Kategorier
Teaching ukategorisert

Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

Reiser i litteraturen er temaet for NORD2111 – Litteratur før 1900 høsten 2020. Gjennom utvalgte nedslag i 1800-tallets litteratur skal vi undersøke reisens forhold til litteraturen – fra romantikernes sentimentale og fantastiske reiser ved århundrets begynnelse til polfarerne og storbyenes flanører ved århundrets slutt. 1800-tallet er en spesielt interessant periode å studere reiselitteratur opp mot: det er hundreåret da jernbanen, dampskipet og telegrafen blir oppfunnet, men også da borgerskapet, romanen og nasjonen vokser fram.

Det fremmede, eksotiske, uvanlige eller uventede er ofte en sentral ingrediens i reisefortellinger. I løpet av emnet skal vi blant anna foreta noen nedslag i temaer som reising og etnografi, romantikerne og Orienten, kvinnelige reisende, drømmen om det høye Nord og den europeiske storbyen.  

  • Fridtjof Nansen: På ski over Grønland (minus kapittel III., X., XVI. og «Tillæg») [1890]. Boka er ikke i salg i bokhandler, men finnes tilgjengelig fra bibliotek og digitalt tilgjengelig fra bokselskap.no og i flere digitaliserte utgaver fra Nasjonalbiblioteket
  • Amalie Skram: To venner (1887)
  • Aasmund Olavsson Vinje: Ferdaminni frå sumaren 1860 (1861)

Studenter oppfordres til å skaffe lengre verk i fysisk format så langt det er mulig. 

Sekundærlitteratur: Elisabeth Oxfeldt. Journeys from Scandinavia. Travelogues of Africa, Asia, and South America, 1840—2000. Universitetsforlaget, Oslo, 2010. Kan kjøpes eller lånes digitalt fra Universitetsbiblioteket ntnu.no/ub Hoveddelen av pensum vil bestå av kortere skjønnlitterære tekster og utdrag fra lengre verk. En tekstsamling vil bli lagt ut i Blackbord ved semesterstart.

Faglærer er universitetslektor Marit Sjelmo

Lenke til emnebeskrivelse

 | Website

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Av andermal

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU