Kategorier
altmetrics Diverse Siteringer UBedu UBrss

NTNU-forskning på Wikipedia

«Citation needed» av  futureatlas.com har lisensen CC BY 2.0

Wikipedia er verdens største oppslagsverk, og er manges viktigste kilde til kunnskap om hvordan verden henger sammen. Wikiartikler skal som hovedregel basere seg på publisert forskning som kilder til faktapåstander. Hvordan blir NTNUs forskning brukt som kilder på Wikipedia?

Kategorier
Forskningspolitikk Publiseringspoeng UBrss

Kan forskningskvalitet måles?


“Algorithm = death” av John Trainor er lisensiert med en CC BY 2.0-lisens

Det er et økende fokus på evaluering av kvaliteten på forskning. Men hvordan kan det gjøres på en forsvarlig måte, uten å fokusere alt for mye på publiseringspoeng og ting som kan telles?

Kategorier
Hva er bibliometri? Siteringer UBrss

Alle siteringer er like, men noen siteringer er likere enn andre

Isaac Newtons brev til Robert Hooke hvor han skriver sitt berømte «if I have seen further, it is by standing on ye shoulders of giants.» Kilde: Historical Society of Pennsylvania, offentlig eiendom.

Hva betyr det egentlig når du blir sitert i en forskningsartikkel? Hvordan skal man vurdere verdien av en sitering? En ny rangering av ofte siterte forskere gjør disse spørsmålene aktuelle.

Kategorier
Bibliometrisk forskning Forskningspolitikk UBrss

Hvordan påvirker fusjoner publisering?

Bang! Slurp!
To nøytronstjerner fusjonerer til et supermassivt objekt. Kilde: NASA Goddard Space Flight Center.
Lisens: CC BY 2.0.

En fusjonsbølge skyller over norske forskningsinstitusjoner. Målet er å skape mer robuste fagmiljøer, som publiserer mer og bedre. Vet vi om det hjelper?

Kategorier
Hva er bibliometri? Publiseringspoeng UBedu UBrss

Hva er publiseringspoeng?

roten av (institusjonsandeler delt på totale andeler) ganget med faktorer for publiseringsform, nivå og internasjonalisering
Formelen for publiseringspoeng

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?