Kategorier
Teaching ukategorisert

Undervisning høsten 2020: Litteratur før 1900

Reiser i litteraturen er temaet for NORD2111 – Litteratur før 1900 høsten 2020. Gjennom utvalgte nedslag i 1800-tallets litteratur skal vi undersøke reisens forhold til litteraturen – fra romantikernes sentimentale og fantastiske reiser ved århundrets begynnelse til polfarerne og storbyenes flanører ved århundrets slutt. 1800-tallet er en spesielt interessant periode å studere reiselitteratur opp mot: det er hundreåret da jernbanen, dampskipet og telegrafen blir oppfunnet, men også da borgerskapet, romanen og nasjonen vokser fram.

Det fremmede, eksotiske, uvanlige eller uventede er ofte en sentral ingrediens i reisefortellinger. I løpet av emnet skal vi blant anna foreta noen nedslag i temaer som reising og etnografi, romantikerne og Orienten, kvinnelige reisende, drømmen om det høye Nord og den europeiske storbyen.  

  • Fridtjof Nansen: På ski over Grønland (minus kapittel III., X., XVI. og «Tillæg») [1890]. Boka er ikke i salg i bokhandler, men finnes tilgjengelig fra bibliotek og digitalt tilgjengelig fra bokselskap.no og i flere digitaliserte utgaver fra Nasjonalbiblioteket
  • Amalie Skram: To venner (1887)
  • Aasmund Olavsson Vinje: Ferdaminni frå sumaren 1860 (1861)

Studenter oppfordres til å skaffe lengre verk i fysisk format så langt det er mulig. 

Sekundærlitteratur: Elisabeth Oxfeldt. Journeys from Scandinavia. Travelogues of Africa, Asia, and South America, 1840—2000. Universitetsforlaget, Oslo, 2010. Kan kjøpes eller lånes digitalt fra Universitetsbiblioteket ntnu.no/ub Hoveddelen av pensum vil bestå av kortere skjønnlitterære tekster og utdrag fra lengre verk. En tekstsamling vil bli lagt ut i Blackbord ved semesterstart.

Faglærer er universitetslektor Marit Sjelmo

Lenke til emnebeskrivelse

Kategorier
Teaching

Undervisning høst 2020: Litteratur, teknologi og medier

Til høsten skal vi i emnet Litteratur, teknologi og medier utforske forholdet mellom litterære beskrivelser av steder og historisk bestemte teknologier. Emnet tar for seg fem skandinaviske romaner utgitt mellom 1887 og 2017. Vi skal studere hvordan disse romanenes behandling av steder også rommer beskrivelser av, forhold til og symptomer på teknologiske endringer. Hvordan preger teknologi menneskets forhold til sine fysiske omgivelser til forskjellige tider? Studiet av litterære steder kan hjelpe oss å se dette forholdet i en historisk kontekst. Ved å studere litterære steder i et teknologihistorisk perspektiv, vil dette emnet gi os et spennende perspektiv til å reflektere kritisk over teknologiens påvirkning på samfunnet.

I tillegg til de fem romanene vil emnet ta for seg et bredt spekter av teorier om henholdsvis sted og teknologi fra det 20. og det 21. århundre samt kortere skjønnlitterære tekster.

Skjønlitterært pensum:

Bjørnstjerne Bjørnson: Jernbanen og kirkegården (1866) (fortelling) 

August Strindberg: En dåres försvarstal (1887) (leses på fransk (originalspråket) eller svensk)

Herman Bang: Ved vejen (1887) (leses på dansk)

Knut Hamsun: Ringen sluttet (1936) 

Kjartan Fløgstad: Dalen Portland (1977) 

Tine Høeg: Nye Rejsende (2017) (leses på dansk) En detaljert undervisningsplan samt kompendium vil legges ut på Blackboard før oppstart. 

Faglærer er universitetslektor Joachim Friis

Lenke til emnebeskrivelse