Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Vi ønsker grupper fra skoler og barnehage hjertelig velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet. På grunn av antallbegrensning ønsker vi at alle grupper melder seg til skoletjenesten på forhånd.

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2021-2022

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2021-2022

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger.
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

Vær vennlig å les praktisk info nøye før dere besøker oss. Denne finner du i høyre meny eller nederst på siden dersom du ser på telefon eller nettbrett.


Ulv! Ulv! - En utstilling om ulv i natur og kultur

Hva vet vi om ulven, arten som har eksistert i vårt land siden siste istid for mer enn 10 000 år siden? Utstillingen forteller om ulvens særtrekk og liv, og om forskning som gjøres på arten.

Følg historien om hvordan ulven ble til vår beste venn hunden, og hvordan vårt syn på ulven har endret seg fra vikingtid til i dag. 

Test hvor langt unna ulven du står i forhold til ulvedebatten.

Formidlingsrunden tilpasses alle trinn i grunnskolen

Ved samtale og undring vil elevene bli bedre kjent med ulven som art og symbol. Vi diskuterer betydningen av rovdyr i vår natur. Er ulven viktig i økosystemet?

Hva er myter og hva er fakta? Hvilket forhold har vi til ulven?

Vi kommer videre inn på den dagsaktuelle samfunnsdebatten hvor meningene er mangfoldige. Skal vi ta vare på ulven i vår natur? Hva danner grunnlaget for ulvedebatten vi har i dag? Hva påvirker våre synspunkter og valg?

Kunnskap og erfaring danner et godt grunnlag for videre å kunne diskutere, begrunne og argumentere, samt forstå at andre har annet ståsted enn oss selv.

Utstillingen berører læreplanen på flere punkter både i naturfag og samfunnsfag, blant annet; biologisk mangfold, samspillet mellom natur og samfunn, bærekraftig utvikling, kritisk tekning, medborgerskap og demokrati.

Målgruppe: Tilpasses alle trinn, er spesielt rettet mot 5. - 10. trinn
Tidspunkt:
kl. 9.45 og 11.45, andre tidspunkt kan avtales

Varighet:
1 – 1,5 timer, tilpasses trinn

Antall elever:
20 - 25

Oppgaveark
: Fra 3./4. trinn

FUTURUM - En utstilling om framtida

Illustrasjonsfoto Futurum.

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid innenfor klimaendringer, livsstil og bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man oppleve framtida og se hvordan klimaendringene vil virke inn på Trondheim by.

Du kan finne tips til hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. En utstilling til ettertanke rundt vår egen livsstil og hvor målet er å gi inspirasjon til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å skape en bedre bærekraftig framtid.

UTFORSK – OPPLEV – SMAK – DISKUTER – REFLEKTER - DELTA

 

Se informasjon om modulene i utstillingen.

 

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Elevene utforsker deretter utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Vi avrunder med en felles samtale rundt hva vi tenker om mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak. Hvordan vil vi det skal være i byen vår i framtida? Hvordan skape positivisme og se at vårt bidrag nytter?

 

Formidlingstilbudet i utstillingen inngår som en del av Grønn Barnebys Bærekraft-program mot ungdomsskolen.

Lenker til nettsider som anbefales til for- og etterarbeid ved skolen.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Målgruppe: 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer
Antall elever: Anbefalt 20-25

 

Den fantastiske skogen

Gaupe. Foto av Øylov Cyvin, NTNU VitenskapsmuseetSkogen er rik på biologisk mangfold og naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Visste du at Trøndelag, og sør i Nordland, har Europas eneste boreale regnskog - kystgranskogen? Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Spesielt angående klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

Hvorfor er skogen viktig? 
Hva betyr skogen for deg?
Hvordan skal vi ta vare på skogen i fremtiden?  

Gjennom fem moduler tas du med inn i skogsnaturen. Her gis et innblikk i dyre- og planteverdenen, om truede arter, økosystem, miljømessig bærekraft, og om menneskenes bruk og nytte av skogen. I et dypdykk inn i mikroverdenen blir du kjent med bjørnedyret.

Vi håper utstillingen, med interaktive elementer og forskerspirelab, kan bidra til læring, gi grunnlag for refleksjoner, samt aktivisere nysgjerrigheten.

Tema i utstillingen imøtekommer flere av læreplanens kompetansemål, spesielt i naturfag men også i samfunnsfag.


Målgruppe: 5.-7. trinn, men kan tilpasses andre trinn ved behov.
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Arken: Om livet på jorda - Opptatt uke 44 og 45  

Tiger og bjørn i Arken.Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. 


Målgruppe og varighet:

  • 1.-6. trinn: Trinntilpasset formidling 0,5 – 1 time.
  • 7.-10 trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer.

Antall elever: Anbefalt 20-25
Tidspunkt: Kl. 9.45 og 11.45, andre tidspunkt kan avtales.

 

Havet - Hva finnes i dypet? - Opptatt uke 44 og 45

Barn i utstillingen om havet. Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen.

Ta også en titt på fotoutstillingen om de vakre og eldgamle ribbemanetene som har levd i havene våre i millioner av år.

Dette er en fin utstilling å se i på egen hånd. 

 

Jernalder/Vikingtid 

Vikingsverd. Foto av Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetVi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra bronsealder til jernalder. Hva gjorde jernproduksjonen med resten av samfunnet? Hvordan levde folk i jernalderen? Ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan vi få et innblikk i livet for over 1000 år siden. Jernalderen var, som vårt eget samfunn, full av symbolbruk. Har vi noen mulighet til å sette oss inn i betydningen av disse? Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, hverdag krig, liv og død. 


Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Maks 25

 

Steinalder - Spor i jord 

Illustrasjon av steinalderboplass. Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn september-februar. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio september og alle dager fra mars.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.


Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim 

Bilde fra middelalderutstillingen.

Bli med inn i byen under gata og opplev Trondheim by slik den så ut for over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.  

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden – og disse kan du se i utstillingen. 

Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, kristningsprosessen, bydannelsen og ikke minst finner vi ut av hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen.

Formidlingen baserer seg på fortellinger fra skriftlige kilder og fortellinger tolket ut fra arkeologiske funn. Både arkeologiske og historiske kilder kan sammen hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Og hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en sverdglad gutt som het Ivar?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.


Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: Anbefalt 20-25
Tidspunkt: Kl. 9.45 og 11.45, andre tidspunkt kan avtales.

03 mai 2022 Frid Kvalpskarmo Hansen

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.


Utstillingene i museet er åpne:

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00.
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00.

Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum for ytterligere informasjon om våre utstillinger.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at våre besøkende går rolig og unngår løping i museets utstillinger. Vi understreker viktigheten av at alle forlater utstillingene først etter å ha ryddet etter seg.
 

Det er den enkelte lærer eller barnahageansatts ansvar å holde ro og orden samt ta et siste overblikk før dere går.

All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Spør gjerne om det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig? 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene til å sette god spisestemning.

I matpakkerommet viser vi frem dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Når du er ferdig med å spise matpakken din kan du lese eller se i bøker om natur og kultur eller tegne et fint bilde i tegnekroken.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.