andermal

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Referat fra vårens lesegrupper

av 19. august 2020 i ImagiNation, TMB med Ingen kommentarer
Referat fra vårens lesegrupper

Av Marit Sjelmo Det er ikke bare studentene som har kollokviegruppe og hjemmelekser. I TMBs lesesirkel leser og diskuterer vi også litteratur som har relevans for de faglige interessene til forskningsgruppen – blant annet teori om litteratur og geografi, kart, steder og romlighet, teori om litteratur og teknologi, og studier i nye forskningsmetoder innen digital […]

Les videre »

Report from a Paris seminar

av 19. august 2020 i ImagiNation med Ingen kommentarer
Report from a Paris seminar

By Joachim Friis In the very beginning of the year where no sign of pandemic crisis had made its way to our latitudes, a big part of the research group on Literature, Technology and Media travelled to Paris. Here, we had been kindly hosted by Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP) to gather scholars […]

Les videre »

Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

av 23. juni 2020 i Teaching, ukategorisert med Ingen kommentarer
Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

Reiser i litteraturen er temaet for NORD2111 – Litteratur før 1900 høsten 2020. Gjennom utvalgte nedslag i 1800-tallets litteratur skal vi undersøke reisens forhold til litteraturen – fra romantikernes sentimentale og fantastiske reiser ved århundrets begynnelse til polfarerne og storbyenes flanører ved århundrets slutt. 1800-tallet er en spesielt interessant periode å studere reiselitteratur opp mot: […]

Les videre »

Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

av 23. juni 2020 i Teaching med Ingen kommentarer
Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

Til høsten skal vi i emnet Litteratur, teknologi og medier utforske forholdet mellom litterære beskrivelser av steder og historisk bestemte teknologier. Emnet tar for seg fem skandinaviske romaner utgitt mellom 1887 og 2017. Vi skal studere hvordan disse romanenes behandling av steder også rommer beskrivelser av, forhold til og symptomer på teknologiske endringer. Hvordan preger teknologi menneskets forhold til sine […]

Les videre »

Project proposal submitted

av 23. juni 2020 i ImagiNation, ukategorisert med Ingen kommentarer
Project proposal submitted

On May 20 we submitted our application to The Research Council of Norway for the project ImagiNation. Mapping the Imagined Geographies of Norwegian Literature from 1814 to 1905. The proposed project combines literary geography, infrastructure studies and DH methods (GIS, NER, collocation analysis) to study the shifting (and often conflicting) geographies that 19th century writers […]

Les videre »

TMBs statusrapport

av 6. desember 2017 i ukategorisert med Ingen kommentarer
TMBs statusrapport

Rapporteringskrav er kjedelige, ja visst, men de gir også mulighet til å stoppe opp, se seg bak og gjøre opp status. TMB har mottatt finansiell støtte både fra NTNUs HF-fakultet, og fra Institutt for språk og litteratur (ISL) de siste årene, og nå har tiden kommet for å rapportere om pengebruken. Hva har midlene gått […]

Les videre »

TMB’s project proposal submitted to NRC

av 5. desember 2017 i ukategorisert med Ingen kommentarer

On November 22. 2017, we submitted our first proposal for a research project grant from the Norwegian Research Council (NFR). Here is the first page from our proposal: The Medial Breakthrough in Norwegian Literature 1855–1905 (TMB) 1. Introduction and relevance to the call for proposals In a world of “social media”, “fake news”, and ”cyber […]

Les videre »

TMB at the 2018 SASS Conference in LA

av 30. november 2017 i ukategorisert med Ingen kommentarer
TMB at the 2018 SASS Conference in LA

A panel proposal from our research group has been accepted at the annual SASS conference (Society for the Advancement of Scandinavian Studies), 3-5 May 2018. We look forward to discussions of nineteenth century literature and media in sunny California. Check out the conference website here. 

Les videre »

av 6. oktober 2016 i ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag 10. oktober kommer Litteraturforsker Øyvind Prytz for å snakke om boken sin, Litteratur i en digital tid (2016). Vi lever i en tid hvor digitale medieteknologier preger hele det litterære kretsløpet, og Prytz’ bok undersøker hva disse forholdene har å si for forfatteren, for boken som medium, og ikke minst for leseren. Hva vil […]

Les videre »

Velkommen til «Litteratur, medier og materialiteter»

av 10. august 2016 i Arkiv med Ingen kommentarer
Velkommen til «Litteratur, medier og materialiteter»

Denne bloggen har til hensikt å synliggjøre forsknings- og undervisningsaktivitet knyttet til de to undervisningsforløpene «NORD 2100: Det moderne gjennombruddets materialiteter» og «LITT 2203: Litteratur, medier og modernitet», ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Undervisningsforløpene springer ut av et forskningsinitiativ ved instituttet, som ønsker å undersøke hvordan mediesystemer i vid forstand (presse, telegrafi, jernbane, […]

Les videre »

Topp