Vitenskapsmuseet åpner delvis fra 2. juni

Velkommen tilbake til NTNU Vitenskapsmuseet!

Deler av utstillingene og butikken på NTNU Vitenskapsmuseet er nå åpnet. Museet ivaretar alle retningslinjer i forhold til smittevern. 

Mere info om åpning og smitteverntiltak finner du her

Skolekarusell

  •  

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2019-2020

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2019-2020

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger.
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

I ukene 11 og 12 vil utstillingene "Middelalder i Trondheim" og "Midt-Norges forhistorie" være opptatt og vi ber om minst mulig uavtalt ferdsel i de to utstillingene denne perioden.

 


FUTURUM - En utstilling om framtida

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere moduler som omfatter 4 hovedtema;

  • Klimaendringer
  • Framtidas by
  • Bærekraftig livsstil
  • Framtidas mat

Se informasjon om modulene i utstillingen.

 

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man reise inn i framtida, se i virtuell virkelighet hvordan havet stiger og hvordan flom og ekstrem nedbør rammer Trondheim sentrum. Her kan du finne ut hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

 

Motivasjonen er å gi de unge håp, ikke dynge katastrofene i hodet på dem og få dem til å tro at alt er håpløst. Utstillingen vil isteden gi svar på hva som skjer og hvorfor, men også hva hver enkelt av oss kan bidra med.

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Deretter utforsker de utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Til slutt diskuterer vi mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Hva kan du bidra med for å skape en bedre framtid?

Formidlingstilbudet i utstillingen inngår som en del av Grønn Barnebys Bærekraft-program mot ungdomsskolen.

Lenker til nettsider som anbefales til for- og etterarbeid ved skolen.

Periode: Skoleåret 2019/2020
Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Målgruppe: 7.-10. trinn
Varighet: 1,25-1,5 timer
Antall elever: 20-25, Maks 30

 

Den fantastiske skogen

Gaupe. Foto av Øylov Cyvin, NTNU VitenskapsmuseetSkogen er rik på biologisk mangfold og naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Visste du at Trøndelag, og sør i Nordland, har Europas eneste boreale regnskog - kystgranskogen? Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Spesielt angående klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

Hvorfor er skogen viktig? 
Hva betyr skogen for deg?
Hvordan skal vi ta vare på skogen i fremtiden?  

Gjennom fem moduler tas du med inn i skogsnaturen. Her gis et innblikk i dyre- og planteverdenen, om truede arter, økosystem, miljømessig bærekraft, og om menneskenes bruk og nytte av skogen. I et dypdykk inn i mikroverdenen blir du kjent med bjørnedyret.

Vi håper utstillingen, med interaktive elementer og forskerspirelab, kan bidra til læring, gi grunnlag for refleksjoner, samt aktivisere nysgjerrigheten.

Tema i utstillingen imøtekommer flere av læreplanens kompetansemål, spesielt i naturfag men også i samfunnsfag.

Periode: Formidlingsrunde tilbys i perioder. Ta kontakt mot skoletjenesten.
Målgruppe: 5.-7. trinn, men kan tilpasses andre trinn ved behov.
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Arken: Om livet på jorda

Bilde fra ArkenBli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. 

Periode: Hele året, unntatt ukene 44 og 45. Tidspunkter avtales.
Målgruppe og varighet:

  • 1.-6. trinn: Trinntilpasset formidling 0,5 – 1 time.
  • 7.-10 trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer.

Antall elever: Maks 30

 

Dypdykk

Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen. En fin utstilling å se i på egen hånd. 

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, ulike miljøutfordringer og forvaltning av kulturlandskap.

Periode: Hele året unntatt ukene 44 og 45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 30

Ressursark På sporjakt 1. - 3.trinn

På sporjakt: Bli bedre kjent med museets Natur- og miljøutstilling.
Gå på sporjakt og finn ut hvilke dyr sporene tilhører. Benytt spørsmålene og faktaopplysningene på ressursarket til samtale og undring over tema som: Hvem bor hvor? Hvem spiser hva? Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Se lenker nedenfor.

Last ned sporarket og klipp ut deres egne spor. Laminer og ta de med til sporjakten på museet. God tur!

Spor-ark
Ressursark «På sporjakt»

 

Jernalder/Vikingtid

Foto av Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetVi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra bronsealder til jernalder. Hva gjorde jernproduksjonen med resten av samfunnet? Hvordan levde folk i jernalderen? Ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan vi få et innblikk i livet for over 1000 år siden. Jernalderen var, som vårt eget samfunn, full av symbolbruk. Har vi noen mulighet til å sette oss inn i betydningen av disse? Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, hverdag krig, liv og død. 

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Maks 25

 

Steinalder - Spor i jord

Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn september-februar. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio september og alle dager fra mars.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Bli med inn i Kaupang! Vi tar turen fra vikingtid og inn i middelalderbyen Trondheim. Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige samt vite mer om hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre. Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en gutt som het Ivar som likte å leke med sverd?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Hvem eier historien?

Runebomme. Foto. Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn, og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted, og ikke minst om de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under misjoneringen på 1600-1700-tallet. 

Periode: Januar - mars 2020
Tidspunkt: Tirs - fred, kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: 6. trinn, men passer også for 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 25

20 apr 2020 Roger Skjelbakken

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!