Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet

Vi ønsker grupper fra skoler og barnehage hjertelig velkommen til NTNU Vitenskapsmuseet. På grunn av antallbegrensning ønsker vi at alle grupper melder seg til skoletjenesten på forhånd.

Munnbind er påbudt i våre utstillinger fra fylte 13 år.

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger.
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

 

 


FUTURUM - En utstilling om framtida

Illustrasjonsfoto Futurum.

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid innenfor klimaendringer, livsstil og bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere interaktive moduler som inviterer til opplevelse, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man oppleve framtida og se hvordan klimaendringene vil virke inn på Trondheim by.

Du kan finne tips til hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. En utstilling til ettertanke rundt vår egen livsstil og hvor målet er å gi inspirasjon til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å skape en bedre bærekraftig framtid.

UTFORSK – OPPLEV – SMAK – DISKUTER – REFLEKTER - DELTA

 

Se informasjon om modulene i utstillingen.

På grunn av smittehensyn kan vi ennå ikke benytte VR-brillene i modul Klimaendringer.

 

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Elevene utforsker deretter utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Vi avrunder med en felles samtale rundt hva vi tenker om mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak. Hvordan vil vi det skal være i byen vår i framtida? Hvordan skape positivisme og se at vårt bidrag nytter?

 

Formidlingstilbudet i utstillingen inngår som en del av Grønn Barnebys Bærekraft-program mot ungdomsskolen.

Lenker til nettsider som anbefales til for- og etterarbeid ved skolen.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Periode: Hele året
Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Målgruppe: 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer
Antall elever: Anbefalt 20-25

 

Den fantastiske skogen

Gaupe. Foto av Øylov Cyvin, NTNU VitenskapsmuseetSkogen er rik på biologisk mangfold og naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Visste du at Trøndelag, og sør i Nordland, har Europas eneste boreale regnskog - kystgranskogen? Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Spesielt angående klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

Hvorfor er skogen viktig? 
Hva betyr skogen for deg?
Hvordan skal vi ta vare på skogen i fremtiden?  

Gjennom fem moduler tas du med inn i skogsnaturen. Her gis et innblikk i dyre- og planteverdenen, om truede arter, økosystem, miljømessig bærekraft, og om menneskenes bruk og nytte av skogen. I et dypdykk inn i mikroverdenen blir du kjent med bjørnedyret.

Vi håper utstillingen, med interaktive elementer og forskerspirelab, kan bidra til læring, gi grunnlag for refleksjoner, samt aktivisere nysgjerrigheten.

Tema i utstillingen imøtekommer flere av læreplanens kompetansemål, spesielt i naturfag men også i samfunnsfag.

Periode: Formidlingsrunde tilbys i perioder. Ta kontakt mot skoletjenesten.
Målgruppe: 5.-7. trinn, men kan tilpasses andre trinn ved behov.
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Arken: Om livet på jorda

Tiger og bjørn i Arken.Bli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. 

Periode: Hele året, unntatt ukene 38, 44 og 45. Tidspunkter avtales.
Målgruppe og varighet:

  • 1.-6. trinn: Trinntilpasset formidling 0,5 – 1 time.
  • 7.-10 trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer.

Antall elever: Maks 30

 

Havet - Hva finnes i dypet?

Barn i utstillingen om havet. Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen.

Dette er en fin utstilling å se i på egen hånd. 

NB: Frem til høsten er denne utstillingen stengt da vi holder på å sette opp en helt ny og spennende fotoutstilling om de merkelige og vakre ribbemanetene.

 

Natur- og miljøutstilling

Barn i utstillingen om natur og miljø.Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, ulike miljøutfordringer og forvaltning av kulturlandskap.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 30

Ressursark På sporjakt 1. - 3.trinn

På sporjakt: Bli bedre kjent med museets Natur- og miljøutstilling.
Gå på sporjakt og finn ut hvilke dyr sporene tilhører. Benytt spørsmålene og faktaopplysningene på ressursarket til samtale og undring over tema som: Hvem bor hvor? Hvem spiser hva? Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Se lenker nedenfor.

Last ned sporarket og klipp ut deres egne spor. Laminer og ta de med til sporjakten på museet. God tur!

Spor-ark
Ressursark «På sporjakt»

 

Jernalder/Vikingtid

Vikingsverd. Foto av Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetVi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra bronsealder til jernalder. Hva gjorde jernproduksjonen med resten av samfunnet? Hvordan levde folk i jernalderen? Ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan vi få et innblikk i livet for over 1000 år siden. Jernalderen var, som vårt eget samfunn, full av symbolbruk. Har vi noen mulighet til å sette oss inn i betydningen av disse? Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, hverdag krig, liv og død. 

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Maks 25

 

Steinalder - Spor i jord

Illustrasjon av steinalderboplass. Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn september-februar. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio september og alle dager fra mars.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Bilde fra middelalderutstillingen.

Bli med inn i byen under gata og opplev Trondheim by slik den så ut for over 800 år siden. Vi har gjenskapt byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med hus og gater i tilnærmet full størrelse.  

Middelalderbyen er gjenskapt basert på funn av arkeologiske gjenstander og bygningsrester under Trondheims gater. Den fuktige jorden har bevart klær, sko, leketøy, kopper og kar i så god stand at de nesten kunne vært fra nåtiden – og disse kan du se i utstillingen. 

Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige, kristningsprosessen, bydannelsen og ikke minst finner vi ut av hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen.

Formidlingen baserer seg på fortellinger fra skriftlige kilder og fortellinger tolket ut fra arkeologiske funn. Både arkeologiske og historiske kilder kan sammen hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre.

Og hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en sverdglad gutt som het Ivar?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Velkommen av havet - Historien bak smaken

NB: Dette formidlingsopplegget er avsluttet for høsten 2020.

Elever på "Velkommen fra havet". Foto: Kari Andresen

Langs trøndelagskysten bugner det av smakfulle råvarer. Kjenner dagens barn og ungdommer til disse? 

Høsten 2020 fikk ca. 700 elever og lærere oppleve formidlingsopplegget "Velkommen av havet - Historien bak smaken" produsert av biolog Kari H. Bachke Andresen i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet.

Elevene ble, gjennom dette unike formidlingsopplegget, invitert til å bli nærmere kjent med et utvalg havarter, både i frysedisken, i utstillingen og som levende arter i saltvannsakvariet.

På toppen av det hele fikk elevene møte en kokk som tilberedte noe godt og spennende fra havets bord for å utfordre smaksløkene. Kokkene Ståle Sandvik, Oda Østerfeldt og Christer Sandø sto for de gode smakene.

For å oppleve noe av det samme som de heldige elevene som besøkte oss, kan du selv lage rettene som ble servert.

Kokkenes oppskrifter:

 

12 nov 2020 Lise M Bolstad Alsli

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at elevene går rolig og unngår løping i museets utstillinger.
 
All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
 
Det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

 

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig? 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene og spennende dekor på bordene.

Samtidig er her utstillinger som viser dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.