Studentblogg

Brevet som inspirasjonssjanger?

av 13. november 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Brevet som inspirasjonssjanger?

I dette blogginnlegget ønsker jeg å diskutere brevets innflytelse på romansjangeren. Brevveksling i perioden dette emnet tar for seg er en måte å få innflytelse på medienes søkelys. Vi har sett eksempler på hvordan brevveksling har blitt en del av romaners innhold, slik som i Familien Paa Gilje. Jeg ønsker å undersøke brevet som litterær sjanger, […]

Les videre »

En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

av 2. november 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

I Dagbladets siste utgave for året i 1879, onsdag 31. desember, kunne den oppmerksomme leser, i en beskjeden notis under overskriften «Forskjellige Nyheder», komme over følgende: Edisons nyeste lampe er endnu langt fra færdig, og skjønt det brændte Papir har vist sig som et udmærket Materiale istedetfor Platina (Lamperne havde brændt uafbrudt i 36 Timer […]

Les videre »

Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

av 1. november 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

  «Når man senere har snakket om den norske offentligheten som preget av poetokrati på siste halvdel av 1800-tallet, er det ikke minst takket være Bjørnson» (Eide, 2010:329). På forsiden av Verdens Gang lørdag 19. januar 1878 ruver den markante skikkelsen av en ung Bjørnstjerne Bjørnson. Under bildet står trykt det som virker å være […]

Les videre »

Synnøve Solbakken i pressa

av 30. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Synnøve Solbakken i pressa

Synnøve Solbakken, 1919 Synnøve Solbakken er eit av Bjørnstjerne Bjørnson sine mest kjende verk. Denne blei kjend med ein gong den var komen ut, som ei bondefortelling, både innafor og utafor Noregs grenser. Denne boka var ein av dei første, store som omtalte bondesamfunnet, og viste byfolk kva for ein livsstil folk i bygdene hadde. […]

Les videre »

Pressen «i forhandling» med litteraturen

av 28. oktober 2017 i Studentblogg med 1 Kommentar
Pressen «i forhandling» med litteraturen

      Hvordan fremstilte datidens presse bondelivet i sine spalter, og hvordan kan vi se dette i sammenheng med tynsetingen Nikolai Ramm Østgaards bok En Fjeldbygd Billeder fra Østerdalen fra 1851 (heretter referert til som En Fjeldbygd)? Når jeg bruker begrepet «bondeliv» i denne teksten, er det i lys av Østgaards fortale (forord) i […]

Les videre »

Et tidsperspektiv

av 25. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Et tidsperspektiv

  Norsk mediehistorie så en massiv utvikling på 1800-tallet, med oppfinnelser som telegrafen og grammofonen, samt utbyggelsen av jernbanen. I takt med denne utviklingen ser vi en stor økning i mennesker med høyere kunnskapsnivå grunnet økte lese- og skriveferdigheter. Mye av denne utviklingen kan man takke den raske avisutviklingen for. Moderniseringen av pressen, og utviklingen […]

Les videre »

Reklame og avisene på 1800-tallet

av 24. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Reklame og avisene på 1800-tallet

I løpet av kurset vårt i nordisk litteratur har vi muligheten til å analysere pressen og aviser på 1800-tallet. Vi skal velge 15 aviser fra 1850 til 1880, og finne noe som er påfallende ved første blikk. I dette blogginnlegget skal jeg konsentrere meg om utformingen og formen på avisene og deretter på reklamene og […]

Les videre »

Digter og journalist i tandem

av 19. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer
Digter og journalist i tandem

«Every literary field is the site of a struggle over the definiton of the writer.» – Pierre Bourdieu Litteraturanmeldelsen er ingen ny sjanger, og med den store avis-boomen på 1800-tallet ble det lettere for mannen i gata å utvikle et forhold til litteraturen gjennom møtet med anmeldelser i de store avisene. Likevel kan vi spørre: […]

Les videre »

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

av 17. desember 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer
IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

Intervju skrevet av: Andreas Bentzrød. I 2010 utkom siste bind av Henrik Ibsens skrifter der en studie av hans dramatikk og diktning er detaljert kommentert. Alt fra hans kjærlighetsbrev, forretningskorrespondanser til de mindre, ukjente telegrammene. Ibsen som brev og telegram- skribent er et interessant studie, og noe som forskergruppen har jobbet med.  – Men hva […]

Les videre »

Berlinrapport Knut

av 18. november 2016 i Arkiv med Ingen kommentarer
Berlinrapport Knut

Rapport fra Berlin Hva kan en to-dagers tur til Berlin gjøre for en students interesse i et fag som frem til nå har vært en blandet opplevelse? Svaret er todelt: på den ene siden var det opplevelser under turen som føltes, om ikke meningsløse, så i alle fall ikke særlig relevante for faget litteraturvitenskap. På […]

Les videre »

Topp