Fagressurser, nyheter og tips fra biblioteket

Alexandra Angeletaki

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Introducing Research Practices and Tools for Digital Humanities.

Introducing Research Practices and Tools for Digital Humanities.

The Gunnerus library is inviting Archaeology students to a Research seminar on various tools that are used in archaeological research, no previous knowledge required, bring your pc or mac. 1st November 2018 at Gunnerus library, Kalvskinnet campus, info:here Register at alexandra.angeletaki@ntnu.no S3: 3D modelling workflow Workshop: The 3D modeling workflow workshop will demonstrate the process of […]

Les videre »

A 3D model of the oldest room of Gunnerus library presented at Sketchfab

The Knudtzon Room is to be found at the Gunnerus Library; one of the NTNU University branch libraries in Trondheim, Norway with the book collection of Broder Lysholm Knudtzon (1788 -1864), a rich merchant from Trondheim. The collection was bequeathed to the Royal Society of Sciences and Letters (DKNVS) in 1864 together with the book-shelves […]

Les videre »

Tips-for å finne frem i Oria og google scholar

Tips-for å finne frem i Oria og google scholar

I Google Scholar kan du søke etter artikler, avhandlinger, sammendrag m.m. NTNU Universitetsbiblioteket har gjort sine digitale samlinger søkbare via Google Scholar for NTNU studenter og ansatte. Finn kilder i Google Scholar Gå inn på settings og velg NTNU som ditt bibliotek Databaser Ved å søke i fagdatabaser, kan du få et mer spesifikt treff […]

Les videre »

Sitering av dine artikler, APA standard og norsk aviser: tipps fra bibliotekarer

Sitering av dine artikler, APA standard og norsk aviser: tipps fra bibliotekarer

Har du problemer med Apa?: Norske universiteter og høgskoler har hver for seg utviklet nettsider som viser hvordan man skal referere til kildene, men fordi arbeidet ikke har vært samordnet, kan løsningene institusjonene foreslår, være ulike. Kildekompasset og NTNU Oppgaveskriving (VIKO) foreslår for eksempel ulike måter å referere til meldinger til Stortinget på. Nå er det satt igang […]

Les videre »

Games, culture, and science for Boys and Girls

Games, culture, and science for Boys and Girls

Join us in a conference for teenagers and enjoy learning about science, mathematics and history through playing. 19.02.2018 at Gunnerus library, Kalvskinnet Campus 10.00 to 14.00 For more : tappetina.com Organizers: NTNU IDI NTNU UB Sponsors: NTNU, ARTEC Trondheim Commune Program:  Lectures (10-11) – Games (11-13) – Reflections (13-14) The event is partly sponsored by NTNU […]

Les videre »

Kurs for arkeologi studenter. Torsdagen 25.1.2018 fra 16.00 til 17.00 på Gunnerusbibliotek Rom 128 påmelding sendes til Alexandra.angeletaki@ntnu.no   med Alexandra Angeletaki, fagreferent som er utdannet arkeolog fra UiO. Vi skal jobbe med Akademisk skriving Litteratursøk( både trykt og digitale) referansebruk og kildehenvisning bruk av verktøy for referansehåndtering

Les videre »

Kurs for arkeologistudenter

Kurs for arkeologistudenter

Kurs for Arkeologi studieprogram og emner 

Kurs for Arkeologi studieprogram og emner 

Gunnerusbiblioteket er et fagbibliotek med bøker som dekker følgende temaer: Arkeologi Museologi Kulturhistorie Antropologi Digital Humaniora Lokalhistorie Alexandra Angeletaki vår fagreferent som er utdannet arkeolog fra UiOjobber med kurs tilpasset studieprogram eller emner og veiledning i: Akademisk skriving Litteratursøk( både trykt og digitale) referansebruk og kildehenvisning bruk av verktøy for referansehåndtering Åpne kurs  Biblioteket tilbyr […]

Les videre »

Ny semester

Nå er studentene på Kalvskinnet kampus i gang igjen med et nytt semester i arkeologi. Det er mye som er nytt og du har kanskje mange spørsmål angående pensum og faget. På Gunnerusbiblioteket, som på alle universitetsbibliotek, har vi en person som kan hjelpe deg med faget, både når det gjelder innhold og formalia. Kom innom og […]

Les videre »

Sliter du med å finne faglige artikler?

Sliter du med å finne faglige artikler?

Noe praktiske tips fra Gunnerusbiblioteket: Noen av de viktigste tilbudene vi har for deg som student ved arkeologistudiet eller som ansatt ved NTNU/Vitenskapsmuseet innen fagområdet arkeologi er tilgang til mange bøker, e-bøker tidskrifter og e-resurser. Hvis du synes noe er uklart eller vanskelig, så spør oss som jobber her – Det er derfor vi er […]

Les videre »

Topp