Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ph.d.-stipendiat i statistikk, og er en del av forskningsprosjektet GAMES (Geophysics and Applied Mathematics in Exploration and Safe production). Min veileder er professor Håkon Tjelmeland. Jeg er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU (2020).

Forskning: 

  • Ensemble filtering av kategoriske og kontinuerlige variabler i et Bayesiansk rammeverk.
  • Ensemblebaserte metoder med anvendelser i geovitenskap.

Forskningsområder:

  • Bayesiansk inferens.
  • Beregningsorientert og romlig statistikk.
  • Ensemble Kalman filter.