Nyttige kontakter for deg som student

Som student på NTNU har du mange muligheter! Benytt deg av de nettverk og organisasjoner som finnes for å knytte kontakter og finne spennende prosjekt. Her finner du en oversikt over hvem du kan henvende deg til.

 

Her finner du mer informasjon om:

 

Faglærere og studieveiledere

Det skjer det mye spennende forskning i samarbeid med arbeidslivet, uten at det nødvendigvis kjent blant studentene. Et godt sted å starte kan være på ditt eget institutt eller fakultet. Ta kontakt med studieveileder eller faglærer, og undersøk om det finnes eksternsamarbeid innen ditt fagfelt du kan involvere deg i. Kanskje du finner muligheter for praksis, utenlandsopphold eller et spennende oppgavesamarbeid med en ekstern samarbeidspartner.

Oversikt over fakultet og institutt på NTNU

 

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

En studentorganisasjon eller linjeforeningen er et godt sted å starte hvis du vil engasjere deg sosialt og faglig, eller knytte kontakter mot næringslivet. De organiserer blant annet gjesteforelesninger, fagdager, bedriftspresentasjoner, humanitært arbeid og festlige sammenkomster. Det er også en god arena for å få ledererfaring som student.

Her finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner

 

Fagforeninger  

Fagforeninger kan være pådrivere for at studenter og arbeidsgivere kobles. Flere arrangerer egne studentaktiviteter og gir kurs og råd om arbeidslivet. Sjekk med din faglærer eller linjeforening hvilke fagforeninger som kan være aktuell for deg. Noen av de største fagforeningene på NTNU er:

 

Utenlandsopphold

Som NTNU-student har du mange muligheter både for studier og praksisutveksling i utlandet. Et utenlandsopphold kan gi bredere perspektiv, økt kulturforståelse og verdifulle kontakter internasjonalt. Internasjonal seksjon legger til rette for utveksling og utenlandsopphold ved NTNU. De har oversikt over partneruniversitet, studieprogram og støtteordninger, og kan hjelpe deg med informasjon og tilrettelegging.

Her finner du en steg-for-steg guide for utenlandsstudier

 

Hjelp til å starte egen bedrift

På NTNU finner du Norges ledende studentinnovasjonsmiljø, og mange studenter går ut i jobb i egen bedrift. Dersom du er student med en gründer i magen, er dette stedet å starte. Det finnes en rekke fag, nettverk, støtteordninger og infrastruktur for studenter som vil utvikle en idé. Alle studenter kan benytte seg av Spark* NTNU, en gratis veiledningstjeneste for studenter med en forretningsidé, eller som ønsker å være med i en oppstartsbedrift.

Ta kontakt med Spark* NTNU

 

NTNUs alumninettverk

NTNU Alumni er NTNUs profesjonelle nettverk for nåværende og tidligere studenter og ansatte. Alumni fungerer som en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv. Som student kan du høste av erfaringene til NTNU-alumner gjennom blant annet jobbskygge eller gjesteforelesninger.

Les mer på nettsidene til NTNU Alumni

 

Niche reference