Teaching

Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

av 23. juni 2020 i Teaching, ukategorisert med Ingen kommentarer
Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

Reiser i litteraturen er temaet for NORD2111 – Litteratur før 1900 høsten 2020. Gjennom utvalgte nedslag i 1800-tallets litteratur skal vi undersøke reisens forhold til litteraturen – fra romantikernes sentimentale og fantastiske reiser ved århundrets begynnelse til polfarerne og storbyenes flanører ved århundrets slutt. 1800-tallet er en spesielt interessant periode å studere reiselitteratur opp mot: […]

Les videre »

Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

av 23. juni 2020 i Teaching med Ingen kommentarer
Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

Til høsten skal vi i emnet Litteratur, teknologi og medier utforske forholdet mellom litterære beskrivelser av steder og historisk bestemte teknologier. Emnet tar for seg fem skandinaviske romaner utgitt mellom 1887 og 2017. Vi skal studere hvordan disse romanenes behandling av steder også rommer beskrivelser av, forhold til og symptomer på teknologiske endringer. Hvordan preger teknologi menneskets forhold til sine […]

Les videre »

Topp