Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Nytt semester nye muligheter.

Eit studenter

på besøk

Et nytt semester har startet og vi har allerede hatt gleden om å ha studentene på besøk. I år arrangerer vi et Eksperter i Team fag som har som mål å drøfte problematikken omkring digital formidling av fortid av studenter som kommer fra Gløs. Den 16.1.2019 23 studenter kom på besøk til Gunnerusbiblioteket og ble guidet av meg og mine kollegaer ved Gunnerusbiblioteket i de hemmelige skatterommene og fikk vite om arkivene og spesiale samlingene til Gunnerusbiblioteket. De fikk også vite om alle utfordringene i forbindelse med arkiv skanning, metadata håndtering, formidlings strategier. De skal jobbe med å utvikle 4 forskjellige prosjekter som skal kunne gi svar til disse spørsmålene i forbindelse med Eksperter i team landsbyen som er et samarbeid mellom IDI og NTNU UB. Landsbyen TDT4858 er langsgående og skal presentere sine prosjekter den 24.4.2019.

Ellers så organiserer Gunnerusbiblioteket kurs for arkivfag-studenter i litteratursøking og kildebruk

Den 31.1.2019 fra klokka 12.00 til klokka 14.00

Kurset tilbyr veiledning i søk etter informasjon og litteratur. Tilbudet skal øke din søkekompetanse og gi råd om kildebruk, opphavsrett og referanseverktøy med mer.

Spesial samlingene og Arkiv ved Gunnerusbiblioteket

https://www.ntnu.no/ub/spesialsamlinger
https://innsida.ntnu.no/litteratur
https://ntnu.tind.io/?ln=no

Samme dag er det Seminar om akademisk skriving ved Professor Emeritus i arkeologi Birgitta Berglund, NTNU VM.

Image result for birgitta berglund

Seminaret tar opp grunnleggende element i oppbyggingen av en akademisk tekst på nivå med en masteroppgave. Du får også nyttige tips til skrivingen.

Hvis tiden strekker til, blir noe av universitetsmuseenes felles forskningsprosjekt presentert med vekt på skriveprosessen. Prosjektet er nylig avsluttet. Tre av resultatene er bøkene Exploitation of outfield resources-Joint Research at the University Museums of Norway (University Museum Bergen 2015), The Farm as a Social arena (Waxmann, Münster * New York, 2016) og Soapstone in the North. Quarries, Products and People 7000 BC-AD 1700 (UBAS 9, 2017).

Alle er velkommen

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Arkiv for åpne forskningsdata ved NTNU / Repository for open research data at NTNU

NTNU Universitetsbiblioteket20.12.2018 By Ingrid Heggland

NTNU har inngått samarbeid med DataverseNO og har nå et institusjonelt arkiv,
 NTNU Open Research Data, hvor forskere ved NTNU åpent kan dele sine datasett.

Forskere ved NTNU har fra før mulighet til å benytte tjenesten BIRD til å både lagre og dele forskningsdata, som i tillegg har integrert verktøyet easyDMP for å sette opp en datahåndteringsplan.

Mer utfyllende informasjon og praktiske råd kommer på nyåret!

Se også:

Har du spørsmål eller ønsker å dele forskningsdata, ta gjerne kontakt med Ingrid Heggland ved Universitetsbiblioteket (ingrid.heggland@ntnu.no).


In English:

NTNU is collaborating with DataverseNO and has now established an institutional archive (repository), NTNU Open Research Data, where researchers at NTNU can openly share data sets.

Researchers at NTNU already have the possibility of using BIRD to store and share research data, which also includes an integration of the tool easyDMP to create a data management plan.

More information and practical advice will be available after the holidays!

See also:

If you have questions or would like to share research data, please contact Ingrid Heggland at the University Library (ingrid.heggland@ntnu.no).

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi Arkeologi UBedu UBrss

Vi er her for deg! At the library desk you can get all the help you need!

Kanskje lurer du på hvordan du:

– Finner pensum?
– Søker etter bøker og artikler?
– Finner relevante kilder til oppgaven din?
– Får tilgang til digitale artikler og bøker hjemmefra?
– Refererer til en artikkel eller en nettside i oppgaven?
– Lager referanseliste?

Lurer du på noe helt annet? Bare spør!
Vi har dyktige ansatte som gjerne hjelper deg.

Stikk innom ditt nærmeste bibliotek.

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Try AR and VR glasses on an old manuscript at Gunnerus library

2.11.2018 14.00-16.00

 

2.11.2018 14.00-16.00 demonstration show

A demonstration booth will be set up at the second floor of the University Library Gunnerus branch at Kalvskinnet NTNU

to test Augmented reality glasses and Virtual reality glasses on old manuscripts that cretae an immersive experience!

This is a collaboration between the special collections of Gunnerus Library and the NTNU VR/lab

the booth is at the second floor of the library between 14.00 and 16.00

more info

All are welcome!

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

DH seminar-updated schedule


1st and 2nd of November 2018  

“Introducing Research Practices and Tools for Digital Humanities”

organized by NTNU UB at Trondheim

Library Section of Culture and Science

              Hands on workshops for students and researchers

Detailed Program here 

Speaker`s bios

Practical information here

A 2day digital humanities seminar at the NTNU University Library and  Library section of  Culture and Science

in Trondheim on November 1–2. The event is aimed at graduate students and research staff, both from the university and the libraries and focuses on research practices and tools for digital humanities.

The morning of day 1 will be dedicated to talks from internationally renowned dh practitioners on topics like policy making, EdTech, and infrastructure. The second half of the day offers six parallel workshops on tools one can use for Qualitative Data Analysis,Text Data Analytics (with Python),3D Modelling,Augmnetd leality in Learning, Geospatial Visualisations used in Archaeology, and GitHub tool for collaborative research.

All students welcome.

We start at 9.00 and have lunch at 13.30 at Sit Kantina in Kalvksinnet campus.

Lunch is paid by the participants at the Sit kantine, Kalvskinnet campus

                    

                                                                                         

Starting counting down a week to go until you can meet these international scholars in Trondheim that will share with you their knowledge and craft ability! Cause academics is not only about theory!!
https://www.ntnu.no/blogger/ub-ark4/workshops/

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi Arkeologi UBrss

Open Access på NTNU

Kulturminnestudenter jobber foran pc'erThis week is dedicated to open Access, all researchers and students are welcome to all the libraries to learn about the possibilities that the NTNU Open Access gives!

 

Foredrag:

Onsdag 24. oktober

Biblioteket Dragvoll: kl.11.30-12.00; Kan vi demme opp for røvertidsskrift?
Anne Kristine Børresen, dekan ved HF-fakultetet og leder av Det nasjonale publiseringsutvalget
» Arrangementet blir streamet på vår Facebookside.

 

Program International Open Access Week 2018

Foredrag

Åpent kontor – Hjelp til forskere med spørsmål om OA

 

Åpen publisering ved NTNU Universitetsbiblioteket

NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden» og NTNUs publiseringspolitikk 2014 – 2020 har kunnskapsfellesskapet og den globale kunnskapsutviklingen som utgangspunkt. Universitetsbiblioteket bidrar med infrastruktur slik at kunnskapen som utvikles ved NTNU kan publiseres åpent (grønn eller gull Open Access) i tråd med krav i NTNUs publiseringspolitikk.

Bibliotekets publiseringsgruppe koordinerer:

NTNUs publikasjoner blir fritt tilgjengelig på internett ved at:

  • Masteroppgaver arkiveres og de fleste studenter velger å publisere dem åpent i NTNU Open
  • Doktoravhandlinger arkiveres og mange publiseres helt eller delvis åpent i NTNU Open
  • Vitenskapelige artikler, rapporter, kapitler og bøker egenarkiveres av forskere via CRIStin
  • Vitenskapelige artikler publiseres i åpne tidsskrifter med støtte fra NTNUs publiseringsfond

Mer informasjon og brukerstøtte er tilgjengelig på Innsida:

08. februar 2018

 

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi Arkeologi Konferanser UBrss

Introducing Research Practices and Tools for Digital Humanities.

The Gunnerus library is inviting Archaeology students to a Research seminar on various tools that are used in archaeological research, no previous knowledge required, bring your pc or mac.

1st November 2018 at Gunnerus library, Kalvskinnet campus, info:here

Register at alexandra.angeletaki@ntnu.no

S3: 3D modelling workflow Workshop: The 3D modeling workflow workshop will demonstrate the process of making 3D models with the photogrammetry method. A selected object will be photographed on a turntable, and the workflow from a collection of pictures to a complete 3D model will be demonstrated. If time allows, a small animation with the 3D model can be created.

With Dag-Øyvind Solem (NIKU) , who completed his master’s degree in 2005, and has mostly worked as field archaeologist since. In Norway, he has been  working for NIKU and for several of the district museums and county municipalities. In addition, he has  participated in excavations in Ireland and Greece and has worked for a shorter period of time with LIDAR and Askeladden for Nord-Trøndelag County Municipality. Now he works as a professional consultant regarding digital documentation for NIKU in Trondheim

 

at 13.30-15.30

Participants: max. 15

Requirements: Bring your own laptop

Venue: Lysholmbygget LY45, Kalvskinnet campus

 

S4: Workshop: Immersive Technologies (VR/AR) for learning 

Immersive technologies, as an umbrella term for virtual, augmented reality and mixed reality (VR/AR/MR), have had an explosive development in recent years and open great opportunities in the context of education and training. This workshop provides an introduction to how these technologies afford immersive, adaptive and explorative learning spaces, well suited for developing high-impact pedagogies. The participants will be able to explore virtual museums and labs, walk the streets of ancient cities, dive to the bottom of the sea and visit Machu Picchu or International Space Station in VR.

The workshop is held by Ekaterina Prasolova-Førland is Professor at the Department of Education and Lifelong Learning at NTNU.

at 14.00-15.30 in small groups

Venue: VR lab Dragvoll campus

S5: Web-Mapping, Web GIS and Visualization of Geospatial Data

This workshop comprises two parts. In the first (2 hrs), participants will be introduced to the idea of online mapping and GIS, and will get the chance to create their own online maps using platforms such as ArcGIS online and CARTO Builder. Through hands on applications participants will also be introduced to  javascript mapping libraries  such as Mapbox.js and OpenLayers , geospatial data format GeoJSON  and the idea of version controlling geospatial datasets. In the second part (2 hrs), the basics of visualising geospatial datasets using Phyton and R languages will be introduced.

Basic knowledge of geographical information systems and related concepts such as vector and raster data structures is necessary for this workshop.

The participants should download and install Sublime Text 3 (https://www.sublimetext.com/3), Phyton (https://www.python.org/downloads/) and R beforehand. For R, participants should choose the right “CRAN mirror” here (https://cran.r-project.org/mirrors.html) to start the installation by choosing a location closest to them.

Piraye Haciguzellerwith Piraye Hacıgüzeller  a postdoctoral research assistant at the Archaeology Department of Ghent University and the Ghent Center for Digital Humanities. She has a BSc degree in civil engineering (METU, Turkey), an MA degree in Eastern Mediterranean Archaeology (KU Leuven) and a PhD in archaeology (UcL). Since 2003, she worked as a geospatial data manager and analyst in several archaeological research projects in the eastern Mediterranean. She has carried out postdoctoral research on the archaeological applications of GIS and digital mapping at KU Leuven and the University of Oxford. She is currently coordinating all activities related to geospatial information at the Ghent Center for Digital Humanities, while continuing her research on critical mapping and critical GIS, spatial at analysis and new knowledge politics in the digital age within the Department of Archaeology.

at 13.30-17.30

Venue: Kalvkinnet campus, Gunnerus library room 128

Kalvskinnet Campus, Gunnerus library and Lysholmbuilding

A DH seminar is organised by NTNU UB at Trondheim Norway the 1st and 2nd of November 2018, introducing Research Practices and Tools for Digital Humanities.

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi Arkeologi UBedu UBrss

A 3D model of the oldest room of Gunnerus library presented at Sketchfab

The Knudtzon Room is to be found at the Gunnerus Library; one of the NTNU University branch libraries in Trondheim, Norway with the book collection of Broder Lysholm Knudtzon (1788 -1864), a rich merchant from Trondheim. The collection was bequeathed to the Royal Society of Sciences and Letters (DKNVS) in 1864 together with the book-shelves and sculptures by Bertel Thorvaldsen (1770–1844), the famous Danish sculptor.

The model which is now uploaded at Sketchfab, was delivered by Research Engineer Andrew Woods, head of the Curtin University HIVE (Hub for Immersive Visualisation and eResearch), Dr Andrew Woods has made immense contributions to research and community through his development and utilisation of 3D technologies.

Dr Woods had a lecture for our library on the 14th of June where he presented some of the collaborative research Projects he has been leading to advance the knowledge and research in a range of Fields, using 3D technologies . In 2015 he led the development of the deep-water 3D imaging system used to survey two well-known shipwrecks off the coast of Australia, the HMAS Sydney (II) and the German Raider HSK Kormoran which he also presnted at a major Conference organised in Trondheim the same period.

«The innovative project involved the design and development of a specialist deep-water lighting and camera system, and a surface control room. Dr Woods and his team collected more than 500,000 images and 300 hours of high-definition video from the two wrecks. The data is providing new insight into deep-water ecology and processes across a range of research disciplines, and will also be used to produce cultural heritage exhibitions and projects with the WA Museum. Dr Woods was recognised as one of Australia’s Most Innovative Engineers for 2017 for his key work in the project.

He has also received a Commendation award in the Western Australian Heritage Awards 2017 for his contribution to the history of WA through his role in the Historical Panoramas project. Dr Woods used visualisation technologies to showcase panoramic pictures of Perth and Fremantle dating back as far as the 1860s, and juxtaposed them with modern-day views, allowing viewers to take a virtual tour of the transformation of their cities.(www.curtinnovation.com/project/dr-andrew-woods visited 4.7.18).

Our University Library has really been glad to host a lecture from Dr Woods and we look forward to further collaborations.

 

Alexandra Angeletaki

 

 

 

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Tips-for å finne frem i Oria og google scholar

I Google Scholar kan du søke etter artikler, avhandlinger, sammendrag m.m.
NTNU Universitetsbiblioteket har gjort sine digitale samlinger søkbare via Google Scholar for NTNU studenter og ansatte.

 Finn kilder i Google Scholar

Gå inn på settings og velg NTNU som ditt bibliotek

Databaser

Ved å søke i fagdatabaser, kan du få et mer spesifikt treff i forhold til hvilket fagområde du er interessert i.

I Oria kan du søke blant hele utvalget av databaser eller utforske tilgjengelige databaser etter fagområde/kategori.

  • Gå til Oria og velg «Databaser A-Å»

Bilde av databasevalg

  • Velg «Kategori/fagområde»

Bilde: valg av kategori

Du kan også søke etter artikler, bøker og annet materiale i tverrfaglige databaser som f.eks.:

  • Scopus – tverrfaglig referansedatabase med stort utvalg av artikler og konferanserapporter
  • Web of science – tverrfaglig referansedatabase med sentrale tidsskrift med høy impact factor

Få tilgang

Du må være pålogget NTNUs nettverk for å få tilgang til våre elektroniske ressurser. Utenfor campus må du koble til via VPN eller via programfarm.

I de fleste fagdatabaser eller Google scholar vil NTNU knapp/lenke vise til teksten på hele artikkelen/boka e.l. Hvis dokumentet ikke er tilgjengelig elektronisk får du mulighet til å bestille fra biblioteket.

Fagblogger

Her har bibliotekets fagansvarlige samlet ressurser innen ditt fag:

 Finn fagressurser for ditt fag

 

Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Sitering av dine artikler, APA standard og norsk aviser: tipps fra bibliotekarer

Har du problemer med Apa?: Norske universiteter og høgskoler har hver for seg utviklet nettsider som viser hvordan man skal referere til kildene, men fordi arbeidet ikke har vært samordnet, kan løsningene institusjonene foreslår, være ulike.

Kildekompasset og NTNU Oppgaveskriving (VIKO) foreslår for eksempel ulike måter å referere til meldinger til Stortinget på.

Nå er det satt igang et prosjekt hvor målet er at alle universiteter og høgskoler i Norge skal bruke den samme APA-malen for norske kilder og for tekster skrevet på norsk. Prosjektet ledes av Ellen Nierenberg fra Høgskolen i Innlandet. Kildekompasset, Søk & Skriv og Oslomet er også representert. Her er et utvalg norske sider om APA-stilen:

Har du riktig kinkige referanser, anbefaler vi APAs egen blogg: APA Style Blog. Og så kan du selvfølgelig alltid spørre på biblioteket! Skrevet av Kjersti Faldet Listhaug 9. mars 2018

 

Sitering og annet: Hva betyr det egentlig når du blir sitert i en forskningsartikkel? Hvordan skal man vurdere verdien av en sitering? En ny rangering av ofte siterte forskere gjør disse spørsmålene aktuelle. All forskning bygger på annen forskning, og forskere forventes å gjøre det klart hvor de har hentet ideer fra andres arbeid. Dette gjør de ved å sitere andres arbeid, og i forskningslitteraturen er det over tid utarbeidet en formell måte å gjøre dette på, sånn at forskningens påvirkning på annen forskning kan spores og telles. Det er faktisk en av hovedmålene med bibliometrien, å identifisere hvordan forskningslitteraturen henger sammen ved å se på siteringer.

Man skulle tro det var enkelt nok – tell opp hvor mange ganger forskjellige artikler (eller forskere, om man er mest interessert i hvem i stedet for hvilke) blir sitert, og ranger dem fra flest til færrest siteringer. Men så enkelt er det ikke. Det er flere ting som kan grumse til en sånn ryddig oversikt, og her skal vi ta en titt på hvordan noen av dem har påvirket en ny rangering av høyt siterte forskere, hvor enkelte av dem kan synes å ikke egentlig ha så mange siteringer.

Skrvet av Henrik Karlstrøm

Les mer her

 

Norske aviser på nettet: NTNU Universitetsbiblioteket har abonnement på avisdatabasen PRESSREADER (LIBRARY PRESSDISPLAY). Her kan du finne et stort utvalg dagsferske norske og internasjonale aviser. Blant de norske er bl.a. DagbladetAftenposten, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, i tillegg til en god del lokalaviser.

Av internasjonale aviser kan man nevne bl.a. The GuardianThe Daily Telegraph og El Pais. Totalt inneholder PRESSREADER over 7000 ulike aviser og magasiner fra en rekke ulike land.

PRESSREADER kan søkes opp via Oria > Finn databaser.

Du må være på campus eller pålogget via VPN for å kunne benytte tjenesten.

 

Skrevet av Hege Charlotte Faber

Les mer her