Nakensneglsafarien i Gulen 2013 har vært ganske usedvanlig i forhold til tidligere år. For det første gikk feltarbeidet over to helger der mer enn normalt ivrige dykkere og undervannsfotografer sammen med marinbiologer har hatt anledning til å samle inn og studere mangfoldet av nakensnegler som befinner rett utenfor bryggekanten ved Gulen dykkesenter. I år klarte vi å finne over 50 arter av nakensegler der to arter er helt nye funn for norske farvann.

Dagens fangst samlet i en bakk for videre studier. Foto: Torkild Bakken.

I år var nakensneglsafarien litt tidligere ute enn tidligere år, og vi traff på en sesong under vann som var veldig mangfoldig med tanke på nakensnegler. Som regel er seinvinteren i våre farvann en tid på året da mange arter av nakensnegler fra året før endelig har vokst opp og er i ferd med å legge egg. På grunna fant vi store mengder av veldig store Onchidoris muricata og Adalaria loveni rundt omkring på tarebladene sammen med Polycera quadrilineata og Limacia clavigera. Innimellom den tett hydroidebevokste taren dukket det også opp Dendronotus frondosus og flere arter av Eubranchus og Cuthona. Lenger ned i dybden på litt mer strømutsatte bergknauser og klippeutspring fant vi de store engene med store hydroider som Tubularia. Det var her vi kunne finne det største antallet arter av flabellinider med store arter som Flabellina lineata, F. pellucida og F. nobilis.

På de mer mosdyrbegrodde bergveggene nedenfor de grunne tareområdene var arter som

Å studere nudiene i lupa gjør identifiseringen mye enklere. Foto: Christian Skauge.

Diaphorodoris luteocinta og Goniodoris nodosa ganske vanlige å se. I blant dukket det i dette området også fram Ancula gibbosa og bittesmå individer av Palio, deriblandt Palio nothus som er en sjelden liten art kun funnet en håndfull ganger langs norskekysten. Blant andre sjeldne men gode arter som ganske mange fant på Gulen var Lophodoris danielsseni, Hero formosa og Tritonia lineata.

Det ble lagt mye innsats i å finne igjen sensasjonsarten fra i fjor, Berghia norvegica, og det gikk lang tid før noen fant den. Men Bernard Picton var blant de få som gjorde det og fikk fanget den på film. Bernard er marinbiolog og jobber ved nasjonalmuseet i Irland. Han har jobbet lenge med nakensneglene ved de Britiske øyene og blant annet gitt ut boka «A field guide to the nudibranchs of the British Isles». Han var til uvurderlig hjelp for Torkild og meg når vi satt med de virkelig vanskelige artene i lupa. Ved hjelp av Bernard kunne vi endelig påvise Onchidoris oblonga, som Erling Svendsen fant her i 2011 men som vi var veldig usikre på, og Eubranchus doriae, som Klas Malmberg fant i 2011 som også er en ny art for Norge. Det er i slike tilfeller eksperter som Bernard kommer til sin rett som har sett mange av disse artene fra før. Vi fikk også prøvd oss på Flabellina browni, en art som Bernard har beskrevet fra engelske farvann. Vi hadde lenge lurt på om vi hadde funnet individer som kanskje kunne passe for denne arten, men etter å ha saumfart ganske mange forskjellige flabellinider ved Gulen sammen med Bernard, kunne vi konstatere at denne arten nok ikke finnes her.

Bernard dypt konsentrert med fotografering av arter under kontrollerte forhold. Foto: Torkild Bakken.

Torjus Haukvik og Sigbjørn Vorren gjorde en kjempeinnsats for å lete opp små og unnselige onchidorisser. Mye av letingen ble gjort på mer strømutsatte habitater med bratte knauser og vegger. Hver gang de kom opp hadde de noe knøttesmått i nudiboksen. Med god hjelp av Bernard kunne vi konstatere at vi i dette materialet hadde Onchidoris oblonga som aldri før har vært registrert i norske farvann, Onchidoris sparsa som jeg og Torkild publiserte som ny for Norge nå i januar i år, og Onchidoris pusilla, en art som tidligere kun har blitt funnet av GO Sars og Friele & Grieg godt over 100 år siden.

Til slutt satt vi igjen med et omtrentlig antall på 52 arter av nakensnegler fra årets nakensneglsafari, der to av disse er nye registreringer for norske farvann. Det totale antallet navn på arter av nakensnegler som er funnet ved Gulen har nå passert 60, dvs. 2/3 av de omtrent 90 artene av nakensnegler som er kjent fra norske farvann.

Det ferdige bildet tatt av en Flabellina pellucida i fotoboksen. Foto: Christian Skauge.