Biologi

Biologi

Ansatte ved Institutt for naturhistorie veileder masteroppgaver i biosystematikk, biogeografi, økologi og bevaringsbiologi. Dette er fagområder hvor det drives aktiv forskning ved seksjonen (se forskningsprosjekter) og som kan knyttes til ulike studieprogram ved NTNU.

Spesielt masterprogrammene i Ecology, Behaviour, Evolution and Biosystematics, Natural Resource Management, Marine Coastal Development og Nordic Academy of Biodiversity and Systematic Studies (NABIS) er aktuelle områder. Som masterstudent ved Institutt for naturhistorie får du tilgang til gode laboratoriefasiliteter, en egen plass på lesesalen, et godt arbeidsfellesskap og muligheter for feltarbeid. Les mer om mulige oppgavetema her.

Ansatte ved Institutt for naturhistorie underviser på emner i biologi ved NV-fakultetet og har et spesielt ansvar for undervisningen i biosystematikk.