Dette blir nå fjerde gangen Torkild og meg kaster oss over nakensneglsafarien ved Gulen dykkesenter sammen med Christian Skauge og kompani. I løpet av disse hektiske dykke-ekspedisjonene har vi funnet omtrent 55 ulike arter av nakensnegler (med forbehold om usikkerhet ved navnsetting hos noen av disse), hvilket betyr at vi har funnet 63% av de 87 kjente artene av nakensegler langs norskekysten. Vi kan med trygghet si at Gulen er en unik lokalitet med tanke på den store diversiteten av nakensnegler som har blitt funnet her.

Gulen dykkesenter ligger ytterst i Sognefjorden og er i oseanografisk sammenheng en smeltedigel for marine invertebrater som kommer drivende både med kyststrømmen og med havstrømmer fra

Ivrige deltagere av nakensneglsafarien 2012 i full gang med identifisering. Foto: Jussi Evertsen.

Nordsjøen. Dette betyr at de stedfaste artene potensielt sett kan få stadig besøk av arter med en mer sørlig utbredelse, som for eksempel fra de Britiske øyene. I oversikten som er lagt ved kan vi se dette ut i fra en del av de mer sjeldne artene som dukker opp og ikke minst i antallet arter som vi har blitt nødt til å sette et usikkert navn på. Et eksempel på dette er Goniodoris castanea som i 2011 ble registrert for første gang langs norskekysten.

Men mye av den store diversiteten i antall arter av nakensnegler kan i størst grad tilskrives den store intensiteten som er lagt til grunn for å finne nakensnegler. I løpet av nakensneglsafarien har vi hvert år hatt marinbiologer, dykkere og undervannsfotografer i vannet som er over normalt interessert i nettopp nakensneglene, noe som betyr at lokaliteten ved Gulen er blant de plassene i verden som har blitt best undersøkt med tanke på denne spesielle gruppen av gastropoder. Dette ser vi veldig godt med det store antallet «sjeldne» arter vi har funnet, som for eksempel Lophodoris danielsseni, Tritonia lineata, Hero formosa og Berghia norvegica. Og igjen kan vi også benytte antallet arter som vi har måttet gi et usikkert navn som eksempel på at antall øyne både i vannet og i lupa har med stor iver sprengt alle grenser med tanke på nakensneglenes diversitet her i Norge.

Rostanga rubra har vi enda ikke funnet på Gulen. Hvem blir den første til å finne den? Foto: Jussi Evertsen.

For Torkild og meg har innsatsen på Gulen vært uvurderlig. Mye av det innsamlede materialet har hjulpet oss godt i arbeidet der vi nå også benytter DNA barcoding som verktøy for å komme dypere inn i forståelsen av hvilke arter av nakensnegler vi egentlig har å jobbe med. Og her har mange av artene som er blitt funnet ved Gulen gitt oss en del store overraskelser. I tillegg har vi jo også fått publisert en oppdatering på diversiteten av nakensneglarter langs norskekysten, og vi regner med at denne helt sikkert må oppdateres igjen i nær fremtid.

Liste over arter av nakensnegler funnet på Gulen i 2010, 2011 og 2012 :

Aegires punctilucens (2010, 2011, 2012)
Goniodoris nodosa (2010, 2011)
Goniodoris castanea (2011)
Onchidoris muricata (2010, 2011, 2012)
Adalaria proxima (2011 – fotografert men ikke samlet inn)
Onchidoris sp. (2011 – oblonga?)
Lophodoris danielsseni (2010, 2011, 2012)
Adalaria loveni (2010, 2011)
Diaphorodoris luteocincta (2010, 2011, 2012)
Acanthodoris pilosa (2010, 2011)
Onchidoris depressa (2011)

Cadlina laevis (2010, 2011, 2012)
Doris pseudoargus (2010, 2011, 2012)
Jorunna tomentosa (2010, 2011)
Polycera quadrilineata (2010, 2011, 2012)
Limacia clavigera (2010, 2011, 2012)
Palio dubia (2011, 2012)
Palio nothus (2010)
Ancula gibbosa (2010, 2011)

Dendronotus frondosus (2010, 2011, 2012)
Doto coronata (2010, 2011)
Doto fragilis (2011)
Doto cuspidata (2011, 2012)
Doto sp. (2011 – en av disse som i utgangspunktet kan ligne en cuspidata men som kan være noe annet)
Doto sp. (2011 – foreslått som en mulig lemchei)
Doto sp. (2011 – foreslått som en mulig hydrallmannia)
Doto sp. (2012 – foreslått som en mulig hystrix men som mer sansynlig er en fragilis)
Tritonia plebeia (2011, 2012)
Tritonia lineata (2011)
Tritonia hombergi (2011)

Hero formosa (2010, 2011, 2012)

Eubranchus exiguus (2010, 2011, 2012)
Eubranchus farrani (2010, 2011, 2012)
Eubranchus pallidus (2010, 2011)
Eubranchus sp. (2010, 2011 – kan være en vittatus)
Eubranchus rupium (2010)
Cuthona viridis (2010, 2011, 2012)
Cuthona nana (2010)
Cuthona rubescense (2010, 2011)
Cuthona gymnota (2011)
Cuthona foliata (2012)
Tergipes tergipes (2010, 2011)
Flabellina verrucosa (2010, 2011, 2012)
Flabellina lineata (2010, 2011, 2012)
Flabellina nobilis (2010, 2011, 2012)
Flabellina pedata (2010, 2011, 2012)
Flabellina pellucida (2011, 2012)
Flabellina sp. (2011, 2012 – her har vi noe som ligner browni)
Flabellina sp. (2010, 2012 – kan være gracilis)
Aeolidia papillosa (2010, 2011, 2012)
Berghia norvegica (2012)
Facelina coronata (2011)
Facelina bostoniensis (2010, 2011, 2012)
Favorinus branchialis (2010, 2011, 2012)
Favorinus blianus (2010, 2011, 2012)