12.15. Onsdager og torsdager i februar. Senere alle dager.
Varighet: 1,25 timer
Antall elever: 20

Aktivitetshefter i tilknytning til utstillingen, på norsk og engelsk, kan lastes ned til bruk ved besøk på egen hånd. (NB! Fasiten på siste side er ikke oppdatert)
Aktivitetshefte på norsk

Aktivitetshefte på engelsk

 

Arken: Om livet på jorda

Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året
1. - 6. trinn: Trinntilpasset formidling om enkelte dyrearters biologi 0,5 – 1 time
7. - 10. trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer
Antall elever: Maks 30

 

Dypdykk

Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen. En fin utstilling å se i på egen hånd. Vil ha tidvis begrenset tilgang i februar og mars.

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, ulike miljøutfordringer og forvaltning av kulturlandskap.

Periode: Hele året unntatt ukene 21 - 23
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 30
Ressursark På sporjakt 1. - 3.trinn

Eget arbeidshefte for småskolen er under utvikling.

 

På sporjakt: Bli bedre kjent med museets Natur- og miljøutstilling.
Gå på sporjakt og finn ut hvilke dyr sporene tilhører. Benytt spørsmålene og faktaopplysningene på ressursarket til samtale og undring over tema som: Hvem bor hvor? Hvem spiser hva? Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Se lenker nedenfor.

Last ned sporarket og klipp ut deres egne spor. Laminer og ta de med til sporjakten på museet. God tur!

Spor-ark
Ressursark «På sporjakt»

 

Jernalder/Vikingtid

Vi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra jegersamfunn til jordbrukssamfunn. Dette ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan fortelle oss. Blant annet var vikingtiden full av symbolbruk, spesielt av dyremotiver. Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, og elvene får selv prøve å risse runer på merkepinne.


Periode: Fra 13.februar 2018.
Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: 20 – 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Middelalder, Ivar

Bli med inn i Kaupang! Vi tar turen fra vikingtid og inn i middelalderbyen Trondheim. Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige samt vite mer om hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre. Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en gutt som het Ivar som likte å leke med sverd?

 

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: maks 30

 

Steinalder - Spor i jord

Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn høsten 2017 frem til medio februar 2018. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio oktober 2017 og alle dager fra mars 2018.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Hvem eier historien?

Runebomme. Foto. Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn, og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted, og ikke minst om de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden.

Periode: Vår 2018 fra 23.januar
Tidspunkt: Tirs - fred, kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: 6. trinn, men passer også for 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 25

 

Påmelding til skoletjenesten ved NTNU Vitenskapsmuseet

Solbjørg Pedersen 
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Lise Mariann Alsli
Tlf: 971 98 557
e-post: lise.alsli@ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!

Mon, 11 Jun 2018 13:54:04 +0200

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@ntnu.no

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557
E-post: lise.alsli@ntnu.no 

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!