Forskning – research

Forskergruppen The Materialities of the Modern Breakthrough 1870–1920 (MAMO 1870–1920) har som mål å etablere et litteraturvitenskapelig forskningsprosjekt, som skal presentere en empirisk og teoretisk analyse av hvordan nye mediesystemer som presse, telegrafi og kontorteknologier la de materielle mulighetsbetingelsene for fornyelsen av litteraturen og den litterære offentligheten i Skandinavia rundt forrige århundreskifte.

MAMO 1870–1920 skal med dette utforske et oversett område i nordisk litteraturvitenskap, nemlig de mediale vilkårene for den litterære produksjonen i perioden. Samtidig vil gruppen belyse aktuelle spørsmål i forbindelse med den pågående digitaliseringen av periodens litteratur og offentlige kommunikasjon (aviser, tidsskrifter, brev, stortingsmeldinger og lovgivning).

Prosjektets hovedmål er dermed todelt: 1) Ved å studere litteraturen med utgangspunkt i nyere medieteori og mediehistorie, vil prosjektet vise at den skandinaviske realismens tendenslitteratur vokser frem som en estetisk respons på det nittende århundrets medieteknologier. Slik vil vi frembringe nylesninger i noen av Skandinavias mest sentrale forfatterskap og tilby en ny fortolkningsnøkkel til realismen som litterær epokebetegnelse. 2) Prosjektet vil utvikle meta-undersøkelser av hvordan vår tids digitalisering legger nye rammebetingelser for forskning på, undervisning i og formidling av denne avgjørende perioden i skandinavisk litteratur- og offentlighetshistorie.

Topp