Vitenskapsmuseet åpner delvis fra 2. juni

Velkommen tilbake til NTNU Vitenskapsmuseet!

Utstillingene og butikken på NTNU Vitenskapsmuseet er nå åpnet. Museet ivaretar alle retningslinjer i forhold til smittevern. Mere info om åpning og smitteverntiltak finner du her.

Heisen i Gunnerushuset på NTNU Vitenskapsmuseet skal skiftes ut, og er derfor ute av drift i ukene 30 til 46. Det vil medføre at publikum som er avhengig av heis, kun vil ha mulighet til å se utstillingene i 1. etasje og middelalderutstillingen i Suhm-huset. Vi har dessverre ingen steder publikum kan sette fra seg barnevogn, heller ikke utendørs. Selv om det foregår arbeid med heisen vil garderobe, toaletter og alle våre utstillinger være tilgjengelig via trappoppgang. HC-toalett med stellebord er tilgjengelig i Suhm-huset. Byggeprosessen kan medføre noe støy til tider, og arbeidere å se i ulike deler av utstillingene. Vi beklager ulempene dette skaper.

Vi har dessverre også problemer med telefonen vår for tiden, så vi må kontaktes på e-post. 

Vi tar dessverre ikke imot skole- og barnehagegrupper, før høstsemesteret starter i uke 34.

Skolekarusell

 •  

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingsprogram skoleåret 2020-2021

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 

Våre åpningstider er tirsdag - fredag kl. 10 – 16 (stengt på mandager).
Påmeldte skoleklasser til formidlingstilbud kan starte fra kl. 9:30.

Se nærmere informasjon angående våre utstillinger.
Vi gjør skolen oppmerksom på at det kan i perioder være begrenset tilgang i ulike utstillinger på grunn av undervisning mot skoleklasser.

 

 


Velkommen av havet - Historien bak smaken

Tilbudet er fullbooket. Påmelding er kun til venteliste i tilfelle det blir avmeldinger i løpet av høsten. 

Velkommen av havet. Foto: Kari AndresenEn unik formidlingsopplevelse produsert av biolog Kari H. Bachke Andresen i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet. Langs trøndelagskysten bugner det av smakfulle råvarer. Elevene inviteres til å bli nærmere kjent med et utvalg av artene.

I undervisningsopplegget får elevene se, kjenne, lukte og smake på flere av de spiselige artene vi finner langs kysten, og spesielt i den artsrike Trondheimsfjorden. Vi samtaler om artenes biologi, levevis og fangst.

Elevene vil også få studere levende arter i saltvannsakvariet og se, lukte og ta på arter i kjøledisken. Det hele avrundes med kokken som, med hjelp fra noen elever, lager noe godt og spennende fra havets bord for å utfordre smaksløkene.

Ønsket er å spre kunnskap og engasjement til barn og unge om lokale marine råvarer, om artenes levevis og hvordan de blir benyttet. Håpet er å få elevene til å forstå historien til sjømaten som blir servert – «Historien bak smaken».

Periode: Uke 44 og 45, tirsdag-fredag kl. 9.45, 10.15, 11.30 og 12.00.
Målgruppe: 4, 6, og 9. trinn
Varighet: 1,5 time
Antall elever: 20 (Maks 25)
Påmelding: solbjorg.pedersen@ntnu.no
Påmeldingen må inneholde:

 • Navn på skole og trinn
 • Kontaktperson med telefonnr og e-post
 • Ønsket tidspunkt
 • Antall barn og voksne
 • Evt. spesielle behov/allergier
 • Evt. bilderestriksjoner

 

NB! Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler.

 

FUTURUM - En utstilling om framtida

FUTURUM er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Et mangfoldig utvalg fagmiljø på NTNU med eksterne samarbeidspartnere viser frem eksempler fra sitt arbeid om klimaendringer og omleggingen til en mer bærekraftig framtid. Utstillingen er satt sammen av flere moduler som omfatter 4 hovedtema;

 • Klimaendringer
 • Framtidas by
 • Bærekraftig livsstil
 • Framtidas mat

Se informasjon om modulene i utstillingen.

 

Utstillingen skal lettfattelig vise en mulig verden i 2050, der vi mennesker har lært oss å leve mer i pakt med naturen. Her kan man reise inn i framtida, se i virtuell virkelighet hvordan havet stiger og hvordan flom og ekstrem nedbør rammer Trondheim sentrum. Her kan du finne ut hvordan du kan leve bærekraftig, finne ut hvor mye du selv forurenser og lære om hvordan insekter kan bli både menneskemat og dyrefôr. Dette er en interaktiv utstilling, som viser nye formidlingsmetoder, opplevelser, kunnskap og refleksjon rundt noen av fremtidens største utfordringer.

 

Motivasjonen er å gi de unge håp, ikke dynge katastrofene i hodet på dem og få dem til å tro at alt er håpløst. Utstillingen vil isteden gi svar på hva som skjer og hvorfor, men også hva hver enkelt av oss kan bidra med.

I museets formidlingstilbud møter vi elevene med en innledende samtale over utstillingens tema. Deretter utforsker de utstillingen med hjelp av oppgaver, utfordringer og prøving av interaktive elementer. Til slutt diskuterer vi mulige framtidsscenarioer og løsningstiltak.

Klassen kan selv velge om de vil se på egen hånd eller melde seg på formidlingsopplegg. Begge valg krever forhåndspåmelding til skoletjenesten.

Hva kan du bidra med for å skape en bedre framtid?

Formidlingstilbudet i utstillingen inngår som en del av Grønn Barnebys Bærekraft-program mot ungdomsskolen.

Lenker til nettsider som anbefales til for- og etterarbeid ved skolen.

Periode: Hele året
Tidspunkter: Tirsdag-Fredag kl. 9.45 og 11.45. Andre tidspunkter kan avtales.
Målgruppe: 7.-10. trinn
Varighet: 1,25-1,5 timer
Antall elever: 20-25, Maks 30

 

Den fantastiske skogen

Gaupe. Foto av Øylov Cyvin, NTNU VitenskapsmuseetSkogen er rik på biologisk mangfold og naturgoder som vi mennesker har nytte av. I utstillingen får du vite mer om Bymarka i Trondheim og den boreale regnskogen i Midt-Norge. Visste du at Trøndelag, og sør i Nordland, har Europas eneste boreale regnskog - kystgranskogen? Bærekraftig bruk og bevaring av skogen er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Spesielt angående klimaendringer og tap av biologisk mangfold. 

Hvorfor er skogen viktig? 
Hva betyr skogen for deg?
Hvordan skal vi ta vare på skogen i fremtiden?  

Gjennom fem moduler tas du med inn i skogsnaturen. Her gis et innblikk i dyre- og planteverdenen, om truede arter, økosystem, miljømessig bærekraft, og om menneskenes bruk og nytte av skogen. I et dypdykk inn i mikroverdenen blir du kjent med bjørnedyret.

Vi håper utstillingen, med interaktive elementer og forskerspirelab, kan bidra til læring, gi grunnlag for refleksjoner, samt aktivisere nysgjerrigheten.

Tema i utstillingen imøtekommer flere av læreplanens kompetansemål, spesielt i naturfag men også i samfunnsfag.

Periode: Formidlingsrunde tilbys i perioder. Ta kontakt mot skoletjenesten.
Målgruppe: 5.-7. trinn, men kan tilpasses andre trinn ved behov.
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

Arken: Om livet på jorda

Bilde fra ArkenBli med inn i "Arken" - på en reise i tid om hvordan tro, vitenskap og teknologisk utvikling har virket inn på vår kultur, samfunnsutvikling og verdensbilde. Med dyrene i Arken som eksempel kommer vi inn på tema som artenes opprinnelse, dyrenes utvikling og tilpasning i naturen –Evolusjon. Vi ser på hva kroppsform, størrelse, øyne og tenner kan fortelle om dyrenes levemåte. Elevene blir utfordret på tanker om jordas og livets opprinnelse, og - Hvor kommer mennesket fra? Hva er likheten mellom et menneske og en sjiraff? Hva bruker elgoksen geviret til?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 10.trinn. 

Periode: Hele året, unntatt ukene 38, 44 og 45. Tidspunkter avtales.
Målgruppe og varighet:

 • 1.-6. trinn: Trinntilpasset formidling 0,5 – 1 time.
 • 7.-10 trinn: Evolusjon, formidling med oppgaver 1 – 1,5 timer.

Antall elever: Maks 30

 

Havet - Hva finnes i dypet?

Hopp i havet! Finn ut hva som finnes under vann. 

I tørrakvariet kan du studere ulike arter som lever i havet utenfor trøndelagskysten, samt se eksemplarer av eksotiske besøk. Hvem er havets konge? I taket henger en gammel kjenning – kjempeblekkspruten. Utstillingen viser også marine organismer fra våre vitenskapelige samlinger og vrakfunn av fregattskipet Perlen.

Dette er en fin utstilling å se i på egen hånd. 

NB: Frem til høsten er denne utstillingen stengt da vi holder på å sette opp en helt ny og spennende fotoutstilling om de merkelige og vakre ribbemanetene.

 

Natur- og miljøutstilling

Om ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann. Hvert diorama gir et innblikk i samspillet mellom jordsmonn, plante- og dyrelivet i de ulike naturmiljøene. Stikkord er; økosystem, næringskjeder, biologisk mangfold, ulike miljøutfordringer og forvaltning av kulturlandskap.

Periode: Hele året unntatt ukene 38, 44 og 45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1 time med oppgaver
Antall elever: Maks 30

Ressursark På sporjakt 1. - 3.trinn

På sporjakt: Bli bedre kjent med museets Natur- og miljøutstilling.
Gå på sporjakt og finn ut hvilke dyr sporene tilhører. Benytt spørsmålene og faktaopplysningene på ressursarket til samtale og undring over tema som: Hvem bor hvor? Hvem spiser hva? Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Se lenker nedenfor.

Last ned sporarket og klipp ut deres egne spor. Laminer og ta de med til sporjakten på museet. God tur!

Spor-ark
Ressursark «På sporjakt»

 

Jernalder/Vikingtid

Foto av Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetVi inviterer elevene med på en tidsreise rundt menneskenes liv i overgang fra bronsealder til jernalder. Hva gjorde jernproduksjonen med resten av samfunnet? Hvordan levde folk i jernalderen? Ved å studere utstillingens arkeologiske materiale og samtale rundt hva dette materialet kan vi få et innblikk i livet for over 1000 år siden. Jernalderen var, som vårt eget samfunn, full av symbolbruk. Har vi noen mulighet til å sette oss inn i betydningen av disse? Vi setter fokus på norrøn symbolikk og skrift, hverdag krig, liv og død. 

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 4. - 6.trinn
Varighet: 1 - 1,5 timer
Antall elever: Maks 25

 

Steinalder - Spor i jord

Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn september-februar. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio september og alle dager fra mars.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.

Periode: Fra mars. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Bli med inn i Kaupang! Vi tar turen fra vikingtid og inn i middelalderbyen Trondheim. Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige samt vite mer om hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre. Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en gutt som het Ivar som likte å leke med sverd?

Produksjon i DKS Trondheim med åpen påmelding rettet mot 6.trinn.
Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45. Svært begrenset tilgang i uke 11 og 12.
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: 20-25

 

02 jul 2020 Lise M Bolstad Alsli

Påmelding til Skoletjenesten

Påmelding til Skoletjenesten

Skoletjenestens e-post:
skoletjenesten@vm.ntnu.no

Solbjørg Pedersen
Tlf: 992 55 360

Lise Mariann Alsli
Tlf: 97198557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!


Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Av hensyn til brannforskrifter og elevenes sikkerhet ber vi om at elevene går i grupper og til enhver tid oppholder seg i samme rom som en lærer/voksen, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ber om at elevene går rolig og unngår løping i museets utstillinger.
 
All lyd på mobiltelefoner skal være avslått ved besøk i utstillingene.
 
Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
 
Det er bare å spørre hvis det er noe dere lurer på. Vi håper dere får et hyggelig besøk hos oss!

 


Matpakkerommet

Matpakkerommet

Matpakkerommet finner du i kjelleren i Gunnerushuset.

Her kan dere spise matpakken i trivelige omgivelser, med fargerike bilder på veggene og spennende dekor på bordene.

Samtidig er her utstillinger som viser dyr fra norsk natur og arkeologiske funn fra forhistorisk tid.

Vi ber om forståelse for at det i perioder med mye skole- og barnehagebesøk kan bli noe venting før ledig plass blir tilgjengelig. Kontakt museumsvertene ved ankomst for tilrettelegging av matpakkespising.