Rapporter fra bibliometriens vidunderlige verden

Henrik Karlstrøm

Jeg er ansatt som bibliometriker ved NTNUs universitetsbibliotek. Jobben min er å analysere data som har med publisering av forskning å gjøre - det kan være alt fra å holde styr på antallet publikasjoner til siteringstrender eller analyser av hvem NTNUs forskere samarbeider med. Innimellom skriver jeg litt om hva jeg holder på med.

NTNU-forskning på Wikipedia

NTNU-forskning på Wikipedia

Wikipedia er verdens største oppslagsverk, og er manges viktigste kilde til kunnskap om hvordan verden henger sammen. Wikiartikler skal som hovedregel basere seg på publisert forskning som kilder til faktapåstander. Hvordan blir NTNUs forskning brukt som kilder på Wikipedia?

Les videre »

Kan forskningskvalitet måles?

Kan forskningskvalitet måles?

Det er et økende fokus på evaluering av kvaliteten på forskning. Men hvordan kan det gjøres på en forsvarlig måte, uten å fokusere alt for mye på publiseringspoeng og ting som kan telles?

Les videre »

Alle siteringer er like, men noen siteringer er likere enn andre

Alle siteringer er like, men noen siteringer er likere enn andre

Hva betyr det egentlig når du blir sitert i en forskningsartikkel? Hvordan skal man vurdere verdien av en sitering? En ny rangering av ofte siterte forskere gjør disse spørsmålene aktuelle.

Les videre »

Hvordan påvirker fusjoner publisering?

Hvordan påvirker fusjoner publisering?

En fusjonsbølge skyller over norske forskningsinstitusjoner. Målet er å skape mer robuste fagmiljøer, som publiserer mer og bedre. Vet vi om det hjelper?

Les videre »

Hva er publiseringspoeng?

Hva er publiseringspoeng?

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?

Les videre »

Topp