Allerede i vår første dykkedag på feltarbeidet i Gulen nå under nakensneglsafarien 2014 har vi oppdaget en ny art nakensnegl som ikke tidligere er registrert for Norske farvann – Eubranchus doriae. Dette er en art som opprinnelig er beskrevet fra Middelhavet og som tidligere er registrert som sjelden ved de Britiske øyene.

Foto: Kåre Telnes
Eubranchus doriae fra Trondheimsfjorden 2005. Foto: Kåre Telnes

Eubranchus doriae er en art vi har hatt befatning med her på Gulen tidligere. I 2013 ble denne arten vurdert ut fra bilder uten at vi ble enige om en sikker identifikasjon – den kan nemlig ved første øyekast være lik Eubranchus cingulatus og Eubranchus vittatus. Om de to sistnevnte artene er en og samme art kan diskuteres. Som vi kan se av samme lenke har Kåre Telnes allerede i 2005 tatt bilde av ett individ som kan identifiseres som E. doriae fra Trondheimsfjorden ut fra individer som i utgangspunktet ble identifisert som E. vittatus. Her på Gulen hadde vi hatt samme diskusjon i 2013 der vi ikke med sikkerhet kunne bli enige om identifikasjon av individer fra fotografier. Men i år har Bernard Picton funnet individer vi er trygg på er E. doriae.

E. doriae er en liten art som ikke blir stort lengre enn 6-8 mm. Karakteristisk for arten er tarmkanalene i ryggtentaklene som danner korsformede knuter – der opp til tre slike knuter kan finnes etter hverandre i hver enkelt ryggtentakkel. Ryggtentaklene er ofte nesten gjennomsiktige slik at disse tarmkanalknutene er veldig tydelige. Kroppen er ellers nesten hvit med flekker enten i brunt eller olivengrønt. De orale tentaklene og rhinoforene har et mørk brunt bånd, mens ryggtentaklene har en hvit tupp med en gråbrunt bånd.

Eubranchus doriae fra Bergensområdet. Foto: Christian SKauge
Eubranchus doriae fra Bergensområdet. Foto: Christian SKauge