Asperspina murmanica, har du hørt om den arten før? Det er sannsynlig at du ikke har det. Den er ny for Norge og så vanskelig å finne at det krever både en spesialist og en enorm tålmodighet for å finne den. Men ikke desto mindre gledelig å se nærmere på arten for første gang. Asperspina er ikke en nakensnegl, men en slektning blant bakgjellesneglene.

Asperspina murmanica er en bakjellesnegl i gruppa Acochlidiidae. I denne gruppa finner vi små snegler som lever mellom sandkorn øverst i bunnsubstratet. De er svært vanskelig å finne. Individet på bildet som ble funnet i Honningsvåg måler 1,2 mm. Foto: Alexander Martynov.

Spesialisten som kreves er svært fornøyd med funnet. Alexander Martynov har jobbet med taksonomien og anatomien til artene i denne gruppa tidligere. Asperspina murmanica er kjent fra Murmanskregionen og har vært regnet som en ekte arktisk art. Det å finne denne arten under feltarbeidet med #sneglebuss var derfor et mål.

En strålende fornøyd Alexander Martynov deler begivenheten med å vise frem bilde og omtale av Asperspina murmanica i boka han skrev sammen med Tatiana Korshunova i 2011.
Foto: Christian Skauge.

Det er ikke alltid lett å finne små dyr man leter etter. Hvis du ikke vet at arten finnes i Norge i det hele tatt og dyret er bittelite, er utgangspunktet ganske magert. Arten blir ikke større enn 3 mm, så her kommer altså spesialisten inn. Asperspina murmanica lever i sand. Vi samlet inn sand fra ulike habitater og dyp undervis i feltarbeidet. Mens vi andre hadde mer enn nok med å ta unna nakensnelgene som ble samlet inn, ville Alexander i tillegg gå gjennom prøver med sand. Noe som ble behørig kommentert av oss andre.

Etter å ha sortert seg gjennom seks liter sand i lupe kikket en strålende fornøyd russer opp og kunne konstatere at han hadde funnet ett enkelt individ. Og vi andre ble stille. All sortering var ikke forgjeves. Igjen var det Honningsvåg som avdekket noen av havets hemmeligheter. Hele 1,2 mm målte individet, og blir med til museet for nærmere undersøkelser. Når ser vi denne arten igjen? Den som leter finner, kanskje.

Boka om bakjellesnegler i russiske farvann fra 2011 inneholder beskrivelse av den bitte lille arten Asperspina murmanica som ble funnet i Honninsvåg. Foto: Christian Skauge.