Kategorier
Teaching

Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

Til høsten skal vi i emnet Litteratur, teknologi og medier utforske forholdet mellom litterære beskrivelser av steder og historisk bestemte teknologier. Emnet tar for seg fem skandinaviske romaner utgitt mellom 1887 og 2017. Vi skal studere hvordan disse romanenes behandling av steder også rommer beskrivelser av, forhold til og symptomer på teknologiske endringer. Hvordan preger teknologi menneskets forhold til sine fysiske omgivelser til forskjellige tider? Studiet av litterære steder kan hjelpe oss å se dette forholdet i en historisk kontekst. Ved å studere litterære steder i et teknologihistorisk perspektiv, vil dette emnet gi os et spennende perspektiv til å reflektere kritisk over teknologiens påvirkning på samfunnet.

I tillegg til de fem romanene vil emnet ta for seg et bredt spekter av teorier om henholdsvis sted og teknologi fra det 20. og det 21. århundre samt kortere skjønnlitterære tekster.

Skjønlitterært pensum:

Bjørnstjerne Bjørnson: Jernbanen og kirkegården (1866) (fortelling) 

August Strindberg: En dåres försvarstal (1887) (leses på fransk (originalspråket) eller svensk)

Herman Bang: Ved vejen (1887) (leses på dansk)

Knut Hamsun: Ringen sluttet (1936) 

Kjartan Fløgstad: Dalen Portland (1977) 

Tine Høeg: Nye Rejsende (2017) (leses på dansk) En detaljert undervisningsplan samt kompendium vil legges ut på Blackboard før oppstart. 

Faglærer er universitetslektor Joachim Friis

Lenke til emnebeskrivelse

 | Website

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Av andermal

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU