Studentblogg

Brevet som inspirasjonssjanger?

Brevet som inspirasjonssjanger?

I dette blogginnlegget ønsker jeg å diskutere brevets innflytelse på romansjangeren. Brevveksling i perioden dette emnet tar for seg er en måte å få innflytelse på medienes søkelys. Vi har sett eksempler på hvordan brevveksling har blitt en del av romaners innhold, slik som i Familien Paa Gilje. Jeg ønsker å undersøke brevet som litterær sjanger, […]

Les videre »

Aftenposten 28. mars 1873: Amerikareiser og kjellere

Aftenposten 28. mars 1873: Amerikareiser og kjellere

Norges avislandskap på 1800-tallet Etter en svært eksplosiv utvikling i avislandskapet på midten av 1800-tallet, sier det kanskje seg selv at avisene påvirket menneskene, og at menneskene og samfunnet påvirket avisene. Nye teknologiske oppfinnelser revolusjonerte hverdagen for store deler av Norge, med jernbanen, telegraf og mer effektive måter å trykke bøker på. Med alle disse […]

Les videre »

Christiania-korrespondenten

Christiania-korrespondenten

På midten av 1800-tallet spredte nyheter seg i en helt annen fart og på en helt annen måte enn hva de gjør i dagens høyteknologiske samfunn. Vi kan også kalle samfunnet vi lever i et informasjonssamfunn. Skjer det noe spesielt i New York, Tokyo eller Sydney tar det ikke lang tid før vi kan lese […]

Les videre »

En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

I Dagbladets siste utgave for året i 1879, onsdag 31. desember, kunne den oppmerksomme leser, i en beskjeden notis under overskriften «Forskjellige Nyheder», komme over følgende: Edisons nyeste lampe er endnu langt fra færdig, og skjønt det brændte Papir har vist sig som et udmærket Materiale istedetfor Platina (Lamperne havde brændt uafbrudt i 36 Timer […]

Les videre »

Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

  «Når man senere har snakket om den norske offentligheten som preget av poetokrati på siste halvdel av 1800-tallet, er det ikke minst takket være Bjørnson» (Eide, 2010:329). På forsiden av Verdens Gang lørdag 19. januar 1878 ruver den markante skikkelsen av en ung Bjørnstjerne Bjørnson. Under bildet står trykt det som virker å være […]

Les videre »

Synnøve Solbakken i pressa

Synnøve Solbakken i pressa

Synnøve Solbakken, 1919 Synnøve Solbakken er eit av Bjørnstjerne Bjørnson sine mest kjende verk. Denne blei kjend med ein gong den var komen ut, som ei bondefortelling, både innafor og utafor Noregs grenser. Denne boka var ein av dei første, store som omtalte bondesamfunnet, og viste byfolk kva for ein livsstil folk i bygdene hadde. […]

Les videre »

Pressen «i forhandling» med litteraturen

Pressen «i forhandling» med litteraturen

      Hvordan fremstilte datidens presse bondelivet i sine spalter, og hvordan kan vi se dette i sammenheng med tynsetingen Nikolai Ramm Østgaards bok En Fjeldbygd Billeder fra Østerdalen fra 1851 (heretter referert til som En Fjeldbygd)? Når jeg bruker begrepet «bondeliv» i denne teksten, er det i lys av Østgaards fortale (forord) i […]

Les videre »

Et tidsperspektiv

Et tidsperspektiv

  Norsk mediehistorie så en massiv utvikling på 1800-tallet, med oppfinnelser som telegrafen og grammofonen, samt utbyggelsen av jernbanen. I takt med denne utviklingen ser vi en stor økning i mennesker med høyere kunnskapsnivå grunnet økte lese- og skriveferdigheter. Mye av denne utviklingen kan man takke den raske avisutviklingen for. Moderniseringen av pressen, og utviklingen […]

Les videre »

Reklame og avisene på 1800-tallet

Reklame og avisene på 1800-tallet

I løpet av kurset vårt i nordisk litteratur har vi muligheten til å analysere pressen og aviser på 1800-tallet. Vi skal velge 15 aviser fra 1850 til 1880, og finne noe som er påfallende ved første blikk. I dette blogginnlegget skal jeg konsentrere meg om utformingen og formen på avisene og deretter på reklamene og […]

Les videre »

„Scandinavian design“ i de tidlige norske avisene

„Scandinavian design“ i de tidlige norske avisene

Når vi snakker eller hører om «Scandinavian design» tenker vi på all-round-designerne som Arne Jacobsen, eksklusiv hjemmeelektronikk av Bang & Olufsen eller skapelsene av Birger Dahl eller arkitekten Henrik Bull. «Scandinavian design» står for klare og myke linjer, en spesiell slags enkelhet og en nesten spartansk minimalisme. Ole Rikard Høisæther forbinder i boka si «Design […]

Les videre »

Topp