Vol. 11 No. 1 (2024): Læring om læring vol 11

Omslaget til læring om læring. Det viser en loddrett blyant som blir til et tre. Nederst står stikkordene mestringslæring, praksissamarbeid og lyttelæring

Kjære leser, 

denne utgaven av Læring av læring publiseres i forbindelse med den tiende Læringsfestivalen. Konferansen fikk inn flere bidrag å velge blant enn noensinne, noe som gjør at kvaliteten i konferansen øker. Vi gleder oss over at mange som bidrar på konferansen også deler erfaringene sine skriftlig, og at de velger å publisere i Læring om læring. 

For å bidra videre til spredning av kunnskapen, vil vi gjerne at du deler lenken til en artikkel du synes er spesielt interessant, eller til hele tidsskriftet. 

Vi håper også at artiklene er til inspirasjon, slik at du som har vært nysgjerrig på å skrive om dine erfaringer vil bidra til en kommende utgave! 

Ole K. Solbjørg, redaktør 

Ranja Bojer, medredaktør 

Published: 2024-05-16

Articles